Billeder på siden
PDF

III. Fordeling af Hserens Offleerer og lige-

stülede m. fl.

Haerens Generaler.

[ocr errors]

E 46.

- 132.

- 194.

Hans kongelige Hfijhed Kronprinsens Adjutantstab.

Kaptajn af Artilleriet E. Koefoed, Adjutant.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

P. E. F. Hansen. Overintendant. N 25.

C. E. Raaschou, (R.*), Overlíoge. R 10.

A. Holm, Reservelœge. T 7.

H. F. V. Selsted, (R.*), Depotforvalter ved topografisk Aid. V 5.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][table][merged small][table][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »