Billeder på siden
PDF
ePub

Jernbanekommissionen.
Oberst Pagh-Hansen, P., (R.*D.M.), Formand. B 34
Kaptajn Kyhl, 0.L.C.L., (R.*), Sekretær. E 67 Kaptajn Deleuran, C. V.

E 249
Harhoff, C. J. C., (R.*:).

- 102 Trafikinspektør af 1. Gr. Ziemann, A. F. H., (R.*). Ritmester Krarup, P. C. E.

- 177

Hærens Flyveskole.

(Flyvepladsen, Kjøbenhavn C. Tlf. Militær 135). Oberstløjtnant af Fodf. Koch, J. P., (R.*D.M.), (F.M.S.), Chef. Stabssergent ved 21. Bat. Andersen, A. S., Skriver.

C 54

[ocr errors]

as 138

Tjenstgørende Militærfly vere.
Kaptajn Kofoed-Jensen, M. H., til Raad. for Fæstningsart.-Regt.s Afvikl.
Premierløjtnant Førslev, C. C. J., ved 2. Art.-Afd.

Botved, A. P., ved 17. Bat.
Falkmar, E. F., ved 23. Bat.

Andersen, S. A., ved 3. Kystart.-Bat.
Afsk. m. Løjtnant af Res. Foltmann, J. Y, P., ved 31. Bat.

Herschend, H. R. M., ved 11. Bat.
- Yde, P. F., ved 4. Art.-Afd.
- Sætter-Lassen, E., ved 3. Bat.

Arlyng, A. R., ved 3. Kystart. Bat. Sergent Bjarkow, H. L. V., ved 17. Bat.

Møller, F. O., ved 18. Bat. · Larsen, C. C., ved 2. Art.-Afd. af Res. Hansen, H. J., ved 43. Bat.

Sørensen, L. F. A., ved 1. Kystart.-Bat.

E 327
G 104

184 190

268 I 110

212 244 252

256 es 319

463

es 132

f: 113 f: 71

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Generalinspektøren for Fodfolket.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K. Tlf. Militar 75).
Generalmajor Møller, P. F., (K.'D.M.).
Kaptajn Jacobsen, C., (R.*), Stabschef.
Premierløjtnant Christiansen, L. F., Adjutant.
Stabssergent Kindtler, J. L. A., (D.M.), Skriver.

A 3 E 110 G 76 a3 76

Stabssergent ved Livgarden Nielsen, L. E., (D.M.), tjenstgorende
Sergent ved 5. Bat. Andersen, A. L., tjenstgørende.

a2 2 ez 249

Jydske Brigade.
(Viborg. St. Telf. 8. Tlf. 341).

Chef.

Generalmajor Odder, L. J. M., (K.?D.M.).

A 12

Stab. Kaptajn Krogh, L. F. C., (R.*), Adjutant. Premierløjtnant

Ordonnansofficer. Stabssergent Nielsen, N. C., (D.M.), Skriver.

E 70 G

ay 82

Livgarden.
(Livgardens Kaserne, Kjøbenhavn K. Tlf. Militær 76).

Chef.
Oberstløjtnant Honnens de Lichtenberg, S., (R.*D.M.).

C 15

Stab.
Premierløjtnant Adolph, A. O., Adjutant.
Stabssergent Bruun, A. R. E., (D.M.), Skriver.

G 115
az 4

E 197

211

Kaptajn Hage, T., (R.*), (M.T.Kfh.), til Raadighed.

Trampe, C. S. F. Greve, Adjut. hos Forsvarsministeren, til Raadighed.
Hs. Højhed Prins A age, Greve af Rosenborg,
(R.E.*D.M.), til Raadighed.
Schwarz-Nielsen, H., til Raadighed.

318 337

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Stabshornblæser Nielsen, V. N., (D.M.), (M.f.D.R.).
Overhornblæser Løvgreen, L. P. L., (D.M.), Stabstambour, kar.

Stabshornblæser.
Lindegaard, A. V. A.
Tetzlaff, C. A.

Schlüntz, V. H.
Hornblæser Dyring, T. C. M. L.

Sørensen, J.I. J.
Larsen, C. A.
Dyring, 0. C. T.
Jensen, J. H. A.
Arvedsen, F.
Kristensen, P. V.
Christensen, J.
Barved, F. T.
Schønnemann-Pedersen, T. C. P.
Arnved, E. K.
Borck, L. N.
Lytgens, N. H.
Poulsen, P. E.
Madsen, G. A.
Olsen, E. E. B.
Jensen-Bloch, J. V.
Jansen, J. L.
Nielsen, K. P.

Madsen, M. A.
Underhornblæser Bentzen, C. T., kar. Hornbl.

Andersen, A. B., kar. Hornbl.
Lauritzen, V. A., kar. Hornbl.
Højland, A. F. R., kar. Hornbl.
Petersen, A. J., kar. Hornbl.
Flensborg, E. C., kar. Hornbl.
Hansen, L. P. E., kar. Hornbl.
Poulsen, H. C., kar. Hornbl.
Reberholt, K. A., kar. Hornbl.
Jørgensen, K. S. E.

E.
Jensen, H.
Simonsen, K. S. G., kar. Xornbl.
Frandsen, P. B. L., kar. Hornbl.

[blocks in formation]

Jensen,

59

60

62

[ocr errors]
[ocr errors]

1ste Livgardebataillon.

(Tlf. Militær 76). Oberstløjtnant Honnens de Lichtenberg, S., (R.*D.M.), Chef.

C 15 Kompagnichefer. 1. Kapt. Münter, F. B., (R.*).

E 153 2. Thaulow, T.

201 3.

Øllgaard, c. L. E., (R.*). 134 4.

Wedell-Wedellsborg, K.
Baron, (R.*).

160 Premierløjtnanter. Adolph, A. O., Adjutant.

G 46 Branner, T. S.

67 von Scholten, G. R.

97 Gudme, V. W.

101 Juel, C. L. H. E. E.

134 Havsteen, A. H. D.

197 Augsburg, E. H.

209 Møller, K. G.

228 Sekondløjtnanter. Krebs, C. I., (R.*).

K 691 Lassen, E. V. S.

759 Schaffalitzky de Muckadell, E.Greve.- 845 O'Neill Oxholm, 0. L. F. A.

993 de Jonquières, H. S. de D.

-1044 Bertouch-Lehn, R. F. C. A. Baron. —1287 Brøndum, S. H. A.

-1299 Flach de Neergaard, M. F.

-1312 Grønnegaard, A. P.

-1508 Lerche, C. V. C. M. Baron.

--1590 Ehlers, E. S. T.

–1632 Stabssergenter. Nielsen, L. E., (D.M.).

2 Holst, V. E., (D.M.).

3 Bruun, A. R. E., (D.M.), Skriver.

4 Oversergenter. Hansen, F. J. L.

2 Knudsen, N. P. Wiinberg, J. C. Sebak, A. S. C. H., Depotuoff. Ohland - Andersen, K.

7 Møller, C.

[ocr errors]

2den Livgardebataillon.

(Tlf. Militær 76). Oberstløjtnant Worsaae, G., (R.“), Chef. C 48

Kompagnichefer. 1. Kapt. Wedell-Wedellsborg, V.

Baron, (R.*D.M.), (M.T.Kfh.). E 52 2. 3. Prmlt. Ramming, B. A. B.

G 56 4. Kapt. Pontoppidan, A. E.

E 246 Løjtnanter af Res. Knuth, K. F. Greve, (F. VIII.M.M.). H 46 Königsfeldt, W. H. B., Adjutant.

97 Grüner, M. T. L. G.

- 175 Danneskiold-Samsøe', A. C. Greve. - 189

Værnepligtige Officerer.

Afsk. m. Løjtn. af Res. Gude, O. E.

I 87b Castenskiold, J. C. G.

- 186 Løjtnanter af Forst. Moltke, F. C. Greve.

J 6 Grevenkop Castenskjold, F. H.

8 Bruun de Neergaard, H.

74 Hage, C.F.

- 113 Sekondløjtnanter. Smith, A. de C.

K 147 Permin, A.

305 Valeur, 0. J.

311 Jensen, C. C. V.

334 Hansen, E.

- 372 Jürgensen, W. S. V.

- 425 Rosen, P.

- 476 Stabssergent. Jensen, L. P. M., (D.M.), Skriver.

1 Stabssergenter af Res. Bertelsen, T., (D.M.).

1 Henriksen, V. N., (D.M.).

2 Oversergent. Høyer, J. H., (Chr.IX.E.M.).

1 Oversergenter af Res. Nielsen, C. A., (Fr.VIII.M.M.).

d2 Hansen, F. C. K., (Chr.IX.E.M.).

2 Markvorsen,

3 Sergenter. Birner, P.

6 Jensen, J.

7 Nielsen, V.C.

10 Sergenter af Res. Madsen, S. C.

f2 1 Dupont, E.T.

2 Andersen, M. V. V.

3 Berg, C. R.

4 Sørensen, P. T.

5 Bügel, G. M.

6 Hessner, P. V.

7

[ocr errors]

a2

C2

ba

[ocr errors]
[ocr errors]

C2

[blocks in formation]
[ocr errors]

M.

[ocr errors]

e2

Sergenter. Andersen, C. V. Adam, J. Hesner, J. Hegerlund, A. Thomsen, A. K. Hansen, S. V. Bannebjerg, M. L. Brahtz, C. A. R. A aboe, J. N. Ruager, R. M. Isaksen, A. H. K. Ersbøll, M. Bertelsen, H. P. V. Andersen, A. Andersen, J. K.

11 15 16 17 18 19 21 22

23

25 27

1

回|||

Iste Regiment. (Citadellet Frederikshavn, Kjøbenhavn Ø.

Tlf. Militær 51).

[ocr errors]
[blocks in formation]

1ste Bataillon.

(Tlf. Militær 38, 39 og 246). Oberstløjtnant Lasson, K. L., (R.*). Chef. C 71

Kompagnichefer. 1. Kapt. Permin, 0. H., (M.T.Kfh.). E 165 2. Randa-Boldt, O., (R.*).

155 3. Hoppe, C. V.

124 4. Juhl, H.C.

166 Premierløjtnanter. Bruhn, K. H. J., Adjutant.

G 178 Skjoldager, J. H.

230 Jensen, H. J. C.

262 Wagn, 0. C. T. D.

298 Værnepligtige Officerer.

Afsk. m. Løjtn. af Res. von Haven, F. C. C.

I 188 Sekondløjtnanter. Fog, H. R.

K 10 Langmack, S. P. P.

51 Freiesleben, V.

104 Daell, P. M. C., (R.*).

270 Krag, H. A.

392 Axelsen, A. C.

481 Andreasen, I. K.

613 Bonne, A.

686 Welling, A. C.M.C.

753 Hassenkamm, K. M.

771 Mikkelsen, I. H.

785 Dreyer, E.

991 Niels en, S. A.

998 Liberoth, A.

1138 Egebalk, L. J.

1209 Nielsen, A.

- 1286 Hergel, F. H.

- 1288 Rankov, K. A. O.

- 1351 Emcken, O.

1609 Stabssergenter. Mortensen, H. F.O., iD.M.), Skriver.

56 Breidahl, O. R. T.

96 Oversergenter. Larsen, H. C.

99 Rasmussen, F. B.

125 Jørgensen, J. H.

129 Rasmussen, H. V.

201 Jensen, L.

214 Jensen, K. E. S.

226 Sergenter. Rasmussen, J. P.

115 Hansen, H. P., Depotuoff.

157 Hansen, O. J. L.

223 Jørgensen, V.

255 Carlsen, A.

289 Pedersen, J. V.

291 Nielsen, A.

369 Sponholtz, R. R. H.

370 Sørensen, A

397 Hansen, J. 0.

530 Høgild, K.

536 Sørensen, C. C.

539 Jensen, S. V.

564 Bjerre. C. P.

596 Jensen, A. V.

607

es

13

[ocr errors]

as

[ocr errors]

C3

[ocr errors]
[ocr errors]

Stabshornblæser Ehlers, A. V. C., (D.M.).
Overhornblæser Jørgensen, P. O.
Hornblæser Rasmussen, T. C. M.

Nielsen, H. A.
Krøger, F.L. W.
Pedersen, K. J.
af Res. Madsen, O.P.

Schalls, V. A. V.

Buron, E. V. A. Underhornblæser Christensen, K. H.,

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

kar. Hornblæser
Ibsen, T. J.
Meyer, C. B. P.

m3 25

Il

52 65

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »