Billeder på siden
PDF
ePub

II.

Særlige Aldersordenslister

Ovər

de forskellige Vaabens faste Linieofficerer.

[blocks in formation]

30

9 1

7 20

1

1 56 25

10

[ocr errors]

5! 51 27

12

29

10

11

Ingeniørkorpset

G

298 P. L. Ramm, Ing. Regt.3 22/2 82 -10 03 B Oberster,

323 A. R. Christensen, Ing.-Regt... 24/3 79 61004 14 C. D. N. Nøkkentved, 1. Ing.

(349 C. V. Deleuran, af Fodf., tjg. ved
Direkt.'

% 43 221, 03
Ing.-Regt.8.

14/; 82/2005) 29 V. E. Tychsen, 2. Ing.-Direkt... * 12 47 '. 06 (365 F. Topsøe, at Fodf., tjg. ved Ing.

Regt.3 .

29/11 85 %1006)

(369 F. N. V. Brinckmann, af Fodf., C

tjg. ved Ing.-Regt.3

13/11 84 - -) Oberstløjtnanter. 19 A. Thortsen, Ing.-Regt.? 2/2 49 6/7 00 33 E. Falkenberg, 3. Ing.-Direkt.?.. 25/g 55 29/4 03 55 T.E. Hemmingsen, Ing.-Regt.3. 3/6 55 06

B

Artilleriet E

Kaptajner. 3 L. J. Gottschalk, 1. Ing.-Direkt." 22/7 56 27/5 91

Oberster. 6 G. L. Bjerring, Ing.-Regt."

56 24/2 92 19 H. Ulrich, Ing.-Regt."

5 G. F. K. Harhoff, Officersk.' 267 45 28/8 99 93

6 F. I. Suell, 1. Art.-Regt.'. 26 A. Levinsen, uden for Nr..

59 94 29 A. P. Jørgensen, 3. Ing.-Direkt. 26)

26, 55 23/1 95

7 S. O. R. Meyer, Kbhvns. Søbe. 30 J. H. C. Bast, 2. Ing.-Direkt. og

fæstn.'.

18/10 50 30 00 Ing.-Regt.

21 V. S. J. Raabye, fung. Direktør 3, 55

for Art. tekn. Tj.' (A. G. Nyholm, Generalst.) 58 % 61 28/ 97

3/4 52 18/10 04

26 A. F. V. Lund, 2. Art.-Regt.'. 59 H. C. Faber, 2. Ing.-Direkt. og

1/ 51 % 05 Ing.-Regt.

28 C. F. Holm, Art.-Generalen”.
12/5 62 18/2
38 F. C. Rantzau, 1. Art.-Bat.?.

% 53 24 63 J.P.M. M. Christensen, 1. Ing.-Di

06 rekt.?.

27/, 62 24/3 73 A. G. V. Petersen, Ing.-Regt.... 22/6 63 187 82 L. A. Madsen, 2. Ing.-Direkt. og Ing. Regt.?....

5/10 64 115 981 87 T. Grut, Staben 118 L. U. la Cour, Ing.-Regt.?

00 C

Oberstløjtnanter. 135 H. U. Ramsing, 2. Ing.-Direkt.. 13 68 21/7 01 170 N. F. Møhl, Ing.-Regt.3.

2 0. P. A. Hoff, Trainafd.

8/5 51 74 94 031

16 J.P.F.D. Dahl, Fæstn..Art.-Regt.? 5/55 -2/11 99 179 A. P. T. Poulsen, 3. Ing.-Direkt.8 19

18 A. S. Busck, 3. Art.-Afd.? 224 A. J. T. Carlsen, 1. Ing.-Direkt.8 20 71 06

12/2 55 30/5 00 245 R. N. A. Faber, Ing.-Regt.3.

20 F. Wolfhagen, 2. Art.-Afd.
23 H. C. Salto, 2. Art.-Bat.

01 40 N. V. S. Holbek, 1. Art.-Afd.s

22/9 57 28

04 42 H. C. Hammer, Laboratorieafd.9. 23 43 H. L. H. Tuxen, Tøjhusafd. 3 51 V. Kofoed-Hansen, 4. Art.-Afd.%. 56 % 05 54 P. M. Knudsen, til Raadighed for

Direktøren for Art. tekn. Tj.9 27/2 58°/12 G Premierløjtnanter.

65 H. P. Parkov, 3. Art.-Bat.. 22/7 57 24/10 06 48 C. F. S. Schouboe, Ing.-Regt.' . 72 1/10 93 75 H. Rothe, uden for Nr.

72 94 100 J. J. Bahnson, uden for Nr.

75 10 95 102 J. E. Tuxen, Ing.-Regt.

74 123 E. Dalberg, 2. Ing.-Direkt."

75 /10 96 125 H. G. Wagner, 2. Ing.-Direkt.'.. 107 74

E

Kaptajner. 127 J. B. M. Poulsen, 1. Ing.-Direkt. 75

1 J. V. Haase, 2. Art.-Bat.'. . 24/2 58 1/12 89 152 A. C. Hoff, Ing.-Regt.?

77 /1097 4 P. S. H. Petersen, til Raadig. 153 K. S. Petersen, Staben?

hed for Direktøren for Art. 178 M. N. Kildemoes, Ing.-Regt.?

78 1/10 98
tekn. Tj.

1576 58 14/11 91 179 N. B. Sommerfeldt, Ing.-Regt.. 78

8 C. H. J. Theilland, til Raadighed 206 P. Westergaard, uden for Nr. 78 /10 99 for Direktøren for Art. tekn. Tj. 1 3/3 57 %, 92 209 J. M. Jensen, uden for Nr..

74
9 F. E. Hansen, Trainafd.'.

55
230 H. P. E. Jensen, Ing.-Regt.?
79 1/10 00 10 C. F. Gjernals, 3. Art.-Bat."

13/8 59 % 231 T. J. Helsted, Ing.-Regt.?

11 S. L. Hvalkof, Elevsk.'.

1/5 58 254 H. H. B. Kiær, Ing.-Regt ?

76 10 01 12 L. J. M. Ernst, til Raadighed for 280 K. S. Prytz, Ing.-Regt.?

'6 81 /10 02 Direktøren for Art. tekn. Tj.1 157 63 281 E. C. F. W. Koch, Ing.-Regt.3 . 81

18 F. S. Farrer, til Raadighed ved 297 L. B. Bolt-Jørgensen, Ing.-Regt. 6

03 Kbhyns Søbefæstn.'..

19/ 57 21/7 93

23/

8

65 12

11

65 612

13

3

70/22

12

67241

10

1

3

5 291

4

69 241

[blocks in formation]
[blocks in formation]

8

[blocks in formation]

6

[ocr errors]

10

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

7

27

4

17

3

10

181|||

8 9

15

1 911

3 13/

6 26

6

10 16/

111

72

11

[ocr errors]

111

/12 30

11 6

3

7314/10

28

[ocr errors]

16 13/

6 101

12

[blocks in formation]

71 13 75

11

10

12

*110

[ocr errors]

12

11

E

G 23 M. N. Nørresø, til Raadighed for

34 G. 0. A. v. Irgens-Bergh, til Direktøren for Art. tekn. Tj." 23/, 60212 94

Raadighed for Direktøren for 25 P. B. Weilbach, Laboratorieafd.". 12/10 61 24%;

Art. tekn. Tj.

1778 71 10 92 27 C. R. M. Langhorn, Trainafd. og

35 V. A. Wilkenschildt, til Raadighed til Raadighed for Direktøren for

for Direktøren for Art.tekn.Tj. 26, Art. tekn. Tj. ..

31/8 60%u.

36 E. H. Jørgensen, 2. Art.-Bat. 31 J. O. V. Schrøder, Tejhusafd.' .. 59 / 95 37 A. Ramm, 4. Art.-Afd.'.

70 32 K. F. Kiær, 1. Art.-Bat.' ..

59

38 O. de F.Skibsted,Fæst.-Art.-Regt." 27 711 33 J. C. M. R. Skade, Officersk.'. 25/1 60

41 C. V. Funch, 2. Art.-Bat.'.

% 69 34 C. E. Dahl, uden for Nr. 2/6 59

400. Dalberg, til Raadighed for 37 C. F. Cranil, til Raadighed ved

Art.-Generalen'.

8% 72/10 931 Fæstn.- Art.-Regt.'..

29/4 572/6

50 V.C.C. Falgren-Schäfer, Labora. 47 A. L. v. Bardenfleth, 2. Art.-Afd.| / 61 /4 96

torieafd. 1

22/9 70 48 C. J. A. Hansen, 1. Art.-Bat.?. % 64

51 C. A. C. Otterstrøm, til Raadig. 49 W. T. Bohn, 1. Art.-Bat.?

62

hed for Direktøren for Art. 50 J. B. Helms, 3. Art.-Bat.?

61
tekn. Tj.? ....

%, 73 51 C. C. E. Flemmer, Art.-Gen..

62
54 N. A. Bjerning, 2. Art.-Bat."

71 52 N. E. Lomholt, Tøjhusafd.? .

64

57 J. H. Halling. Laboratorieafd.'. 72 54 M. G. Hoffmann, til Raadighed for

76 C. H. Rye, Tøjhusafd."

74 /1094 Direktøren for Art. tekn. Tj.?. 231, 62 %

77 S. O. G. Rohde, til Raadighed for 56 (O. B. Schouboe, Generalst.) 13, 64 68

Direktøren for Art. tekn. Tj.". 13 71 P. Jørgensen, 1. Art.-Afd.2 8/17 60 15/10 97 83 F. C. A. V. Dreyer, Trainafd. 73 % 95 86 S. C. Møller, 3. Art.-Afd.? 5/12 61 2/7 98 84 J, C. Hoffmann, Tøjhusafd."

72 101 F. V. Lehrmann, til Raadighed

104 K. Hirsch, 1. Art.-Regt." ved Kbhvns. Søbefæstn.?. 18/12 64 28/7 99 106 N. A. Lassen, 3. Art.-Bat."

71 103 H. C. Hertel, 2. Art.-Afd.o.

65

107 H. N. J. Wamberg, Tøjhusafd.' . 20% 72 105 0. Jürs, 2. Art.-Bat.?

108 C. 0. R. Larssen, 4. Art.-Afd.'. 115 P. Christiansen,4. Art.-Afd.?.

00 110 A. H. Andersen, 1. Art.-Bat.'. 124 C. C. V. Stiernholm, 4. Art.-Afd.? 221 62 30 111 A. P. Edvardsen, 2. Art.-Afd.'. 125 E. Lundsteen, Tøjhusafd.? .

63
112 C. C. A. Lund, uden for Nr.

74 139 Z. L. Tage, til Raadighed ved

113 J. Tørsleff, 3. Art.-Bat.

75 207 Fæstn.- Art.-Regt..

27/4 63 13)01 114 0. C. Ovesen, til Raadighed for Di140 A. C. L. Brandt, uden for Nr.

66

rektøren forArt. tekn. Tj.1 21/4 74 197% 96 141 S. J. Federspiel, 2. Art.-Afd.s. 66

115 J. C. Christensen, 3. Art.-Bat.'. 5/1, 7020/2 160 | P. A. Germundsen, 3. Art.-Bat. 19 62 "02 117 N. J. C. Heitmann, 1. Art.-Afd.'

74' 14 168 J. Hvalsøe, 2. Art.-Bat.3.

63 28), 03 118 P. E. Frydensberg, 2. Art.-Bat.' . 10% 70 175 R. Kall, 1. Art.-Afd..

6/1 64 27/7 120 O. F. Eggers, til Raadighed for 185 A. H. Brun, 3. Art.-Afd.3.

04

Direktøren for Art, tekn. Tj.'. 74 190 H. F. A. Andersen, 1. Art.-Bat.3. 13%, 68 28

124 C. J. C. Harhoff, 1. Art.-Afd.? 31%, 76/10 191 L. R. E. Stub, 2. Art.-Bat... 6/3 66

129 H. Bruhn, 1. Art.-Bat.'.

27/6 72 194 I. Holten, Adjutant hos Hs. Maj.

130 0. C. T. Ewald, 4. Art.-Afd." 25, 74 Kongens

66 2/6

131 J. F. V. V. Støckel, til Raadighed 195 T. V. Hegelund, 4. Art.- Afd.?. . 65

for Art.-Generalen'

67 210 K. N. Frydenlund, 3. Art.-Bat.. 15) 64 % 05 137 S. Fleuron, 3. Art.-Bat.'. 4 74 Yu 216 E. Koefoed, Adj. hos Hs. kgl. H.

140 H. V. K. Rasmussen, 3. Art.-Afd." 21, 76 287 97 Kronprinsen

4, 6925/10

144 C, L. Jensen-Witt, 3. Art.-Afd.?. 13/ 228 L. Wolff, 1. Art.-Afd.3.

06 148 F. A. W. Schack v. Brockdorff, 244 A. P. V. Andersen, 3. Art.-Afd.3. u 69 24/10

2. Art.-Afd.?

70 34 156 G. Crone, 1. Art.-Afd.? 159 V. Erdmann, 1. Art.-Bat.. 161 K. Q. Bay, uden for Nr. 163 O. H. Winkel, 2. Art.-Bat.? 4, 76 15 168 V. J. Larsen, 3. Art.-Bat.?. % 74 , 98 169 0. Greve Scheel, 1. Art.-Afd.? .. 18, 71 28 183 H. N. K. Rørdam, 1. Art.-Afd.?. 1/3 78

186 J. C. H. Høegh-Guldberg, 3. Art.G Premierløjtnanter.

Afd.?

% 77 % 99

187 M. A. A. P. Christiansen, 1. Art.6 J. T. Goldberg, 2. Art.-Regt.'... 19% 66 %0 90 Bat.

28/6 771171 7 E. J. A. Klein, 2. Art.-Bat.'.

5% 70

188 C. J. B. Lehrbach, 4. Art.-Afd.?. 75 20 S. J. Bang, 1. Art.-Bat." 15/6 70 %10 91 189 A. Meyer, 4. Art.-Afd.? .

786 21 C. J. N. Nieuwenhuis, 2. Art.-Afd." 21/6 70 210 C. C. B. Dreyer, 2. Art.-Afd.”.

78 25 E. Christmas - Dirckinck - Holm

211 G. F. K. Harhoff, 1. Art.-Afd.?
feld, uden for Nr..
67 214 H. E. Johnsen, 4. Art.-Afd.?

79, 001

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

1

5 12/

4 31

12

78101

[ocr errors]

/10

3 30

9 11

1 12

9

4

11

75 12

56 11

5

16

11 17

112

12

6

13

14

[ocr errors]
[ocr errors]

11 30

8 80

9 17

2

G

E 218 S. A. B. Møller, 2. Art.-Bat.” . 2/3 7911/4 00

Ritmestre.
232 T. 0. A. Erhoff, Laboratorieafd.? 51 78 110
233 P. W. Madsen, 1. Art.-Bat.?

75
57 C. P. Wahl, Officersk.1

18/58

96 237 E. C. A. Rung, 3. Art.-Bat."

64 H. C. Dorph, 4. Dr.-Regt."

97 238 H. G. Bjerager, 1. Art.-Bat.?. 17/2 78

78 A. Castenskiold, G.-H.-Regt.1

60 1 98 239 C. A. E. Wridt, 3. Art.-Bat.?.

81 R. A. Aalborg, 2. Dr.-Regt.' 257 V. Balslev, 4. Art.-Afd.? .

79/16 01 83 A. Jernfelt, 2. Dr.-Regt. 23/7 59221 259 P. E. F. B. Hyllested, 4. Art.-Afd.2 12 80

94 S. T. T. Esmann, G.-H.-Regt.1 24/u 63 28/5 99 263 C. D. 0. Lunn, 1. Art.-Afd.?

157, 80

95 F. C. J. Engelbrecht, Gen.269 S. Rye, 3. Art.-Bat.?

4/ 80
Inspekt.

14/ 60
282 M. J. H. Davidsen, 1. Art.-Afd.3 11% 77 1/10 02 98 F. J. C. G. Zeemann, Remonte-
283 J. C. H. Brask, 3. Art.-Afd... 80

komm.'..

3/8 58 19/6 284 T. Juul, uden for Nr.

81

102 V. V. Martens, G.-H.-Regt.2 3/4 64 12/8 299 C. Buchwald, 1. Art.-Afd.

83 /0 03 144 H.K.K.K.H.Nyholm,5. Dr.-Regt. 15/8 60 23/10 01 300 0. Høegh-Guldberg, 3. Art.-Bat.3. 23 81

151 W.J. W. Limkilde, til Raadighed 302 C. C. K. Bentzen, 1. Art.-Bat.

77
for Ride- og Beslagsk.?

1/8 63 5/5 02 306 0. N. Schmidt, 4. Art.-Afd.

83

152 L.G. F. K. Jahnsen, 2. Dr.-Regt. 10 65 307 C. Leschly, 3. Art.-Afd. 3

82

157 H.M.C.E. Freiesleben, 4. Dr.-Regt. $%65 16/7 308 A. F. Beyer, 1. Art.-Bat. 3

79

167 | V. 0. H. G. Hoff, 3. Dr.-Regt.? . |22| 64 251, 031 324 0. A. C. Jacobs, 2. Art.-Afd.s . 5%i 80 %1004 169 C. G. Schøller, 4. Dr.-Regt.

66 2/3 327 A. Falking, 3. Art.-Afd 3.

% 83

181 V. E. A. M. Johansen, 3. Dr.-Regt." / 64 9/12 (329 J. W. Møller, af Fodf., tjg. ved

184C, G. Garde-Jørgensen, 5. Dr.-
2. Art.-Bat.

73 82
Regt.:

04 (344 H. A. Rolsted, af Fodf., tjg. ved

189 J. B. Grønbech, 2. Dr.-Regt. 3

25, 64 205 2. Art.. Afd.3

2084/10 05) 198 0. A. H. Moltke, G.-H.-Regt.3. (345 E. Baron Bille - Brahe, af Fodf.,

212 U. N. Moe, 3. Dr.-Regt.

"/ 66 18 05 tig. ve 3. Art.-Afd. 3.

1), 83 -) 219 J. H. Neergaard-Dibbern, 5. Dr.(347 L. C. B. S. With-Seidelin, af Fodf.,

Regt.3.
tjg. ved 3. Art.-Bat. 3
12 81 220 A. Willemoës, 5. Dr.-Regt.3.

66 (363 A. E. Jørgensen, af Fodf., tjg.

231 H. Rørdam, til Raadighed for
ved 3. Art.-Afd.

22/4 85 /1006)
G.-H.-Regt.

69 8/5 06 232 N. V. Hoffmann, 4. Dr.-Regt... 31/ 68

Il 111111 ।।।।।।8।।8।। । । । । ।

12 27

12 151

3 71

9 19

8 91

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

1111

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

B

Rytteriet.
Oberster.

G

Premierløjtnanter. 12 H. P. Egede-Lund, Remontekom." 4/5 475/2 13 H. F. A. Kiær, til Raadighed

42 S. J. Asmussen, 5. Dr.-Regt.'... 11/27010 92 for 1. Generalkdo..

76 47 21

46 P.J.F. de Neergaard, uden for Nr. 15/6 71 21/1 18 (C. G. Balle, Generalst.)

55 E. O. Baron Schaffalitzky de Mu24 G. C. Muus, 2. Dr.-Regt.". 176 52 55 05

ckadell, 3. Dr.-Regt.

8/u 71 10 93 34 H. Stockfleth, 5. Dr.-Regt.?. 27/8 53 25 06 61 0.C.C.Fahrner, Ride- og Beslagsk.1 25, 69

71 K. H. H. F. Hegermann-Linden.
crone, Dr.-Regt.'.

?/ 699 94 91 E. V. Jøhnke, G.-H.-Regt.' 18/6 71 4 95 92 C. H. Saunte, 4. Dr.-Regt.

72 95 V. 0. J. Philipsen, 5. Dr.-Regt.“. 72

99 T. Kirchhoff, 3. Dr.-Regt.'.. 736/7 с Oberstløjtnanter.

138 R. O. Pontoppidan, Gen. Inspekt.: 27741, 96

146 C. J. K. Synnestvedt, uden for Nr. 271, 72 243 97 26 H. C. M. G. C. Hansen, Ride- og

149 J. H. Hegermann-Lindencrone, Beslagsk.?

2/12 52 53 02 G.-H.-Regt

....

15/, 72 1774 37 C. 0. T. v. Freiesleben, Sekondlt.-,

157 C. T. Rosenstand, 3. Dr.-Regt.a. 27 Sergent- og Korporalsk.?. 2/10 53 12 03 167 J. G. Møller, 2. Dr.-Regt.? .

72 27%, 98 45 C. Benzon, G.-H.-Regt. 54 112 04 185 C. Bahnson, 5. Dr.-Regt.".

77 /1 99 47 T. C. A. Thomsen, 4. Dr.-Regt. 27/7 53 63 05 190 Hs. kgl. Højhed Prins Ha til 60 H. F. Castenschiold, 3. Dr.-Regt.9 12/3 65 2/5 06 Danmark, G.-H.-Regt.?

213 H. C. A. Jessen, 2. Dr.-Regt.
221 C. A. Kraft, 4. Dr.-Regt."
222 E. Pade, uden for Nr.

77

[blocks in formation]
[blocks in formation]

7
1 2

78.25

..

3

8

30

471 713

75 11/12

6

12 28

2 28

1 25

10 28

2 7

1 1 1 1 1

14/

1 21/

+ 20

8 19

1 10

10 31/

12 51

12 29/

9 7

51/ 9 51 26

5

3

78 14/10

10

81 11

50 18 51 15

11

12

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

G 243 E. Leschly, 5. Dr.-Regt. 21/8 80 80/1200 244 O.F.G.R. v.d. Maase, 3. Dr.-Regt. 15. 79 % 01 246 0. C. Brandt - Jørgensen, 2. Dr. Regt.*

28/4 75 25/1 248 F. J. V. 0. Greve Moltke, G.-H.Regt.

1/4 77 29/1 249 C. Segelcke, G.-H.-Regt. . 251 K. Greve Danneskjold-Samsøe, uden for Nr.....

26/6 76 78 256 P. C. E. Krarup, 3. Dr.-Regt.

C

Oberstløjtnanter. 261 K. O. Baron Reedtz-Thott, G. H.-Regt.

79

1 A. C. P. Jessen, til Raadighed for 264 C. E. Suhr-Hansen, 2. Dr.-Regt. 25/7 77

1. Generalkdo."

94 272 J. C. A. la Cour, 3. Dr.-Regt.? 79

3 J. A. L. Lesser, 3. Bat.'.

4814/10 95 275 C. D. Hansen, uden for Nr.

4 E. N. Barfoed, uden for Nr.

48 289 A. G. G. F. Bang, 5. Dr.-Regt.3. 80/10 02

60. Faurschou, 9. Bat. 290 R. J. P. Keyper, 4. Dr.-Regt.S 80

7 A. Langhoff, 22. Bat." 315 F. Neergaard, G.-H. Regt.

03 9 H. Jenssen-Tusch, 14. Bat.

51 151 317 P. Lesser, 5. Dr.-Regt.3

11 T. V. Hemmingsen, 27. Bat." 320 H. C. C. le Sage de Fontenay, 4.

12 H. D. Petersen, 16. Bat..
Dr.-Regt.

1: 79 9/12
17 L. L. Tretow-Loof, 26. Bat.?.

50 11 00 325 A. E. Giersing, 2. Dr.-Regt. 82 /10 0421 C. Jensen, 20. Bat.”

49 01 334 E. G. J. Hauschild, 3. Dr.-Regt.3 83

25 0. Rantzau, 28. Bat.

4/4 53 337 J. P. Scholten, 2. Dr.-Regt.3

82
27 G. Jørgensen, 10. Bat.?.

02 340 E. O. S. Greve Ahlefeldt Laurvig,

28 M. E. Winge, Livg. Forst. Bat.2. 18 54 31 3. Dr.-Regt.3

4/8 80

29 H. A. Hilarius-Kalkau, 12. Bat. 21 52 343 G. B. F. G. L. Greve Blücher

30 E. G. C. Wenck, 19. Bat.? .
Altona, G.-H.-Regt..

24/ 73 19/10
34 F. A. R. Howitz, 6. Bat.2

8/6

54 03 353 T. Marcher-Korup, 4. Dr.-Regt. . 157 81 10 05 35 (I. Lembcke, Generalst.) 5/4 54 354 K. Damgaard, 4. Dr.-Regt.3.

79
36 S. T. Sano, 29. Bat.?

53 18 366 V.H. Bojesen-Trepka, 5. Dr.-Regt.: 29 85 1006 38 F.C. Krebs, 13. Bat.?

55 / 04 373 H. Jessen, 5. Dr.-Regt..

85
39 H. F. Bennike, 8. Bat.”

52 11 41 A. T. Hammelev, 11. Bat.3

54 26 44 P. F. Møller, 1. Bat.” 46 L. P. Lund-Larssen, 30. Bat.3

55 ? 05 49 A. O.T.N. B. Kauffmann, 15. Bat. 10 50 C. V. Sørensen, 23. Bat..

53 23 52 E. Wolff, 17. Bat.3

56
53 E. Nielsen, 25. Bat.S.
56 B. R. H. Fog, 18. Bat.3

06 57 S. F. R. Foss, 24.Bat.3

54 16

58 M. J. Sand, 2. Bat.3.
B
Fodfolket.

59 E. P. G. Ramming, 21. Bat.3 57
61 C. A. Hedemann, 5. Bat.

62 161 62 (N. B. Ulrich, Generalst.)

60 Oberster.

63 C. J. Schaltz, 4. Bat.

64 P.C. Anning-Petersen, Skydesk.: 13/3 60191 3 L.Severin, Kommandant i Kbhvn." 20/24315/10 97 10 B. Boeck, 8. Regt.'..

5011/12 01 11 A. T. L. Liljefalk, 7. Regt.'.

48 31. 02 15 M. G. Schack, 4. Regt."

03 17 A. J. E. Haxthausen, uden for Nr. 11 19 N. C. A. Sønderøxe, 6. Regt.'... 25

04 25 V. T. Meier, 1. Regt..

28/ 51 23/6 05 27 (C. E. Momberg, Generalst.) 12/2 52 5u 30 Hs. kgl. Højhed Kronprins Chri. stian til Danmark, Livg.

26, 7014/3

06 31 E. Brendstrup, 9. Regt.'. 32 F. H. W. Harbou, 2. Regt.' 33 A. P. Tuxen, 5. Regt."

4 53 35 A. Arendrup, til Raadighed ved Livg. Liniebat.? .

52 36 B. P. Berthelsen, 3. Regt.” 37 | A. L. Hansen, 10. Regt.”. 1956 25/

11

7 27

3

12 16/

16 13/

10 29

8

5

"/ 55 211

12

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »