Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sergenter. Carstensen, L. Hansen, G. Larsen, C.T. Hansen, N. E. Holling, N. P. P. Flink, H. C. M. Rasmussen, C. L. H. Christiansen, C. L. Jakobsen, J. H. V. Albrechtsen, G. P. Larsen, C.C.P. Weigel, E. A. Hansen, H.P. Jensen, J. P. Rasmussen, A. C. Jakobsen, S. C. Thomsen, E. A. Nielsen, A. P. Hansen, N. E.

Sergenter. Aarøe, J. P.L. Jensen, J. P. Mouritsen, P. Madsen, M. H. P. Larsen, L. Sindberg, T. C. H. Madsen, P. K. Schneider, B. A. Surland-Hansen, H. Ammentorp, F. F. Sedenvig, J. J. Pedersen, C. J. Andersen, M. G. M. Jensen, C.F. Clausen, J. A. Pedersen, N. T. Lund, J. L.

e3 134

151 153 188 237 280 286 303 304 310 343 351 381 396 401 403 428 489 504

es 106

109 140 143 144 214 239 281 282 283 299 311 347 383 475 546 548

[blocks in formation]

Intendant Lehmann, C. O. S.
Reserveintendant Poulsen, P. E.,

(Holbæk).
Overlæge Saugman, E. A. G.
Korpslæge Løbger, G. C., (Holbæk).
Reservelæge Weeke, C. V.
Auditør Holme, L. M. B., (Holbæk). (Tlf.

Roskilde 789).

Svedstrup, H.C. G. Oversergent af Forpl.kp. Binder, S. R.

Pedersen, N.L.,

(Holbæk). Bøssemager Hübner, 0. H.

Meng, C. A. M. O.
Petersen, S.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

18 27

[ocr errors][merged small][merged small]

Stabshornblæser Makwarth,L.H.A., (D.M.), Į Ø 1 tildelt Karakter som Løjtnant.

g8 1 Hornblæser Runing, J. O.

ke 16 Christiansen, C. P.

39 Olsen, L. A. F.

60 Leth, O.S.

63 Frederiksen, A.C.

64 Hornblæser af Res. Jensen, K. A.

lo 11 Jensen, M.P,

24 Ibsen, M. V. K.

32 Onderhornblæser Hansen, B. M., kar.

Hornbl. ms 43 Hundahl, M. V., kar.

Hornbl. 44 Møller, A. S. E., kar.

Hornbl. 61

Oversergenter.
Mikkelsen, M.
Koch, P.
Madsen, C.
Hansen, C.C.

Sergenter.
Andersen, L. T.
Vølding, L. A. V.
Christensen, L.
Larsen, H. C. P.
Larsen, L. C.
Kaa e, M. J.
Fischmann, V. H. V.
Kjeldgaard, A. C.
Sørensen, C. J.
Thorsen, 0.
Christensen, A. C.
Thomsen, J.
Nørgaard, E. V.
Pløen, H. T.
Petersen, P. C. V.
Thomsen, K. P.
Buhl, M. P.
Jensen, H. T.
Poulsen, E. L.

69 70 71 73 89 149 198 271 308 309 326 329 346 393 415 534 537 554 577

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Stabshornblæser Schwartz, C.H.G., (D.M.). gs 5 Ovorhornblæser Honoré, C. C., (D.M.). h3 4 Hornblæser Ovesen, O. H.

k: 13 Jensen, T.

21 Billesbølle, J. M. T. E. E.

52 Hornblæser af Res. Christensen, A. J. 13 17 Nielsen, O. H.

19 Petersen, P. L.

25 Underhornblæser Nielsen, O. E., kar.

Hornbl.
Nielsen, G. G., kar.
Hornbl.

35 Hansen, P. E.

55 Mikkelsen. G. C. M. 67

[blocks in formation]

m18

e3 67

97 - 161 - 206

238 - 261 - 292 · 306 - 307 - 457

462 - 587

589 - 620 598 - 609

11te Bataillon.

28de Bataillon.

[blocks in formation]

C 35

[blocks in formation]

E 118

243 111

(Roskilde. Tlf. 840). Oberstløjtnant Thornberg, T. M., (R.:K), Chef.

Kompagnichefer. 1. Kapt. Fenger, V. P., (R.*). 2. Thygesen-Nim, M. J. R. 3. Bjernede, A. J. A. J., (R.:*). 4. Hauschild, H. L. M., (R.*),

(M.T.Kfh.).

Premierløjtnanter.
Willumsen, P. V. R., Adjutant.
Jernfelt, H. S.
Johnstad-Møller, S. E.
Holst, E. C. E.
Mathiassen, P. A.
Schmidt, U.

-- 278

[blocks in formation]

Premierløjtnanter. von der Recke, J. A. Bjerregaard, v. Wahlstrøm, C. S. Buch, H. M. G., Adjutant. Bosse, P.E.C.

[ocr errors]
[blocks in formation]

G 16

99 156

162 - 195 - 300

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Værnepligtige Officerer.

Afsk. m. Kapt. og Løjtn. af Res. Hansen, S. P., Kaptajn.

I 78 Stockholm, H. C.

117 Mejløv, J. A.

243 Sekondløjtnanter. Floridon, J. M. H.

K 54 Thomsen, K. A. H.

186 Fog, V. A.

427 Michelsen, H. C.

439 Opager, K.W.

483 Koch, K. S.

758 Frimodt, E. H.

990 Hansen, J. M.

· 1024 Pedersen, C.

1149 Hansen, H. G.

1352 Petersen, S. A.

1390 Andersen, J.L.

1541 Henningsen, H.

- 1602 Stabssergenter. Sørensen, M., (D.M.), Skriver.

8 Jensen, J. D. C., (D.M.).

- 101 Oversergenter. Kobberø, N. P. Arnskov, C..

74 Rasmussen, I.

175 Hallager, P.

211 Frederiksen, F.J.

- 212 Sergenter. Sveistrup, H.C.

90 Sørensen, J.

- 108 Jensen, M. J.

185 Pedersen, J. M. J.

- 246 Høgslund, J. F. A.

247 Brixen, N. P. J. N.

- 338 Pedersen, P. M.

465 Karlsen, N. J.

466 Haagensen, N. H. J.

492 Kratholm, M. F. L.

557 Jensen, J.J. G.

611 Krøjer, K. P.

- 623 Petersen, H. E.

624

аз

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Oversergenter.
Andersen, A. C., (D.M.), Depotuoff.
Larsen, J.M.
Carlsen, N.
Hansen, M. V.
Dalbøge, P. C. J. S.

Sergenter.
Nyborg, F.
Brodersen, V.C. J.
Jensen, J. .
Hansen, E. A M.
Østergaard, C. J. M.
Vadsager, I. K. P.
Nielsen, L. K.
Jacobsen, J. P.
Gertsen, J. A.
Jensen, V. W. S.
Hansen, A. O.
Olsen, C. A.
Thorboe, C. F.
Hansen, A. V.
Hansen, H. J.

[blocks in formation]

« ForrigeFortsæt »