Billeder på siden
PDF
ePub

2den Ingeniørbataillon.

(Tlf. Militær 30).
Oberstløjtnant Dornonville de la Cour, L. U., (R.*D.M.), Chef. C 34
Kompagnichefer.

Rasmussen, K. O.

Ulrich, K. 3. Ingeniørk. Kapt. Helsted, T.J., (R.*). E 182

Jensen, E. R. 4. Schouboe, C.F. S.,

Schaldemose, A. H. (R.*).

16 Horsted, P. T. K. 6.

Deleuran, C. V. 249 Thorsen, E. 7. Reck, C. F.

342

Engberg, J. F.

Lindhard, H. E. 11.

Yde, N. V.

Jessen, G.
Premierløjtnanter.

Parkov, K. E. V.
Pedersen, H. C., Adjutant.

Elkjær, K. P.
G 78

Bøgh, E.
Larsen, B. V.

219

Andersen, O. G. F. Jørgensen, S.

253 Hansen, H. L. Nyholm, K.

290 Jacobsen, H.C. Wille, J.

Pedersen, M. W. 318

Hansen, A. V.

Krog-Meyer, H.
Løjtnant af Res.

Meyer, E. V.

Bondesen, E. Rørbye, J. M., afsk. m. Kapt. af Res. H 7

Holten-Nielsen, S. C. A. J.

Pullich, T. E.
Værnepligtige Officerer.

Johansen, H. J. G.

Hartmann, J. P. M.
Afsk. m. Kapt. og Løjtn. af Res.

Winther, A. V.
Holstein Holsteinborg, H. F. H.

Ulrich, A. Greve, Kaptajn.

I 47 Oluf, T. J.

93

Stabssergenter. Tscherning, A. F., (M.f.D.R.).

99 Christensen, J. V. Thomasen, B. T. A.

108 Larsen, A. S. H. Grøning, K.

198

Oversergenter.

Jøhncke, V. E. J. M., Skriver.
Løjtnanter af Forst.

Vogh, V. E. A.
Rafn, C. J.

Nielsen, C.S. Schrader, E. H. A.

204 Jönsson, J. K.

245

Oversergenter af Res. Poulsen, C. A.

266

Hartig, A. V.S. Langkilde, N.

267 Sørensen, N. V.

311

Sergenter.

Viffert, E.C.H.
Sekondløjtnanter

Lund, A. S.
Schäffer, K.

K

Nielsen, N. C. J. R. Haugsted, A.

68 Rahr, C.C. Mathiesen, J.

112 Lyngtoft, L. P. V. Christian, A.

143

Larsen, J. Ochsner, H.

144 Hansen, H. L.

166 Marke, A.

192

Sergent af Res. Andersen, G. C. J.

257 Wagner, S.O. Hillebrandt, H. P.

296

K 424

457 466 557 558 867 872 873 874 964 965 1131 - 1220 1224 1225 - 1234 - 1277 - 1278 - 1464 - 1466

1467 - 1469 -1472 - 1477 - 1478 - 1480 - 1481

[ocr errors]
[blocks in formation]

J 5

[ocr errors]

19 21 27

[blocks in formation]

66

25 32 35 37 40 41

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Den tekniske Komitè.

(Kjøbenhavn. Tlf. Militær 30).
1. Ordinære Medlemmer :

Oberst Christensen, J. P. M. M., (R.*D.M.), Formand..
Oberstløjtnant Ramsing, H. U., (R.*D.M.).
Oberstløjtnant Carlsen, A. J. T., (R.*).

Kaptajn Tuxen, J. E., (R.*), Sekretær.
2. Ekstraordinære Medlemmer:
a. Af Ingeniørkorpset:
Kaptajn Hoff, A. C., (R."), (M.T.Kfh.).

Helsted, T. J., (R.*).
b. Af andre Vaaben og Korps:

af Fodfolket: Oberstløjtnant Pedersen, P. C., (R.*).
af Rytteriet: Oberst Willemoës, A., (R. *D.M.), (F.VIII.M.T.),

(Chr.X.E.F.O.).

[blocks in formation]

af Artilleriet: Oberstløjtnant von Irgens-Bergh, G. 0. A.,

(R.*D.M.).
af Lægekorpset: Overlæge Marner, A. P.
af Dyrlægekorpset: Overdyrlæge Gautier, G.

С 65
R 17
U 9

Officerer uden for Nummer.
Kaptajn Dalberg, E., (R.*).

af Reserven Sommerfeldt, N. B.
Premierløjtnant Grut, H.

Krebs, 0. D.

E 24
F 67
G 26
- 171

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Underofficerer uden for Nummer. Oversergent Møller, K. A.

14 Sergent Kjeldvig, E. A. H. Eibye, K. L.

16

Steffin, H.T.
Wikke, F. B.

22

Fürst, E. V. N. E.

Hindsbøl, P. N.
Sergent Gjørup, C. L.

Nielsen, K. L.
Martinsen, M. L.

Pedersen, L. H. O.
Brauner, K. E. M.

3

Aunfelt, A. M.
Christiansen, C. H.

5

Grauert, H. C.
Otbo, J. J.

6

Frankild, O. H.
Badsted, A. L. L.

7

Johannessen, C. F.
Hansen, M. H. P.

13

Hansen, N.O.

ев

[ocr errors]
[ocr errors]

19 20 21 23 26 28 29 30 42

Hærens tekniske Korps. (Ny Tøjhus, Amager Boulevard 6, Kjøbenhavn B. Tlf. Militær 61, 62 og 63). Generaltøjmester Nørresø, M. N., (K.'D.M.), Chef.

L 1

Generaltøjmesterkvarteret. (Ny Tøjhus, Amager Boulevard 6, Kjøbenbavn B. Tlf. Militær 61, 62 og 63). Oberstløjtnant Hegelund, T. V., (R. *D.M.), Chef.

C 42

Kommando- og Ekspeditionskontoret: Kapt. Fischer, L. F., (R.“),
Chef.

E 120 Materielkontoret: Kapt. Winkel, 0. H., (M.T.Kfh.), Chef.

150 Konstruktionskontoret: Kapt. Rye, C. H., (R.*), Chef.

49 Regnskabs- og Kassekontoret: Overintd. Lillie, 0. J. F., (R.*D.M.), Chef.

N 1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small]

Endvidere hører under Forsøgs- og Kontrolafdelingen: Den for Hær
og Flaade fælles Forsøgskommission, Haandvaabenkontrollen og

Artillerimaterielkontrollen.

« ForrigeFortsæt »