At studere musikvidenskab

Forsideomslag
BoD – Books on Demand, 17. feb. 2015 - 204 sider
Denne bog behandler emnet musikvidenskab både som sag, dvs. som forskningsområde, og som fag, forstået som studium. Den er i første række skrevet til brug for fagstuderende ved universiteterne. I den forbindelse er sigtet delvis kritisk, idet der i Danmark ikke gives en entydigt musikvidenskabelig grunduddannelse. En sådan plæderer bogen for. Dens indføring i sagsemnet musikvidenskab afgrænses af udvalgte synsvinkler, som er bestemt af personlige hovedinteresser og prioriteringer. Det er disciplinens traditionsgivne kerneområder der behandles. Forfatteren appellerer derfor til at hans udspil føres videre, af kolleger fra andre forsknings-felter eller gennem kritik – I fagets og sagens tjeneste.
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold

Forbemærkninger
6
1 Fagets identitet
15
2 Hvad er musikvidenskab?
41
3 Forudsætninger for studiet
56
Et faghistorisk overblik
69
Musikhistorie
89
7 Erkendelse forklaring og forståelse
106
Analyse som rekonstruktion
147
Særligt om form
154
Analysens gang Det analytiske blik
160
9
181
Copyright

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Om forfatteren (2015)

Bo Marschner, f. 1945, mag.art. 1971, var i årene 1973-2008 lærer i musikvidenskab ved Aarhus Universitet. Professor fra 1997. Dr.phil.

Bibliografiske oplysninger