Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

::::

[ocr errors]

| 104 J. W. Hammerich, 18. Bat. ....

106 C. T. Wegener, Livg.? ...... Kaptajner.

107 A. de Neergaard, 19. Bat.? .

108 L. Gandil, 18. Bat.”........ 2 P. J. Dorph, 4. Regt.? .......... 16/, 55 23/,, 89 109 C. J. Engelbrecht, Livg.?..... 5. V. C. Rømer, til Raadighed for

110 H. H. Bondo, Gymnastiksk.? 6. Regt.?.......

225 55 21/, 92| 111 N. Larsen, 7. Bat.? ............. 7 J. Jacobsen, 3. Bat." ..

112 C. T. Lind-Hansen, 1. Sjæll. Brig? 13J. F. Schultz, 22. Bat. ...

113 J. P. Petersen, 11. Bat.?........ 14 | V.O.C. T. Drackenberg, 6. Regt.

114. (J. P. V. F. Jacobi, Generalst.) 15 | C. F. Krabbe, 7. Bat...

-116 C. J. Lagoni, 11. Bat............ 16 M. J. Darre, 2. Sjæll. Brig.' ...

117 | F. Frandsen, uden for Nr....... 17 J. Jensen, 1. Regt.'....

119 G. E. F. Willerup, 27. Bat.?..... 20 A. E. Schrader, 22. Bat.' ......

120 F. C. E. Mørch, 18. Bat.?....... 21 L. T. Kruse, 15. Bat.' ....

121 E. Holten-Nielsen, 21. Bat.?..... L. H. Krebs, 4. Bat.......

122 (P. V. Hammershøy, Generalst.) 24 H. C. J. Erichson, 8. Regt. .

123 J. J. G. Oxfelt, Gen.-Inspekt.? .. 28 T. Freiesleben, 4. Bat.'..

126 L. Gerlach, 21. Bat.? ........... 35 J. W. B. Dahlerup, Livg.'.

127 V. C. Petersen, 12. Bat........ 36 K. A. E. Nielsen, 6. Bat.' ...

128 C. Hermansen, 13. Bat......... 38 J. F. Saabye, 29. Bat.'..........

J. Jørgensen, Sekondløjtnantsk.? T. F. Elster, 4. Bat.'...

-130C. V. E. Nielsen, 9. Regt.". .... 294 62 2/3 A. F.F. L. Baron Wedell. Wedells

C. A. Vennervald, 18. Bat.?..... borg, 15. Bat..........

E. O. N. Castonier, Adjutant hos 41 H.O.M.Hoff, Militærarbejderdep.' 13/, 55

Hs. Maj. Kongen? ........ 42 L. F. V. Dahlerup, 17. Bat.'....

133 C. Galster, 1. Bat.?........ 43 C.H. A. Rohrdanz, 1. Jydske Brig."

J. M. Fogtmann, 6. Bat... 44 A. A. Marcker, 10. Bat.'. .......

-136 J. P. Jessen, 20. Bat.”.......... 45 / V. Giersing, Fyenske Brig.' ....

137 | L. Petersen, 5. Bat.”........ 46 P.W.Ibsen, Adjutant hos Hs. Maj.

138 (A. A. Timm, Generalst.) Kongen..........

142 C. A. Helsing, 14. Bat.? .... % 60 30/ -53 G. V. Blom, 12. Bat.' ..........

143 L. W. Otterstrøm, 14. Bat.?.. .. 28), 64 250 55 F. C. L. Krieger, 2. Regt.“ .....

T. V. Schwarz, 23. Bat.”.... 60 L. A. C. Raabye, til Tjeneste hos

H. A. B. Fogtmann, 9. Bat.?...
Komd. i Kbhvn.'....

A. E. Duus, uden for Nr. .... 61 H. V. Kramp, 2. Bat.'..........

C. E. F. Holm, 12. Bat......... 62 B. L. C. Haase, til Raadighed for

L. B. Liisberg, 28. Bat.? ..... Gen. Inspekt. ....

E. V. V. Jørgensen, 5. Bat.?..... C. F. Lassen, 5. Regt.?.........

F. E. C. E. Lantow, 20. Bat.... 66 P. H. W. Koch, 5. Bat. 1.

1 (J. C. J. Qvist, Generalst.).... 67 | L. J. M. Odder, 2. Jydske Brig.

155 H. E. Henriksen, 28. Bat.?...... P. J. Høyrup, 3. Bat.'......

156 H. C. G. G. Harboe, 1. Bat..... A. T. L. Lobedanz, 2. Bat.'.....

158 J. V. V. Hermansen, 10. Bat.?.. 70 F. C. Jensen, 17. Bat.'.....

159 A. A. L. Beck, 6. Bat......... 72 E. F. A. Jacobsen, 30. Bat.'....

161 E. J. Lehmann, 13. Bat.? . 74 N. P. Ellow, 13. Bat.' .......

162 K. C. Rockstroh, 15. Bat."... 75|J. A. L. Christensen, Skydesk.'.

H. E. Wolf, Officersk.?...... 76 R. L. Borch, 7. Regt.'........

| J. F. H. Langhorn, 12. Bat.?.... V. G. J. Lewald, 24. Bat.?..

G. H. W. Holm, 19. Bat.? ....... | A. Ørum, 20. Bat.'....

(H. M. Hedemann, Generalst.) A. F. Hansen, 3. Regt.' ...

- 171 A.F. W.P. Mahrt, 26. Bat.?...... 18 61 27/4 84 K. 0. Hansen, 27. Bat.'

S. Honnens de Lichtenberg, Livg. C. R. Duwens. 10. Bat.........

- || 173 C. A. Klim, 25. Bat. _ .......... 122/12 63% -1! (J. V. Teisen, Generalst.)

C. C. F. Moltke, 10. Regt.? ..... 89 J. L. Reck, 17. Bat.' ......

176 V. Krieger, Livg.?............. L. C. F. Lütken, uden for Nr...

J. B. Federspiel, 26. Bat.... 91 E. Wedel-Heinen, 1. Bat.

178 C. G. Kirchheiner, 25. Bat.. 92 V. A. C. Klein, 26. Bat.' ...

180 L. D. S. de M. Skeel, 25. Bat. N. C. M. T. Palsdorff, 25. Bat.'. .

182 M. Thalbitzer, 29. Bat....... | V. C. A. O. G. A. Baron Blixen

183 C. Brun, 9. Bat.........

: 221, 63 17%, 04 Finecke, uden for Nr. ........

186 W. S. Seehusen, 8. Bat...... 13/, 63 ? 97 W. A. B. Pasbjerg, 30. Bat.....

187 E. E. C. Kjærulff, 8. Bat.. 99 H. A. Martens, 24. Bat.?........15%

188 A. H. F. Paulsen, 2. Bat.. 100 | H. T. C. Friis, 27. Bat.? ........ 48 58 28/7 1920. E. Allerup, 16. Bat.....

e ! IIIIIIIIIIIIIIIIIII EI TTTTIIIIIIIIIIIIIIII !!!!

2811IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTOTITITIITTI I TO 111111111111

.

.

.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

196

[ocr errors]
[ocr errors]

25

.

0

193 P. Pagh-Hansen, 21. Bat..

F. E. Bondo, 26. Bat.3..... 197 A. Glahn, 23. Bat.?............ 199 F. F. Andersen, 28. Bat.: ..... 200 L. A. Jørgensen, 30. Bat.: ..... 201 H. H. A. Ď. v. Castonier, 23. Bat. 202 A. Kragh, 2. Bat........ 203 F. C. Gørtz, 22. Bat.: .... 204 L. Nielsen, 23. Bat.3...... 205 A. R. Holbøll, 1. Bat.... 206 C. C. Poulsen, 30. Bat.3.... 207 C. A. F. Ravn, 20. Bat.: ..... 208 C.C. A. v. Irgens-Bergh, 14. 209 P. L. M. Birke, 11. Bat.... 211 F. J. H. S. Abrahams, 3. Bat. 213 C. A. A. Bosse, 5. Bat.: ..... 214 H. C. Hansen, 29. Bat... 215 E. Paulli, 28. Bat. ...... 217 | E. Rønning, 16. Bat.3 .... 218 L. Biering, 24. Bat.3....... 221 V. H. Bentzien, 21. Bat. ..

