Billeder på siden
PDF
ePub

E 154.

- 166.

Kaptajner.
0. B. Schouboe, (R.*), taktisk Afd. E 56.
A. G. Nyholm, (R.*), Souschef ved 1. Ge-
neraikdo.

58.

J. V. Teisen, Souschef ved 2. Gene-

ralkdo.

88.

J. P. V. F. Jacobi, taktisk Afd.

114.

P.V.Hammershøy, topografisk Afd. - 122.

A. A. Timm, taktisk Afd.

- 138.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Ingeniørkorpset.
Generalinspektøren for Ingeniørtropperne og Chefen for Ingeniørkorpsets øvrige

Afdelinger. (Ingeniergeneralen.)

(Kjøbenhavn.)

Generalmajor T. S. Grüner, (K.ʻD.M.), (E.M.2.).

A 14.

Kaptajn T. Grut, (R."), (Chr.IX.M.T.), Stabschef.

E 87.

Premierløjtnant K. S. Petersen, Adjutant. 24 ring Rey. G 153.

OHN Wildemoes

P. N. Larsen, (R.*), (E.M.2.), Tegner.

V 3.

C. A. Andersen, (D.M.), Bygningsskriver.

17.

Iste Ingeniørdirektion.

(Kjøbenhavn.)
Oberst C. D. N. Nøkkentved, (K.’D.M.), (E.M.2.), Chet.
Kaptajn L. J. Gottschalk, (R.*D.M.), Chef for 1. Bygningsdistrikt.
- J. P. M. M. Christensen, (R.*D.M.), Chef for 2. Bygningsdistrikt.

A. J. T. Carlsen, tillige Bibliotekar og teknisk Revisor.

Premierløjtnant J. B. M. Poulsen.

[blocks in formation]

-

« ForrigeFortsæt »