Billeder på siden
PDF
ePub

Hærens Tøjhus.
(Ny Tøjhus, Amager Boulevard 8, Kjøbenhavn B. Tlf. Militær 67).

(Tøjhuskompagniet: Amager Boulevard 10). Direktør Bohn, W. T., (R.*D.M.), Chef.

L 4

F 18

:

Tøjhuskontoret: (Tlf. Militær 67): Kaptajn af Res. ved 47. Bat. Larsen,

A. I. C. A., (R.*), tjenstg.
Tøjhusværkstedet: (Tlf. Militær 64 og 84): Underdirektør Hvalsøe, J.,

(R.*D.M.), Chef.
Rustkammerværkstedet: (Tlf. Militær 65): Underdirektør Wamberg,

H. N. J., (R.*), (M.f.D.R), Chef.
Tøjhuskompagniet: (Tlf. Militær 66): Kaptajn Rohde, S. O. G., (R.*), Chef.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Kaptajn af Fodf. Ringsted, H. L. E., til

Raadighed.

af Art. Falking, A., til Raadighed.
Stabssergent Jørgensen, J. V. J.

Schultz, J. H. H.
Oversergent Westrin, P., (D.M.).

Bostrøm, A. F. E.
Jensen, J. P.
Pedersen, P.S.
Hansen, F. E.
Jarlø, K. L. L.

Johansen, M.
Sergent Kaarvig, M. K.

Larsen, H. R. C. M.
ved 2. Art.-Bat.s Afvikl. Jakobsen,

J. P., tjenstg.
ved 3. Art.-Bat.s Afvikl.Tobiesen,

J. C., tjenstg.
3.Kystart.Bat.Nielsen,R.P., tjenstg.

E 132
- 272

8

10 C7 1

8 9 12 19 24 26

er 13

16

e5 200

214
218

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Undermester Thuesen, J. P. T.
Mekaniker II. ved Kystart.-Regt. Pehrson,

C. G., tjenstg.

07 22

Hærens Laboratorium.

(Kjøbenhavn C. Tlf. Militær 68, 69 og 269). Direktør S. L. Hvalkof, (K.-D.M.), Chef.

L 2

Laboratoriekontoret: Kaptajn af Art. Wridt, C. A. E., til Raadighed for Korpset, Chef.

E 8 Laboratorieværkstedet: Underdirektør Falgren-Schäfer, V.C.C., (R.*), Chef.

L 8 Laboratoriekompagniet: Kaptajn Halling, J. H., (R.*), Chef. E 48

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cand. pharm. Hansen, Nicolai Louis, Kemiker, till. kemisk Kon

sulent for Hærens tekn. Korps. Johannesen, Sofus Jakob Johan, Maskinmester. Pedersen, Carl Johannes, Bogholder.

L 3

Den historiske Vaabensamling.

(Tlf. Militær 31 og 32).
Direktør Weilbach, P. B., (K.-D.M.), Formand.
Direktør ved Nationalmuseet, Dr. phil. Mackeprang, C. M. C., (R.*).
Oberstløjtnant Hegelund, T. V., (R.*D.M.).
Direktør Bohn, W. T., (R.*D.M.).
Kaptajn Rockstroh, K. C., (R.*D.M.).

Andersen, A. H., (R.*).
von Eggers, O. F. Baron, (R.*).

af Res. Støckel, J. F. V. V., Bestyrer.
Kgl. Hof Bøssemager, Løjtnant Poulsen, Johannes.

C 42 L 4

E 85

109

F 34

[blocks in formation]

Hærens Motorkøretøjtilsyn.

(Tlf. Militær 64 og 84).
Underdirektør Hvalsøe, J., (R.*D.M.), Formand.
Oberstløjtnant af Fodf. Carstensen, I., (R.*.D.M.), (M.T.Kfh.).
Kaptajn i Hærens tekn. Korps Rye, C, H., (R.**).
Kaptajn af Artilleriet Falking, A.
Oversergent ved 2. Art. Bat.sAfvikl. Pagh, H.P.F.,(M.f.D.R.), tjenstg.

- 17. Bat.Strømvig, K. P., tjenstgørende.
Sergent

2. Duelund, A. P. E. B., tjenstgørende.

L 7
C 77
E 49

272

C5 48 C3 202 e: 420

C7

Overmaskiningeniør Krøll, C.E.
Oversergent Nielsen, N. C. A.

Jørgensen, H.
Sergent Andersen, H. T. S.

Rasmussen, J. A.
Heilbo, R.
Lopdrup, J. K.

Uden for Nummer.
2 2 Mekaniker II. Führer, F.
14

Würtz, H.
18 Undermaskining. III Eriksen, A. M.
e? 1

III Lund, L. C. N.
7

III Jacobsen, A. E. 11

III Andersen, H.J.J. K. 15 Bøssemager Bang, S. H.

07 19

33 pi 17

18 - 20

23 r 17

Kommandantskabet i Kjøbenhavn.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K. Tlf. Militær 81 og 108).
Generalmajor Nyholm, A. G.,_(K.D.M.), Kommandant.
Oberstløjtnant af Generalst. Koefoed, E., (R.*D.M.), Stabschef.
Kaptajn af Fodf. Harrel, V. O., (M.T.Kfh.), til Tjeneste hos Kommandanten.
Kaptajn af Fodf. Wagner-Pedersen, J. V., til Raadighed for Kommandanten.
Intendant Rasmussen, G. L. C.
Auditør Mamsen, A. (Tlf. Militær 262).
Stabssergent af Fodf. Edelvang, A. V., (D.M.), Skriver.
Oversergent ved 21. Bat. Jeppesen, V. V., Arrestforvarer.

4. Bat. Elmer, A., til Tjeneste hos Kommandanten. Sergent ved 13. Bat. Schiøtt, C. C., til Tjeneste hos Kommandanten.

4. Bat. Jensen, J. K. B., til Tjeneste hos Kommandanten.

A 13 C 43 E 185

323 0 12 V 10 a3 81 C3 148

167 es 51

278

Korsør Søbatteri.
Ritmester Halvorsen, Emil Frederik Sivert, (R.*D.M.), (E.M.2.), højstbefalende.

Skoler

Fodfolkets Kornetskole.

(Kronborg. Tlf. 441). Kaptajn af Fodf. Berg, O., Chef. Stabssergent af Fodf. Møller, 0. C. T., til stadig Tjeneste.

E 161

аз 121

Midlertidig tjenstgørende.
Premierløjtnant ved 20. Bat. Boden hoff, F. E. E.

ved 23. Bat. Møller, H. C. K.
ved 4. Bat. Nielsen, C. S. H.
ved 13. Bat. Soya-Jensen, E. C. J.

ved 19. Bat. Holnæs, J. H. G. Oversergent ved 24. Bat. Pedersen, C. C. Sergent ved 26. Bat. Madsen, M. H P.

ved 27. Bat. Schmidt, H. J. S.
ved 3. Bat. Krone, M. P. K. F.
ved 16. Bat. Hansen, N. E.
ved 13. Bat. Kjær, S. B. J.
ved 16. Bat. Christiansen, C. L.

G 62

70

83 - 109 - 123 C3 193 es 143 - 165 - 183 - 188 - 294 - 303

Overlæge Larsen, S. C., (M.T.Kfh.).

R 26
Oversergent af Forpl.kp. Petersen, M. A. B. C. C: 16

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Oberstløjtnant af Rytteriet Hoff, V. 0. H.-G., (R. *D.M.), Chef.
Stabssergent ved 5. Drag.-Regt. Serup, J. C. J., (D.M.), til stadig Tjeneste.
Oversergent ved 3. Drag.-Regt. Thønnings, N., (D.M.), til stadig Tjeneste.

C 17 a4 7

CA

H 8
G 145
H 146

Midlertidig tjenstgørende.
Afsk. m. Ritmester af Reserven ved Gardeh.-Regt. Lunn, H. V. J.
Premierløjtnant ved Gardeh.-Regt. Munthe, H. B. L.
Løjtnant af Reserven ved Gardeh.-Regt. Friis, H.
Oversergent ved Gardeh.-Regt. Andersen, H. K.
Sergent ved 4. Drag.-Regt. Danholt, A.

ved 5. Drag.-Regt. Jensen, S. E.
ved Gardeh.-Regt. Sørensen, J.

[merged small][ocr errors][merged small]

Reserveintendant Hansen, N. J.
Reservelæge Lindholm, A.

P 86
T 120

« ForrigeFortsæt »