Billeder på siden
PDF
ePub

Alfabetisk Navnefortegnelse

over

Hærens Officerer m. fl.

med Henvisning til Løbenummeret i de almindelige Aldersordenslister.

[ocr errors]

7

[ocr errors]
[ocr errors]

7

9

[ocr errors]
[ocr errors]

9

Aagaard-Hansen, C. A.. K 550 Andersen, J. N. K 787 | Bache, J.

J 718 Aalborg, R. A..... E 81

J. P.

I 104 Backhausen, V. T. K 856 Abel, K.

J 716

J. P.
K 434 Bagger, B. J. F.

G 53 Abkjær, A. F. C. J.. J 612

K.
G 235 Bahner, W.

G 332
Abrahams, F. J. H. S.. E 211
L. F. M. J 36 Bahnson, C..

G 185 Abrahamsen, E.

J 724

L. P.
J 449

J. J.

G 100 0. K. K 531 M. A. V. Q 6 Baland, C. M. E.

J 117 Agerskov, F. S.

J 499

N. H.
K 549 Balle, C. G.

B 18
J. C. K. J 606

N. M.
G 70 Balslev, V..

G 257 Agger, J. C.....

J 567

N. P.
J 747 Balzer, F. N.

F 41 Ahlefeldt Laurvig, E.O.

0. E.
J 307 Bang, A. A. S..

K 564 S. Greve

G 340
P. C. M.'. J 66

A. G. G. F. G 289 Akselbo, G...

K 837

P. T.
J 706
A. P..

J 435 Albrectsen, H. E.

J 576

S. H.
K 794
0..

T 4 Albrethsen, H. A. A. J 645

V. C..
J 722
P. E. H.

K 562 Allerup, H. J. W.. 0 26 Anderskouv, C. P. G... J 272

S.J...

G 20 0. E. E 192 Andreasen, A. E.. K 643

V. T.

J 157 Als, K. J. K 871 Andresen, C.

J 477 Bardenfleth, A. L. von.. E 47 Alsted, J. J.

K 377
C. J. A. K 502 Barfoed, C. C.

K 569 Alstrøm, F. C.

J 647

L. B..
K 452
E. N.

с 4 Ammentorp, J. L. S 22

P. A. E. K 704

L. N. M.

J 177 Andersen, A. J86 Anning-Petersen, P. C.. C 64 Barfod, P. D. T.

K 560
A.

J 287 Anthon, E. H. J... G 374 Barnekow, A. C.. G 72
A. B..
K 546
G. C.
0 41 Barnholdt, A.

J 411
Α. Η.
G 110 Appeldorn, C. M. G 23 Bartholin, F.

K 388
Α. Ι.
0 33 Arctander, L..
K 748 Bast, J. H. C.

E 30
A. P..
J 746 Arendrup, A.
B 35 Bauditz, O.

G 142
A. P..
P 7

H.
S 15 Bauer, N.

K 340
A. P. G. U 12 Arent, H. O. S. V. G 312 Bautrup, H. L.

J 187 A. P. V. E 244 Arming, L. J. A.

K 872 Bay, K. Q.

G 161 A. T. H. J 539 Arnesen-Kall, H. V.. G 1

V. S.

J 619 C. A... V 17 Asmussen, S. J. G 42 Bech, J. A.

K 684
C. E. V. E... F 64 Aubertin, L. E. E. J244 Bechgaard, C. C.

J 719
C. W.
U 14 Aude, G. F..

J 597

L. B.

J 442
E. W.
K 770

Beck, A. A. L..

E 159
F. C.
J 368

E. H. T.

J 329
F. F.
E 199

L. S. F.

G 194
H..
K 498

Becker, J. G.

G 273
H. C..
V 15 Baagøe, E. E. A..... J 496 Bendixen, 0..

J 109
H. F. A. E 190

J. J..

G 74 Bendsen, C. F. C. J 385
H. M.
K 786 Bache, G. H.
S 10 Bennike, H.

G 368
, I. M.
G 371
Η. Α.
M 1
H. F.

C 39

?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

E. F.

9

Bentzen, C. C. K....... G 302 Bondo, F. E..... E 196 Böcher, J. E. E....., T 12
M. T.

J 690
Η. Η.
E 110 Bølck, 0.

G 8
Bentzien, V, H.
E 221 Bonnesen, C. N. I. J 88 Børre, H. C.

0 39 Bentzon, F... G 170 Borch, C. F. C. K 833 Bøttern, N. 0.

K 563 Benzon, C..

C 45
F. M.
K 703 Baye, B. A.

J 516
G. M. R. von.. G 94

R. L.

E 76
Berg, E. P. S.
K 412 Borgen, S. G.

J 726
G. B.
J 736 Born, O. A..

K 781
O.
G 252 Borup, C. E.

G 171
0.
V 16 Bosse, C. A. A.
E 213 Caprani, W.

J 318 Berggreen, V. W.. J 521 Bostrøm, L. H. S.. K 393 Carlsen, A. J. T.

E 224
Bergh, J. A. .
J91 Brammer, F. T.

J 575
H. J. C.

K 644 Bernstorff, F.V.E. Greve K 492

G. P.

G 133 Carstensen, C. P. J 250 Berntsen, E. F.

J 9

G. P.
J 408

I..

G 45 Bertelsen, J. P. J 755 Bramsen, K.

J 626

0. F.

J 126 Berthelsen, B. P. B 36 Brandt, A. C. L. E 140 Carøe, A.

K 858
J. R..
K 747
Α. Ο.
K 587 Caspersen, K. G..

J 191 Bertouch-Lehn, P.J. Ba.

G. J.H.

F 62 Caspersohn, F. C. C. . N 4 ron

K 462
M. C.
J 472 Castberg, T. E..

K 809 Beyer, A. F..

G 308 Brandt-Jørgensen, O.C.. G 246 Castenschiold, H. F.. C 60 P. G. G..

K 666 Branth, H. E. K.. K 584 Castenskiold, A.... E 78 Bidstrup, H. D. J 394 Brasch, P. V.

E 235 Castonier, E. O. N.. E 132 Bie, J. K. V. K 888 Brasen, C. E.

M 3

H.H.A.D.von E 201 Biering, E. A. M.

J 661
E. C. C. C. M.. K 457 Chabert, C. C.

D 14
F. F.
Q 3
0. E. V.
F 16 Christensen, A.

J 476
L....
E 218 Brask, J. C. H.

G 283

A. R. G 323 Bille, O. H. C. J 620 Brems, H. H..

J 227

C.

J 527
S. A. E..
J 681 Brendstrup, E.

B 31

C. K. K 688 Bille-Brahe, E. Baron .. G 345 Breson, E.

J 122

G 360
Selby, D. Ba.
Brinckmann, F. N. V... G 369

E. W. K 723 ron. G 274 Brix, E.

K 876

F. C. A. F 3 Billenstein, C. S.

F 63
E. G. A. N.
G 79

H. A.... K 650
Bing, O...
J 380 Broch, L.

G 205

H. E. G 376 Birke, P. L. M. E 209 Brock, G. F. 0.

K 438

H. P. J. J 206 Bisgaard, V. C.

G 181
J.
K 701

J.

K 782 Bjarnov, G. V.J. R. V 20 Brorson, C. C. B. L.. G 89

J. A. L. E 75 J. A. N. R. V 1 Bruhn, H.

G 129

J. C.. G 115 Bjerager, H. G. G 238 Brun, A. H.

E 185

J. C. V.... G 166 Bjerg, N. N..

J 714
C.
E 183

J. P. M. M. E 63 Bjernede, A. J. A. J.... G 177 C. C.

K 472

J. T. J 682 Bjerning, N. A. G 54 Brunckhorst, A. A. G.

J. V. L.. G 60 Bjerring, G. L. E 6 L. F. ...

D 4

J. 2.. J 478 Bjørner, S.... J 674 Brusendorf, C. C. G. F 5

L.

J 532 Bjørnson, G. C. J 685 Bruun, F. L.

J 555

M. C. U 10 Blichfeld, A..

J 249
P. D..
F 43

M. P. C. O. J 561
Blichfeldt, P. A.
J 166 Bruun de Neergaard, H. J 537

N. P. J 357 P. F. G. J 221 Brüel, N.

J 169

0. G. G 266 V. E 237 Brøchner, O. F.

K 744

R. V. G 175 Blinkenberg, H. K. J 614 Brøckner, F..

J 47

W. S.. O 18 Blixen-Finecke, V. C. A. Brøndsted, 0. H. J 266 Christian, Kronprins til 0. G. A. Baron E 96 Brønnum, A. T..

J 660 Danmark

B 20 Bloch, C. J...

F 19 Buchwald, A. S. R. von. K 775 Christiansen, C. A... K 846 Blom, G. V.

E 53

C.
G 299

C. P. S... K 891
W. G...
P 6 Buchwaldt, F. A. G 78

E. C. P... K 661 Blücher-Altona, G. B. F. Budtz-Jørgensen, A.

J 412

G. V.. K 417 G. L. Greve G 343 Buhl, H. T....

F 52

H.

V 18 Bluhme, U. A. S. K 497 Bülow, C. A. von G 253

H. C..

K 488 Blædel, W. L. D.. U 2

E..
G 255

J.

J 154 Boeck, B.

B 10
J. F. P. V. G 136

M. A. A. P. G 187
J. F. H. E. G 278

P.
K 411

N. P. C... J 678 Boeck Hansen, A. J 639

P. M.
K 671

E 115 Bohn, W. T.

E 49
V. E. A... K 705

V. J. S... J234 Boisen, C. C. M.

L 10
V. R...

V 8 Christmas - Dirckinck.
Boje, N. H..
J 32 Bundsgaard, A..
U 13 Holmfeld, E..

G 25
Bojesen-Trepka, V. H... G 366 Busch, H. A. L. G 196 Christophersen, V. K 832
Bokkenheuser, C. P. G 191
V. N. E. V. J 467 Clausen, C. O.

J 672 Bolt-Jørgensen, L. B.. G 297 Busck, A, S.

C 18
E.

G 90 Bondesen, A. B.... J 630 Buus, A.

K 686
0. J..

K 629
P. J.
S 9 Bærntsen, A. T.

K 544
0. R.

K 427

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

Clausen, s.
J 462 Dons, H. J..
G 139 Fabricius, A....

J 652
T. N. E. E. G 9 Dorph, H. C..

E 64

J. M.

K 305 Clémensen, C. G. K 524

P. J.
2 Fahle, 0. C. H.

J 129
J. C. E. R 16 Dorph Petersen, K...... J 417 Fahnøe, C....

J 18 Clemmesen, C. C. L. J.. G 10 Drackenberg, V. 0. C. T. E 14 Fahrner, 0. C. C. G 61 Cohrt, P. E. A.

J 181 Dreyer, C. C. B. G 210 Falgren-Schäfer, V. C. C. G 50 Colding, F. L. W.

F 30
F. C. A. V. G 83 Falkenberg, E.

C 33
S. L. A.
0 9
J. H.
J 107 Falking, A..

G 327 Conrou, 0....

J 695
J. J.
K 371
J. C...

K 560 Corneliusen, B. D. U 11 | Duus, A. E..

E 147 Farrer, F. S.

E 18 Cortsen, C. R. E.

J 456
0. M.
K 752 Faurschou, A..

G 341
Cour, C. T. la.
K 849 Duwens, C. R.

E 85

0...

C 6
D. B. la

J 511
S. A.
K 843 Federspiel, J. B.

E 177
G. S. la
K 683 Dyhr, K. E.

J 694

S. J.

E 141
J. C. A. la.
G 272 -, R. O. R.. G 377 Fenger, E. H..

K 776
L. U. la
E 118 Dyregaard, J. P.

K 453
V. P..

G 192
N. G. la
J 646

Fich, A. G.

J 300
N. P. la.
K 753

Fischer, A. F. T.. V 10
Cramer, F..
G 66

J. F.

S 31 Cranil, C. F. E 37

L. F.

G 195
Crone, F. J. G.
O 11 Ebbesen, N. C..

K 760
K. K.

J 713
G.
G 156 | Edsberg, C. V.
J 198 Flach, F. J. F.

K 503
Curtz, E. H.
J 546 Edvardsen, A. P. G 111 Flamand, O.

K 771
Ege, T. E.
G 379 Fleischer, H. H..

K 501
Egede-Lund, H. P. B 12 Flemmer, C. C. E. E 51
Eggers, E. F. C. H. 0 36 Flensborg, C. P.

N 1 0. F. G 120 Fleuron, S.

G 137 Ehrenskjold, v. 0... J264 Flindt, C. N. W.

J 531
Dahl, C. E....
E 34 Eich, A. L.
N 9 Florander, T.

K 861
J. P. F. D.
C 16 Ekdal, E. Ø.

K 378 Floridon, J. M. H. K 737
V. S. L...
J 676 Ekman, J. P. F.
K 844 Fock, C. F.

G 12 Dahlerup, J. W. B.. E 35 Ellegaard, J. J. J. G 295 Fog, B. R. H..

C 56 L. F. V. E 42 Elley, H. J.

J 149 C. D.

J 163
Dalberg, E.
G 123 Ellow, N. P.
E 74 H. R.

K 526
J. S.
K 599 Elmer, H.,
G 27 J. E.

K 8:29
0.
G 49
H. C. M.

J 640
0. C. L. H

0 13 Dalhoff-Nielsen, V. F 34 Elmgreen, H.

K 838 Fogtmann, H. A. B.. E 146 Dall, C. ... 0 29 Elsmark, J. T.

D 6

J. M.

E 134 Dalsager, S. P. S.. G 132 Elster, T. F.

E 39 Folkenberg, S. O. K 757 Dam, J. M... J 276 Elvang, C. J. K 392 Forman, R. V.

G 43 Damgaard, K. G 354 Engberg, C. H. G 201 Foss, E. A.

K 706 Damm, s...

K 510
L. A.

J 426
S. F. R.

C 57 Danielsen, L. C.... F 54 Engelbrecht, C. J.. E 109 Fraas, J. V. S..

K 496 Dann, O. F.

K 445
F. C. J E 95 Franck, C. E. W.

M 8 Danneskjold-Samsøe, A. Engelhardt, F. J.

J 205
S. J. C.

J 627
E. E. Greve.
J 515 Erdmann, V.

G 159 Frandsen, C. G. A. K 367 -, K. Greve.. G 251 Erhoff, T. 0. A.

G 232

F..

E 117 Darre, M. J. E 16 Erichsen, G.

K 767

M. L.

J 452 Davidsen, M. J. H.

G 282
H. C.
O 8

T. E. H. J 158 Deden, C. A..

J 603
L. V. M. K 384 Frank, J. H.

K 495 Dederding, E. H. K 655 Erichson. H. C. J.. E 24 Frederiksen, A. B.

J 692 K. F.. G 352 Eriksen, A. F.

J 241

F. C. N 23
N. W.
F 27
E. C.
J 12

F. F.

V Degenkolv, A.

K 641
E. H.
K 659

K.

0 32 Deichmann, H. A. K. J 562 Eriksson, A. V.

K 804 Freiesleben, C. 0. T. von C 37 Deleuran, C. V.. G 349 Ernst, C. F. W.

F 60

H. M. C. E.. E 157
0. L.
K 900
L. J. M.
E 12

T.

E 28 Dethmer, F. S. J 296 Esmann, S. T. T.

E 94

V.

K 842 Deurs, H. C. E. van J 343 Essemann, F. C. G 270 Friderichsen, C.

Q

4 van J 464 Etting, C. C. K 738 Frigaard, H.

K 808 Diderichsen, P. K. L 5 Ewald, 0. C. T.

G 130 Friis, A. E.

J 419 Dideriksen, M. J 530

H. E.

K 700 Diechmann, C. A. G 109

H. T. C.

E 100 Ditzel, V. A... J 580

0.

E 243 Doberck, C. A. V 26

S. C. J. L.

U 1 Dodt, F. s. F 8 Faber, G..

J 265 Fritzbøger, E. R. K 665 Dohlmann, E. T.

J 508
H. C.
E 59 Froberg, A. L..

J 213
I. H.
K 425
R. N. A.

E 245 Frydenlund, K. N. E 210 Dohse, 0. C.

K 677
V. C.
J 414 Frydensberg, P. E. G 118

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

J. V...

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Fuglede, N. C. M. ..... G 172 | Haack, F..

G 288 Hansen, M. F.

J 303 Fuglsang, C. H.. J 365 Haahr, U.

J 110
M. S..

J 517
Funch, C. V..
G 41 | Haase, B. L. C.

E 62
N. C..

F 22
Færch, J. T..
K 645

1
N. E.

J 248 Fønss, L. C. V.

J 481
S. M.
K 571
N. J. T.

G 150
Hage, C. F.

J 605
N. K.

J 590
T..

G 294
0.

K 485
Hagen, N. P. H.

G 242
0. E. S.

J 667
Halkier, P. E. H.

J 172
P. E. F.

N 25
Halkjær, C. J.

V 23
R. T.

K 490
Gad, O. S.
G 30 Hallin, N. H. B.

J 421
S. P.

K 7
Gall. J. P. T.
J 585 Halling, J. H..

G 57
S. P.

K 627
Galster, C.
E 133 Halsted, P. M. M.. F 15

S. R..

K 419 Gammeltoft, J. C. J. J 600 Halvorsen, E. F. S. F 11

T.

K 740 Gandil, L.

E 108
H. L... J 631

T. N.

J 469 Garde-Jørgensen, C. G. E 184

S...
K 649
V. A.

K 387
Gautier, G.
U 9 Hamburger, V. J. K 539

V. E. K.

J 399 Genkel, R. E. K 695 Hammelev, A. T. C 41

V. H. K.. K 464 Gerhardt, A. L. M. C.

J 151

J. H. A. G 351 Hansen-Jørgensen, S. G. J 79 Gerlach, L. E 126 Hammer, H. C.

C 42 Hansen-Leth, A. C... J 180 Germundsen, P. A. ... E 160 Hammerich, J. W E 104 Hansen-Ostenfeld, N.... J 127 Gerner-Rasmussen, O. B. K 729 Hammershøy, P. V. E 122 Hanson, H. A. R. G 141 Gerstenberg, H. W. T. A 12 Flansen, A. F.

E 80 Harald, Prins til Dan-
Gertz, G. W.

G 318
A. F.
K 414 mark.

G 190 Gether, C. C.

J 239
A. J..
J 194 Harboe, E.

J 218
F. J. M.
K 486
A. J.
J 230
H. C.

S 20 Gjellerup, A..

J 737
A. L.
B 37

H. C. G. G. E 156 Giersing, A. E.

G 325

A. P. O. M. J 286 Harbou, F. H. W.. B 32
V.
E 45
A. R.
K 545 Harck, E. B..

K 755 Giessing, N. C. K. F.

J 111
A. R. B.
J 493 Harhoff, C. J. C.

G 124 Gjern, V.

K 667
A. V.
G 105
G. F. K.

B 5 Gjernals, C. F.

E 10
C. A.
J 137
G. F. K.

G 211 Glahn, A.

E 197
C. A.
J 319 Harrel,'y. 0.

G 285 Gleerup, L. C.

K 504

C. A. C. K 864 Harten, H. C. von
Gliemann, J. G. A. T 1

C. D.
G 275 Hartmann, A.

J 376 Gnudtzmann, K. S...

K 768
C. J. A.
E 48

A. C. M.. J 641 Godskesen, L. G.

J 225
C. T.
S 27 Hartnack, V..

G 200 Goldberg, J. T.

G 6
F. E.

9 Hartvig Møller, E. V.... T 14 Goldschmidt, C. J. M 5 F. E. P.. K 853 Hasfeldt, A. J.

N 11 Goth, H. F. A.. K 831

J 520 Hasselager, A. V. B. J 733 Gottschalk, L. J.

3
H.
J 332 Hasselbalch, A.

J 566 Gradman, G. A.

0 20
H.
K 448

S. A. K 630
Graessler, F. F. G.. 0 12
H. A. B. K 415 Hastrup, H.

K 368 Gravesen, G. C.

J 299
H. A. N. M.. K 773 Hatting, S. A.

J 331 Gravgaard, N. N.

J 282

H. A. V. G 346 Haubroe, J. F. C. F. J 235 Gregersen, A. T. V.

G 293
H. C.
E 214

W. C. L. G 265 Grevenkop-Castenskiold,

H. C.
J 195 Haugsted, A.

K 762 F. H....

J 152
H. C. M.
J 284

K 424 Grevenkop-Castenskjold,

H.C. M. G. C... Č 26 Hauschild, E. G. J. G 334 C. H, M...

K 707
H. D..
G 164

H. L. M. ... G 165 Groth, K. V..

K 294
H. D.

K 681 Haxthausen, A. J. E... B 17 Grum, 0. C.

J 243
H. E. S.
J 391

V. M. Baron G 226 Grundtvig, H. F. S. J 140

H. J.

J 551 Hedemann, C. A. C 61 Grüner, F..

P 2
H. J.
K 440

E. E. R... J 114
T. S..
A 14
H. J.
K 461

H. M. E 166
E 87
H. 0.

G 326 Heede, A. A. J. E.. K 736 Gry, S. A.

K 561
H. O. E. J 395 Hegelund, T. V..

E 195 Grønbech, J. B.

E 189
H. P.

O 2 Hegermann - Linden-
Grønberg, H.

J 613
H. P.

J 592 crone, K. H. H. F.. G 71 Grønlund, M. I.

S 12
H. R. G.
J 556

J. F. A 7 Guldberg, F.

K 480
H. T.
J 447

J. H. G 149
H. 0, N.
K 432
H. T.

J 700 Heiberg-Jürgensen, H.. J 311 Gundesen, G. M. G 217

J.
J 633

,P. A. G 5 Gyberg, H. F.

K 391
J. F. B.

G 292 Heide Christensen, C. H.
Gyldenkrone, C. 0. H.
J. N. C...... J21 L. V. d..

G 287 Baron

G 134
J. O.
N 7 Heining, L. C.

K 874
Gylling, O. J. C. H. J 388
J. P. A.. J 751 Heinricy, F.

J 436 Gørtz, F. C.

E 203
K. O.
E 84 Heise, L. C. F.

J63
J. V. C..

А 13
L.

J 288 Heitmann, N. J. C... G 117

[ocr errors]

G.

[ocr errors]

9

[ocr errors]

0..

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1

E 142

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

G....

[ocr errors]
[ocr errors]

Helland, G. D.
G 31 | Holm, E.

G 276 Irgens-Bergh, C.C. A. von E 208 Hellmers, F. P. I...

J 326
E.
J 721

G.O. A. von G 34 Helmarth, C. M. F. J... J 720

G. H. W..
E 165 Ishøi, E.

J 204 Helmbæk, H, P.

G 182
H. F.

J 214
Helms, J..

J 94
H. F. R.

J 689
J. B.

E 50
H. L..

K 365
Helsing, C. A.

K. K.

J 396
Helsted, T. J.

G 231
P. C.

F 46 Jacobi, J. P. V. F...... E 114
V.

K 416
P. E..

J 491 Jacobs, 0. A. C.. G 324
Helvard, J.
K 475 Holm Jensen, I.

K 743 Jacobsen, A. R. J. J 175 Hemmingsen, T. E. C 55 Holmblad, A. C..

J 507
B.

J 489
T. V. C 11 Holst, C. H. G.

K 693

C.

G 193 Hempel, J. F.

Q 5
M.
T 5

C. S.

J 403 Henningsen, A.

J 321
P. N.

J 587

C. T.

S 32
L. C.... J 46

V. E.
0 31

E. F. A. E 72
V.
J 27 Holstein, E. E. Greve .. J 28

J.

E 7 Henrichsen, O. V.

K 795

H. von .....
J 669

J. C.

J 560 Henriksen, H. E.. E 155

U. A. von G 202

J. P.

J 451 0. C. V. J 545 Holstein Holsteinborg, H.

K. A. M.. J 19
V.
K 848 F. H. Greve ... K 897

R. W. M. J 138 Henriques, A. C. K 582 Holstein-Ledreborg, J. J. Jagd, N. B.

K 676 Herbst, P. M. B 23 I. M. Greve. K 426 Jahnsen, C. T.

N 12 Hergett, C. C. V 27 Holstein - Rathlou, F. H.

L. G. F. K. E 152 Hermann, K. O. V.. G 372 A. N. R. von.

K 806 Jakobsen, P. C.

K 581 Hermansen, C.. E 128 Holten, I.... E 194 Janssen, C. J. F.

J 445 C. H.. J 56 Holten-Nielsen, E. E 121 Jantzen, J. W..

G 86 J. V. V.... E 158 Honnens, J. F.. J 671 Jarmer, H. J. P.

G 225 Hertel, E. C... G 207 Honnens de Lichtenberg,

J.

K 507
H.
J 446
G 176 Jensen, A.

J 698
H. C.
E 103

S. E 172
A. C..

J 200
Hertz, V..
T 2 Hoppe, C. V..

G 198
C.

C 21 Hey, K. B. S..... J 563 Hostrup-Schultz, J. V. A.

C. C. J.

K 870 Hilarius-Kalkau, H. A.. C 29 E. H.

J 128
C. F. V.

K 429
J. F. J 643 Hove, T. V...

P. 1
C. J. P.

K 484 Hildebrandt, H. A.. R 12 Howitz, F. A. R..

C 34
C. L. H.

J 119 Hillerup, A.

J 573
H. F.
G 216
C. M.

J 741
Hintze, J. J.
J 203 Hunter, T. G..

K 801
C. S.

J 237
Hirsch, J. C. W.
D 1 Hyllested, P. E..F. B... G 259

E. N.

J 601
K.
G 104 Hüttemeier, J. A.

J 323
F.

K 447 Hjelmer, J. P. E.. J 461

K. B..
J 637
F. C.

E 70
Hjort, H. P. R.
G 119 Hvalkof, S. L.

E 11
F. C. C..

D 10
P.
K 483 Hvalsøe, J.

E 168

G. A. V. 0. 0 28 Hjorth-Hansen, A. 0 14 Hvenegaard, H.

J 703
G. M.

J 468
Hoff, A. C.
G 152 Hvidberg, H. V.

0 21
H.

K 568
E.
J 131 Hærskjold, 0. K. P.T.
K 658

K 896
H. O. M.
E 41 Hæse, P. G. J.

K 682
H. E.V.

K 372
0. P. A.
C 2 Høeg, E. C. P. T.

J 474
H. F.

K 894
S.

J 424
J.....

K 769
H. F. V.

J 271
V. 0. H. G. E 167 Høeg.Petersen, C. B.... 0 42

H. P.

N 21 Hoffmann, C. F.. J 81 Høegh-Guldberg, J. C. H. G 186

H. P. E.

G 230
J. C..
G 84

0..... G 300

H. V. P.

J 475
J. C..
J 582 Høst, H. B...

K 877
J.

E 17
M. G... E 54 Høyer, J. K

J 390
J.

G 143
N. V... E 232

N. J. H. N..

G 204
J.

G 291 Hofman-Bang, P. L.. J 642 Høyer-Nielsen, J.

J 502
J.

K 745 Hoffmann-Olsen, T.. K 635 Høyrup, P. J..

E 68
J. A.

J 308 Holbek, N. V. S.. C 40

J. C.

J 76 Holbøll, A. R. E 205

J. C..

K 596 A 5

J. M.

G 209 Holck, C. C. J. W. F 38

J. O.

E 238
Ι. Α.
K 673

J. O.

J 730
K. H.
G 229

J. P.

J 484
Holle, J. E.
J 591 Ibsen, P. W..

E 46
J. S.

J 393
Holm, A.
T 7 Ingerslev, C.

K 471
J. S.

J 624
C. E. F.
E 148

V
K 385
J. V.

28
C. F.
B 28 Ingwersen, A.

J 495
L.

J 275
C. F.
J 171 Ipsen, C.....

J 680
L. C. R.

K 293
C.F.

J 638
E. J.

K 525
N. 0. J..

K 634
C. S.

J 413
V. E.

J 333
0.

K 489

[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]

H.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »