Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Sekondløjtnanter. Lind, G. Heden, P.T. J. Petersen, A. S. Ø. Tøttrup, P. U. E. Stenum, J. M. T. Friis, P. Frederiksen, E. Black, E. M. Holstein, E. F. A. J. Greve.

K 75

168 301 575 680 1118 - 1322 - 1554

1593

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Trainafdelingen.
(Baadsmandsstrædes Kaserne, Kjøbenhavn C. Tlf. Militær 33, 34 og 41).

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Officerer uden for Nummer.

48

Oberstløjtnant Hs. kgl. Højhed Prins Harald til Danmark, (R.E.*S.K.*D.M.), (Gb. E. T.).

с 38 Oberstløjtnant Philipsen, V.O. J., (R.*D.M.), (M.T.Kfh.).

62 Ritmester Bang, A. G. G. F.

E 195 Holbek, A. J.

271 af Res. van Deurs, C. E. R., (R.*).

F Premierløjtnant Honnens de Lichtenberg, G. F.

G 119 Foss, T. A.

176 Bach, H. J. E. J.

240 de Richelieu, H. du P.

249 Brockenhuus. Schack, K. B. C. E., Greve. 263 Løjtnant af Res. Kisbye, H.

H 174

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »