Billeder på siden
PDF
ePub

Artilleriet.

Generalinspektøren for Artilleriet.
(Gamle Tøjhus, Kjøbenhavn K. Tlf. Militær 31 og 32).

A 9

Generalmajor Knudsen, P. M., (K.'D.M.).
Oberstløjtnant Nieuwenhuis, C. J. N., (R.*), (Chr. X.m.E.), (Chr.X.E.f.O.),

Stabschef.
Kaptajn Andersen, A. H., (R. *), Adjutant.
Stabssergent Christiansen, L. P., (D.M.), (F.M.S.), Skriver.

C 61 E 85 as 9

Oversergent Olsen, C. P., til Raadighed.

C6 71

Iste Feltartilleriregiment.
(Baadsmandsstrædes Kaserne, Kbhvn. C. Tlf. Militær 33, 34 og 41).
Oberst Ernst, L. J. M., (K.-D.M.),Chef.
Premierløjtnant Clausen, E., Adjutant.
Stabssergent Bang, T. K., Skriver.

B 20 G 31 a 5 40

Kaptajn Scheel, O., Greve, til Raadighed.

E 151

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

75

[ocr errors][merged small][merged small]

1ste Artilleriafdeling.
(Baadsmandsstrædes Kaserne, Kbhvn. C. Tlf. Militær 33, 34 og 41).
Oberstløjtnant von Irgens-Bergh, G. 0. A., (R.*D.M.), Chef.
Kaptajn af Res. Bruhn, H., (R.*), (M.f.æ.D.), til Raadighed.
Batterichefer.

Stabssergenter. 1. Kapt. Jacobs, 0. C. A., (R.*).

E 264 Fricke, G. C., (D.M.). 2. Raabye, C., (M.T.Kfh.).

- 304

Ramlev, M. L., (D.M.), Skriver. 3. Bille-Brahe, E. Baron.

283 Larsen, L. P., (D.M.), 4. Kirkebjerg, F. R.

333 Petersen, N. F., (D.M.).

Hansen, F. C.C.
Premierløjtnanter.

Madsen, A. B., (D.M.),
Germundsson, E. P. J.

G 35

Larsen, K. L. Schrader, H. R.

38 Erichsen, A. E. V. Førslev, C. C. J.

104

Oversergenter. Stagaard, J. P. T.

135

Binger, N. T. A. Hoffmann, E. A.

169 Nielsen, F. A. B. Frisenvang, G. J. J. A., Adjutant. - 266 Larsen, G. M.

Hermansen, A. P. C., Depotuoff.
Løjtnant af Res.

Svendsen, A.
Bendsen, C. F. C., afsk. m. Kapt. af Res. H 5 Sørensen, E. J., (F.M.S.).

Clausen, P. V. J. M.
Værnepligtige Officerer.

Jensen, H. A.
Afsk. m. Kapt. og Løjtn. af Res.

Boese, O. R.
Bendixsen, H. H. H., Kaptajn.

I 51 Pedersen, C. N.

97

Sergenter. Mortensen, J. M.

122

Schov, S. C. V. Knudsen, K. C.

156

Petersen, O. V. Seligmann, K. L.

184

Hansen, H. C. Arndal, V. A. C.

242

Jørgensen, K. K. Waage-Jensen, O.

279

Andreassen, A. R. F.
Løjtnanter af Forst.

Larsen, K. K.

Hougaard, N. M. Halkier, P. E. H.

J 12

Bræmer, E. O. G. Honnens, J. F.

161

Andersen, 0. H. E. Jarlshøj, J. V.

201

Lassen, R. E. H. Ulrik, O.

321

Oldenborg, J. O.

Knudsen, P.
Sekondløjtnanter.
Lange, P.

K 223
Thordal, P. K. P.

256

Sergent af Res. Hansen, C. M.

312

Ibsen, H. V. Paludan-Müller, F., (M.f.D.R.).

360 Bonnevie, G. E. R.

507 Hjalsted, S. A. P. H.

523 von Holstein, N. H. F.

543 Thorborg, S. F.

581 Tønnesen, H. P. Manicus-Hansen, K. O.

848 Kierkgaard, K. N.

1092 Skovgaard, K. K.

- 1093 Christensen, C. L.

1095 Bay, V.C.

- 1238 Holm, J.

1274 Velling, N. C.

1282 Hansen, V.

- 1382 Jensen, M.C.

- 1495

43 49 63 82 85 98 101 113 141 146 182 216

fs 2

847

2den Artilleriafdeling.
(2. Artilleriafdelings Kaserne, Kbhvn. C. Tlf. Militær 35).
Oberstløjtnant Wilkenschildt, V. A., (R.*), Chef.
Kaptajn af Res. Germundsson, P. A., (R.), til Raadighed.

C 72
F 7

[merged small][ocr errors][merged small]

as

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

37 54 61

[ocr errors]

90

[ocr errors][merged small]

Batterichefer.

Stabssergenter. 1. Kapt. Hirsch, K., (R.*).

E 81 Mørkholt, T. N., (D.M.). 2. Sonne, H. H.

294

Petersen, V., (D.M.), (M.f.D.R.). 3. Dreyer, C. C. B.

188

Elm, N. A., (D.M.). 4. Schmidt, O.N.

251 Sivertsen, K. K. S. M., Skriver. Premierløjtnanter.

Toft, C. C. Wolfhagen, V., Adjutant.

G 39

Brennalt, J. C. Jørgensen, H. H.

50

Rasmussen, J. K.
Schrøder, F. C. B.
Cordsen, T. A. E.

92 Bohn, V. L. K.

141 Lund, E.S.:

254
Værnepligtige Officerer.

Oversergenter.
Afsk. m. Kapt. og Løjtn. af Res.

Andersen, A. O., Depotuofl.
Ifversen, N. L. J., (D.M.), Kaptajn. I 48

Andersen, J. V. Rasmussen, A. J.

121

Johnsen, J. L. E. Kirkebjerg, N. R.

126

Larsen, V.J. G. Westergaard, G.

213

Andersen, 0. J.

Sass, G.
Løjtnanter af Forst.
Norup, E. J.

J 72
Speyer, W.

90 Jørgensen, A. A.

160 Jarmer, J.

297

Sergenter. Haase, S. M.

319

Lund, T. H. Jagd, N. B.

350

Hogrefe, C. F. J.
Sekondløjtnanter.

Oddershede, M. K. K.
Selding, H. K. A., (R.*).

K 225

Erenbjerg, J. N. J. Nielsen, H. K. T.

Andersen, H. A. L. (M.f.æ.D.)

288 Lassen, P. E. B.

Christensen, J.

300 Sørensen, C. J. G.

369

Borre, A. E. Faye, A. C. E.

400 Andersen, J. K. Wichfeld, H.

451

Rasmussen, M. Olsen, J. P. A.

544

Larsen, C.C. Pedersen, N. L.

Dideriksen, E. T.

717 Jørgensen, A. V.

751

Nielsen, N. L. A. Landorph, H. F. L.

752

Bresson, L. V. Pedersen, J.C. A.

1094

Jensen, K. Copmann, P. H.

Schmidt, E. A. P.

- 1099 Rosenlund, H. T. C.

1160 Petersen, N. E.

- 1393 Schiern, H.C.

- 1403 Nielsen, H. V.

1497 Christiansen, T.

1498

Sergent af Res. Lundstein, J. F.

- 1584 Steffensen, P. D.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Intendant Wildeuradt, C. H.

0 11 Anthon, G.C.

13 Overlæge, Dr. phil. Nielsen, K. B. R 22 Reservelæge Rasmussen, S. A.

T 232 Overdyrlæge Nielsen, N. M. A., (R.*). U 7 Korpsdyrlæge Corneliussen, B. D.

11 Reservedyrlæge Hansen, H. J. P. Auditør Eide, V. A. L. (Tlf. Militær 294). V 7

[ocr errors]

94

Sergent af Forpl.kp.Christiansen, C. B. es 35 Mekaniker I. Carlsen, E.

07 14 II. Michelsen, T. K. L.

29 Sadelmager Bigom, C. C. V., (M.f.D.R.). 37 7 Krogh, J. P.

9 Beslagsmed Haufelt, J., (D.M.).

te Nielsen, M. Stabstrompeter Merrild, M. M., (D.M.), so 5 tildelt Karakter som Løjtnant.

-g6 1 Trompeter Thostrup, L. T. L.

10 Jensen, R. G.

11 Undertrompeter Petersen, C. C., kar. Trompeter.

2
Petersen, P.K., kar.
Trompeter.
Nielsen, N. B., kar.
Trompeter.

4
Christensen, G. A.,
kar. Trompeter.

6 Rasmussen, A. T.

9

Eero A

[ocr errors]
[ocr errors]

3

Feltartilleriets Kornetskole.

(Tlf. Militær 33, 34 og 41).

Kaptajn Hirsch, K., (R.*), Chef.
Stabssergent Fricke, G. C., (D.M.).

Feltartilleriets Underofficerskole:

(Tlf. Militær 33, 34 og 41).

Kaptajn Bille-Brahe, E. Baron, Chef.
Stabssergent Larsen, L. P., (D.M.).

E 81 a5 5

E 283

as 18

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

4de Artilleriafdeling.

(Ringsted. Tlf. 358).
Oberstløjtnant Bang, S. J., (R.*D.M.), (Chr.X.E.f.O.), Chef.

С
Kaptajn af Res. Schack von Brockdorff, F. A. W., til Raadighed. F

53
28

Kaptajn Hansen, T., til Raadighed.

E 343

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

17 21 28 33 36 65 69 70 78 90

Batterichefer.

Stabssergenter. 1. Kapt. Lunn, C.D.O.,(M.f.D.R.),(M.T.Kfh.). E 234 2. Ewald, O.C. T., (R.*).

-116 3. Høegh-Guldberg, 0.

- 240 4. Rolsted, H. A.

- 266 Premierløjtnanter.

Oversergenter. Schulin, K. V. Greve.

G 174

Jelsbo, V.J. Wiboltt, E. J.

183 Schenstrøm, G. A., Adjutant.

Munks dahl, R. C. H.

220 Kristiansen, N. K.

223

Jørgensen, P. Møller, E. C. V.

255

Jørgensen, K. E., Depotuoff. Hansen, N. J. L.

293 Jespersen, A. V. Knuth, S. E. F. V. L., Greve.

329

Nielsen, H. H.
Løjtnant af Res.

Lind, L. A. V.
Bruun, E. H. H.

H 138 Christensen, C.
Værnepligtige Officerer.

From, A. A. F.
Afsk. m. Kapt. og Løjtn. af Res.

Jensen, J. P. E., Skriver.
Hagelberg, G. P., Kaptajn.

I 50 Melander, E. M. D.

182 Yde, P. F.

244 Holck, I. A.

259 Christensen, A. C.

271
Løjtnanter af Forst.
Lüchow, A. F. F.

J 2
Køhler, H. S.
Barfoed, C.C.

318
Sekondløjtnanter.

Sergenter. Kjær, E. W.

K 48 Jørgensen, H.P.

81

Larsen, A. P. Nielsen-Skjensved, H.

128 Jørgensen, N. C. Petersen, P. U.

227

Larsen, H. J. Lund, J.

255 Matzen, H. J. N.

Saxbo, F. M.

416 de Neergaard, A. H.

497 Nielsen, A. L. Christiansen, J.

582 Søndergaard, J. M. Fehr-Jensen, T.

974

Jensen, T. M. Wilhjelm, K. H. H.

982 Stoensgaard, N. V.

Andersen, O. F.

- 1097 Blum, P. K.

1098

Berg, H. C. Bartholin, J. C. T.

- 1115 Gommesen, L. V. V. A. Mathiassen, H. W.

- 1243

Olsen, M. S. Kristensen, F.

- 1254 Hansen, H. P.

Corneliussen, K. K.

- 1281 Larsen, K. H. M.

1400

Doctor, P. H. Treschow, A. C. O.

- 1629 Forting, L. M.

24

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »