Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

by Transfo SEP 27 1919

I.

Almindelige Aldersordenslister

over

Hærens Officerer og ligestillede.

Løbe-Nr.

A

Generalløjtnanter. 1 Gørtz, Jens Vilhelm Charles, (S.K.*D.M.), (F.M.G.), (S.Sv.l.), (M.S.Gr.1.), (N.St.0.2.4), (F.Æ.L.3.), (G.F.5.),

i overtalligt Nummer 2 Tuxen, August Peder, (S.K.*D.M.), (S.Sv.1.), (F.Æ.L.2), kommanderende General i 1. Generalkom

mandodistrikt .. 3 Berthelsen, Berthel Palle, (K.-D.M.), (M.S.Gr.1.), (Pr.R.Ø.2*), (P.S. & L.2.), (Sp.I.K.2.), (F.Æ.L.3.),

(N.St.0.3.4), (S.Sv.3.'), kommanderende General i 2. Generalkommandodistrikt

6

7

Generalmajorer. 5 Hansen, Anders Ludvig, (K.-D.M.), Chef for 1. Division. . Lembcke, Immanuel, (K.'D.M.), (Chr.IX.M.T.), (R.St.A.2. i Brillanter), (M.S. Gr.2.*), (R.St.Stan.2.),

(Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.'), (N.St.0.2.'), (L.Æ.K.3.), (F.Æ.L.4.), (G.F.4.), Kmhr., til Raadighed for den

komm. General i 1. Generalkommandodistrikt, Kommandant i Kjøbenhavn. Møller, Peter Frederik, (K. D.M.), (M.S.Gr.2.), (N.L.3.), (N.St.0.3.-), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), General

inspektør for Fodfolket.. 8 Wolff, Ellis, (K.PD.M.), (R.St.A.2.), (R.St.Stan.2.), (N.St.0.2.2), (S.Sv.3.?), (S.H.E.4.), (F.Æ.L.5.)," (R.E.M.),

Kmhr., Chef for Generalstaben . 9 Ulrich, Niels Brock, (K.ʻD.M.), (N.St.0.2.2), i overtalligt Nummer, Direktør for Krigsministeriet. 10 Castenschiold, Holten Frederik, (K.ʻD.M.), (M.V.Kr.2.), (R.St.Stan.2.), (Pr.Kr.2.), (S.Sv.2.?), (M.S.Gr.4.),

Kmjkr., Generalinspektør for Rytteriet . 1 Ibsen, Peter William, (K.PD.M.), (F.VIII.M.T.), (S.Sv.2.4), (G.F.3.), (N.St.0.3.), (Pr.R.O.3.), (Pr.Kr.3.),

(F.Æ.L.4.), (L.E.Kr.4.), Chef for 2. Division Ulrich, Hjalmar, (K. D.M.), Generalinspektør for Ingeniørtropperne, Formand i Overkrigsretten 3 Krebs, Frederik Christian, (K.PD.M.), (N.St.0.2.), (N.O.N.3.), (F.Æ.L.4.), Chef for Jydske Brigade,

Medlem af Overkrigsretten. Knudsen, Peter Martin, (K. D.M.), (N.St.0.3.-), Generalinspektør for Artilleriet, Medlem af Overkrigs

retten... 5 Lütken, Louis Carl Frederik, (R.*D.M.), Chef for 3. Division.

2

« ForrigeFortsæt »