Billeder på siden
PDF
ePub

Rytteriet.
Generalinspektøren for Rytteriet.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K. Tlf. Militær 72).
Generalmajor Castenschiold, H. F., (K.ʻD.M.).
Ritmester Leschly, E., Stabschef.
Premierløjtnant Fog, H. M. A., Adjutant.
Stabssergent Rasmussen, N. L. C., (D.M.), Skriver.

A 5
E 163
G 128
a4 8

Ritmester Sponneck, V. Greve, til Raad. for Gardeh.-Regt., tjenstgørende. E 319

Gardehusarregimentet.

(1ste Rytterregiment). (Gardehusarkasernen, Kjøbenhavn Ø. Tlf. Militær 73 og 74). Oberst Willemoës, A., (R*D.M.), (F.VIII.M.T.), (Chr.X.E.f.O.), Chef. Oberstløjtnant u. f. Nr. Hs. kgl. Højbed Prins Harald til Danmark, (R.E.*S.K.*D.M.),

(Gb.E.T.), til Raadighed. Ritmester Sponneck, V. Greve, til Raadighed, tjenstg. bos Generalinspekt. for Rytteriet.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sergenter. Danholt, A. Mailind, L. P. N. Nielsen. J. C. Jensen, L. V. Nielsen, J. A. Pedersen, H. H. Nielsen, K. V. Madsen, S. Dideriksen, H. K. A. Hansen, H. N. Hagen, P. G.

31 34 35 36 50 52 54 61

Sekondløjtnanter. Deleuran, O. L. Helgogaard, P. F. Buch, A.

K 132

278 297

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Løjtnanter af Res.
Lauridsen, K.
Knudsen, C. K. A.
Andersen, A.

Værnepligtige Officerer.

Afsk. m. Løjtn. af Res.
Christensen, T. A. R.
Westenholz, T. E.
Dorph-Petersen, P.
Jacobsen, A. M.
Glahn, S. E.

Løjtnanter af Forst.
Froberg, A. L., (Chr.X.m.E.).
Ingwersen, A.
Haugsted, O.
Bøttern, N.O.

Sekondløjtnanter.
Schroll, E. F.
Hansen, P.1.
Larsen, V.
Ahlefeldt-Laurvigen, A. V. Greve.
Berthelsen, H. P.
Greve, N. J.
Lersey, J.
Beck, J. C. K.
Dahl, H. T.C. C. F.
Hansen, H. O. I.
Pedersen, A.
Thyssen, A. V.
Elkjær, S. K.
Justesen, J.P.
Hollesen, H. F. M.
Christiansen, K. L.

19 64 242 314

[merged small][ocr errors][merged small]

K 163

164 169 170 226 236 286 287 378 520 644 675 681 1391 1588 1592

« ForrigeFortsæt »