Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Løbe-Nr.

7

7

1

[ocr errors]

3

Oberster af Linien, B 5 Hammer, Hans Christian, (K.ʻD.M.), (S.Sv.2.2), Chef for 1. Feltart.-Regt. Kauffmann, Axel Otto Tage Niels Basse, (K.ʻD.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.), (S.N.1.), (N.St.0.1.),

(R.St.A.2. i Brillanter), (M.S. Gr.2.*), (R.St.Stan.2.), (Pr.R.0.2.*), (Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.), (A.A.B.2.), (Ø.F.J.2.), (L.Æ.K.2.), (B.K.2.), (N.O.N.2.), (Stb.V.3.), (F.Æ.L.3.), (G.F.3.), (M.V.Kr.4.), (S.Kr.4.),

Kmhr., Chef for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab . 8 Fog, Bernhard Reginald Holbøll, (K.RD.M.), (S.Sv.2.2), (R.St.Stan.3.), (Pr.Kr.3.), Chef for 14. Regt. 9 Sand, Mads Jensen, (K.°D.M.), (N.St.0.2.9), (S.Sv.2.2), (Rum.S.3.), Chef for Generalst. topogr. Afd. 10 Ramming, Ebbe Peter Georg, (K. D.M.), Chef for 6. Regt. ... 1 Anning-Petersen, Peter Christian, (K. D.M.), (F.M.G.), (N.St.0.3.), (B.C.M.1.), 'Chef for Officerskolen. 2 Lewald, Vilhelm Georg Jensen, (R.*D.M.), (S.Sv.2.2), (S.W.2.), (Pr.R.Ø.3.), (L.Æ.K.4.), (M.S.Gr.4.),

(M.V.Kr.4.), Kmjkr., Chef for 1. Regt. . 4 Jacobi, Johannes Peter Vilhelm Flies, (R.*D.M.), (N.St.0.3.4), (R.St.Stan.3.), Chef for 8. Regt. 5 Freiesleben, Theodor, (R.*D.M.), Kmhr., Chef for Livgarden og 1. Livg. Bat. 6 Oxfelt, Johan Jørgen Gustav, (R.*D.M.), Chef for 15. Regt..

Giersing, Vilhelm, (R.*D.M.), (R.St.A.3.), (I.Kr.5.), Chef for 13. Regt. . 20 Parkov, Hans Peter, (R.*D.M.), (N.O.N.3.), (S.Sv.3.?), til Raad. for Generalinspekt. for Artilleriet

Jørgensen, Johannes, (R.*D.M.), (N.St.0.3.), Chef for 4. Regt.. 2 Odder, Laur Johannes Marius, (R.*D.M.), Chef for 9. Regt. Castonier, Edgar Oscar Nonus, (R.*D.M.), (F.VIII.M.T), (0.F.J.2.), (Stb.V.3.), (S.H.E.3), (N.St.0.3."),

(Pr.R.8.3.), (S.N.3.), (S.Sv.3.9), (F.Æ.L.4.), (S.Kr.4.), (G.F.4.), (I.Kr.5.), (Bulg.A.5.), Kmjkr., til Raa

dighed for Generalstaben 4 Esmann, Sigvard Theobald Thorvald, (R.*D.M.), (Stb.V.4.), Kmjkr., Chef for Trainafd. 5 Juel, Frederik Carl Johannes Engelbrecht, (R.*D.M.), (R.St.Stan.2.), (N.St.0.2.3), (0.H. & F.22), (Stb.V.3.),

(S.Sv.3.?), (F.Æ.L.4.), Kmhr., Chef for Gardeh.-Regt. 6 Teisen, Johan Victor, (R.*D.M.), (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.-), (R.St.A.3.), (M.K.4.), (F.Æ.L.5.), Chef for 3. Regt. 7 Lind-Hansen, Carl Theodor, (R.*D.M.), Chef for 10. Regt. 8 Hemmingsen, Theodor Emil, (K.ʻD.M.), (Ø.F.J.2.), Chef for 1. Ingeniørdirektion Nyholm, Anders Gjedde, (R.*D.M.), (S.W.2.2), (A.A.B.3.), (R.St.A.3.), (S.Sv.3.), (0.H. & F.3.), (M.S. Gr.4.),

Chef for Ing.-Regt.. 30 Nielsen, Louis, (R.*D.M.), (N.St.0.2.2), Chef for Generalstabens takt. Afd.

Otterstrøm, Ludvig With, (R.*D.M.), Chef for 7. Regt. 2 Schwarz, Thorvald Villiam, (R.*D.M.), Chef for 5. Regt. 3 Gjernals, Christian Frederik, (R.*D.M.), (Gb.E.T.), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3.4), (N.St.0.3.'), (N.O.N.4.),

(G.F.4.), Kmjkr., Chef for 2. Feltart.-Regt.. 4 Ernst, Louis Jacob Marius, (R.*D.M.), (B.C.M.1.), Stabschef hos Generalinspektøren for Artilleriet.. . 5 Qvist, Jens tian Jensen, (R.*D.M.), Chef for 2. Regt...

Skade, Johan Christian Marinus Rasmussen, (R.*D.M.), (N.O.N.5.), Chef for Kystart.-Regt. .
Moltke, Otto August Heinrich, (R.*D.M.), (S.Sv.2.2), (Pr.Kr.3.), (Pr.R.Ø.4.), (S.M.5.0.), Kmjkr., Stabs-

chef ved 1. Generalkommando. 8 Nyholm, Holger Kristoffer Konrad Karl Hundrup, (R.*D.M.), (S.W.3.-), (S.Sv.3.9), Kmjkr., Chef for 3.

Drag.-Regt.

9

1

6 7

Oberst af Reserven. Kofoed-Hansen, Vilhelm, (R.* D.M.), (F.VIII. M.T.), (R.St. A.2.), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3.), (S.Kr.3.),

(N.St.0.3'), (G.F.4.), Chef for Bornholms Væbning, Kommandant paa Bornholm

40

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

80

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Løbe-Nr.

J

5

569

Oberstløjtnanter af Linien.

Schaltz, Carl Johannes, (R.*D.M.), Chef for 38. Bat..

Darre, Mateo Julius, (R.*D.M.), Chef for 50. Bat..

9 Nielsen, Knud Adolf Emil, (R.*D.M.), Chef for 48. Bat..

11

2

3

235

Wedell-Wedellsborg, August Frederik Ferdinand Leopold Baron, (R.*D.M.), (Chr.IX.M.T.), (F.VIII.M.T. (Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.2), (R.St.Stan.3.), (Pr.R.Ø.3. med Krone), (N.St.O.3.1), (G.F.4.), (M.S.Gr.4.), (1.St. &L.4.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., Chef for 2. Livg.-Bat.

[ocr errors]

Rohrdanz, Carl Heinrich Albert, (R.*D.M.), Chef for 46. Bat.

Lassen, Casper Frederik, (R.*D.M.), Chef for 39. Bat.

5 Levinsen, Anton, (R.*D.M.), (S.N.3.), (J.S.5.), i overt. Nr. i Ing.-Korpset, Kontorchef i Krigsministerie Lærer ved Officerskolen

7

8

Dahl, Carl Einer, (K.2D.M.), (N.St.O.2.2), (Pr.Kr.3.), (P.V.V.3.), (F.Æ.L.4.), i overt. Nr. i Art., Depar mentschef i Krigsministeriet.

Borch, Regner Laurits, (R.*D.M.), (N.F.4.), (L.Æ.K.4), Chef for 49. Bat.

21 Gandil, Louis, (R.*D.M.), Chef for 22. Bat.

2 Mørch, Frederik Christian Erhard, (R.*D.M.), Chef for 5. Bat..

234

3

Gerlach, Louis, (R.*D.M.), (S.A.31), Chef for 29. Bat.

4 Helms, Jacob Bang, (R.*D.M.), Chef for 2. Art.-Afd.

7

Flemmer, Carl Christian Edouard, (R.*), Chef for 4. Art.-Afd. . .

9

32

Wolf, Hans Eiler, (R.*), (N.St.O.3.1), Chef for 14. Bat.

3

5

Schouboe, Oluf Bernt, (R.*D.M.), Stabschef hos Kommandanten i Kjøbenhavn

Hedemann, Holger Marius, (R.*), Chef for 26. Bat.

Honnens de Lichtenberg, Sophus, (R.*), (N.St.O.3.1), (R.St.A.3.), (G.F.4.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., Chef 8. Bat.

Moltke, Carl Christian Frederik, (K. D.M.), (N.St.O.2.2), (B.C.M.1.), (S.Sv.2.2), (F.Æ.L.4.), (F.instr.pub

i overt. Nr. i Fodf., Departementschef i Krigsministeriet .

Kirchheiner, Carl Georg, (R.*), Chef for 25. Bat.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Christensen, Jens Peter Marius Mathias, (R.*D.M.), (R.St.Stan.2.), (S.W.3.1), (F.Æ.L.5.), 2. Ingeni direktion

Hoff, Villiam Ove Høegh-Guldberg, (R.*D.M.), (R.St.Stan.3.), (N.St.O.3.1), Chef for Rytt.s Befaling mandsskoler.

Lehrmann, Frantz Vilhelm, (R.*D.M.), (Pr.Kr.3.), Chef for 1. Kystart.-Bat.

Lundsteen, Einar, (R.*), Chef for 2. Kystart.-Bat.

[blocks in formation]

Brandt, Anton Carl Ludvig, (R.*D.M.), (F.Æ.L.5.), Chef for 1. Art.-Afd..
Pagh-Hansen, Peter, (R.*D.M), Chef for Skydeskolen..

...

8 Glahn, Aage, (R.*), (R.St.A.3.), (N.St.O.3.1), (M.S.Gr.4.*), (Stb.K.M.), Chef for 13. Bat..

[blocks in formation]

Andersen, Frederik Ferdinand, (R.*), Chef for 27. Bat..

von Castonier, Hakon Hjalmar Alvild Decimus, (R.*), (F.VIII.M.T.), (Pr.Kr.3.), (R.St.Stan.3.), (S.Sv (N.St.O.3.1), (S.N.3.), (G.F.4.), Kmjkr., Chef for 2. Bat.

Garde-Jørgensen, Carl Georg, (R.*), (S.Sv.3.1), (M.S.Gr.4.), Kmjkr., af Rytt., Formand i Remontek

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »