Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Oberster af Linien.

Hammer, Hans Christian, (K.'D.M.), (S.Sv.2.2), Chef for 1. Feltart.-Regt.

Kauffmann, Axel Otto Tage Niels Basse, (K. D.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.), (S.N.1.), (N.St.O.1.), (R.St.A.2. i Brillanter), (M.S.Gr.2.*), (R.St.Stan.2.), (Pr.R.Ø.2.*), (Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.1), (A.A.B.2.2), (Ø.F.J.2.), (L.Æ.K.2.), (B.K.2.), (N.O.N.2.), (Stb.V.3.), (F.Æ.L.3.), (G.F.3.), (M.V.Kr.4.), (S.Kr.4.), Kmhr., Chef for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab

Fog, Bernhard Reginald Holbøll, (K.2D.M.), (S.Sv.2.2), (R.St.Stan.3.), (Pr.Kr.3.), Chef for 14. Regt. Sand, Mads Jensen, (K. D.M.), (N.St.O.2.2), (S.Sv.2.2), (Rum.S.3.), Chef for Generalst. topogr. Afd. Ramming, Ebbe Peter Georg, (K.2D.M.), Chef for 6. Regt....

Anning-Petersen, Peter Christian, (K.2D.M.), (F.M.G.), (N.St.O.3.1), (B.C.M.1.), Chef for Officerskolen. Lewald, Vilhelm Georg Jensen, (R.*D.M.), (S.Sv.2.2), (S.W.2.), (Pr.R.Ø.3.), (L.Æ.K.4.), (M.S.Gr.4.), (M.V.Kr.4.), Kmjkr., Chef for 1. Regt.

Jacobi, Johannes Peter Vilhelm Flies, (R.*D.M.), (N.St.O.3.1), (R.St.Stan.3.), Chef for 8. Regt.
Freiesleben, Theodor, (R.*D.M.), Kmhr., Chef for Livgarden og 1. Livg. Bat.

Oxfelt, Johan Jørgen Gustav, (R.*D.M.), Chef for 15. Regt. . .

Giersing, Vilhelm, (R.*D.M.), (R.St.A.3.), (I.Kr.5.), Chef for 13. Regt..

Parkov, Hans Peter, (R.*D.M.), (N.O.N.3.), (S.Sv.3.1), til Raad. for Generalinspekt. for Artilleriet Jørgensen, Johannes, (R.*D.M.), (N.St.O.3.1), Chef for 4. Regt..

Odder, Laur Johannes Marius, (R.*D.M.), Chef for 9. Regt.

Castonier, Edgar Oscar Nonus, (R.*D.M.), (F.VIII.M.T), (Ø.F.J.2.), (Stb. V.3.), (S.H.E.3), (N.St.O.3.'), (Pr.R.Ø.3.), (S.N.3.), (S.Sv.3.2), (F.Æ.L.4.), (S.Kr.4.), (G.F.4.), (I.Kr.5.), (Bulg.A.5.), Kmjkr., til Raadighed for Generalstaben

Esmann, Sigvard Theobald Thorvald, (R.*D.M.), (Stb.V.4.), Kmjkr., Chef for Trainafd.

Juel, Frederik Carl Johannes Engelbrecht, (R.*D.M.), (R.St.Stan.2.), (N.St.O.2.3), (O.H. & F.22), (Stb. V.3.), (S.Sv.3.), (F.E.L.4.), Kmhr., Chef for Gardeh.-Regt.

...

Teisen, Johan Victor, (R.*D.M.), (S.Sv.3.1), (N.St.O.3.1), (R.St.A.3.), (M.K.4.), (F.Æ.L.5.), Chef for 3. Regt. Lind-Hansen, Carl Theodor, (R.*D.M.), Chef for 10. Regt. .

Hemmingsen, Theodor Emil, (K. D.M.), (Ø.F.J.2.), Chef for 1. Ingeniørdirektion

Nyholm, Anders Gjedde, (R.*D.M.), (S.W.2.2), (A.A.B.3.1), (R.St.A.3.), (S.Sv.3.1), (O.H. & F.3.), (M.S.Gr.4.), Chef for Ing.-Regt...

Nielsen, Louis, (R.*D.M.), (N.St.O.2.2), Chef for Generalstabens takt. Afd.

Otterstrøm, Ludvig With, (R.*D.M.), Chef for 7. Regt.

Schwarz, Thorvald Villiam, (R.*D.M.), Chef for 5. Regt.

Gjernals, Christian Frederik, (R.*D.M.), (Gb.E.T.), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3.1), (N.St.O.3.1), (N.O.N.4.), (G.F.4.), Kmjkr., Chef for 2. Feltart.-Regt..

Ernst, Louis Jacob Marius, (R.*D.M.), (B.C.M.1.), Stabschef hos Generalinspektøren for Artilleriet.. . Qvist, Jens Christian Jensen, (R.*D.M.), Chef for 2. Regt..

Skade, Johan Christian Marinus Rasmussen, (R.*D.M.), (N.O.N.5.), Chef for Kystart.-Regt. .

Moltke, Otto August Heinrich, (R.*D.M.), (S.Sv.2.2), (Pr.Kr.3.), (Pr.R.Ø.4.), (S.M.5.O.), Kmjkr., Stabschef ved 1. Generalkommando.

Nyholm, Holger Kristoffer Konrad Karl Hundrup, (R.*D.M.), (S.W.3.1), (S.Sv.3.2), Kmjkr., Chef for 3. Drag.-Regt.

Oberst af Reserven.

40 Kofoed-Hansen, Vilhelm, (R.* D.M.), (F.VIII. M.T.), (R.St. A.2.), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3.1), (S.Kr.3.), (N.St.O.31), (G.F.4.), Chef for Bornholms Væbning, Kommandant paa Bornholm

[blocks in formation]

80

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Løbe-Nr.

[ocr errors]

Oberstløjtnanter af Linien.

5 Schaltz, Carl Johannes, (R.*D.M.), Chef for 38. Bat...

Darre, Mateo Julius, (R.*D.M.), Chef for 50. Bat..

9 Nielsen, Knud Adolf Emil, (R.*D.M.), Chef for 48. Bat..

11

2

3

Wedell-Wedellsborg, August Frederik Ferdinand Leopold Baron, (R.*D.M.), (Chr.IX.M.T.), (F.VIII.M.T.), (Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.2), (R.St.Stan.3.), (Pr.R.Ø.3. med Krone), (N.St.O.3.1), (G.F.4.), (M.S.Gr.4.), (1.St.M. &L.4.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., Chef for 2. Livg.-Bat.

Rohrdanz, Carl Heinrich Albert, (R.*D.M.), Chef for 46. Bat.

Lassen, Casper Frederik, (R.*D.M.), Chef for 39. Bat.

5 Levinsen, Anton, (R.*D.M.), (S.N.3.), (J.S.5.), i overt. Nr. i Ing.-Korpset, Kontorchef i Krigsministeriet, Lærer ved Officerskolen

7

Dahl, Carl Einer, (K.2D.M.), (N.St.O.2.2), (Pr.Kr.3.), (P.V.V.3.), (F.Æ.L.4.), i overt. Nr. i Art., Departe mentschef i Krigsministeriet .

Borch, Regner Laurits, (R.*D.M.), (N.F.4.), (L.Æ.K.4), Chef for 49. Bat.

Gandil, Louis, (R.*D.M.), Chef for 22. Bat.

8

21

2

Mørch, Frederik Christian Erhard, (R.*D.M.), Chef for 5. Bat..

[blocks in formation]

9

32

Wolf, Hans Eiler, (R.*), (N.St.O.3.1), Chef for 14. Bat.

3

4

5

Schouboe, Oluf Bernt, (R.*D.M.), Stabschef hos Kommandanten i Kjøbenhavn

[merged small][ocr errors]

Honnens de Lichtenberg, Sophus, (R.*), (N.St.O.3.1), (R.St.A.3.), (G.F.4.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., Chef for 8. Bat.

Moltke, Carl Christian Frederik, (K.oD.M.), (N.St.O.2.2), (B.C.M.1.), (S.Sv.2.2), (F.Æ.L.4.), (F.instr.publ.), i overt. Nr. i Fodf., Departementschef i Krigsministeriet.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Christensen, Jens Peter Marius Mathias, (R.*D.M.), (R.St.Stan.2.), (S.W.3.1), (F.Æ.L.5.), 2. Ingeniør direktion

Hoff, Villiam Ove Høegh-Guldberg, (R.*D.M.), (R.St.Stan.3.), (N.St.O.3.1), Chef for Rytt.s Befalings mandsskoler . . . .

3

Lehrmann, Frantz Vilhelm, (R.*D.M.), (Pr.Kr.3.), Chef for 1. Kystart.-Bat.

[blocks in formation]

Brandt, Anton Carl Ludvig, (R.*D.M.), (F.E.L.5.), Chef for 1. Art.-Afd..

[blocks in formation]

Glahn, Aage, (R.*), (R.St.A.3.), (N.St.O.3.1), (M.S.Gr.4.*), (Stb.K.M.), Chef for 13. Bat.

Andersen, Frederik Ferdinand, (R.*), Chef for 27. Bat...

von Castonier, Hakon Hjalmar Alvild Decimus, (R.*), (F.VIII.M.T.), (Pr.Kr.3.), (R.St.Stan.3.), (S.Sv.3.4 (N.St.O.3.1), (S.N.3.), (G.F.4.), Kmjkr., Chef for 2. Bat.

Garde-Jørgensen, Carl Georg, (R.*), (S.Sv.3.1), (M.S.Gr.4.), Kmjkr., af Rytt., Formand i Remontekomm

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »