Billeder på siden
PDF

Haandbog for Hæren,

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. fl.

samt

Aldersordenslister.

1907.

Tillæg til Kundgørelse for Hæren.

(Sluttet den / 1907.)

Kjøbenhavn.

Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær).

[ocr errors][merged small][merged small]

Indhold.

II III

.......

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Hæren .......

......... Side 8.

Første Afdeling.

I. Krigsministeriet: .................

Remontekommissionen .........

Den militære Klædefabrik.........

Det militære Klædeoplag

Den militære Hallekommission.........

II. 3die Revisionsdepartement.....

III. Fordeling af Hærens Officerer og ligestillede m. fl.

Hærens Generaler .......

Hans Majestæt Kongens Adjutantstab .............

Hans kongelige Højhed Kronprinsens Adjutantstab .......

Generalstaben ............

Generalkommandoerne....

Ingeniørkorpset:

Ingeniørgeneralen.............

Ingeniørdirektionerne (1. 2. 3.)....

Ingeniørregimentet.........

......

Den tekniske Komité...

Officerer, ansatte uden for Afdelingerne.

Kaptajner af Forstærkningen.....

Officerer uden for Nummer ........

Artilleriet:

Artillerigeneralen .....

Feltartilleriregimenterne:

1. Artilleriregiment (1. 2. Artilleriafdeling). .........

(3. 4. Artilleriafdeling)........

Trainafdelingen ........

Fæstningsartilleriregimentet (2. 3. Artilleribataillon)...

Kjøbenhavns Søbefæstning (1. Artilleribataillon)....

Direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste ...........

De tekniske Afdelinger:

Tøjhusafdelingen .............

Laboratorieafdelingen ........

Krudtværket paa Frederiksværk ..

Forsøgskommissionen ........

Tilsynskommissionen for de militære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner..

Officerer, ansatte uden for Afdelingerne..........

Officerer uden for Nummer.......

Rytteriet:

Ryttergeneralen .......

Regimenterne (Gardehusarregimentet, 2. 3. 4. 5. Dragonregiment)...........

.....

III III II

VIJICUTUL UNUIT 101 TUUUU.............................................

[blocks in formation]
[ocr errors]

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

154

171.

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

F.M. .......

R.E.* .

Ridder af Elefantordenen. S.Kmd.*...

Storkommandør, S.K.*...

Storkors, K.'.....

Kommandør af 1ste Grad, at Dannebrogsordenen. K.?.....

af 2den - , R.*......

Ridder, D.M.

Dannebrogsmand. Gb.E.T.......

Erindringstegn, stifteti Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IXs

og Dronning Louises Guldbryllup. Chr.IX.E.M..

Kong Christian IX's Erindringsmedaille. Chr.IX.M.T.

Kong Christian IX's Mindetegn.

Fortjenstmedaille. M.f.D.R.

Medaille for druknedes Redning. E.M.1.2.

Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864. E.M.1..

• Krigen 1848-50. E.M.2..

- 1864. A.A.B.1.21.22.31.32. ..... Anhaltske Albrecht der Bär Orden: Storkors, Kommandør af lste og

2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. B.B.1.Z. .....

Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden. B.Z.L.1.2.*2.3.......... - Zähringer Løve Orden: Storkors, Kommandør af Iste og 2den

Klasse, Ridder.
B.St.M.1.2.*2.3.32.4'.4?. Baierske St. Michaels Orden.
B.F.1.2.3.4.5'.5'. .......

militær Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Officer, Ridder af 1ste og 2den Klasse. B.L.].2.3.4.5. .......... Belgiske Leopolds Orden: Storkors, Storofficer, Kominandør, Officer,

Ridder. B.C.M.1.2............... - Croix Militaire, af 1ste og!2den Klasse. Br.R.1.2.3.4.5.6. ....... Brasilianske Rosa Orden. Br.L.1.2.*2.3........... Brunsvigske Henrik Love Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og

2den Klasse, Ridder. B.S.1.2.3.............. Buchara Orden af den opgaaende Stjerne. Bulg.A.1.2.3.4.5...... Bulgariske Alexander Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Bulg.F.1.21.24.3.4.5. ... - Fortjenstorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Ch.1.2.3.4.5........... Cambodgeordenen: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. F.A.L.1.2.3.4.5. ....... Franske Æreslegions Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. F.instr.publ.. .........

- Dekoration officier de l'instruction publique. F.off.d'acad. ........... - - officier d'académie. F.M.C. ..........

- Médaille coloniale. G.F.1.2.3.4.5........... Græske Frelserens Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør,

Officer, Ridder. H.Kal.1.2.3. .......... Hawaiiske Kalakaua Orden. H.Ph.d.H.1.2.2.3.3.. Hessiske Philip den Hojmodiges Orden: Storkors, Komtur af lsto

og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. H.D.L.1.2.*2.3.3...... Hessen-Darmstadtske Ludvigs Orden: Storkors, Kommandør af Isto

og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. I.A................... Italienske Annunciata Orden. I.St.M.&L.1.2.3.4.5. ...

St. Mauritius og St. Lazarus Orden: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder.
I.Kr.1.2.3.4.5. .........

Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,
Ridder.

« ForrigeFortsæt »