Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VICAR OF GLASBURY, AND MINISTER OF ST. JAMES'S CHAPEL, CLAPHAM, SURREY.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »