Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed]

By Transfor SEP. 27 1919

I.

Almindelige Aldersordenslister

over

Hærens Officerer og ligestillede.

Løbe-Nr.

A

1

2

3

Generalløjtnanter.

Gørtz, Jens Vilhelm Charles, (S.K.*D.M.), (F.M.G.), (S.Sv.1.), (M.S.Gr.1.), (N.St.O.2.1), (F.Æ.L.3.), (G.F.5.), i overtalligt Nummer

Tuxen, August Peder, (S.K.*D.M.), (S.Sv.1.), (F.Æ.L.2), kommanderende General i 1. Generalkommandodistrikt . . .

Berthelsen, Berthel Palle, (K.1D.M.), (M.S.Gr.1.), (Pr.R.Ø.2*), (P.S. & L.2.), (Sp.I.K.2.), (F.Æ.L.3.), (N.St.O.3.1), (S.Sv.3.1), kommanderende General i 2. Generalkommandodistrikt

Generalmajorer.

5 Hansen, Anders Ludvig, (K.1D.M.), Chef for 1. Division..

[blocks in formation]

Lembcke, Immanuel, (K.'D.M.), (Chr.IX.M.T.), (R.St.A.2. i Brillanter), (M.S.Gr.2.*), (R.St.Stan.2.), (Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.1), (N.St.O.2.'), (L.Æ.K.3.), (F.E.L.4.), (G.F.4.), Kmhr., til Raadighed for den komm. General i 1. Generalkommandodistrikt, Kommandant i Kjøbenhavn ...

....

Møller, Peter Frederik, (K. D.M.), (M.S.Gr.2.), (N.L.3.), (N.St.O.3.1), (S.Sv.3.2), (F.Æ.L.5.), Generalinspektør for Fodfolket..

Wolff, Ellis, (K.2D.M.), (R.St.A.2.), (R.St.Stan.2.), (N.St.O.2.2), (S.Sv.3.1), (S.H.E.4.), (F.Æ.L.5.), (R.E.M.), Kmhr., Chef for Generalstaben ..

Ulrich, Niels Brock, (K.2D.M.), (N.St.O.2.2), i overtalligt Nummer, Direktør for Krigsministeriet. Castenschiold, Holten Frederik, (K.2D.M.), (M.V.Kr.2.), (R.St.Stan.2.), (Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.2), (M.S.Gr.4.), Kmjkr., Generalinspektør for Rytteriet

Ibsen, Peter William, (K.D.M.), (F.VIII.M.T.), (S.Sv.2.2), (G.F.3.), (N.St.O.3.1), (Pr.R.Ø.3.), (Pr.Kr.3.), (F.Æ.L.4.), (L.E.Kr.4.), Chef for 2. Division

Ulrich, Hjalmar, (K.2D.M.), Generalinspektør for Ingeniørtropperne, Formand i Overkrigsretten. Krebs, Frederik Christian, (K.2D.M.), (N.St.O.2.2), (N.O.N.3.), (F.Æ.L.4.), Chef for Jydske Brigade, Medlem af Overkrigsretten

Knudsen, Peter Martin, (K.2D.M.), (N.St.O.3.1), Generalinspektør for Artilleriet, Medlem af Overkrigs

retten...

5 Lütken, Louis Carl Frederik, (R.*D.M.), Chef for 3. Division.

« ForrigeFortsæt »