H. C. Sørensen, 9. Bat.: .... 223 T. M. Thornberg, 15. Bat.... 225 P. C. Pedersen, 17. Bat. ......

C. S. N. Streibig, til Raadighed

for Generalst.'..... 2:27 | E. P. Würtz, 16. Bat........... 229 H. L. C. Zeiler, 19. Bat.' . 230 K. J. S. Ulrich, 24. Bat'... 233 N. P. Johansen, 4. Bat... 234 A. I. C. A. Larsen, 16. Bat. ... 235 P. V. Brasch, 14. Bat.3. 236 J. Rohleder, 11. Bat.? .... 237 V. Blichfeldt, 8. Bat. 3 238 J. O. Jensen, 6. Bat.: . 239 J. N. Nyholm, 19. Bat... 240 A. Tychsen, 22. Bat.: .. 241 T. Lillienskjold, 7. Bat.: ........ 242 G. Worsaae, Livg.... 243 0. Friis, til Raadighed for Go. neralst. ...

27, 68 246 E. V. Greve Knuth, 7. Bat.: ... 247 A. Valentiner, 13. Bat. ..

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIII

[ocr errors]

1 H. V. Arnesen-Kall, 1. Bat..... 19/6 67 23/12 89
2 H. Johnsen, 7. Bat.' ........... 21/10
3 0. Olufsen, uden for Nr. .......
4 E. C. Kirketerp, 10. Bat.' .....
5 P. A. Heiberg - Jürgensen, 2.

1 Sjæll. Brig.'........
810. Bølck, 1. Regt.' ..........
9 T. N. E. E. Clausen, Generalst.'
10 C.C. L. J. Clemmesen, 30. Bat..
11 J. P. Koch, 13. Bat.'....

12 C. F. Fock, Generalst.”..... - 13 T. Lassen, 26. Bat.'.....

14 C. E. P. Nielsen, 10. Bat.'
15 C. Voigt, 2. Bat.' ......
16 J. J. Petersen, 21. Bat.....

C. Kampmann, 7. Regt.' ...
C. C. L. Kohl, 15. Bat.' ....
A. U. Ramsing, 4. Regt.?......

J. T. S. Schouboe, uden for Nr..
23 C. M. Appeldorn, Livg.' ........
24 C. M. V. Kamman, Generalst.' .
26 C. G. Petersen, 9. Bat.' ........
27 H. Elmer, Fyenske Brig.' ......
28 V. Rothe, 1. Bat................
29 N. C. Schou, 2. Jydske Brig."
30 O. S. Gad, 9. Regt.' ....
31 G. D. Helland, uden for Nr...
32 E. With, Generalst. .......
33 M. N. Rosenquist, 21. Bat.'.
39 L. F. Rømer, 17. Bat. .....
40 J. C. Lund, Generalst.'.....
43 R. V. Forman, 4. Bat.'...
44 N. Poulsen, 26. Bat.'....
45 I. Carstensen, Livg.'.....
47 V. C. Snerding, 29. Bat. ..
52 K. L. Lasson, Generalst.? ......
53 B. J. F. Bagger, 5. Regt.' ...... 123/7
56 T. F. P. Troels-Smith, 4. Bat.' .
58 V. P. H. I. Willemoes, uden for Nr.
59 J. Johansen, 3. Regt.'......
60 J. V. L. Christensen, 20. Bat.'. .
62 C. Nielsen, Generalst.' .........
63 C. J. V: Vilhelmi, Gen.-Inspekt.'

C. M. D. Schiær, 10.Regt,'. .....
T. J. Wørishøffer, Generalst.' .. 116
F. Cramer, Adj. hos Forsvars-

ministeren' .....
A. A. J. Larsen, 13. Bat.' ......

H. V. Schjørring, 6. Regt.' ...
69 A. E. Kirchhoff, 17. Bat.'......
70 N. M. Andersen, 26. Bat.' ......

72 A. C. Barnekow, 1. Sjæll. Brig.'. 1775 | 78 E. J. Marnø, 2. Bat........

74 J. J. Baagøe, 23. Bat. .........
78 F. A. Buchwaldt, Generalst.' ...
79 E. G. A. N. Brix, 24. Bat.' .....
80 V. Baron Wedell-Wedellsborg,

Livg.' .... ..............
81. A. A. Tuxen, 15. Bat.' .........
|| 82 A. P. C. Stürup, Generalst.'.... 145

HTTEITI? TIETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TOT

20

[ocr errors]
[ocr errors]

11166/11

26

--

30

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85 K. C. C. Schøller, uden for Nr. . 18/6 72 28, 95 199 C. F. Tretow.Loof, 6. Bat.? .....1 J. W. Jantzen, 3. Bat. .........

200 V. Hartnack, 7. Bat.? .......... P. F. Jensen, Generalst.'.......

201 C. H. Engberg, 12. Bat.? ..... V. L. Ortved, 2. Regt.' ....

202 U. A. v. Holstein, 25. Bat. . . C. C. B. L. Brorson, 26. Bat,

203 C. H. Jørgensen, 8. Bat.?..
E. Clausen, 14. Bat.' ....

N. J. H. N. Høyer, uden for Nr.
A. H. F. Klixbüll, 7. Bat.' .....

205 L. Broch, 29. Bat.?....
G. M. R. v. Benzon, 24. Bat.'...

- 207 E. C. Hertel, 23. Bat.. C. S. Lund, 27. Bat......

208 H. L. E. Ringsted, 4. Bat.? ..... 97 H. F. Kauffmann, uden for Nr..

212 E. C. Sonne, 15. Bat.? ...... 0. C. Obel, 27. Bat.'...

215 J. V. Larsen, 14. Bat.? .... 101 A. V. Porsdal, 2. Bat.'.

216 H. F. Howitz, uden for Nr. .. 103 O. B. Müller, uden for Nr. .

217 G. M. Gundesen, 14. Bat. A. V. Hansen, 18. Bat.'..

219 F. Lund, 18. Bat.? ..... | C. A. Diechmann, 11. Bat.

220 A. V. Lorenzen, 5. Bat.......... 20 | O. L. C. L. Kyhl, 22. Bat.'

96 223 H. S. Sander, 16. Bat.? ....... 119 H. P. R. Hjort, Generalst.'..

2:24 S. K. Larsen, 19. Bat.? ....... 121, C. V. Nyholm, 6. Bat.'.....

225 H. J. P. Jarmer, 25. Bat.?...... 122 L. Schlichtkrull, 25. Bat.'

226 V. M. Baron Haxthausen, uden 126 K. P. Søltoft, 21. Bat. ...

1 for Nr. ........ L. F. C. Krogh, 24. Bat.' .......

227 H. Møller, 8. Bat.' .. S. P. S. Dalsager, uden for Nr..

228 F. B. Münter, Livg.? . . 133 G. P. Brammer, Livg.' .........

229 K. H. Holck, 30. Bat.?.... | 134 C. 0. H. Baron Gyldenkrone,

234 0. Randa-Boldt, 15. Bat.' . | Livg.'.......

235 K. Andersen, 4. Bat. ........... 135 A. Greve Moltke, 3. Bat.' ....

236 S. Ryberg, 13. Bat.? ........ 136 J. F. P. V. Bülow, 3. Bat.' ...

240 S. H. Pontoppidan, 21. Bat.2 133 H. J. Dons, 1. Bat..

. 31 70 287, 97 241 H. P. Landt, 23. Bat.?..... 141 | H. A. R. Hanson, 21. Bat.?

242 N. P. H. Hagen, 18. Bat.? ...... 142 0. Bauditz, 30. Bat.?......

245 N. F. H. Sylow, 12. Bat.? ... 143 J. Jensen, 16. Bat.?......

247 C. L. E. Øllgaard, 30. Bat.' ... 145 0. L. Thomsen, 25. Bat. ..

250 K. Baron Wedell-Wedellsborg, | 147 | C. T. N. Sørensen, 5. Bat.? .

Livg.? ........ 150 N. J. T. Hansen, 17. Bat.?.

252 0. Berg, uden for Nr. ...... S. S. M. L. Kyh), 18. Bat.? .....

253 C. A. V. Bülow, 19. Bat.? .... F. Johansen, 13. Bat.?.....

255 E. Bülow, uden for Nr...... V. C. Greve Knuth, uden for

258 0. H. Permin, 2. Bat.. ... | C. V. T. Kruse, 22. Bat.?.

260 A. Winther, 24. Bat.? ..... | A. L. Lauesen, 26. Bat.?..

262 H. C. Juhl, 15. Bat. ....... 162 S. Jørgensen, 28. Bat.? ...

- 265 W. C. L. Haubroe, 21. Bat.? .... 164 H. D. Hansen, 9. Bat....

266 10. G. Christensen, 11. Bat.? .. 165 H. L. M. Hauschild, 20. Bat.? .

9, 98 267 H. F. Krarup, 14. Bat.? ..... 166 J. C. V. Christensen, 28. Bat.?..

- 268 R. Wulff, 4. Bat.? ...... 170 F. Bentzon, 8. Regt......

--- 270 F. C. Essemann, 3. Bat.? ..... C. E. Borup, 28. Bat. ....

271 F. 0. Jørgensen, 10. Bat.? ..... | N. C. M. Fuglede, Livg.? .

273 J. G. Becker, 25. Bat.? ........ 173 A. V. Mørch, 17. Bat.? ...

274 D. Baron Bille Brahe Selby, Livg 174 C. F. V. Jurckmann, 23. Bat.2

-1276 E. Holm, 27. Bat............ 175 R. V. Christensen, 7. Bat.? .....

277 | A. T. Knoblauch, 2. Bat.? ..... 176 G. Honnens de Lichtenberg,

278 J. F. H. E. Boeck, 12. Bat.?.... Į 22. Bat.? ...........

279 I. G. Rung, 9. Bat.? ......... 177 A. J. A. J. Bjernede, 10. Bat.? .

285 | V. 0. Harrel, 13. Bat. ..... 180 W. W. Prior, 2. Bat.? ....

286 V. Stilling, 1. Bat.............. 181 | V. C. Bisgaard, 4. Bat.? ..

287 C. H. L. V. d. Heide-Christensen, 182 H. P. Helmbak, 13. Bat.....

L 28. Bat.: ...... | 184 V. Tretow-Loof, 5. Bat...

288 F. Haack, 5. Bat..... 191 C. P. Bokkenheuser, 16. Bat.?

291 J. Jensen, 11. Bat.: ....... 192 V. P. Fenger, 20. Bat.? ......

292 J. F. B. Hansen, 25. Bat...... 193 C. Jacobsen, 8. Bat.” ........

293 A. T. V. Gregersen, 10. Bat.”. 194 L. S. F. Beck, 3. Bat.? ......

294 T. Hage, 1. Bat.... 195 L. F. Fischer, 1. Jydske Bri

- 1295 J. J. J. Ellegaard, 10. Bat...... | 196 H. A. L. Busch, 9. Bat.? .

- 296 F.H. C. Pløyen-Holstein, 19. Bat.% 30% 197 O. V. F. Laub, 11. Bat.? ...

- 301 L. T. T. Lauritsen, 29. Bat.3 ... 15u 78 li 198 C. V. Hoppe, 17. Bat.? ...

-303 T. E. G. Rasmussen, 17. Bat... ! 6/12

PITI 11111111111111111 IMETITI! ITI II IIII III IIIIIIIIII

STTTTTTTTT&TITITI TITITITUTTET TTTTTTTTTTTTTTI SITIIIIIIIIT 103

.

.

.

.

.

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

115281

[ocr errors]

1!!!!!!!!!!

304 T. Thaulow, 23. Bat. ........ 14), 82 1/10 03 | 348 R. L. M. Mikkelsen, 15. Bat.3 ... 61., 821/10 05 "305 H. Jessen, 5. Bat.'.............

-- ||349 C. V. Deleuran, 24. Bat. (tjg. i 309 0. C. J. C. Rosted-Løvgreen, 2.

| Ingk.) ..............:::::15". | Bat.? ..............::::::::

350 J. T. Waagepetersen, 23. Bat... 310 H. S. P. B. Styrmer, 13. Bat...

351 J. H. A. Hammelev, 22. Bat. .. 311, C. H. Mackeprang, 19. Bat.8....

352 K. F. Dederding, 19. Bat.?...... 312 H. O. S. V. Arent, 20. Bat.% ....

- -- | 355 0. Lütken, 14. Bat..... 313 C. S. F. Greve Trampe, 18. Bat.8

356 0. V. de F. Skibsted, 28. Bat. 314 H. V. Lier, 11. Bat..

- 357 C. G. Schnack, 26. Bat..... 316 S. K. Ohlsen, 22. Bat. ........

0- 358 K. A. Knudsen, 30. Bat... 318 G, W. Gertz, 16. Bat.3 .

359 M. J. R. T. Nim, 12. Bat...... | 319 0. K. A. Ravnkilde, 29. Bat...

360 E. F. Christensen, 8. Bat.: ..... 3:21 C. P.C. H. Lesser, 9. Bat.' .

A. E. Pontoppidan, 25. Bat..... 1322 H. V. B. Rørbye, 6. Bat.3

A. C. C. Sørensen, 18. Bat.: .... 326 H. O. Hansen, 21. Bat...........

A. E. Jørgensen, 4. Bat. (tjg, i 3:28' A. Tryde, 24. Bat......

Art.) ........................ 444 329 J. W. Møller, 13. Bat. (tjg. i Art.)

364 'Ş. B. Paludan-Müller, 1. Bat... "330 T. C. Zeilau, 20. Bat.: ...

365 F. Topsøe, 1. Bat. (tjg. i Ingk.) | 331 0. E. Simonsen, 3. Bat. ...

367 , G. B. Mackeprang, 25. Bat.3.... 332 W. Bahner, 5. Bat...........

368 H. Bennike, 16. Bat.S .......... 333 E. Schwarz-Nielsen, 27. Bat.3.

369 F. N. V. Brinckmann, 1. Bat. (tjg. 335 E. E. L. T. Schultz, 11. Bat.: ..

i Ingk.)......... 336 P.U. Michelsen, 16. Bat.%...

370 H. V. B. Olsen, 18. Bat.? ...... 338 H. J. O. Rye, 7. Bat. ' .......

371 I. M. Andersen, 12. Bat.... 339 0. M. Petersen, 7. Bat.3 ......

372 K. O. V. Hermann, 3. Bat.8.... 341 | A. Faurschou, 27. Bat.: ........

374 E. H. J. Anthon, 14. Bat.%. 342 H. F. R. v. d. Maase, 29. Bat..... 81 82

375 M. T. Sørensen, 20. Bat... 344 H. A. Rolsted, 15. Bat.3 (tig. i Art.) 207 84 1.05 376 H. E. Christensen, 5. Bat.3 .. 345 E. Baron Bille-Brahe, 2. Bat.: (tjg.

377 R. O. R. Dyhr, 9. Bat..... i i Art.)................... . ', 83 378 H. Krenchel, 8. Bat.s.... 346 H. A. V. Hansen, 24. Bat. ..... 741.81 379 T. E. Ege, 6. Bat. ...... 347 L. C. B. S. With-Seidelin, 17. Bat.3

(tjg. i Art.) ....... .......... 121, 81

[ocr errors]

!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

« ForrigeFortsæt »