Billeder på siden
PDF
ePub

II. Fordeling af Hærens Officerer, faste Underofficerer og ligestillede m. fl.

.

Generalkommandoerne.
Iste Generalkommando.

2den Generalkommando. (Citadellet Frederikshavn, Kjøbenhavn Ø.

(Viborg. St. Tlf. 11. Tlf. 542 og 543). Generalkommandostaben: Tlf. Militær 19 og 20,

Generalløjtnant Lembcke, I.,(S.K.*D.M.),
Generalkommandointendanten: Tlf. Militær

(Chr.IX.M.T.), (M.M.8. April 1818), kom-
21 og 122).
manderende General.

A 2 Generalløjtnant Wolff, E., (S.K.*D.M.), kommanderende General.

A 1

Oberst Moltke, 0. A. H., (K.ʻD.M.),

Oberst Birke, P. L. M., (R.*D.M.), Stabs-
Stabschef.
B 23 chef.

B 36
Kaptajn Harhoff, C.J.C., (R.*), Souschef. E 102 Ritmester Krarup, P. C. E., Souschef. E 177
Premierløjtnant af Art. Grønning, C. A., Premierløjtnant af Fodf. Jagd, K.,
Adjutant.
G 5 Adjutant.

G 14 af Fodf. Møller, E. N., Adjutant. 33 af Fodf. Busch, O. E., Adjutant. 132 Guide, Stabssergent Norvin, O. M.,

Guide, Stabssergent Ravnholm, 0. J.,
(D.M.), Skriver.

6
(D.M.), Skriver.

8 -, Oversergent Burkarl, P. J., Skriver. Ci

Overserg. Rasmussen, E.T., Skriver. C: 14 Sørensen, M. K., Skriver.

25

Skaarup, A. F, J., Skriver. 22

ai

ai

18

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Generalmajor Nyholm, A. G., (K.-D.M.), til Raadighed for den kommanderende General i 1. Generalkommandodistrikt, Kommandant i Kjøbenhavn.

A 13

Oberstløjtnant Rathsack, Vilhelm Sophus Ludvig, (R. *D.M.), Lejrinspektør under 1. Ge

neralkommando.

Oberstløjtnant af Art. Helms, J. B., (R. *D.M.), til Raad. for 1. Generalkommando.

C 10

1ste Division,
(Citadellet Frederikshavn, Kjøbenhavn Ø. Tlf. Militær 49).

Chef.
Generalmajor Jacobi, J. P. V. F., (K.-D.M.).

A 10

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Generalstaben,
(Proviantgaarden, Kjøbenhavn K Tlf. Militær 14).

Chef.
Generalmajor Nielsen, L., (K.PD.M.).

A 14 Premierløjtnant Christophersen, V., af Fodf., Adjutant hos Generalstabens Chef. G 23

[ocr errors]
[ocr errors]

Oberstløjtnant Koch, J. P., (R. *D.M.), (F.M.S.), af Fodf., til Raadighed, Leder af Hærens
Flyvertjeneste.

C54 Kaptajn Goth, H. F. A., af Fodf., til Raadighed.

E 301 Knudtzon, K., af Fodf., til Raadighed.

310 Løkkegaard, C. F., af Fodf., til Raadighed.

312 - Ramsing, C. C. U., af Fodf., til Raadighed.

320 Poulsen, P. C. af Fodf., til Raadigbed.

331 Thiede, C. E., af Fodf., til Raadighed.

332 - Harder, B., af Fodf., til Raadighed., tjenstg. i Krigsmin.

389

[ocr errors]

Generalstabskvarteret.

(Tlf. Militær 14).
Kaptajn Ortved, S. V. L., (R.“), Chef.
Premierløjtnant Elmgreen, H., af Fodf.
Guide, Oversergent Christensen, E. A., (D.M.), Skriver ved Generalstaben.

[merged small][ocr errors]

Til midlertidig Tjeneste.
Sergent ved 4. Bat. Sørensen, K. K. M.

es 408

Overintendant Storm, 0. M. M., (R.*).
Overlæge Gotschalk, H. J. V., (R.*).
Reservelæge Beyerholm, S. 0. I.
Sergent af Forpl.kp. Jensen, G. L. J.

N 10
R 18
T 168
es 14

C1

Taktisk Afdeling.

(Tlf. Militær 14). Oberst Pagh-Hansen, P., (R.*D.M.), Chef.

B 34
Kaptajn Kyhl, 0. L. C. L., (R.*). E 67 Guide, Stabsergent Christensen, S. C.,
- Prior, W. W., (R.*).

80
(D.M.).

ai 18 Larssen, C. 0. R., (R.“). 84 - Oversergent Gersel, J. N.

8 Sylow, N. F. H., (R.**). 125 Sergent Petersen, B. A.

5 Premierløjtnant Holbek, O., af Fodf. G 40

Holte, J. E. H.

6 Frederiksen, E., af Fodf.

44
Walther, C. T.

8 - Have, A. H. M. W., af Fodf.

58
Ejlersen, E. M. P.

9 - Nielsen, N. J., af Fodf.

91

Til midlertidig Tjeneste: Thomsen, H. de F., af Fodf.

116 Guide, Stabssergent Vollertsen, A. H.,

Sergent ved Livgarden Hansen, S. V. (D.M.).

[ocr errors]

ei

[ocr errors]
[ocr errors]

ai

Taktisk Afdeling deles i:

1. Efterretningssektion.
2. Operationssektion.
3. Trafiksektion.
4. Fæstningssektion.

C1

13

[ocr errors]

ai

Topografisk Afdeling.

(Tlf. Militær 14).

Oberst Sand, M. J., (K.%D.M.), Chef. B 9
Kaptajn Jensen, P. F., (R.*).
E 57 Guide, Oversergent Petersen, A.

9 Tretow-Loof, V. (R.*), (M.T.Kfh.). 103

Rasmussen, T. S.

10 Premierløjtnant Bruhn, L., af Fodf. G 51

Nørving, H. V.

11 Nørresø, C. M. F. K. N., af Fodf. 107

Brædstrup-Holm, H. P.

12 Chantelou, J. F., af Fodf.

115

Adamsen, O. V.
Jørgensen, 0. C., af Fodf.

139
Røhling, F. H.

15 Ulrich, W., af Fodf.

140
Ellman, F. A.

17 Guide, Stabssergent Andersen, C. L.

Hansen, H. C.

20 (D.M.).

1
Andersen, P. A.

21 Andersen, A., (D.M.).

3
Bønnelycke, H. A. S.

23 Jensen, J. L., (D.M.).

7
Devantier, V.C.

24 - Smidt, 0. A., (D.M.).

9
Jensen-Aaris, V.

26 Hoppe, P. G., (D.M.).

10 Sergent Madsen, A.
Hansen, H. C. G., (D.M.).

11
Stenør, S. O.

11 Nielsen, C., (D.M.).

12 Jørgensen, H., (D.M.).

14 Danbo, J. M.

15 Hildorf, J. H.

17

Til midlertidig Tjeneste.
Jungsted, K.

19 Sergent ved 26. Bat. Pedersen, N. T. 03 546 Craner, R. H. A.

20

13. Kragsskjold, K. K. 550 4. Fjelking, A.

559 Oversergent Thomsen, K. K.H.M. 5

1. Jensen, S. V.

564 Hansen, S. S.

6

19.
Lind, H. P. M.

– 570 Brædstrup-Holm, V.

7

ei

10

Ci

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »