Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

27/8 1854

Kaptajn F. W. A. Schnitter

Overkrigskommissær A. F. Langeland.
Kaptajn F. F. Hansen
Kaptajn F. F. Jacobi...

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

12

5

Kaptajn N. A. Meyer... Kaptajn J. Hansen (fungerende)

5

25

Kaptajn H. C. Hammer Intendant A. P. B. Moller,

Kaptajn 12/3 1856 17/12 1881.

11/6 1856 Major 29/3 1864 14/6 1868. 31/3 1858

19/12 1864. 30/6 1866

14/6 1868.

14/6 1868 Oberstløjtnant 19/10 1880 20/10 1880.

14/6 1868 1/7 1888. 14/6 1868

12/6 1880. 4/2 1880 21/12 1898. 196 1880

28/7

7 1890. 1/11 1880 Oberstløjtnant 1/8 1892 31/6 1893.

17/12 1881 25/2 1888.

1/1 1886 Oberstløjtnant 5/3 1890

18/6 1910. 5/2 1888

30/6 1895.

1/7 1888 Overintendant

9/8 1888 Stabsintendant 15/12 1897 25/9 1907.

28/7 1890

24/3 1897.

1/6 1893 Oberstløjtnant 5/3 1902 30/6 1903.

1/2 1895 21/3 1906.

24/3 1897 Oberstløjtnant 1/11 1909

27/8 1919. 21/18 1898 29/10 1909. 1/7 1903

81/3 1908. 21/3 1906

12/10 25/9 1907 Oberstløjtnant 25/5 1910

1/12 1911. 17/1 1908 31/3 1908. 17/1 1908

1/4 1908 Oberstløjtnant 30/1 1912 18/4 1912.

1/4 1908 -- 31/10 1911.

29

Kaptajn C. W. Meyer...
Kaptajn E. M. J. H. Christensen.

Kaptajn C. E. Dahl Kaptajn A. Levinsen

22

Overintendant V. C. T. Olsen. Kaptajn A. E. Duus... Kaptajn A. C. L. Brandt. Kaptajn E. Holten-Nielsen.

10 1911.

C. F. Lassen.
C. Smidth.
Kaptajn C. C. F. Moltke

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Adjutanter og Ordonnansofficerer hos Krigs

ministeren (Forsvarsministeren).

1/12 1848. '/12 1848.

31/10 1851.

1/2 1855. 1/2 1855. 12/12

1/2

12 1859.

27/3 1848 Kaptajn J. W. A. Harbou

Major 22/7 1848 Premierløjtnant W. 0. W. Lehmann

27/3 1848 Kaptajn D. H. Diederichsen.

1/12 1848

Major 11/8 1849 Kaptajn F. C. Stiernholm

4/8 1851

Major 2/4 1854 Premierløjtnant H. R. Baron Wedell-Wedellsborg (Ord.-Off.) 17/4 1854

1855 Kaptajn E. F. Schau Kaptajn T. A. S. Høhling

12/18 1859

Major 23/8 1862 Premierløjtnant W. J. R. Ba u mann (Ord.-Off.)

3/8 1864 Premierløjtnant H. C. Baron Haxthausen

13/1 1865 Premierløjtnant H. Holbøll

26/9 1867 Kaptajn M. S. F. Hedemann

17/9 1870 Premierløjtnant W. F. Marcher

17/10 1871 Premierløjtnant T. Bræstrup.

31/1 1872

Kaptajn 23/12 1875 Premierløjtnant N. J. Grave .

Y6 1876

4/8 1864. 13/11 1865. 21/9 1867. 27/9 1870. 30/0 1871. 5/1 1872.

1/5 1876.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Kaptajn C. C. G. Andræ

Kaptajn S. Ankjær.

6

12

Kaptajn C. A. F. Thomsen.

12 1864.

Kaptajn J. F. Lorenzen

Kaptajn C. E. Meldahl.

Premierløjtnant C. A. S. Dalberg .

Ritmester V. F. G. Bülow
Premierløjtnant F. F. Jacobi

94/3 1848 Major 24/5 1848 16/11 1848.

1/12 1856 Major 28/8 1862 26/9 1863.

6/2 1860 19/10 1863. 31/6 1864

4/12 28/11 1863

30/9 1867. 9/12 1871

29/8 1876. 1/12 1864 22/5 1865. 3/1 1866 1/3 1866.

8/12 1864 31/3 1867. Kaptajn 15/8 1868 15/19 1868.

28/2 1878 3/4 1882. 1/6 1866 28/10 1868.

1/8 1867 Kaptajn 21/9 1867 14/6 1868.

21/9 1867 Kaptajn 12/6 1868 14/6 1868. 6/7 1868

16/4 1872. 17/11 1868 30/9 1871. 17/11 1868 20/4

4 1873. 20/5 1869 Kaptajn 23/8 1871

28/: 1874. 1614 1872 Ritmester

31/10 1874. 074 1873 Kaptajn 20/11 1877 - 15/4 1878.

Premierløjtnant C. A. Nielsen

[ocr errors]

Premierløjtnant C. L. Steenstrup
Kaptajn M. S. F. Hedemann
Premierløjtnant T. Westergaard
Premierløjtnant C. T. Müllertz

Premierløjtnant A. L. Baadsgaard.

18/5 1874

20

Premierløjtnant C. J. Hellemann.

[ocr errors][merged small]

17/2 1877. 28/2 1878.

[ocr errors]

Kaptajn J. G. F. Colding. Premierløjtnant V. la Cour.

16/10 1878.

Premierløjtnant J. K. P. L. Pontoppidan..

11

31/1 1879. 31/10 1881.

Premierløjtnant J. C. E. Moe. Premierløjtnant H. A. Bache

Premierløjtnant J. V. C. Gørtz Kaptajn N. A. Meyer .. Premierløjtnant H. E. Levy Kaptajn C. F. F. E. Tuxen. Premierløjtnant J. B. Jungersen Premierløjtnant A. C. C. Bache

1/11 1880. 11/3 1882. 17/12 1881.

6/11 1883. 1974 1886. 6/8 1884.

9

Premierløjtnant H. L. H. Tuxen. Premierløjtnant P. F. Møller Premierløjtnant C. E. Schønheyder

31/8 1886. 12/7 1886. 1/9 1886.

10/9 1888.

Premierløjtnant H. C. Hammer

25/2 1888.

Kaptajn F. C. 0. R. Kragh ...

Premierløjtnant E. Boeck .... Premierløjtnant H. V. Nyholm Kaptajn P. W. Hammer .

1/11 1874 Ritmester 5/10 1876

10/4 1876

17/2 1877 Ritmester 13/3 1878

1/u 1877 Kaptajn 19/11 1878

15/10 1878

7/2 1879 Kaptajn 19/10 1880

3/12 1880 1/6 1881 1/11 1881 12/4 1882 7/11 1883

°/8 1884 Ritmester 23/11 1885

1/11 1884 20/1 1886

1/9 1886 Ritmester 10/11 1887

1/5 1887 Kaptajn 22/8 1887

974 1887
Oberstløjtnant 14/9 1889

11/9 1888
1/4 1889

1/11 1889
Oberstløjtnant 15%, 1891

1/6 1890 25/3 1891

1/10 1891
Kaptajn 9/11 1892

20/3 1892
8/8

8 1892
Ritmester 25/10 1893

4/4 1893 Kaptajn 16/12 1898

1/11 1893 Kaptajn 1/4 1895

1/1 1894 1/4 1894 15/8 1895

19/2 1896 Oberstløjtnant 25/5 1900

1/4 1897 20/4 1897 11/11 1898 15/11 1898

1/3 1899 Kaptajn 11/12 1901

24/1 1900 Ritmester 20/5 1904

28/3 1890. 18/8 1892. 1/6 1890.

Kaptajn E. M. J. H. Christensen Oberstløjtnant C. Søltoft Premierløjtnant L. J. M. Ernst.

19/3 1892. 21/7 1890. 14/10 1895.

30/6 1893. 30/6 1895.

Kaptajn A. A. B. Kühnel. Premierløjtnant C. Benzon

18

[blocks in formation]

Premierløjtnanant C. C. F. Moltke

29/2 1904
31/3 1908.

Kaptajn A. L. Hansen.

30/9 1903.
31/3 1907.

Premierløjtnant F. Cramer..
Premierløjtnant F. F. Andersen

Kaptajn J. J. G. Oxfelt
Premierløjtnant A. A. Tuxen

973 1905.
10/6 1906.
14/3

1909.
13/4 1910.
20/4 1911.
17/4 1912.

10 1910

[ocr errors]

-

[ocr errors]

Premierløjtnant S. J. Asmussen ...

21/6 1907.

Premierløjtnant T. J. Wørishøffer

31/8 1909.
31/3 1908.

Kaptajn P. Pagh-Hansen
Premierløjtnant G. P. Brammer

14/6 1911.
25/9 1907.

Kaptajn E. Holten-Nielsen.
Premierløjtnant A. Ramm

31/7 1911.

Premierløjtnant G. 0. A. von Irgens-Bergh

1/2 1900
Kaptajn 1/7 1903

10/10 1907

11/4 1900
Oberstløjtnant 28/2 1903

3/1 1901
21/1

1902
Kaptajn 1/1 1905

20/10 1903

1/2 1904
Kaptajn 14/12 1909

29/10
24/10 1911

20/6 1904
Ritmester 20/6 1907

10/1 1905
Kaptajn 10/2 1909

24/2

2 1906

1/6 1906
Kaptajn 20/4 1910

1/10 1906

1/4 1907
Kaptajn 10/1 1909

1/5 1907
Kaptajn 20/11 1907

17/8

8 1907
7/8 1907
0/6

6 1908
10/10 1908
26/6 1909

20/10 1908
Kaptajn 1/6 1914

20/10 1908
Kaptajn 1/11 1911

1917

1/9 1909
Kaptajn 1/6 1910

1/9 1909
Kaptajn 20/4 1910

1/3 1910
Ritmester 26/10 1911

5/5 1911
Kaptajn 20/10 1911

1972 1919

1/1 1920
18/10 1910
12/10 1911

17/10 1911
Kaptajn 28/4 1914

3/4 1918

1/2 1912
Ritmester 24/6 1914

Oberstløjtnant P. C. Anning-Petersen
Kaptajn P. C. Pedersen.
Kaptajn E. Rønning...

17

20

10/10 1909.
?/10 1909.
1/2 1911.
24/9 1908.
22/4 1909.

1/2 1911.
31/1
1/8 1914.

Premierløjtnant E. C. Hertel

10 1910.

Premierløjtnant J. V. Larsen

2216

15/4 1913.
30/6 1918.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »