Billeder på siden
PDF

125

[ocr errors]

868

[ocr errors]
[ocr errors]

IIIIIII

2 :: bidesnis doordrinizi

: :

[ocr errors]

30

[ocr errors]

Sørensen, S. .......... K 449 | Truelsen, P. M... N 8 Wagner, F. A. H...... A 4 S. A......... K 555 Tryde, A.......

328 - , H, G.......... J 101 Tuxen, A. A. .... Ğ 81 Wahl, C. P. Sørensen-Juul, G. A.... K 797 , A. P.

33 Wallmann, M. J....

K 468 Sørup, J. W. .......... F

, H. L.

C 43 Waltersdorph-Rasmusse , J. E...... G 102 C. E. A............... - K.......

J 636 Wamberg, H, N. J. .... G 107 Tvermoes, P. M... K 802

, N. 0. G..... J Tvilde, J. A. J. .... J 182 Wandall, J. S. ........., Tvilstedgaard, L. L.. F 24 Warming, P. L. E...... Tychsen, A. ...... E 240 Wassmann, E. H. L. S.. T - , V. E.... B 29

, 0. A. ...... Tage, Z. L. ...

E 139 Tønnesen, 0. L. ....... K 217 Wedel-Heinen, E. ...... E 91 Teisen, C. J..... F 37 Tørsleff, J. ........... G 113 Wedell-Wedellsborg, A. : - , J. V..... E 88

F. F. L. Baron ... Tejlmann, K. .... J 269

, H. R. G. Baron Terp, P. N. ...... J 470

, H. S. Baron.... Thalbitzer, C. V.. J 11!

, K. Baron.......

G 250 - , M. ... E 182

; V. Baron.......

G 80 Thaulow, T. ....... G 304

Wegener, C. T. ..... E 106 Theilgaard, C. S.... F 33 Ultbeck, J. P. M.

J 431

, 0. H.... Theilland, C. H. J... E 8 Ulmer, G. V. ....

D 8 Wehrmann, E. A. Theilmann, J. ..... J 125 Ulrich, c.

V 11 Weihe, L. E. .......
Thinosen, M. H. ..... J 569

S 18 Weilbach, P. B...
Thisted, N. H. .
J 325

E 19 Wellendorf, S. S. .
Thoft, P. N. ..... J 335

J 97 Welling, J. K. T. K 889 Thomsen, E. N. . J 504

216 Wenck, E. G. C...
J 596

230 / Wendel, V. P. E. .
T 13
C 62 Wendelboe, A..

108 G 145 Ulrik, O..

573

494 K 505!

Werner, H. A. V. R. .. J 226 K 500

Wesenberg, A. H. ..... J 38 , T. C. C 47

Westergaard, A. ....... J 536 K 431

. , A. P. A. . K 887 J 715

. : P. ....... G 206 thor-Straten, J. V.. K 551

Westring, G.. .. K 662 Thorball, V. V.

448 Valentiner, A. ......... E 247 | Wetterstrøm, C. J. A. C. J 756 Thornberg, T. M. E 223 - , P. A.. K 413 Wibe, E........... 0 22 Thorsen, O....... J 684 Valeur, J. M. .... K 689 Wibe-Simonsen, P. I.... K 847 Thortsen, A...

19 Varder, A. G. P. J 662 | Wibroe, C. S........... J Thorup, C. A... K 699 Veje, J. J........

16 Wiedbrecht, L. K. A... K 374 ,E......

J 281 Vennervald, C. A.. E 131 Wiese, R. H. .......... J 686 · H. ...... K 477 Vermehren, P...... 420 Wiimh, J. J. K. R. .... J 594 Thorvaldsen, B... J 609 Viale, A. C. L....... 146 Wildenradt, C. H....... 0 37 Thranum, A. ..... J 197 Videbech, P. H. C.

29 Wildt, J. H. ........... J 115 Thrue, C. C. A..... ..O 35 Vilger, H. P. D. . K 533 Wilian, J. A. ........

J 297 Thræn, J. L. C. J. ..... M 7 Vilhelmi, C. J. V. G 63 Wilkenschildt, V. A. ... G Thuesen, J. P. T. ...... V 21 Villadsen, C. E...

E 220 Thørrestrup, M. E...... F 36 Vimar, N. A. C.

628

, N. C. G. d'o. J Tidemand-Dal, C. J..... K 664 Vincent, L. .....

805

, V. P. H. I.. G 58 Tillisch, F. F. ......... N 18 Vind, O. H. C....

478 | Willerup, G. E. F. ..... E 119 Timm, A. A. ....... E 138 Vinten, A. V. ..

J 498 Willumsen, A. J........ K 466 Tolderlund, C. E.. K 793 Vogel, A. C. P.. J 7 Winde, H. C. .....

K 749 - , J. C... K 687 Voigt, C. .......

G 15 Winge, M. E....

C 28 Tolstrup, C...... K 588 Volkersen, N. E. . K 570 Winkel, N. ..... Topsøe, F.......

G 365 : - , P..... K 567! - 0. H. ..... G 163 Tornøe, J. F. P.. J 330 Vollquartz, J. P.. F 26 Winther, A. ......

260 Torp, N. W........ K 788 Vontillius, A. J. H.. K 572 - . C. F. J. ..

J 328 Torup, J. S. G. .. · J 708 Vorm, 0. J....... K 469 Wismann, J. P..

J 500 - , L. F. C... .. J 492 Voss, J. A. S. ......... J 392 / Wissing, K. J...... Trampe, C. S. F. Greve G 313

G 32 Treschow, F. V. de .... J 314!

With-Seidelin, L. C. B. Tretow-Loof, C. F...... G 199

Withusen, C. B. ....... 4 . L...... C 17!

Wittrog, J. ........... J 621 - V. ....... G 184

Wittrup, S. ..... K 873 Troels-Smith, F. J...... K 825

Wolf, H. E.

.. E 163 - ; T. F. P... G 56 Waagepetersen, J. T.... G 350 Wolff, E. .... .. C 52 Trolle, E. ....... ....... J 3771

, K. H. . J 57 - , K. V. K..

K 735 H. T. .......... K 375 | Wad, J. C.............. J 74. -- , L....

228

[ocr errors]

IIIII!!!

[ocr errors]

20

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors][ocr errors]

.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Wolfhagen, F..

C 20 Wæver, V. L. J........ J 697 | Zeilau, T. C............ G 330 Wolthers, J. E..... N 24 Wørishøffer, T. J. ..... G 65 Zeiler, H. L. C......... E 229 Worsaae, G....... E 242 Worsøe, L. F. ... J 291 Wortziger, F. G. F 23 Wridt, C. A. E..

G 239 Wulff, E. G. .....

J 644

Yding, O. N. J. ........ - J.............

J 749 - R. ........

G 268 Wylich Muxoll, H. C. W.

Ollgaard, C. L. E. ...... G 247 van... ...............

Zahlmann, F. C. C. ... L 2 Ørsted-Matsen, H. C. .. J 543 Würtz, E. P. .......... E 227 Zeemann, F. J. C. G... E 98 Ørum, A. ....

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

..............

V. Afskedigede Officerer, der har Tilladelse til at bære Uniform som Krigsinvalider.

(Ifr. Kundgørelse for Hæren Nr. 15–1880, 1. 3. og 7.).

[ocr errors]

schiold, (K. D.M.), (E.M.2.), Kammerherre. (E.M.2.).

Fortegnelse*

over

endnu levende, i Naade afskedigede Officerer og ligestillede af Hærens Linie,

som ikke er ansatte i Forstærkningen.
(Rettelser og Tilføjelser modtages med Tak af Krigsministeriets Arkiv.)

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

Overlæge

Aabye, Niels Peter Johan, (R.*)..... 28/4 1848 4 1896 Etatsr., pr.Læge i Odense. Oberstltn. i Fodf.s v. Aagaard, Emil Madsenius, (R.*), Forst. (E.M.2.). .......

........ 18/12 1837 18/12 1902 kar. Kapt. i Ingk. v. Ähmann, Curt Alexander, (E.M.1.). I / 1828 | 9% 1865 Forstander for Scheels

Hospital under Vallø St. : Ltn. i Fodf.s Forst. ** Abrahams, Albert Peter Carl, (R.*D.M.),

Etatsraad, fhv. Direktør ! (E.M.2.) ..... ............. 5610 1839 %, 1879 for Kbhvn.s Begravel

sesvæsen. Oberstltn.i Generalst. v. Abrahamson, Werner Hans Frede.

kar. Oberst, fhv. Raadrik, (K.'D.M.), (E.M.1.2.)........... 29/10 1822 19/12 1864 mand i Kbhvn., Med.

lem af Bestyrelsen for Kbhvn.s Begravelses

væsen. Sekltn. i Inf. Ahlefeldt-Laurvigen, Wilhelm Alexan

der, Greve, (E.M.2.)............... 20% 1838 29. 1865 Cand. jur., Forpagter. Auditør Ahlmann, Otto Frederik, (R.*) ....... ?/1843 41 1893 Herredsfoged i Holmans

| og Elbo Herreder. Auditør

Anker, Peter Munk ................ 16/6 1844 28), 1889 fhv. Byfoged. Auditør Ankjær, Stephan Harald, (R."). ...... 21/1 1858 17/6 1898 Justitiarius i Viborg Over

ret. Generalmajor v. Arendrup, Henrik Christian, (S.K" D.M.), (E.M.2.)

31/12 1905 Kapt. i Ingk. v. Aschlund, Conrad Frederik Bugge, (E.M.1.).....

........ 28/11 1824 20%, 1861 Pastor emeritus. Generalltn. v. Bahnson, Jesper Jespersen, (S.K."

Direktør i det Classen : D.M.), (E.M.1.2.)......... ........ 18/1 1827 18/1 1897 ske Fideikommis, fhv.

1 Krigsminister. kar. Pritn. i Kav. Bajer, Frederik.........

% 1865 Translatør. Prltn. i Ingk. v. Bangert, Joban Hieronymus Kirchhoff, (E.M.2.)

........ 14% 1832 29/4 1865 fhv. Baneingeniør. Generalltn.

v. Bauditz, Christian Ferdinand, (S.K.".

| D.M.), (E.M.1.2.), Kmhr............. 31/ 1815 31/, 1885 *) I Fortegnelsen er udeladt de Officerer o. l. af Hærens Linie, om hvilke det ikke har været muligt at faa de fornedne

Oplysninger. **) 23 10 1865 efter Ansøgning forsat fra Linien til Krigsreserven.

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

Generalmajori Forst. v. Baumann, Christian Heinrich Ferdi

nand Raymund, (K.'D.M.), (E.M.2.). / 1835 % 1905 Generalmajor i Forst. v. Beissenherz, Johannes Eduard, (K.|

D.M.), (E.M.1.2.), Kmhr. ........... 181, 1823 / 1892
Kapt. i Fodf.s Forst. Bendtsen, Carl Vincens, (R.*), (E.M.2.) 26/ 1841 / 1900 kar. Oberstltn.
Oberst i Art. v. Bentzon, Michael Frederik Lieben-

| berg, (K.PD.M.), (E.M.2.) ............ 21/4 1834 28/, 1898 kar. Generalmajor. Ritmester

sv. Benzon, Wilhelm Sophus Hermann

Ferdinand, (R.ʻD.M.), (E.M.1.2.), Hof-
jægermester ..

... 14/, 1827 1476 1875
Oberstltn. i Fodf. v. Berg, Christian Ludvig Ferdinand,
(R. 'D.M.), (E.M.2.)......

| 18/11 1835 20/ 1895 kar. Oberst. Prltn. i Rytt. Berg, Jens......

.........212 1861 21, 1903 kar. Ritmester. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Berggreen, Frederik Henrik, (E.M.2.) u 1839 | 26/1 1887 Kapt. i Fodf.s Forst. v. Bernth, Johan Christian Emil Marius,

Assistent i Krigsmini(R. D.M.), (E.M.2.)................. 21/4 1833 20, 1895 steriet. Stabsdyrlæge Biilmann, Holger Frederik Sylvester,

(K.-D.M.). (E.M.2.). ...... ...... 12/2 1835 /10 1905 Kapt. i Generalst. lv. Bille, Frantz Ernst, (S.K.-D.M.),

Overordentlig Gesandt og (E.M.2.), Kmhr........ .... 14, 1832 %, 1870befuldmægtiget Mini

ster i Storbritannien. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Bilsted, Henning Frederik, (R.*|

Assistent og Arkivar i D.M.), (E.M.2.) ........ ....... 20/1, 1837 207, 1899! Krigsministeriet. Overauditør Bjerre, Nicolai Frederik, (K.PD.M.) ../ 14/1831 1976 1874 fhv. Herredsfoged. Kapt. i Art. v. Bjerring, Peter Stephan, (R.'D.M.), (E.M.1.2.) .....

....... 12/, 1826 1910 1880 kar. Oberst. Kapt. i Fodf. Blangstrup, Johan Christian, (R.") ... / 29/10 1857 14/8 1902 Red. af „Berl. Tid.“ og

„Salmonsens Konver

sationsleksikon." Intendant

Blechingberg, Otto Carl Frederik .... 6 1859 241897 Grosserer.
Auditør
Bloch, Emil Hammerich Valdemar

Assessor i Viborg Over-
Søren ........ .................... 28/7 1859 147, 1901 ret.
Oberst i Forst. v. Blom, Jean Carl, (K.'D.M.), (E.M.1.2.) 1/6 1827 18/8 1892
Ritmester
Blume, Niels Olaus Carl Mynster,

kar. Oberstltn,, Fuldmæg(R. D.M.). ....

%, 1892 tig i Krigsministeriet,

fung. Sekretær hos

Forsvarsministeren. Prltn. i Rytt. v. Boalth, Herman, (R.*) ............ 31/ 1834 9), 1870 Oberstltn. i Fodf. Bodenhoff, Ernst Gotthold Emil, (R." D.M.), Kmjkr. ............

1813 1852 1071905 Ritmester

Boeck, Ernst, (R."), Kmjkr. ......... 65 1854 645 1906 Prltn. i Rytt. Boesen, Arne Nielsen ......

| 8/10 1869 12/12 1900 Klasselotterikollektør. Oberst i Rytt. Bojesen-Trepka, Jacob Johannes Theo

dor, (K.ʻD.M.), (E.M.2.). ............ 28/6 1843 18/10 1904 Oberstltn. i Fodf. v. Borch, Hans Erhard, (R.*D.M.), (E.M.2.)..

19/10 1833 3 1894 kar. Oberst. Kapt. i Fodf. Borgersen, Andreas Carl Emerentius, (R.") ...

...... 23%, 1850 -3), 1902 kar. Oberstltn.

[ocr errors]

.........

« ForrigeFortsæt »