Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

10de Bataillon. (Fredericia).

Oberstløjtnant Rohleder, J., (R.*), Chef. C 45 Oberstløjtnant

Kompagnichefer.

Schmidt, H. K.

1. Kapt. Dyhr, R. O. R.

2.

3.

4.

Møller, H.

Mørch, A. V., (R.*).

Premierløjtnanter.

de Lichtenberg, H. H. J.

Springe, E. H. Z., Adjutant.

Petersen, M. R.

[blocks in formation]
[ocr errors]

152

[blocks in formation]

1. Prmlt. Reimann-Hansen, C. A. 2. Kapt. Zeilau, T. C., (M.T.Kfh.).

Gertz, G. W.

Stilling, V., (R.*), (M.T.Kfh.).

Premierløjtnanter.

Falkentoft, T. B., Adjutant.

G 10
E 222

3.

4.

Paulsen, E. H.

Rasmussen, H. P. B. S.

Værnepligtige Officerer.

[blocks in formation]

Afsk. m. Løjtn. af Res.

Rosznercki, J. W. H.

Hellner, C. A.

I 211

Winde, H. C.

Simonsen, F. A.

[blocks in formation]

Jessen, J. H.

273

Pedersen, S.

[blocks in formation]

Gjerlev, C. M.

Sekondløjtnanter.

Frandsen, C. A.

Petersen, P.

K 533

Købke, J. P.

Forchhammer, E. G.

[blocks in formation]

Harild, N. E. S.

[blocks in formation]

Ankersen, C.

[blocks in formation]

Dinesen, A. R.

[blocks in formation]

Bock, J. G. H.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Fensholt, H. M.

[blocks in formation]

Larsen, L.

- 1546

Jensen, I. B.

- 1606

[blocks in formation]

Terkelsen, F. Pedersen, L.

Wetche, E. A. P.
Nielsen, N. M.
Stuhr, F.

Jensen-Aaris, C. F.
Mortensen, R.

Rasmussen, O. L.

Andresen, J. P., (D.M.).

Jensen-Aaris, C. A M., (D.M.).

Søndergaard, J. A., (D.M.), Skriver.

Kristiansen, K.

203 Fjølner, J. P.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Stabssergenter.

[ocr errors][merged small]

Oversergenter.

Christiansen, L. B.

Jensen, A. M., Depotuoff.

Petersen, F. L. C. A. H.

Svendsen, S. A.

Petersen, V. J. H. S.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

230

Knudsen, E. M., Depotuoff.

177

Sergenter.

Schaarup, K. F.

189

Jacobsen, C. C.

217

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Rohr, I. J.

179

From, M. P.

120

Eriksen, M. C.

[blocks in formation]

145

Knudsen, H. A.

[blocks in formation]

159

Pultz, K.

[blocks in formation]

163

Vangsbo, H. L.

[blocks in formation]

190

Studstrup, F. K. N.

[blocks in formation]

197

Rodding, J. J.

[blocks in formation]

231

Madsen, N.

348

Nielsen, N. P.

273

Jensen, G.

380

Pedersen, J.

305

Odderskov, F.

[blocks in formation]

391

[blocks in formation]
[blocks in formation]

421

[blocks in formation]

422

518

Gundorf, F. P.

453

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »