Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3

8

20

3

25

3

20

3

64 Ramsing, Aage Utke, (R.*), (Chr.X.E.F.O.), Chef for Generalstabskvarteret

20/3 91 17/3 1870 8/10 891/10 91 15/7 07 5 Clemmesen, Carl Christian Ludvig Johan, (R.*), Depotkomd. ved 4. Regt.

22/3 90 6/8 1868 26/3 90' 1/10 90 15/7 07 6 Fock, Carl Ferdinand, (R.*), (N.St.0.3.'), (M.S. Gr.4.*), 15. Bat. 22/3 90 19/8 1869 8/10 88 1/11 90 22/7 07

.

| || 7 Christmas-Dirckinck-Holmfeld, Edward, (R.*), (Chr.X.E.F.O.),

Kmjkr., 2. Art.-Afd., Medlem af Materielintendanturens
Prøve- og Besigtigelseskomm..

20/3 918/2 1867 3/10 86 1/1091 1/8 07 8 Schouboe, Carl Frederik Suhr, (R.*), 2. Ing.-Bat.

22/3 93 2/6 1872 | 24/3 93 1/10 93 3/9 07 9 : Tuxen, Jørgen Emil, 1. Ing.-Direkt.

23/3 95 8/9 1874 | 28/3 95: 1/10 95 26/9 07 70 With, Erik, (R.*D.M.), (Chr.X.E.f.O.), (S.St.S.4.), Generalst. takt. Afd.

0/3 91 20/11 1869' 24/3 91 1/4 92 16/10 07 2 Kampmann, Conrad, (R.*), 12. Bat.

22/3 90 10/2 1870 28/3 90 15/4 91 14/1 07 3 i Appeldorn, Carl Mathias, (R.*), (Chr.X.E.F.O.), (R.St.Stan.3.),

(S.Sv.3.'), (Pr.R.Ø.4.), (Stb.V.5.), (G.F.5.), Kmjkr., 18. Bat. 20/3 91 10/4 1869 3/10 89 1/10 91 14/11 07 Kamman, Conrad Mathias Valdemar, (R.*), (Chr.X.E.F.O.),

1 Generalst., Adjut. ved Jydske Brig. .

20/8 91 25/6 1867 24/3 91 1/1091 20/11 07 5 von Irgens-Bergh, Gerhard Olaf Andreas, (R.*), (S.Sv.3.), i overt. Nr. i Art., Kontorchef i Krigsmin.

21/3 92 17/8 1871 5/3

(3 92 1/10 92 20/11 07 6 Lund, Johan Christian, (R.*), Generalst., Stabschef ved 3. Div. 21/3 92 20/11 1871 25/3 92 1/10 92 12/12 07 8 Elmer, Hans, (R.*), (Chr.X.E.F.O.), 5. Bat...

20/3 91 1/11 1867 3/10 88 14/1 91: 1/4 08 9 Rothe, Vilhelm, (R.*), (Chr.X.E.F.O.), 21. Bat., Lærer v. Officersk. °/3 91 15/12 1869: 3/10 89.7/12 91 21/4 08 80 Gad, Ove Stenersen, (R.*), (Chr.X.E.f.O.), Depotkomd. ved 9. Regt. 20/3 91 15/4 1869 | 24/3 91 1/2 92 21/4 08 1 Lasson, Kaj Lauge, (R.*), (R.St.A.3.), (R.St. Stan.3.), (G.F.5.),

(Stb.V.5.), Kmjkr., Generalst., Stabschef hos Generalinspekt.
for Fodf.

22/3 93 29/2 1872 | 24/3 93. 1/10 93 19/6 081 2 Dalberg, Erik, (S.Sv.3.?), til Raad. for Ing.-Regt..

21/3 96. 12/7 1875 | 26/96: 1/10 96 19/6 08 3 | Wagner, Helge Grønvold, 1. Ing.-Bat...

21/3 96 10/9 1874 26/3 96 1/10 96 23/7 08 4 Poulsen, Jeppe Bodolf Marius, 1. Ing.-Bat..

21/3 96,16/6 1875 26/3 96 1/10 96 23/7 08 5 Rosenquist, Marius Nielsen, (R.*), (Chr.X.E.F.O.), 48. Bat.. 20/3 911 7/10 1869 3/10 89 6/4 92 25/8 08 6 Rømer, Ludvig Ferdinand, (R.*), 23. Bat.

(3 92 1/4 1871 25/3 92 1/10 92 25/8 08 8 Wilkenschildt, Villiam August, (R.*), til Raad. for Generalinspekt. for Art. ...

21/3 92 26/1 1872 25/3 92 1/10 92 26/, 08 9 Hoff, Axel Constantin, (Ø.R.K.O.m.K.), Stabschef hos Gene

ralinspekt. for Ingeniørtropperne, Lærer ved Officersk.... 24/3 97 1/1 1877 27/3 97 1/10 97 30/9 08 90 Forman, Richard Volquartz, (R.*), 46. Bat. ...

21/3 92 16/1 1872 25/3 92 9/11 92 28/10 08 1 Carstensen, Ivan, (R.*), (R.St.Stan.2.), (R.St. A.3.), (S.Sv.3.'),

(Pr.R.O.4.), (F.E.N.4.), (G.F.5.), Kmjkr., Generalst., Stabs-
chef ved 2. Div...

21/3 92 24/4 1871 | 25/3 92/12 92 28/10 08 2 Vilhelmi, Carl Johan Valdemar, (Bulg.F.5.), uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/7 18)

22/3 93 9/2 1870 3/10 90 25/10 93 28/10 08 3 Snerding, Vilhelm Christian, (R.*), 38. Bat.

21/3 92 8/8 1871 25/3 92 9/1 93 28/10 08 4 Bagger, Bruun Juul Fog, (R.*), (N.St.0.3.2), (T.0.4.), 7. Bat. 22/3 93 23/7 1872 24/3 93 1/10 93 28/10 08 5 Jørgensen, Erik Holm, (R.*), Generalst. takt. Afd.

1/3 92 27/4 1871 25/3 92 1/10 925/11 08 6 Troels-Smith, Troels Frederik Plum, (R.*), (R.St.A.3.), (Ø.F.J.4.), 13. Bat.

22/: 93 20/6 1871 24/3 93 1/10 93 19/11 08

3

[ocr errors]

21/3

7

9

3

8

21

[merged small][ocr errors][merged small]

8

24/3 1868

26

22

7

29

1009

E
97 Johansen, Jens, af Fodf., Skoleofficer og Lærer ved Officersk.,

Medlem af Materielintendanturens Prøve- og Besigtigel-
seskomm..

22/3 93 21/3 1873 24/3 93 1/10 93 1/1 09 Ramm, Axel, (R.*), (Pr.Kr.2.), (M.S.Gr.3.), (R.St.A.3.), (N.St.O.

3.2), (N.O.N.5.), (F.off.d'acad.), (Pr.R.K. M.2. og 3.), til Raad.
ved Fæstningsart.-Regt.

21/3 92 17/10 1870 | 25/3 92 1/10 92 10/1 09 9 Wörishøffer, Torben Johan, (R.*), Kmjkr., i overt. Nr. i Gene

☆ ralst., Kontorchef i Krigsmin. ...

22/3 93 11/6 1870 3/10 91 8/1 93 10/2 09 100 Christensen, Jacob Vilhelm Løve, 9. Bat....

22/3 93 3/1 1873 24/3 93 1/10 9312/5 09 1 Schiær, Charles Mourits David, 40. Bat., tjenstg. ved 3. Regt.,

Medlem af Materielintendanturens Prøve- og Besigtigel-
seskom.

22/3 93

3/10 89 25/10 93 2/6 92 3 Schjørring, Herluf Vilhelm, 27. Bat.

22/3 93 3/4

4 1869 3/10 90 21/2 94 6/7 09 5 Skibsted, Ove de Fine, (R.*), (R.St.Stan.3.), til Raad. for Kystart.-Regt.

21/3 92 27/8 1871 25/3 92 1/10 92

9 09 6 Andersen, Niels Marius, 8. Bat..

22/3 93

7/4 1868 | 3/10 88 7/3 94 22/9 09 7 Philipsen, Victor Oscar Jacob, (R.*), (R.St.Stan.2.), (B.S.3.),

(R.E.M.), til Raad. for Generalinsp. for Rytt. (Kjøbenhavn) 21/3 94 7/11 1872 9/3 94 1/4 95 22/9 09 8 Marnø, Ernst Jørgen, 22. Bat. . .

22/3 93 8/12 1868 3/10 90 1/7 94 13/1 9 Dalberg, Oluf, (R.*), (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.'), (L.A.F.3."), kmjkr., af Art., Adjut. hos Hs. Maj. Kongen

22/3 93 878 1872 | 24/3 93 1/10 93 1/1104 110 Bjerning, Nis Alexander, til Raad. for Fæstningsart.-Regt. 22/3 93 24 / 10 1871 | 24/3 93 1/10 93 1/1109 1 Halling, Jørgen Holger, (R.*), Hærens Laboratorium .

22/3 93 16/11 1872 24/3 93 1/10 93 1/1109 2 Rye, Charles Henry, (R.*), Generaltøjmesterky....

21/3 94 14/7 1874 | 29/3 94 1/10 94 1/11 09 3 Rohde, Svend Otto Gudmann, Kmjkr., Hærens Tøjhus

21/3

3 94 18/1 1872 || 29/3 94 1/10 94 1/11 04 4 Brix, Ernst Gustav Adolf Niels, 22. Bat., Medlem af Materielintendanturens Prøve- og Besigtigelseskomm..

21/8 94 30/3 1873 29/3 94 1/10 94 1/11 09 5 Wedell-Wedellsborg, Vilhelm Baron, (R.*), (R.St.A.3.), (S.Sv.

3.'), (N.St.0.3.), (M.S. Gr.4.*), (G.E.M.), Kmjkr., 1. Livg.-Bat. 21/3 94 28/4 1873 29/3 94 1/10 94 /1109 6 Tuxen, Axel August, (R.*), (R.St.Stan.3.), (S.Sv.3.1), (N.St.0.3.4), i overt. Nr. i Fodf., Kontorchef i Krigsmin.

21/3 94 574 1872 9/3

(3 94 1/1 95 1/11 09 7 Dreyer, Frederik Christian August Vilhelm, til Raad. for Fæstningsart.-Regt.....

21/3 94 14/11 1873 29/3 94 % 95 1/1105 8 Stürup, Alexander Philip Christian, af Fodf., til Raadighed ved og Lærer ved Officersk.

21/3 94 14/5 1871 | 29/3 94 71 95 /12 09 9 Jantzen, Johannes Withusen, 18. Bat., Chef for Fodf.s Underofficersk. paa Kronborg ..

21/3 94 4/10 1871 29/3 94 1/2 95 1/12 09 120 Jensen, Peter Frederik, Generalst. topogr. Afd.

%5 1870 30/7 92 20/2 95 4/1 10 1 Ortved, Sophus Vilhelm Lund, (N.St.0.3.9), Generaltøjmesterkv. 21/3 94 31/7 1869 3/10 8927/2 95 22/2 10 2 Petersen, Knud Schat, 1. Ing.-Bat., Lærer ved Officersk. ... | 24/3 97 9/9 1875 8/10 95 1/10 97 9/3 10 Jøhnke, Ejnar Viggo, (R.*), (S.Sv.3.9), (N.St.0.3.4), (Pr.R.9.4.),

(F.Æ.L.5.), (Stb.V.5.), Kmjkr., af Rytt., Medlem af Re-
montekomm.

21/3 94 18/8 1871 8/10 92 1/4 95 18:10 4 Brorson, Carl Christian Birch Liebenberg, 16. Bat.

1/3 94 24/11 1870 18/11 91 1/4 95 1/4 10 6 Lund, Carl Sophus, (Chr.X.m.E.), 12. Bat...

21/8

(3 94 21/2 1869 3/10 9017/4 95 20/4 10 7 Obel, Ove Christian, 15. Bat. . .

21/8 94 24/12 1870 3/10 8921/5 9520/4 10 Porsdal. Anders Valdemar, 11. Bat..

3/3 95 10/8 1871 28/3 951/10 9520/4 10

13

26

29

21/3 94

20

3

21

23

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Bestaaet Afg.-
Prøve fra Off..
Skolens n.æ. Kl.

Fødselsdag

og
Fødselsaar

E

28

26

3

[ocr errors]

ܕ ܗ ܣ

26

13/2

21

3

[ocr errors]

129 Hansen, Axel Vilhelm, 5. Bat...

28/3 95/ 12/1 18713/10 9114/10 95 20/4 10 130 Diechmann, Carl Anton, 3. Bat.

23/3 95| 31/5 1873 8/3 95 28/10 95 20/4 10 1 Kyhl, Olaf Ludvig Christian Lier, 19. Bat.

23/3 95 10/8 18743/10 93 25/3 96 20/4 10 2 2 Hjort, Hans Peter Rudolph, (M.f.D.R.), (N.St.0.3), (0.J.Kr.3.), 7. Bat....

23/3 95|| 1/8 187328/3 95 1/4 96 20/4 10 3 "Søltoft, Knud Pedersen, Generalst., Stabschef ved 1. Div. 21/3 96|| 4/5 1876 6/8 96 1/10 96 20/4 10 4 Krogh, Ludvig Frederik Carl, 8. Bat..

21/8 96 2/2 1871 | 3/10 91 1/10 96 20/4 10 5 Dalsager, Søren Peter Sørensen, 8. Bat...

21/3 96 1/10 1875 26/3 96 1/10 96 20/4 10 6 Gyldenkrone, Carl Oscar Hermann Baron, (R.St.Stan.3.),

(S.Sv.3.2), (Pr.R.O.4.), (F.Æ.L.5.), (G.F.5.), kmjkr., 38. Bat.,
Chef for Fodf.s Underofficersk. i Aarhus

21/3 96/12/2 18723/10 91 12/10 96 20/4 10 7 Moltke, Aage Greve, (R.*), (N.St.0.3.9), (Stb. V.4.), Chef for Fodf.s Kornetskole ....

21/3 96 30/12 1868 8/10 94 12/1096 20/4 10 8 Bülow, Johan Frederik Poul Viggo, 18. Bat.

21/3 96 23/9 1872 8/10 94 1/11 96 20/4 10 Hanson, Hans Aage Rosted, 2. Bat..

21/3 96 24/10 1874

6/3 96

2 97 20/4 10 40 Kyhl, Svend Sofus Marius Lier, (R.St.Stan.3.), Generalst. takt. Afd., til Tjeneste hos Komm. i Kbhvn. .

24/3 97 1/10 1876 | 27/3 97 1/10 97 20/4 10 2 | Jensen, Johannes, 6. Bat.

1/3 96 4/5 1870 || 1/11 92 28/2 97 20/4 10 3 Thomsen, Ove Laage, 6. Bat..

21/3 96 31/1 1875 || 26/3 96 3/3 97 25/4 10 4 Sørensen, Carl Theodor Niels, 16. Bat..

21/3 96 20/4 1871 || 3/10 90 24/3 9725/4 10 5 Prior, William Wain, Generalst. takt. Afd.

23/3 98 1877 1876 26/3 98 1/10 98 25/4 10 6 Hirsch, Kay, 2. Art.-Afd.....

23/3 95 30/11 1873 8/3 9514/10 95 1/6 10 7 | Lassen, Niels Alexander, 2. Kystart.-Bat..

23/3 95) 6/3 1871 3/10 9114/10 95 1/6 10 8 Wamberg, Harald Niels Johannes, (M.f.D.R.), Forsøgs- og Kontrolafd.

3/3 95 26/1 1872 30/7 91 14/10 95 1/6 10 9 Larssen, Carl Otto Rolf, 1. Art.-Afd., Chef for Feltart.s Kornetsk.

23/3 95 20/6 1873 28/3 95 23/10 95 1/6 10 50 Andersen, Anders Hans, Adj. hos Generalinspekt. for Art. 3/3 95|| 12/4 1871 3/10 91 13/11 95 1/6 10 1 Johansen, Frederik, (M.S.Gr.4.), 49. Bat., till. til Raad. ved 1. Generalkdo., Lærer ved Officersk..

24/3 97 13/8 1873 3/10 93 1/10 97 1/6 10 2 Kruse, Christian Vilhelm Theodor, (R.St.Stan.3.), 8. Bat.

24/3 97||6/11 1871 3/10 93 3 Lauesen, Axel Langkilde, 16. Bat. . .

24/3 97 21/12 1872 ??/3 9718/11 97 10/7 10 4 Saunte, Carl Høst, (S.Sv.3.2), (S.M.5.0.), Trainafd.

1/3 94 31/10 1872 29/3 94 1/4 95 3/8 10 5 Jørgensen, Sofus, Depotkomd. ved 7. Regt.

24/3 97|| 29/12 1873 3/10 93 15/12 97 10/8 10 6 Edva

Isen, August Peter, til Raad. ved Fæstningsart.-Regt. . . 23/3 95 19/8 1875 | 28/3 9513/11 95 31/8 10 7 Hansen, Hans Ditlev, til Raad. for 2. Generalkdo. (Viborg). 24/3 97|| 5/10 1871 | 30/7 93 29/12 97 18/10 10 8 Pontoppidan, Rasmus Oluf, (S.Sv.3.2), (S.M.5.0.), af Rytt., Chef for Rideskolen ....

21/3 96 21/2 1874 26/3 96 16/12 96 9/11 10 9 Hauschild, Holger Louis Markus, (K.E.S.), 28. Bat.

24/3 97

7/3 97 9/1 98 19/11 10 0 Christensen, Johan Christian Veber, 20. Bat.

24/3 97/29/7 1873 3/10 93 27/1 98 19/11 10 1 Bentzon, Frederik, af Fodf., til Raad. ved Hærens tekn. Korps 24/3 97|30/3 1873 8/10 95 1/4 98 15/2 11 2 Tørsleff, Jørgen, (B.C.M.2.), Hærens Tøjhus, Lærer ved Officersk. 23/3 95 20/8 1875 28/3 95 20/11 95 24/3 11 3 Borup, Conrad Emanuel, 9. Bat.

24/3 97/27/2 1873 3/10 93 1/4 98 1/4 11 4 Ovesen, Ove Christian, 1. Kystart.-Bat., Lærer ved Officersk. 23/3

3 95 21/4 1874 28/3 19/2

2 96 8/4 11 5 Christensen, Jens Christian, 1. Kystart.-Bat., Chef for Kystart.-Regt.s Kornetsk. og Underofficersk..

23/3 95 5/12 187030/7 90 26/2 96 8/4 11

23

5

23

3

[blocks in formation]

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Bestaaet Afg.-
Prøve fra Off.-
Skolens n.æ. Kl.

Fødselsdag

og
Fødselsaar

E

23

28

8

21

8

23

24/3 97

8

10

[ocr errors]

3

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

10

5

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

166 Heitmann, Niels Juel Carl, 1. Kystart.-Bat...

3/3 95|| 1/8 1874 8/3 95 1/4 96 8/41 7 Frydensberg, Peter Edvard, 2. Art.-Bat. . .

23/3 95|| 10/3 1870 3/10 90°/4 96 ,+ 8 Harhoff, Conrad Johan Christian, (N.St.0.3.9), Generalst., Souschef ved 1. Generalkdo. .

1/3 96 31/1 1876 26/3 96 1/10 96 9 Tretow-Loof, Valdemar, (Rum.8.4.), 10. Bat..

3/3

3 98 14/5 1878 26/3 98 12/1 98 10/4 170 Fuglede, Niels Christian Mathias, (R.*), (M.S.Gr.4.), (G.F.5.), Kmjkr., 13. Bat...

24/3 97| 7/3 1871 | 3/10 93 20/4 98 1044 1 Mørch, Axel Viggo, 10. Bat.

26/1 1875 8/10 95 25/4 98 2 Christensen, Rasmus Vilhelm, 3. Bat..

24/8 97|| 21/6 1872 27/3 97 1/6 98 10/; 3 Hegermann - Lindencrone, Johan Herman, (R.St.Stan.3.),

(Pr.R.0.4.), (F.Æ.L.5.), (Stb.V.5.), (B.K.5), kmjkr., Gardeh.-
Regt. .

21/396| 15/1 1872 8/10 94 17/4 97 20 4 Rosenstand, Christian Theodor, 5. Drag.-Regt.

24/3 97 27/9 1874 27/3 97 1/11 97 5 von Eggers, Otto Frederik Baron, 2. Kystart.-Bat.

28/3 95 22/6 1874 28/3 95 1/4 96 %; 6 Jacobsen, Carl, af Fodf., til Raadighed for Komm. i Kbhvn. 23/8 98 24/9 1878 26/3 9817/2 9947 7 Bjernede, Albert Jens Andreas Jensen, 28. Bat. . .

4/3 97 14/3 1876 8/10 95 11/5 98 8 Bruhn, Helge, (R.*), (M.f.&.D.), (8.Sv.3.9), (Pr.R.9.4.), 1. Art.Afd.....

21/3 96 27/6 1872 3/10 91 1/10 96 9 Bisgaard, Vilhelm Christian, af Fodf., Lærer ved Skydesk. 23/3 98 16/10 1876 26/3 98 1/10 98 27/ 180 Bahnson, Christian, (Ø.F.J.4.), Generalst., Souschef ved 2. Generalkdo.

3/3

3 98 28/9 1877 26/3 98 1/1 99 30, 1 Bokkenheuser, Christian Peter, 4. Bat..

3/3 98 75 1878 6/3 9817/1 99 2 Ewald, Otto Carl Thomas, (N.St.0.3.), 4. Art.-Afd..

1/3 96 25/9 1874 6/3 96 1/10 96 3 Fleuron, Svend, til Raad. for Fæstningsart.-Regt.

21/3 961 4/1 1874 26/3 96 1/11 96 4 | Fenger, Vagn Petersen, 28. Bat.

23/3 98 26/3 1876 26/3 98 15/2 99 5 Larsen, John Valdemar, 11. Bat., tjenstg. i Krigsmin. . 22/3 99 29/1 1874 8/10 95 21/2 00 6 Fischer, Laurits Frederik, Depotkomd. ved 5. Regt..

6/3 9812/4 99 7 Rasmussen, Hans Viktor Kristian, 3. Art.-Afd. .

21/3 96 21/2 1876 6/3 96 28/1 97 8 Busch, Herman August Lund, 19. Bat.....

3/3

3 98 27/12 1878 26/3 98 28/6 99 9 Laub, Otto Vilhelm Frederik, Depotkond. ved 10. Regt. 23/3 98 20/7 1877 26/3 9828/5 99 190 Hoppe, Constantin Villiam, 27. Bat...

23/3 98 14/7 1875 10/6 96 28/5 99,13,1: 1 Sylow, Niels Frederik Herholdt, (R.*), (R.St.A.3.), Kmjkr., 1. Livg.-Bat.....

3/3 00 76 1877|| 8/10 97 1/1 01 3 Tretow-Loof, Carl Ferdinand, 23. Bat.

23/3

: 98 1/5 1876 10/6 96 1/6 99 /: 4 Hartnack, Valdemar, 14. Bat.

23/3 98 10/3 1876 | 26/3 9819/6 99 5 Engberg, Christian Hans, Depotkomd. ved 1. Regt.

23/3 98 4/12 1874 26/3 9819/6 99 von Holstein, Ulrich Adolph, 26. Bat..

23/3 98 10/3 1877 7 Jørgensen, Christian Herman, (F.M.S.), 4. Bat.

23/3 98 13/8 1873 3/10 93 1/7 99 10 8 Broch, Lave, (M.f.D.R.), (N.St.0.3.2), (F.off.d'acad.), 4. Bat. . 3/3 98 17/7 1876 %6 96 28/7 99 9 Hertel, Einar Christian, 13. Bat.

22/3 99 / 1878 27/3 99 1/10998 200 Ringsted, Hans Laurits Eiler, til Raadighed for Hærens tekn. Korps..

22/3 994/10 1878 || 27/3 99 1/10 99 1 Jessen, Hans Christian Andersen, 5. Drag.-Regt.

3 99 25/5 1875

8/10 95 13/12 99 2 | Ollgaard, Christian Ludvig Ernst, (R.*), (S.Sv.3.2), (M.S.Gr.4.), (R.St.A.3.), Kmjkr., 1. Livg.-Bat.

3/3 00' 3/8 1877 || 8/10 98 25/1 01 n-Witt, Christian Ludvig, 5. Art.-Afd. .

21/3

(3 96 1873 1876 26/3 96 3/8 97 31

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

27

8

22

8

6

[ocr errors]

11

[ocr errors]

3

[ocr errors]

24

23

26

22

23

24

[ocr errors]

24/3

[ocr errors][merged small]

.

13

8

204 Sonne, Edvard Christian, 12. Bat.

29/3 99 23/5 1877 ??/3 99 22/11 99 80/10 12 5 Gundesen, Gunde Martinus, 26. Bat..

22/3

(3 99 %1 1876 | 8/10 95 974 00 30/10 12 6 Lund, Frits, (R.St.Stan.3.), 25. Bat..

2/3 99 4/9 1872 || 8/10 94 19/4 00 6/1 12 7 Lorenzen, Aage Valdemar, 27. Bat.

22/s 99 20/2 1878 27/s 99 29/4 00 6/11 12 8 Schack von Brockdorff, Frederik Adolf William, Kmjkr., 4. Art.-Afd.

21/8 96 1476 1870 8/10 91 94/3 97 27/11 12 9 Kildemoes, Mads Nielsen, 3. Ing.-Bat..

28/8 98 17/2 1878 28/3 98 1/10 98 4/12 12 210 Sander, Herbert Stanley, (R.*), (B.C.M.2.), (Sp.I.K.3.), (S.Sv.3.), af Fodf., Adj. hos Hs. Maj. Kongen

29/3 99 21/8 1879 27/s 99 28/6 00 21/12 12 1 Larsen, Sofus Kristian, 30. Bat.

22/3 99 10/9 1878 27/3 99 24/5 0028/ 12 12 2 Crone, Gustav, 3. Art.-Afd....

4/3 97 29/7 1875 || 8/10 94 15/10 97 2/1 13 3 Kraft, Carl Adolph, (R.*), (S.Sv.3.?), (S.M.5.0.), af Rytt., Adj. hos Hs. Maj. Kongen

22/3 99|| 7/2 1876 27/3 99 10/5 00 15/1 13 4 Jarmer, Henry Johannes Peter, 13. Bat.

22/3 99 31/12 1873 30/7 94 25/5 00 4/3 13 5 Haxthausen, Vilhelm Maximilian Baron, 26. Bat.

22/3 99 4/4 1876 | 8/10 95 30/5 00 17/3 13 6 Pade, Erik, Trainafd...

22/3 99 20/12 1877| | 27/3 9921/5 00 29/3 13 7 Erdmann, Valdemar, 3. Art.-Bat.

3 97 23/9 1870 77 92 18/11 9715/4 13 8 Bay, Knud Qvistgaard, 3. Art.-Afd.

24/3 97 72 1876 | 27/3 97 6/12 9715/4 13 9 Winkel, Ove Halfdan, 3. Art.-Afd.

24/: 971 4/2 1876 27/3 97 15/12 97 15/4 13

| 220 Scheel, Oluf Greve, 5. Art.-Afd.

24/3 97| 18/9 1871 3/10 92 28/2 9815/4 13 1 Møller, Hartvig, 10. Bat. ...

22/3 99 24/9 1873 | 8/10 94 6/7 00 15/4 13 2 Münter, Frederik Berend, (R.St.Stan.3.), (N.St.0.3.9). (Pr.R.Ø.4.), (G.F.5.), Kmjkr., 1. Livg.-Bat.

22/3 99 21/10 1876 | 27/3 9915/7 00/15/4 13 3! Holck, Kay Harald, 21. Bat.

22/3 99 22/6 1879 27/3 99! 1/8 0015/4 13 4 Randa-Boldt, Olaf, (N.St.0.3.), (S.W.3.), 1. Bat.

B/3 00 25/4 1875 27/3 00 1/10 00 15/4 13 5 Andersen, Knud, 9. Bat.

2373

300 /6 1877 27/3 0010/10 00 16/4 13 6 Ryberg, Sven, 2. Bat.

28/3 00 7/8 1877 10/6 9810/10 00 8/8 13 7 Pontoppidan, Svend Harald, (Pr.R.Ø.4.), Kmjkr., 19. Bat.. 28/3 00 10/10 1877 8/10 98 12/12 00 8/8 13 8 Landt, Henrik Peter, (S.Sv.3.9), 22. Bat.....

23/3 00|| 22/11 1873 10/6 98 19/12 00 8/8 13 9 Wedell-Wedellsborg, Karl Baron, (N.St.0.3.), (R.St.Stan.3.),

(F.C.4.), (Pr.R.0.4.), (S.Kr.4.), (G.F.5.), kmjkr., 2. Livg.-Bat. 23/3 00 25/1 1877 10/6 98 25/2 01 8/6 13 230 Berg, Otto, (R.St.A.3.), (S.Sv.3.*), (M.S.Gr.4.), (F.Æ.L.5.), (F.M.C.), Kmjkr., 27. Bat.....

28/3 00 4/8 1873 1/4 98 27/: 01 3/9 13 1 von Bülow, Carl August, 17. Bat..

28/8 00 29/3 1876 10/6 98 27/3 01 1/10 13 2 Leschly, Erik, Generalst., Stabschef hos Generalinspekt. f. Rytt. 23/3 00 27/8 1880 27/3 00 30/12 00 80 / 10 13 3 Moltke, Frederik Josias Valdemar Otto Greve, (R.*), (R.St.A.3.),

(N.St.0.3.'), (S.Sv.3.), (Pr.R.9.4.), (Pr.Kr.3.), (S.L.Æ.K.4.),
(Stb. V.5.), udenfor Nr. i Rytt. (indtil 31/7 17)

23/3 0010/4 1877| 8/10 98 29/1 01 30/10 13 4 Permin, Ole Hansen, 1. Bat.

23/3 011 12/2 1881 27/3 01 1/10 01 30/10 13 5 Juhl, Hans Christensen, (N.St.0.3.9), 1. Bat..

3/5 1879 10/6 99 1/10 01 30/10 13 6 Christensen, Oluf Georg, 39. Bat., till. til Raadighed ved Hærens tekn. Korps .

3/3 01 577 1873 10/6 961/10 01 14/12 13 7 Segelcke, Carl, (Pr.R.Ø.4.), (Stb.V.5.), Kmjkr., 5. Drag.-Regt. 28/3 00 / 1878 10/6 98 25/2.01 18/2 14

25/2 8 Krarup, Hjalmar Fahnøe, af Fodf., til Raadighed for Hærens tekn. Korps .

23/8 01 1/10 1878 8/10 99 1/10 01 80/3 14

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »