Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Officianter.

Bjarnov, Julius Alexander Nicolay Rasmussen, (R.'), (N.St.O.3.1).

Rustmester ved Art., Bestyrer af Haandvaabenvœrkstederne

Nordentoft, Otto, Probermester ved Art., ved Tojhusafd., tjenstg. ved

Fœstn.-Art.-Regt

Larsen. Peter Nicolai, (R.*), (E.M.2.), Tegner ved Jng.-Korpset

Phillpsen, Johannes, (R.*), Vœrkmester ved Art

Selsted, Harald Frederik Valdemar, (R.*), Depotforvalter ved Generalst.

topogr. Afd

Scheller, Johannes, Tegner ved Art

Bülow, Viggo Rosenkrantz, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset
Schulian, Peter Valdemar, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Art., Rust-

kammerforvalter

Fischer, Anton Fredorik Thorvald, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved

Art

Ulrich, Carl Ludwig Lucían, (D.M.), (E.M.2.), Materialforvalter ved

Ing.-Korpset

Wassmann, Osvald Alexis, Materialforvalter ved Art

Skov, Holger Valdemar Georg, Maskinmester ved Art

Knudsen, Cari Jorgen, Arkivar ved Art

Andersen. Hans Christian, (D.M.), Materialforvalter ved Art

Berg, Olaf, Materialforvalter ved Art

Andersen. Christian Adolph, (D.M.), Bygningsskriver ved Ingenier

korpset

Christiansen, Hans, (D.M.), Bogholder ved Art

Bjarnov, Georg Valdemar Julius Rasmussen, Undermester ved Art. .

Thuesen. Jens Peter Theodor, Undermester ved Art

Frederiksen. Frederik Ferdinand, Undermester ved Art

Halkjaer, Christen Jensen, Undermester ved Art

Lange, Carl Frederik Peter, Undermester ved Art

Rostgaard, Harald Vilhelm Thorvald, (D.M.), Undermester ved Art...

Doberck, Carl Alfred, Undermester ved Art

Hergett, Charles Christian, Undermester ved Art

[graphic][ocr errors]

II.

Söerlige Aldersordenslister

over

de forskellige Vaabens faste Linieofficerer.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][table][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][table][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][table][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »