Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

3

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Fødselsdag

og Stabslæger.

Fødselsaar Biering, Frederik Ferdinand, (R.'D.M.), Generalkdo.. læge i 1. Generalkdo.-distrikt......

22/10 1849 Friderichsen, Carl, (R.'D.M.), Chef for Garnisonssyge. huset i Kbhvn. .................

1846 1845 | Hempel, Johan Frederik, (R.*D.M.), (S.V.2.2), (N.St.0.2.2),

Lægekorpsets Stab, Medlem af Ing.-Korpsets tekn.
Komité og Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm.

10%, 1848 Andersen, Martin August Valdemar, (R.*D.M.), (E.M.2.),

(R.St.Stan.3.), Generalkdo.-læge i 2. Generalkdo.-distr. 12/8 1839 von Harten, Heinrich Christian, Dr.med., (R.'D.M.),(S.N.3.),

1. Art.-Regt., Trainafd., Direktøren for Art. tekn. Tj.,
Laboratorieafd. og til Raadighed for Lægekorpset;
Korpsets Tilsynshavende ved Sanitetsdepotet ......

% 1850

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Lønningsklasse

Udnævnt til: Fødselsdag

og Fødselsaar Korpslæge Overlæge

co

Overlæger.

1

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

.........

[ocr errors]
[ocr errors]

19/1 1847
26/11 1840
18/6 1844
3/6 1851

Krenchel, Ernst Otto, (R.'), 9. Regt........
Møller, Julius Theodor, (R.*), 2. Regt. og Chef for Garnisons-

sygehuset i Helsingør .........
Lorck, Lorentz, (R.), (E.M.2.), 4. Drag. Regt. ...,
Raaschou, Carl Emil, (R.*), Livgarden og Generalstaben.....
Schæffer, August Berthold Jørgen, (R.), 10. Regt. ....
Hildebrandt, Heinrich Adolph, (R.'), 7. Regt., Chef for Garni-

sonssygehuset i Fredericia ...
Meyer, Sophus Julius Christian, Dr. med., (R.*), 4. Regt. ...
Kier, Johan Andreas Neergaard, Dr.med., (R.*), (S.N.3.), (G.F.4.)

Artillerigeneralens Stab, 2. Art.-Regt. og Fæstningsartil-
leriregimentet. .....

........
Petersen, Niels, (R.*), 6. Regt........... ............. ..
Clémensen, John Christian Emil, (R.*), (E.M.2.), 5. Regt., Chef

for Garnisonssygehuset i Nyborg h ar.. ...... |

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

265 1853
28/4 1850

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

% 1862

G.

.....................

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

1 Mørch, Albert Hermann Andreas, (R.St.Stan.3.), 2. Drag.-Regt........ 73 17/1845

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 1/4 83). Schoubye, Carl, 10. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Aalborg ... 2 12/12 1856

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 110 00). Bondesen, Peter Joachim, Dr. med., (R.), Ing.-Regt., Ingeniørgeneralens Stab og Ing.-Direktionerne ...........

43 1852 (Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger '16 02). 10 Norrie, Gordon, (R."), Garnisonssygehuset i Kbhvn. og Gymnastikskolen 81855

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 1's 02) Bache, Gustav Harald, 1. Regt. ......

.............

29/10 1854 (Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 18 02). Grønlund, Martin Ingwersen, (N.St.0.3.'), (G.F.4.), Garnisonssygehuset i Kbhvn. og Gardeh.-Regt..............

26/, 1856 (Indtraadt i ældste Lønningsk). for Korpslæger 1/4 03). Lawætz, Daniel William, 5. Regt. .......................

29/10 1855 (Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 17 03). Wandall, Johannes Severin, uden for Nr. (indtil 31/10 07). .... .......

26/6 1862 Arendrup, Herluf, (N.St.0.3.'), Tøjhusafd., Skydeskolen, Forplejnings

korpsets Stab og Skole, Hærens Militærarbejderdepot, Sundheds-
troppernes Depot og Kbhyns. Væbn. Artillerikompr., tillige tjenstg.
ved Lægekorpsets Stab .....................

8/3 1857
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 4 04).
Lützhøft, Frederik Jansen Holten, 3. Regt. og Materielintendanturens 28/11 1858
Ravn, Edvard Andreas Ivar, Dr. med., Officersk., Elevsk., Ride- og
Beslagsk, samt Garnisonssygehuset i Kbhvn. .....

%1 1858 Ulrich, Christian Sigismund, Dr. med., Garnisonssygehuset i Kbhvn. ... 1%10 1860 Knudsen, Morten Ole, (R.'), 1. Art.-Bat. og Kbhyns. Søbefæstning ... 15/4 1860 Harboe, Hans Christian, 5. Drag.-Regt. .......

30/3 1864 Svendsen, Frants Georg Julius, 6. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Odense ................................

187, 1864 Ammentorp, Johan Ludvig, Dr. med., 4. Regt. ....

28/10 1860 Løchte, Johannes Jakob Kjeld, 3. Drag.-Regt....

26/5 1869 4 | Skot-Hansen, Johan Peter, 7. Regt................

%, 1870 Mohr, Theodor Sophus Warncke, 3. Art.-Afd., Chef for Garnisonssy huset i Aarhus ....

10% 1868 Melchior, Max Joseph, Dr. med., Garnisonssygehuset i Kbhvn.

18/12 1862 | Hansen, Christian Terman, 1. Regt. og Garnisonssygehuset i Kbhvn. 10/10 1864 Nordentoft, Thomas Severin Johannes, Dr. med., 8. Regt...

24/11 1866 9 Videbech, Poul Henrik Carl, Dr. med., 9. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Viborg....

.......................

% 1869 Jørgensen, Jens Christian, 2. Regt. og Sekondløjtnantsk. for Fodf. .... 3 19%, 1867 Fischer, Johan Frederik, uden for Nr. (indtil "1/5.07) 16. u ke luar 8. 1868 Jacobsen, Carl Theodor, 8. Regt. ...............

............ 3 187, 1869 3 Stagfeldt, Andreas Eduard, Dr. med., 3. Regt. og Kbhvns. Væbn. Fodf. ( 31 85 1866 Sabera, HenD.2733 r. Strukorg edersen, HCNE 2

-.333,

[ocr errors]
[ocr errors]

18%

[ocr errors]
[ocr errors]

Con

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

rocoop voor de cong

II i III i III SI

[ocr errors]

Gliemann, Johan Georg August, 3. Art.-Afd. og Garnisonssygehuset i Aarhus ...

.... 29% 1873 Hertz, Valdemar, 2. Art.-Regt. og Fæstn.- Art.-Regt. bis......... "/, 1869 Porst, Edvard Pietro Hjalmar, Garnisonssygehuset 4 Kbhvn. .. 26/, 1878 Schiødte, Valdemar Carl Joachim, Gardeh.-Regt. .......

%1873 Holst, Marinus, 1. Regt. · hos. 748 ..................

25% 1870 Koch, Peter Ferdinand, 3. Regt. og Gymnastiksk. kjs: 31.... 176 1872 7 Holm, Aage, Livgarden og Generalstaben ...........

21/10 1871 8 Wassmann, Ervin Hermann Leo Severin, Garnisonssygehuset i Kbhvn. 27/3 1879

Poulsen, Gottlieb Peter, 1. Art.-Bat. og Kbhvns. Søbefæstning ....... /. 1867 10 Krag, Mauritz Theodor, 4. Regt. ......

...........
Kragballe, Niels Christian, 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense. 25/ 1875
Böcher, Johannes Emil Einar, 1. Art.-Regt., Trainafd., Direktøren for
Art. tekn. Tj. og Laboratorieafd. ...

841 1877
Thomsen, Oluf, Dr. med., Fæstn.-Art.-Regt., Artillerigeneralens Stab
og 2. Art.-Regt. his. 31. ........

21/8 1878 Hartvig-Møller, Erik Vilhelm, Garnisonssygehuset i Kbhvn.krs. .. 28/11 1878 Kähler, Johan Sophus Emil, Hærens Militærarbejderdepod, Tøjhusaf.

delingen, Skydeskolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Sund

hedstroppernes Depot og Kbhvns. Væbn. Artillerikomp. ........... 21/1870

Veje, Jens Jensen, Garnisonssygehuset i Kbhvn. .................... 17. 1873 7 Ladsens, Cņlür. do. - - • - - . 8 Heyeldahl, Ch.L. / Mars Fir IHR..

4 - - do r Festna

1878

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

300

9 Topore, T4.S.

[ocr errors]

به

[ocr errors]

a

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Overdyrlæger. Hang
2 Blædel, Werner Ludvig Dons, (R.'), Ride- og Beslag.

skolen, Officerskolen, Medlem af Ing. Korpsets tekn.
Komité .............

................... 1 31 Roed-Müller, Caspar Christian, 5. Drag -Regt..........

Malmgreen, John, 2. Art.-Regt., Medl. af Remontekomm., 1
Nielsen, Daniel Frederik Christian, 3. Drag-Regt. .....
Selmer, Johan Henrik, 2. Drag.-Regt. ........

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Korpsdyrlæger. . HAH.18, P.3. Nielsen, Niels Marius August, 1. Art.-Regt. og Trainafd..... Nielsen, Alfred Peter, 3. Art.-Afd. .......

........... Gautier, Gotfred, Gardeh.-Regt......................... Christensen, Mads Christian, 4. Drag:-Regt..........

18/1875
11/9 1872
27/7 1876
15/1, 1880

10

[ocr errors]

107, 04 5/10 05 27/06

10

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

o

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Bjarnov, Julius Alexander Nicolay Rasmussen, (R.'), (N.St.0.3."),

Rustmester ved Art., Bestyrer af Haandvaabenværkstederne ..... Nordentoft, Otto, Probermester ved Art., ved Tøjhusafd., tjenstg. ved

Fæstn.-Art.-Regt................... Larsen, Peter Nicolai, (R.*), (E.M.2.), Tegner ved Ing.-Korpset........ 4 | Philipsen, Johannes, (R.), Værkmester ved Art..... 5 Selsted, Harald Frederik Valdemar, (R.'), Depotforvalter ved Generalst.

topogr. Afd........ 7 Scheller, Johannes, Tegner ved Art. ....

Art. ................................
Bülow, Viggo Rosenkrantz, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset
Schulian, Peter Valdemar, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Art., Rust-

kammerforvalter .....
Fischer, Anton Frederik Thorvald, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved

Art. .........
Ulrich, Carl Ludwig Lucian, (D.M.), (E.M.2.), Materialforvalter ved

Ing.-Korpset ..............
Wassmann, Osvald Alexis, Materialforvalter ved Art. ........
3 Skov, Holger Valdemar Georg, Maskinmester ved Art..
4 | Knudsen, Carl Jørgen, Arkivar ved Art.........
5 Andersen, Hans Christian, (D.M.), Materialforvalter ved Art. ...
6 Berg, Olaf, Materialforvalter ved Art. ....
7 | Andersen, Christian Adolph, (D.M.), Bygningsskriver ved Ingeniør.

korpset ......... 8 Christiansen, Hans, (D.M.), Bogholder ved Art. .

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

28/10

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

20 Bjarnov, Georg Valdemar Julius Rasmussen, Undermester ved Art. .
1 Thuesen, Jens Peter Theodor, Undermester ved Art.
2 Frederiksen, Frederik Ferdinand, Undermester ved Art. ..
3 Halkjær, Christen Jensen, Undermester ved Art. ....
4 Lange, Carl Frederik Peter, Undermester ved Art..
5 Rostgaard, Harald Vilhelm Thorvald, (D.M.), Undermester ved Art...
6 Doberck, Carl Alfred, Undermester ved Art. .......
7 i Hergett, Charles Christian, Undermester ved Art.

14%, 1866

3, 1861 181, 1850

/12 1862 12/5 1846 22/5 1853 4, 1855 19 1854

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »