Billeder på siden
PDF
ePub

J 270

309

Trojer, S. A. A. L.
Meyer, S.
Vorbeck, C. F.
Thonning, A. P. G. R.
Hansen, S.
Juhl, E. J.
Nørland, A. E. R.
Rahbek, J. E.
Scharff, H.
Henriksen, J. A.
Hansen, A. J.
Enner, J. P.
Abrahamsen, A.
Jensen, J. M.
Johansen, E. E.
Bjørnkjær, K.
Knudsen, H. M.
Carstens, A. L. S. L.
Lehmann, B. S.
Jensen, G. R. V. H.
Nielsen, A. S. E.
Nielsen, N. F. P.
Jørgensen, E. I. E. K. A.

K 1250

- 1338 - 1339 - 1342 - 1344 1404

1409 -1443 - 1444 - 1449 - 1463

1483 - 1484

1570 1574 - 1576 - 1577

158) - 1582

1583 - 1599

1625 - 1637

Løjtnanter af Forst.
Brun, C. C.
Sylow, C. V.

Sekondløjtnanter.
Christiansen, E. C. P.
Nielsen, J.
Jungjohann, H. E.
Hansen, J. F. B.
Mønsted, P. H.
Petersen, H. C. J.
Gade, N. R. E.
Pontoppidan, C.
Petersen, P. C. J.
Brettling, H. W.
Stavnsbjerg, J. R. H.
Larsen, L. C. J.
Verland, J. A. R.
Munck, C. S.
Vegener, E. C. V.
Smedegaard, E. J.
Rasmussen, A. V.
Christensen, P. O. N.
Cortes, A.
Brysting, K.G.
Jensen, J.C.
Tuxen, H.
Jacobsen, C. E. 0.
Engvang, P. L. H.
Tagmose, A. J.
Larsen, H. H.
Mathisen, A. S.
Hansen, J.
Nielsen, N. F.
Efsen, A. V.
Bauer, A.
Kleven, A. C. A.
Koch, P. M.
Kibæk, L.
Fibæk, C. C. H. C.
Stausgaard, I.
Andersen, N. M.
Moeslund, P. S.
Kirk, M. J.
Bentzen, B. B.
Bang, K. K.
Vetter, C. P. P.
Nielsen, O. F.
Ingerslev, H.
Nielsen, O. K.
Jensen, J. A.
Bentzen, H.
Gade, M. K.
Pedersen, L. M.

as

K 31

64 142 263 264 306 329 330 362 .364 418 419 453 454 463 465 470 500 547 583 626 665 723 826 850 893 921 924 925 932 934 966 1075 - 1076

1079 - 1083 1086 1087 1121 1122

1126 – 1186 - 1187 - 1188 1192 1194

1196 - 1198 - 1199

4 20 38

Stabssergenter. Christensen, E. J., (D.M.). Rasmussen, R., (D.M.). Larsen, V.E. Holle ufer, N. J. F. A. Germundsen, E. N. Hansen, C. F., Depotuoff. Hildebrandt, J F.I. Rasmussen, N.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Oversergenter. Jensen, H. Christiansen, C. A. Kehler, J. A. A. Frandsen, N., Skriver. Eriksen, J. A. Lind, O. W.C.

[ocr errors]

30 31 32 35 76 83

[blocks in formation]

es

fs 3

10 12

14

Voschero, M.
Christensen, C.
Larsson, T. V.
Rasmussen, S. A. H.
Mosbæk, J.
Germansen, S. A.
Sjelle, C. A.
Holkved, 0. M., (M.f.D.R.).
Andersen, K. A.
Kyrril, V.
Møller, A. F.
Borre, S. A.
Studt, A.
Laursen, E.
Pedersen, S. K.
Pedersen, S. K.
Dehn, K. K. E.
Hansen, J. L.
Rasmussen, A. V. B.
Rasmussen, A. A. V.
Lavridsen, K.
Grøndahl, R. M. J.
Andersen, J. E.

69 75

Sergenter' af Res. 91

Frydshou, O. V. 104

Melchior, M. G. 109 Rønne, J. N. 110

Nielsen, H. A. 126

Møller, L. 134

Sjøbeck, H. V. 136

Hansen, P. A. 137

Larsen, A. O. 144 i Gade, J. C. 145 Sørensen, L. F. A. 148

Larsen, M.P. 152 158 177 183 184 204 206 212 221 225

22 35 43 60 61 71 72

:

.

I 291 - 292 - 294 - 295

99

J 220

232 265 272 312 313 337

K

2den Kystartilleribataillon.

(Tlf. Militær 38, 39 og 346).
Oberstløjtnant Lundsteen, E., (R.*D.M.), Chef.

C 18
Kompagnichefer.

Dahl, K. E. E. L. 1. Kapt.

E Kokborg, H. 2.

Kjeldmann, S. J. R. 3. Christensen, J. C., (R.*).

Jensen, K. G. M. B. 4. Harhoff, G. F. K., (M.T.Kfh.). - 190

Løjtnanter af Forst. 5. Klingspor-Bentzen, C.C., (R.*). - 248

Gyberg, H. F. 6. af Res. Hertel, H. C., (R.*D.M.). F 2

Marfelt, C. J. M. R. 7. Kjær, E.

36

Hansen, V. H. K.

Jensen, P.C.
Premierløjtnanter.

Barfod, P. D. T.
Andersen, K. M. N.

G 82

Gry, S. A. Johnsen, R. V. A. K., Adjutant.

· 125

Jørgensen, O. V. Lynov, F.H.

- 147

Sekondløjtnanter. Nielsen, V. A.

- 158 Nørresø, K. K. N.

- 260

Jørgensen, E. L. P.

Folkenberg, S. O.
Løjtnanter af Res.

Kemp, H. B.
Höjme, A. H. S.

H 73 Brix, E. Nygaard, P. S.

95

Christensen, E. Lütchen-Lehn, K. N.

- 123 Suadicani, P. V. Jensen, E.C.

- 127 Larsen, T. G. Jørgensen, A. H. C.

- 149

Abel, G. H. Neumann, A. F. C.

- 184 Riber, J. M. M. Berthelsen, J. 0. H.

- 185 Eriksen, C. M. Dræby, M. H. V. N.

- 210

Knudsen, J. L.

Teglbjærg, A.
Værnepligtige Officerer.

Pedersen, G. V. F.
Afsk. m. Kapt. og Løjtn. af Res.

Brandi, V.
Elvang, C. J., Kaptajn.

I 28 Blomqvist, A. V. Robdrup, A., Kaptajn.

Nielsen, L. A. Kofoed, K. A., Kaptajn.

69 Steffensen, H. F. Rimestad, H. T.

95 Pedersen, P. R. Bjerre, J.J.J.

- 123

Pedersen, K. G. Vange, A.

- 129 Nielsen, N. P. Mørner, H. O. G.

- 136 Christiansen, C. V. A. Børme, T. A.

- 163 Garde, A. P. M. A. Madsen, O. M. K.

164

Prosch-Jensen, V. E. Kornbeck, E. R.

- 168 Andersen - Husby, M. Jensen, K. J.

- 170 Rasmussen, R. E. Christensen, V.

- 171 Øster, C. J. Christensen, P. B.

– 192 Hadsund, A. M. Christensen, A. T.

- 220 Christoffersen, C. E. V. Jensen, P. C.

- 227 Nielsen, H. F. J. Bach, P. M.

- 228 Rudkjøbing, H. E. Lennild, G. J. A.

235 Olesen, A. Knudsen, K. M.

— 237 Hansen, H. J. J. Halske, J. V.

- 211 Veistrup, J. P. Weilbye-Jensen, C.C. J.

- 249 Vig, S.L. Hansen, H. G. R.

- 286 Petersen, K. P. D Olson, N. P. - 288 Va aben, A. K.

45

14 65 80 119 191 201 340 365 366 367 383 417 420 468 479 480 494 525 546 548 647 666 719 720 742 745 821 825 865 881 920 922 930 931 959 962

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

68

82 88 98

es

K 963 Jørgensen, J.

987 Kloppenborg-Nim, J. K. E. J. - 1077 Hansen, H. O.

1081 Nielsen, A. K. - 1085 Gyldenholt, H. D. - 1089 Arnholm, N. A. -1110

Sergenter. - 1123

Mogensen, V.S.. 1190

Jessen, H. B. 1191 - 1197

Heilbo, S. N.

Lorentzen, R. 1204

Jensen, H. O., (M.f.D.R.). - 1257 - 1337

Jensen, H. J. - 1343

Sørensen, A. K. - 1345

Borup, C. R. - 1346

Sørensen, J. R. H.

Bertelsen, C. A. - 1405 - 1435

Burchardt, H. G.

Hansen, L. P. 1437

Christensen, J. - 1438 - 1440

Hansen, T. E. - 1441

Neertoft, S. A. M. N. - 1442

Mikkelsen, V. A. - 1445

Bruun, S. A. S. - 1450 1 Gamst, A. F.

Mortensen, E. - 1462 - 1572

Hansen, S. R. - 1573

Kristiansen, T. K. 1575

Jensen, J. P. - 1578

Kolding, V. V. - 1579

Nielsen, J. E. E. - 1580

Jensen, J. V.

27
35
41
53
55
60
73
77
87
90
94
95

97

Nygaard, J. H. J.
Kirk, J. V.C.
Hedegaard, J. P. E. J.
Nielsen, K. F.
Bisgaard, E., (M.f.D.R.).
Larsen, N. A. M.
Rasmussen, A. V.
Madsen, H. P.
Scheuer, E.
Granø, 0. E. V.
Stigaard, o.
Thøfner, P. O.
Pedersen, V. H.
Rasmussen, F. A.
Nielsen, A. S.
Nicolajsen, A. A.
Ernst, H. J.
Jepsen, C.C.
Mogensen, A. B.
Christensen, C. H.
Kristensen, A. M. V.
Fauring, K. F. V.
Buch have, H.
Mæhl, P. V. E.
Weltner, S. A.
Krabbenhøft, R. L.
Michaelsen, A. H. T.
Honoré, A. C.
Borup, C. P.
Nielsen, M. A.
Byrjalsen, H.
Jacobsen, R. D.
Nielsen, J. E. R.

Stabssergenter.
Jensen, C. C., (D.M.).
Gercke, N. J., (D.M.).
Rasmussen, H. H., (D.M.).
Rasmussen, R. P.
Bohse, E. C. F.
Christensen, M. J. W., Depotuoff.

Oversergenter.
Jensen, V. E.
Christensen, C. M., Skriver

108
124
129
130
131
142
178
192
196
197
205
224

[blocks in formation]

Sergenter af Res. Dinesen, M. Bildal, S. E. Petersen, K. I. E. Nielsen, C. E. Dabelstein, C. C. M. F. Hansen, A. M. Larsen, H. A. Hansen, H. C. S. Flensborg, J. E.

11 17 36 18

53

[ocr errors]

57

50

CS

4 23

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »