Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Løbe-Nr.

a 1

Lægekorpset.

Generallæge. Laub, Hieronymus, (K.D.M.), (E.M.2.), (S.N.O.2.'), (N.St.0.2.2), (G.F.4.), (F.instr.publ.), Chef for Korpset.

(Korpslæge 24/4 74, Overlæge u 80, Stabslæge '95).

[blocks in formation]

Korpslæge Overlæge Stabslæge

99/10

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Fødselsdag

og

Fødselsaar Stabslæger. 3 Biering, Frederik Ferdinand, (R. D.M.), Generalkdo.. læge i 1. Generalkdo.-distrikt..

1849 Friderichsen, Carl, (R. D.M.), Chef for Garnisonssyge. huset i Kbhvn.

18/6 1845 5 Hempel, Johan Frederik, (R.*D.M.), (S.V.2.2), (N.St.0.2.2),

Lægekorpsets Stab, Medlem af Ing.-Korpsets tekn.
Komité og Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm.

19%u 1848 6 Andersen, Martin August Valdemar, (R.*D.M.), (E.M.2.),

(R.St.Stan.3.), Generalkdo.-læge i 2. Generalkdo.-distr. 12/8 1839 7 von Harten, Heinrich Christian, Dr.med., (R. D.M.),(S.N.3.),

1. Art.-Regt., Trainafd., Direktøren for Art. tekn. Tj.,
Laboratorieafd. og til Raadighed for Lægekorpset;
Korpsets Tilsynshavende ved Sanitetsdepotet ...... % 1850

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Lønningsklasse

Udnævnt til: Fødselsdag

og Fødselsaar Korpslæge Overlæge

[blocks in formation]
[blocks in formation]

3 Kronchel, Ernst Otto, (R.*), 9. Regt..
4 Møller, Julius Theodor, (R.*), 2. Regt. og Chef for Garnisons.

sygehuset i Helsingør...
5 Lorck, Lorentz, (R.*), (E.M.2.), 4. Drag. Regt.
10 Raaschou, Carl Emil, (R.*), Livgarden og Generalstaben...
1 Schæffer, August Berthold Jørgen, (R.*), 10. Regt.
2 Hildebrandt, Heinrich Adolph, (R."), 7. Regt., Chef for Garni.

sonssygehuset i Fredericia 3 Meyer, Sophus Julius Christian, Dr. med., (R.*), 4. Regt. 4 Kier, Johan Andreas Neergaard, Dr.med., (R.*), (S.N.3.), (G.F.4.)

Artillerigeneralens Stab, 2. Art.-Regt. og Fæstningsartil

leriregimentet. 5 Petersen, Niels, (R.*), 6. Regt.. 6 Clémensen, John Christian Emil, (R.*), (E.M.2.), 5. Regt., Chef

[blocks in formation]

for Garnisonssygehuset i Nyborg Afshara

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Plobsteg næsteldste Klasse mrerfirto ke Overlagertom

PP. 4.

18

91, 78 k 34

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1% 93

110

24/7 94

3

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

224
3 व

0
1 Mørch, Albert Hermann Andreas, (R.St.Stan.3.), 2. Drag.-Regt...... 3 17/ 1845

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 1/4 83). 8 Schoubye, Carl, 10. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Aalborg ... 3 ?, 1856

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 1910 00). 9 Bondesen, Peter Joachim, Dr. med., (R."), Ing.-Regt., Ingeniørgeneralens Stab og Ing.-Direktionerne ...

B "/g 1852 (Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 's 02). 10 Norrie, Gordon, (R."), Garnisonssygehuset i Kbhvn. og Gymnastikskolen 3 846 1855

(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 18 02) 1 Bache, Gustav Harald, 1. Regt.

3 29/10 1854
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 18 02).
.2 Grønlund, Martin Ingwersen, (N.St.0.3.'), (G.F.4.), Garnisonssygehuset i
Kbhvn. og Gardeh.-Regt. .

B 28/1856
(Indtraadt i ældste Lønningsk). for Korpslæger 1/4 03).
Lawætz, Daniel William, 5. Regt. ...

29/10 1855
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 16 03).
4 Wandall, Johannes Severin, uden for Nr. (indtil 31/10 07). ...

26/6 1862 5 Arendrup, Herluf, (N.St.0.3."), Tøjhusafd., Skydeskolen, Forplejnings

korpsets Stab og Skole, Hærens Militærarbejderdepot, Sundheds-
troppernes Depot og Kbhvns. Væbn. Artillerikompr., tillige tjenstg.
ved Lægekorpsets Stab

973 1857
(Indtraadt i ældste Lønningskl. for Korpslæger 1/4 04).
Lützhøft, Frederik Jansen Holten, 3. Regt. og Materielintendanturen:-* 28/u 1858
Ravn, Edvard Andreas Ivar, Dr. med., Officersk., Elevsk., Ride- og
Beslagsk. samt Garnisonssygehuset i Kbhvn..

183

u 1858 8 Ulrich, Christian Sigismund, Dr. med., Garnisonssygehuset i Kbhvn. . 1%10 1860

9 Knudsen, Morten Ole, (R.'), 1. Art.-Bat. og Kbhyns. Søbefæstning . 15/4 1860
20 Harboe, Hans Christian, 5. Drag:-Regt.

30/3 1864
Svendsen, Frants Georg Julius, 6. Regt., Chef for Garnisonssygehuset
i Odense ....

187, 1864 2 Ammentorp, Johan Ludvig, Dr. med., 4. Regt.

28/10 1861 3 Løchte, Johannes Jakob Kjeld, 3. Drag:-Regt..

26. 1869 4 Skot-Hansen, Johan Peter, 7. Regt....

%, 1870 5 Mohr, Theodor Sophus Warncke, 3. Art.-Afd., Chef for Garnisonssygehuset i Aarhus ...

1/2 1868

4. 6 Melchior, Max Joseph, Dr. med., Garnisonssygehuset i Kbhvn.

18/12 1862 7 Hansen, Christian Terman, 1. Regt. og Garnisonssygehuset i Kbhvn. '3 10/10 1864 8 Nordentoft, Thomas Severin Johannes, Dr. med., 8. Regt.....

3 24/1 1866 9 Videbech, Poul Henrik Carl, Dr. med., 9. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Viborg.....

3 %0 1869 30 Jørgensen, Jens Christian, 2. Regt. og Sekondløjtnantsk. for Fodf. . 3

1%12 1867 1 Fischer, Johan Frederik, uden for Nr. (indtil "%.07) 76-uckoldfar: 8/5 1868 2 | Jacobsen, Carl Theodor, 8. Regt. . .

3

187, 1869 3 Stadfeldt, Andreas Eduard, Dr. med., 3. Regt. og Kbhvns. Væbn. Fodf. 3 3/8 1866

3 Andersen, HCN. 2.2

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

31:

[ocr errors]
[ocr errors]

4

[ocr errors]

9

1 Gliemann, Johan Georg August, 3. Art.-Afd. og Garnisonssygehuset i Aarhus ..

29% 1873 '/4 04

31/2 07 3/5 "'/2 1869

10 07 Porst, Edvard Pietro Hjalmar, Garnisonssygehuset i Kbhvn.

26/ 1878 '/4 05312 07 4 Schiødte, Valdemar Carl Joachim, Gardeh.-Regt.

'/. 1873

80% (07 5 Holst, Marinus, 1. Regt. bis..?

25/6 1870

31/8

07 6 Koch, Peter Ferdinand, 3. Regt. og Gymnastiksk. bjs74 17/6 1872

31/8 07 7 Holm, Aage, Livgarden og Generalstaben

21/10 1871 1/4 06 07 8 Wassmann, Ervin Hermann Leo Severin, Garnisonssygehuset i Kbhvn. og 1879

31/3 07 9 Poulsen, Gottlieb Peter, 1. Art.-Bat. og Kbhvns. Søbefæstning

% 1867

6 31/6 07 10 Krag, Mauritz Theodor, 4. Regt.

% 1878

31/6 07 1 Kragballe, Niels Christian, 6. Regt. og Garnisonssygehuset i Odense. 25/, 1875 1/2 30/6 07 2 Böcher, Johannes Emil Einar, 1. Art.-Regt., Trainafd., Direktøren for Art. tekn. Tj. og Laboratorieafd. ...

8/1 1877 18 3 Thomsen, Oluf, Dr. med., Fæstn. Art.-Regt., Artillerigeneralens Stab og 2. Art.-Regt. Lijs. 311g

21/8 1878

31%, 07 4 Hartvig-Møller, Erik Vilhelm, Garnisonssygehuset i Kbhyn.hr... 23/1

, 1878

91/7 07 5 Kähler, Johan Sophus Emil, Hærens Militærarbejderdepod, Tøjhusaf

delingen, Skydeskolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Sund-
hedstroppernes Depot og Kbhvns. Væbn. Artillerikomp.

21/8 1870 62 30%07 6 Veje, Jens Jensen, Garnisonssygehuset i Kbhvn.

8 1873

30/4, 07 .

do

3% 08

7407 1502

20 Mads

[ocr errors]

/807

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

1 Bjarnov, Julius Alexander Nicolay Rasmussen, (R."), (N.St.0.3.'),

Rustmester ved Art., Bestyrer af Haandvaabenværkstederne 2 Nordentoft, Otto, Probermester ved Art., ved Tøjhusafd., tjenstg. ved

Fæstn.-Art.-Regt.... Larsen, Peter Nicolai, (R.'), (E.M.2.), Tegner ved Ing.-Korpset... 1 4 Philipsen, Johannes, (R.*), Værkmester ved Art......

1 5 Selsted, Harald Frederik Valdemar, (R."), Depotforvalter ved Generalst. topogr. Afd.......

1 7 Scheller, Johannes, Tegner ved Art.

1 8 Bülow, Viggo Rosenkrantz, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset 2 9 Schulian, Peter Valdemar, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Art., Rustkammerforvalter .....

2 10 Fischer, Anton Frederik Thorvald, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Art. ...

2 1 Ulrich, Carl Ludwig Lucian, (D.M.), (E.M.2.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset.

2 2 Wassmann, Osvald Alexis, Materialforvalter ved Art.

3 3 Skov, Holger Valdemar Georg, Maskinmester ved Art..

3 4 | Knudsen, Carl Jørgen, Arkivar ved Art......

3 5 Andersen, Hans Christian, (D.M.), Materialforvalter ved Art.

3 6 Berg, Olaf, Materialforvalter ved Art. .....

4 7 Andersen, Christian Adolph, (D.M.), Bygningsskriver ved Ingeniørkorpset..

4 8 Christiansen, Hans, (D.M.), Bogholder ved Art.

4

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

20 Bjarnov, Georg Valdemar Julius Rasmussen, Undermester ved Art. .
1 Thuesen, Jens Peter Theodor, Undermester ved Art.
2 Frederiksen, Frederik Ferdinand, Undermester ved Art.
3 Halkjær, Christen Jensen, Undermester ved Art.
4 Lange, Carl Frederik Peter, Undermester ved Art..
5 Rostgaard, Harald Vilhelm Thorvald, (D.M.), Undermester ved Art...
6 Doberck, Carl Alfred, Undermester ved Art.
7 i Hergett, Charles Christian, Undermester ved Art.

1 1 1 1 2 2 2 2

14%, 1866

8/2 1861 181, 1850 /12 1862 12, 1846 22/6 1853 4, 1855 19/ 1854

119 95

u 96 '/4 97

[merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »