Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Ingeniørkorpset

298 P. L. Ramm, Ing.-Regt. ....... 22/2 82 B1 Oberster.

10 03

323 A. R. Christensen, Ing.-Regt.8.. 24/2 79 111004 14 C. D. N. Nøkkentved, 1. Ing.

(349 C. V. Deleuran, af Fodf., tjg. ved | Direkt.' ....

9. 43 221, 03 | Ing.-Regt........ .......... 14/2 82 29 V. E. Tychsen, 2. Ing.-Direkt... 14/12 47 %. 06|(365 F. Topsøe, at Fodf., tjg. ved Ing.

Regt. ...............
||(369 F. N. V. Brinckmann, af Fodf.,

äfil 111 110

tjg. ved Ing.-Regt........... 18/1 84
Oberstløjtnanter.
19 A. Thortsen, Ing.-Regt.? .......
33 E. Falkenberg, 3. Ing.-Direkt.?.. 25 55
55 T.E. Hemmingsen, Ing.-Regt.... 3/8 55

Artilleriet.
Kaptajner.
L. J. Gottschalk, 1. Ing.-Direkt.

Oberster.
G. L. Bjerring, Ing.-Regt.'......

5 G. F. K. Harhoff, Officersk.? ..... 26/, 45 28/ 19 H. Ulrich, Ing.-Regt.' .......... 17, 56 25/10

6 F. I. Suell, 1. Art.-Regt.'....... /4 48 2/1| A. Levinsen, uden for Nr.......

7 S. O. R. Meyer, Kbhvns. Søbe. A. P. Jørgensen, 3. Ing.-Direkt." J. H. C. Bast, 2. Ing.-Direkt. og

fæstn.'....................... 18/10 50 30 00

21 V. S. J. Raabye, fung. Direktør Ing.-Regt.' ...................13,

for Art. tekn. Tj.' ........... Į (A. G. Nyholm, Generalst.) 24

26 A. F. V. Lund, 2. Art.-Regt.... 59 H. C. Faber, 2. Ing.-Direkt. og

28 C. F. Holm, Art.-Generalen?... | Ing.-Regt.........

38 F. C. Rantzau, 1. Art.-Bat.?..... 63 | J.P.M. M. Christensen, 1. Ing.-Di

rekt.? ........................ , 73 A. G. V. Petersen, Ing.-Regt.?...

L. A. Madsen, 2. Ing.-Direkt. og

Ing.-Regt.?....... 87 T. Grut, Staben .............. 118 | L. U. la Cour, Ing. Regt.? ......

Oberstløjtnanter. 135 H. U. Ramsing, 2. Ing.-Direkt..

20. P. A. Hoff, Trainafd.' ....... 170 N. F. Møhl, Ing.-Regt..........

16 J.P.F.D. Dahl, Fæstn..Art.-Regt.? A. P. T. Poulsen, 3. Ing.-Direkt.s 224 A. J. T. Carlsen, 1. Ing.-Direkt.

18 A. S. Busck, 3. Art.-Afd.? ......

20 F. Wolfhagen, 2. Art.-Afd.? ..... 245 R. N. A. Faber, Ing.-Regt.......

23 H. C. Salto, 2. Art.-Bat.? .......
40 N. V. S. Holbek, 1. Art.-Afd.s . .
42 H. C. Hammer, Laboratorieafd.%.
43 H. L. H. Tuxen, Tøjhusafd.... 4,
51 V. Kofoed-Hansen, 4. Art.-Afd.%. %
54 P. M. Knudsen, til Raadighed for

| Direktøren for Art. tekn. Tj.9 27),
Premierløjtnanter.

65 H. P. Parkov, 3. Art.-Bat...... 22, 57 24/10 48 C. F. S. Schouboe, Ing.-Regt... 75 H. Rothe, uden for Nr. ........ 100 J. J. Bahnson, uden for Nr. .... 102 J. E. Tuxen, Ing.-Regt.' ........ 123 E. Dalberg, 2. Ing.-Direkt.' ..... 125 H. G. Wagner, 2. Ing.-Direkt...

Kaptajner. 127 J. B. M. Poulsen, 1. Ing.-Direkt.

i J. V. Haase, 2. Art.-Bat.'....... 24, 58 169 89 152 A. C. Hoff, Ing.-Regt.? ....

4 P. S. H. Petersen, til Raadig 153 K. S. Petersen, Staben? .......

hed for Direktøren for Art. 178 M. N. Kildemoes, Ing.-Regt.?...

| tekn. Tj.' .................... 15/58 14/1 91 179 N. B. Sommerfeldt, Ing.-Regt.?..

8 C. H. J. Í heilland, til Raadighed 206 P. Westergaard, uden for Nr. ..

for Direktøren for Art. tekn. Tj. 1 3/57 209 J. M. Jensen, uden for Nr......

9 F. E. Hansen, Trainafd.'. ......30, 230 H. P. E. Jensen, Ing.-Regt." ....

10 C. F. Gjernals, 3. Art.-Bat..... 13 231 T. J. Helsted, Ing.-Regt.? ......

11 S. L. Hvalkof, Elevsk.......... 254 H. H. B. Kiær, Ing.-Regt? .....

12 L. J. M. Ernst, til Raadighed for 280 K. S. Prytz, Ing.-Regt.? ........

I Direktøren for Art. tekn. Tj.1/15/a 63 - 281 E. C. F. W. Koch, Ing.-Regt.? ..

18 F. S. Farrer, til Raadighed ved 297 L. B. Bolt-Jørgensen, Ing.-Regt.'

| Kbhyns Søbefæstn.'.......... 10, 57 21/7 93

[ocr errors]
[ocr errors]

16 18 19 18 16 81

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

| 243 E. Leschly, 5. Dr.-Regt. ....... 27/6 80 80/12 00 244 | O.F.G.R. v.d. Maase, 3. Dr.-Regt. 2460. C. Brandt - Jørgensen, 2. Dr.

Regt.? .....................: 120/4 75 248 F. J. V. 0. Greve Moltke, G.-H.

Regt.? ....................... 10/4 249 C. Segelcke, G.-H.-Regt.? ....... 251 K. Greve Danneskjold-Samsøe,"

uden for Nr. ......... 256 P. C. E. Krarup, 3. Dr.-Regt. .. 261 K. O. Baron Reedtz-Thott, G..

H.-Regt.? .................... 50%, 264 C. E. Suhr-Hansen, 2. Dr.-Regt.? 272 J. C. A. la Cour, 3. Dr.-Regt...

C. D. Hansen, uden for Nr. .... 289 A. G. G. F. Bang, 5. Dr.-Regt... 290 R. J. P. Keyper, 4. Dr.-Regt. .. 315 F. Neergaard, G.-H.-Regt.3 .....

| P. Lesser, 5. Dr.-Regt.3 ..... 320 H. C. C. le Sage de Fontenay, 4.

Dr.-Regt......... 325 A. E. Giersing, 2. Dr.-Regt.: ..... 334 E. G. J. Hauschild, 3. Dr.-Regt.: . 337 J. P. Scholten, 2. Dr.-Regt.3 ..... 18/19 340 E. O. S. Greve Ahlefeldt Laurvig,

3. Dr.-Regt.3 ................. 343 G. B. F. G. L. Greve Blücher

Altona, G.-H.-Regt........... 353 T. Marcher-Korup, 4. Dr.-Regt.. 354 | K. Damgaard, 4. Dr.-Regt.3..... 366 V.H. Bojesen-Trepka, 5. Dr.-Regt.3 373 H. Jessen, 5. Dr.-Regt. .........

[ocr errors]
[ocr errors]

1 A. C. P. Jessen, til Raadighed for

1. Generalkdo.'
3 J. A. L. Lesser, 3. Bat.'...
4 E. N. Barfoed, uden for Nr. ..

0. Faurschou, 9. Bat. .......
A. Langhoff, 22. Bat.' ........
H. Jenssen-Tusch, 14. Bat.' ....
T. V. Hemmingsen, 27. Bat.'..

H. D. Petersen, 16. Bat........ 17 L. L. Tretow-Loof, 26. Bat.?...

C. Jensen, 20. Bat.? ......
25 0. Rantzau, 28. Bat.. .......
27 G. Jørgensen, 10. Bat.?.........
28 M. E. Winge, Livg. Forst. Bat.?.

H. A. Hilarius-Kalkau, 12. Bat.?
E. G. C. Wenck, 19. Bat.?......
F. A. R. Howitz, 6. Bat.? ......

(I. Lembcke, Generalst.)
S. T. Sano, 29. Bat.? ..........
F.C. Krebs, 13. Bat.? .....

H. F. Bennike, 8. Bat.....
| A. T. Hammelev, 11. Bat.3 ......
44 P. F. Møllor, 1. Bat.: ..
46 L. P. Lund-Larssen, 30. Bat.? ..
49 A. O.T.N. B. Kauffmann, 15. Bat.3

C. V. Sørensen, 23. Bat....
52 E. Wolff, 17. Bat.: ...
53 E. Nielsen, 25. Bat......

B. R. H. Fog, 18. Bat.% ..
S. F. R. Foss, 24.Bat.: ...
M. J. Sand, 2. Bat.......
E. P. G. Ramming, 21. Bat...
C. A. Hedemann, 5. Bat.? ......

(N. B. Ulrich, Generalst.) 63 C. J. Schaltz, 4. Bat. .......... 64 P.C. Anning.Petersen, Skydesk.: 13/

1251118518111211311181111311Tilli

.

.

.

.

.

.

Fodfolket.

Oberster.

3 L.Severin, Kommandant i Kbhvn. 10 B. Boeck, 8. Regt. ............. 114/10 50*1/12 01 11 A. T. L. Liljefalk, 7. Regt.?..... 15 M. G. Schack, 4. Regt.' .... 17 A. J. E. Haxthausen, uden for Nr. 19 N. C. A. Sønderøxe, 6. Regt.'... 25V. T. Meier, 1. Regt. .......... 28/, 51 23/6 27 (C. E. Momberg, Generalst.) 12/2 30 Hs. kgl. Højhed Kronprins Chri.

stian til Danmark, Livg. ..... E. Brendstrup, 9. Regt.'........ F. H. W. Harbou, 2. Regt.' .... | A. P. Tuxen, 5. Regt.' ......... | A. Arendrup, til Raadighed ved

Livg. Liniebat.” .............. 1112 52 946 36 B. P. Berthelsen, 3. Regt...... 120/1 57 24/7

| A. L. Hansen, 10. Regt......

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »