Billeder på siden
PDF
ePub

Premierløjtnant A. V. Lorenzen..

3/4 1913.

7

Kaptajn H. P. R. Hjort Premierløjtnant C. D. 0. Lunn Premierløjtnant H. A. V. Hansen.

14/4 1914. 15/10 1915.

[ocr errors]

Premierløjtnant S. B. Paludan-Müller Premierløjtnant E. Baron Bille-Brahe. Premierløjtnant O. N. Schmidt. Premierløjtnant H. V. B. Olsen..

[blocks in formation]

18/6 1912 Kaptajn 6/11 1912

22/6 1917 15/10 1912 10/10 1913

15/10 1913 Kaptajn 16/3 1917

23/2 1920 15/10 1913

1/6 1914 15/10 1915

3/11 1916 Kaptajn 20/3 1918

25/4 1917 Kaptajn 10/4 1919

28/9 1917 27/6 1918 3/9 1918

6/4 1919 Kaptajn

16/4 1919

5/4 1919
Kaptajn 5/6 1920

29/8 1919
28/1 1920

15/4 1920.

[merged small][ocr errors][merged small]

15/4 1920. 18/6 1919. 26/2 1919. 10/10 1918.

13

16

[ocr errors]

9 1920

Premierløjtnant A. P. Bendtsen. Premierløjtnant L. T. Kongstorp

25

24/9 1919.

Kaptajn K. S. Petersen. Kaptajn C. S. F. Greve Trampe Premierløjtnant R. Allerup Kaptajn J. D. von Stemann.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

26

Chefer for Generalstaben.

6/9 1867
General F. C. Stiernholm
General L. E. Tog .....

21/4 1879
Goneralmajor J. Z. Schroll.

5/10 1887

27/11 1896
Gonoralmajor M. S. F. Hedemann

27/3 1901
Goneralmajor G. K. C. Zachariae.

2/8 1903
Gonoralmajor A. A. B. Kühnel

5/11 1905
Gonoralmajor J. V. C. Gørtz .

21/8 1909
Gonoralmajor A. L. Hansen

1/2 1912
Goneralmajor B. P. Berthelsen

6/8 1917
Generalmajor E. Wolff.....

5/5 1918
Gonoralmajor E. O. N. Castonier

17/12 1919
Gonoralmajor L. Nielsen

[blocks in formation]

Generalinspektører.

-

28

25

5

15/4

[ocr errors]

15

-

For Fodfolket.

18/9 1867 21/1 1879.
Gonoral G. W. J. Nielsen..

21/4 1879 26/8 1885.
General W. C. B. Stricker.

31/8 1885 5/10 1887.
Gonoralmajor J. Hammer .

5/10 1887 25/8 1891.
Generalmajor C. M. W. Tvermoes

25/3 1891 14/10 1895.
Generalmajor A. S. Nickolin.

14/10 1895 25/2 1901.
Gonoralmajor C. E. Meldahl

5/2 1901 5/3 1905.
Generalmajor C. A. S. Dalberg

5/3 1905

1913.
Generalmajor W. E. Lemvigh.

5/4 1913
Gonoralmajor P. F. Moller.
For Rytteriet.

20/9 1867 12/8 1885.
General G. Castenskjold

19/8 1885 5/10 1887.
Generalmajor J. 2. Schroll..

5/10 1887 20/9 1895.
Generalmajor T. Freies leben

20/9 1895 1/2 103.
Generalmajor C. C. E. Engelbrecht..

1/2 1903 3/10 1909.
Generalınajor J. F. Hegermann-Lindencrone

13/10 1909

9 1913.
Generalmajor C. G. Balle ....

5/10 1913
Generalmajor H. F. Castenschiold

For Feltartilleriet, Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Artilleriets
ovrige Afdelinger.

19/9 1867 21/9 1879.
General H. A. A. de Jonquières

8/10 1879

11 1889.
General E. V. Schreiber ..

3/1 1889

1896.
lieneralmajor J. Linnemann

6/8 1896 2/ 1907.
Generalmajor F. A. H. Wagner.

/ 1907

9 1908.
Generalmajor V. S. J. Raabye

1908

1909.
Generalmajor C. F. Holm

13

7

15

[ocr errors]

13

13

6

7

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

6/7 1917.

For Artilleriet.

30/9 1909 Generalmajor C. F. Holm ...

6/7 1917
Generalmajor P. M. Knudsen.

For Ingeniørtropperne og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger.
General J. C. F. Dreyer ..

18/9 1867

31/7 1877
General J. F. M. Ernst..
Generalmajor E. C. L. Koefoed

28/7 1890

6/7 1900 Generalmajor H. C. A rendrup

1/1 1906 Generalmajor T. S. Grüner..

28/7 1877. 28/7 1890. 6/7 1900. 31/12 1905. 30/9 1909.

For Ingeniørtropperne.
Generalmajor T. S. Grüner.
Generalmajor H. Ulrich.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Fyenske Brigade.

1/10 1867 General J. A. P. F. Wørishøffer . General C. F. Bauditz ....

8/4 1874

3/4 1882 Generalmajor J. Hammer.

31/8 1885 Generalmajor H. Glahn..

1974 1886 Generalmajor G. T. Bram helft

8/3 1893 Generalmajor M. S. F. Hedemann Generalmajor C. A. S. D alberg

25/2 1901 Generalmajor H. Holbøll..

15/7 1907
Generalmajor C. E. Momberg.
Generalmajor, Hs. kgl. Højhed Kronprins Christian til Danmark 26/8 1908
Generalmajor A. Arendrup

2/4 1874. 3/4 1882. 31/8 1885. 5/4 1886. 8/3 1893. 27/11 1896. 25/2 1901. 15/7 1907. 26/8 1908. 29/10 1908. 10/12 1910.

27/11 1896

29/10 1908

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Chefer for Hærens Forplejningskorps. .

21%1867 Oberst uden for Nummer i Ing.-Korpset J. P. Købke....

Generalintendant 14/6 1868

31/12 1894 Generalintendant, Oberst H. A. Bache...

18/1 1911 Generalintendant.C. E. W. Franck ...

19/12 1918 Generalintendant, Kaptajn G. P. Brammer

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »