Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors]

23

Prltn. af Fodf. Nyeborg, Eduard Christian Gottlieb . 17/12 1889 16/2 1916
Kapt. af Fodf. Nyholm, Christian Valdemar

30/6 1872 27/7 1914 Prltn. af Fodf. Nyholm, Holger Vilhelm, (R.*). ... 28/2 1862 9/1 1893 Landinspektør, Professor

ved Landbohøjskolen. Kapt. af Fodf. Nyholm, Johannes Nicolai

20/12 1867 12/12 1907 Oberst af Ingk. v. Nøkkentved, Christian Ditlev Nielsen, (K.'D.M.), (E.M.2.)

9/9 1843 19/6 1908 konst. Overvejinspektør Auditør

Oldenburg, Valdemar, (S.K.*D.M.),
(F.M.G.), (E.M.2.)...

1/12 1834 28/9 1877 Gehejmekonferensr., fhv

Overpræsident i Kbhyn Kapt. af Fodf.s Forst. Olesen, Jørgen Heinrich

1/12 1861 22/5 1912 Forsikringsdirektør. Prltn. af Rytt. Ollendorff, Knud Regner

9/5 1883 20/12 1916 Kapt. af Fodf. Olufsen, Axel Fritz Olaf Henrik, (R.*), Kmjkr.

28/3 1853 28/3 1905 Prltn. af Fodf. Olufsen, Ole, (R.*).

24/1 1865 24/1 1907 Professor, Sekretær

„Det kgl. danske geo

grafiske Selskab“. Stabsintendant Oxholm, Hans Ulrik, (R.*D.M.), (E.M.2.) 27/4 1842 6/8 1896 Landinspektør. Kapt. af Art. Pade, Carsten Nicolai Axel, (R.*) .. 25/2 1856 19/12 1900 kar. Oberstltn., Kaserne

kommandant i Artil leriets Kaserner

Christianshavn. Korpslæge

Paludan-Müller, Frederik Ludvig Vil-
helm, (R.*)

28/8 1842 31/5 1879Klosterlæge paa Gisself

feld. Kapt. af Res. af Fodf. Palslev, Valdemar Lauritz Christian, (R.*)..

27/11 1861 20/10 1917 Oberstltn. af Fodf. Palsdorff, Niels Christian Marius Thor, (R.*D.M.)

25/4 1858 13/12 1916 Kapt. af Fodf. Pasbjerg, Waldemar Adolf Bering .. 25/10 1859) 14/11 1907 Prltn. af Rytt.

v. Paulsen, Frederik Ernst Wilhelm,
(R.*D.M.), (E.M.2.).

22/7 1836 26/9 1868] Justitsraad, kar. Rite Kapt. af Res. i Fodf. Pedersen, Martin, (R.*), (Chr.X.E.f.O.) 11/11 1860 18/9 1912 Kapt. af Fodf.

v. Petersen, Amely Louis Theodor,
(R.*), (E.M.2.)

1/3 1838 6/3 1889 Kapt. af Ingk. Petersen, Axel Georg Valdemar, (R.*) 22/5 1863 22/5 1915 Sekretær for Das

Ingeniørforening

Red. af „Ingeniørea Kapt. af Res. i Fodf. Petersen, Carl Peter Wilhelm, (D.M.) 19/9 1856 31/5 1916 Oberst af Res. Petersen, Harald Ditlev, (K.-D.M.) 29/3 1851 29/3 1916 Kapt. af Fodf.

Petersen, Johan Peter, (R.*). 16/6 1864 16/6 1916 Oberstltn. af Res.i Fodf. Petersen, Niels Marinus, (R.*D.M.) 10/12 1851 10/12 1916 Kapt. af Art. Petersen, Peter Sophus Henry, (R.*) 15/5 1858 15/5 1910 Direktør i Aktiesels

Kbhvns. Telefonkis Oberstltn. af Fodf. Petersen-Plaun, Oscar Hans Georg, (R.*D.M.), (E.M.2.)..

6/6 1844 6/4 1904 kar. Oberst. erintendant Plinius, Christian, (R.*D.M.)

1/6 1850 1/6 1915

*

26

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Prltn. af Fodf.

Pløyen-Holstein, Frode Hjalmar Chri-
stian.

30/1 1872 30/9 1914 Oberst af Fodf. V. Pontoppidan, Jens Kraft Peter

Ludvig, (R.*D.M.), (E.M.2.), Kmhr. 22/11 1841 11/12 1901 Ejer af Brobyhus. Kapt. af Fodf. Poulsen, Carl Christian, (R.*) 19/7 1865 6/12 1916 Prltn. af Fodf. Poulsen, Niels, (R.*)

973 1865 /3 1907 kar. Kapt., Assistent i

Krigsmin. Oberst af Fodf. Prytz, Emanuel, (K. D.M.).

27/4 1846 25/8 1906 Oberstltn. af Rytt. Prytz, Holger, (R.*D.M.)...

974 1848 5/3 1902 Kapt. af Fodf.s Forst. Pødenphant, Orla Bendix Algreen, (R.*). 25/6 1845 25/6 1907 Kapt. af Fodf.

Raedel, Siegfried Viktor Julius Raben,

(R.*D.M.), (Chr. IX. E.M.), Kmjkr. 1/12 1854 1/12 1906 kar. Oberstltn. Kapt. af Fodf.s Forst. Rahn, Friedrich Conrad Adelbert, (R.* D.M.), (E.M.2.)....

17/4 1846 16/10 1906 Revisor i Landbrugsmin. Kapt. af Ingk. Rambusch, Eduard Johan Carl, (R.* D.M.)

7/5 1846 7/5 1898 kar. Oberstltn., Medlem

af Landstinget. Kapt. af Art.

Rambusch, Fritz Henrik Johannes,
(R.*D.M.)..

27/6 1857 25/10 1905 adm. Dir. for Aktieselsk.

Nielsen og Winther. Prltn. af Rytt. Rantzau, Jørgen Herluf..

14/2 1895 5/12 1917 Oberstltn. af Fodf. Rantzau, Oscar, (R.*D.M.) .

4/4 1853 15/4 1913 Kasernekommandant i

Sølvgadens Kaserne. Kapt. af Ingk.

Rasmussen, Frederik Nicolai, (R.*D.M.),
(E.M.2.).

28/1 1845 28/1 1897' kar. Oberstltn. Kapt. af Res. i Fodf. Rasmussen, Jørgen, (R.*)

11/9 1852 8/8 1913 Revisor i Landbrugsmin. Kapt. af Res. i Fodf. Rasmussen, Peter, (D.M.)..

8/2 1851 26/11 1912 Kapt. af Art.s Forst. V. Rathsack, Johan Henrik Theodor, (R.*D.M.), (E.M.2.) ....

9/6 1835 11/6 1897 kar. Oberstltn. Oberstltn. af Res. i Rathsack, Vilhelm Sophus Ludvig, Fodf. (R.*D.M.)

1/5 1852 19/7 1916 Lejrinspektør under 1.

Gkdo.
Kapt. af Fodf.

Ravn, Stephan Frederik Olufsen,
(R.*).....

8/10 1853 28/3 1900 Bogholder ved Civillist. Kapt. af Ingk.s Forst. Reck, Anders Borch, (R.*).

1/9 1850 1/9 1912 Kapt. af Fodf. Reck, Jacob Ludvig

24/2 1862 12/7 1907 Bankassistent. Kapt. af Fodf.s Forst. Reinwald, Harald Balduin Julius, (R.* D.M.).

11/9 1850 6/10 1904 Kasernekommandant i

Kronborg Kaserne. Oberstltn. af Art. v. Ringsted, Carl Christian Vibe, (R.* D.M.), (E.M.2.).

12/2 1836 9/11 1892 kar. Oberst. Oberstltn. af Fodf. Rist, Peter Frederik, (K.’D.M.), (E.M.2.) 7/7 1844 26/7 1904 kar. Oberst, Forfatter. Generalmajor

v. Rohde, Theodor Gudmann, (K. D.M.),
(E.M.2.)

28/6 1835 23/6 1905

[ocr errors]

8

[ocr errors]
[blocks in formation]

26

24

Kapt. af Arts. Forst. Rohmann, Hermann Johannes, (R.*
D.M.)

21/7 1846 21/7 1908 Bibliotekar ved Artille

riets Bibliotek. Kapt. af Fodf. Rosen, Wilhelm Carl Wiborg, (R.*). 11/6 1854 11/6 1906 Direktør for det intern.

Sovevognsselskabs Af

deling i Kbhvn. Prltn. af Ingk. Rothe, Holger, (R.*)

1873 1872 20/9 1907 kar. Kapt., Medlem af

Direktionen for „Det store nordiske Tele

grafselskab". Ritmester

Rothe, William Carlton, (K.D.M.),
(Gb.E.T.), Kmhr.

4/2 1852 24/2 1904 Hofmarskal hos H. M.

Kongen og H. M. Dron

ningen. Overintendant, Prltn. Rye, Carl Peter, (R.*D.M.), (E.M.2.), Kmjkr.

28/11 1841 / 1908 Ritmester Rømeling, Emil Adolph, (R.*D.M.) 24/4 1851 26/2 1900 kar. Oberstltn., Chef for

Grænsegendarmeriet.
Kapt. af Res. i Fodf. Rømer, Valdemar Christian, (R.*). . 22/5 1855 28/121912
Kapt. af Res. i Fodf. Saabye, Josva From, (R.*D.M.) 4/6 1855 4/6 1915
Prltn. af Rytt.

le Sage de Fontenay, Holger Carl
Christian, Kmjkr....

12/1 1879 1/3 1913 Direktør for Schultz's

Universitetsbogtryk

keri. Oberst af Rytt. de Saint-Aubain, Cai Ludvig Georg, (K.D.M.), (E.M.2.), Kmhr.

25/10 1843 9/12 1903 Kapt. af Art.

Salto, Arthur Valdemar, (R.*). 6/10 1855 18/8 1901
Direktør i Hærens tekn.

Korps, Oberstltn. Salto, Hans Christian, (K.ʻD.M.). 11/8 1854 15/3 1916
Oberstltn. af Fodf. Sano, Søren Theodor, (R.*D.M.). . 19/12 1853 21/4 1908
Oberst af Fodf. Schack, Mathias Gustav, (R.*D.M.). . 21/10 1847 2/10 1908 Slotsforv. paa Kronborg.
Kapt. af Fodf.s Forst. Schaftalitzky de Muckadell, Ludvig

Bernhard Maximilian Baron, (K.?
D.M.), (E.M.2.)..

10/5 1843 14/6 1899 kar. Oberstltn., forretter

Tjeneste i H. M. Kon-
gens Adjutantstabs

Kontor.
Kapt. af Fodf.s Forst. v. Scheel, Albrecht Wilhelm, (R.*
D.M.), (E.M.2.)..

23/5 1836 26/1 1887
Oberstltn. af Res. i
Fodf.

Schierning, Jacob David Emil, (R.*). 26/4 1853 8/8 1913
Prltn. af Art.

Schjøtz, Otto Leopold Christian, (E.M.2.) 28/3 1843 28/11 1882 kar. Kaptajn.
Prltn. af Fodf.
Schlichtkrull, Lauritz..

19/9 1873 2/4 1907 Repræsentant for Fir

maet Zeiss, Jena. Generalmajor

Schnack, Johan Gustav Frederik, (K."
D.M.), (E.M.2.). .

14/12 1839 18/8 1901 fhv. Krigsminister.

16

*

8

[blocks in formation]
[ocr errors]

27

3

rltn. af Fodf.

Schouboe, Jens Theodor Suhr, (Chr.X.
E.f.O.). .

4/3 1868 22/2 1911 Direktør for ,,Dansk Re

kylriffelsyndikat". Capt. af Res. i Fodf. Schrader, Axel Edvard, (R.*) 25/1 1855 25/1 1915 konst. Bygningsinspek

tør i Helsingør. 'rltn. af Fodf. Schram, Carl Vilhelm.

2/10 1855 21/3 1888 Politiassistent i Kbhvn. Capt. af Fodf. Schreiber, Peter Frederik Vilhelm, (R.*)] 8/5 1848 28/7 1899 Assistent i Krigsmin. teneralmajor Schroll, Carl Adolph, (K.`D.M.), (F.M. G.), (E.M.2.).

21/2 1846 15/4 1913 Bogholder i Hærens Schulian, Peter Waldemar, (D.M.R.*), tekn. Korps (E.M.2.)

7/11 1843 31/3 1913 Justitsraad. Kapt. af Res. i Fodf. Schultz, Johan Frederik, (R.*). 22/10 1856 1975 1915 Proprietær. fitmester af Rytt.s Schwartz - Nielsen, Julius Christian Forst. August, (R.*).

27/5 1847 27/6 1909 Statskonsulent i Heste

avl. Overlæge

Schæffer, August Berthold Jørgen,
(R.*D.M.)...

3/5 1851 30/6 1914
Ritmester
Schøller, Carl Gustav

25/8 1866 20/4 1911 Prltn. af Fodf.

Schøller, Kai Christian Carl . 28/6 1872 28/6 1914
Sekltn. af Kav. v. Sehested, Andreas Michael Magnus

Steen, (R.*D.M.), (E.M.2.)... 10/12 1838 19/9 1867 kar. Ritmester.
Depotforvalter ved Selsted, Harald Frederik Valdemar,
Genst.s top. Afd. (R.*D.M.)..

26/5 1839| 30/6 1909 Overkrigskommissær. Kapt. af Art.s Forst. Sielle, Johannes Peter, (R.*) . 24/5 1864 17/1 1909 fhv. Intendant, Propriet. Kapt. af Fodf. Skeel, Ludvig Ditlef Schaffalitzky de

Muckadell, (R.*D.M.), Kmjkr. 8/1 1865 8/1 1917
Kapt. af Fodf.

Skibsted, Carl Frederik de Fine, (R.*
D.M.), Kmjkr. ..

14/8 1854 14/8 1906 Medlem af Tilsynskom

missionen ved Kolo

niallotteriet. Auditør Skouenborg, Stephan Peter Hansen . 20/6 1861 6/12 1904 Borgmester og Byfoged i

Faaborg samt Herreds

foged i Salling Herred. Prltn. af Fodf. Skovgaard, Peter

27/7 1887 8/11 1916 Prltn. af Fodf. Skovmand, Christian

16/7 1884 10/4 1912 Prltn. af Fodf. Sponneck, Georg Leopold Greve, (K.? D.M.), (E.M.2.).

22/7 1843 17/8 1870 kar. Kapt.

2

Prltn. af Fodf.

Springborg, Eduard Ludvig Frederik,
(R.*).

25/2 1848 973 1878 kar. Kapt.

Kapt. af Art.

Stiernholm, Carl Christian Valdemar,
(R.*)...

22/10 1862) 22/10 1914 Kapt. af Fodf. Streibig, Carl Siegfred Nicolai, (R.*) 15/10 1867 14/8 1917 Kapt. af Res. i Fodf. Svendsen, Johan Christian, (D.M.).. 16/11 1856 16/11 1916

[blocks in formation]

25

30/10 1913

[ocr errors]

31/5

5

16/10 1906

Prltn. af Rytt. Synnestvedt, Christian Johan Klingberg.

27/9 1872 1977 1907
Oberst af Fodf. Sønderøxe, Niels Christian Alberth,
(K. D.M.).

572 1851 8/9 1911
Oberstltn. af Fodf. Sørensen, Christian Vilhelm, (R.*D.M.) 22/10 1853
Kapt. af Fodf. Sørensen, Hans Christian, (R.*). 14/11 1865 14/11 1917
Kapt. af Art.
Tage, Zier Lund, (R.*D.M.).

27/4 1863 27/4 1915 Direktør for „Taxame

torkompagniet". Korpslæge Tage-Hansen, Tage Algreen, (R.*D.M.) 25/8 1849 8/4 1892 Prof.,Overlæge ved Amte

sygehuset i Aarhus. Prltn. af Fodf. Teilgaard, Alfred Theodor Ludvig .. 26/4 1857 10/3 1890 Ritm. af Rytt.s Forst. Teisen, Carl Joachim, (R.*), Kmjkr.. 12/3 1853 12/3 1913 Ass. i Krigsmin., Medlen

af den mil. Hallekom Prlt. af Art.

Thaarup, Alex Frants Alfred.. 18/12 1887 81/6 1917 Kapt. af Arts. Forst. Thalbitzer, Victor Alexander, (K.PD.M.), (E.M.2.)

14/2 1839 14/2 1901 kar. Oberstltn. Kapt. af F.odf V. Thaulow, Sophus Leopold, (R.* D.M.), (E.M.2.). .

4/1 1838 5/11 1890 kar. Oberstltn.
Oberstltn. af Res. i
Fodf.

Theilgaard, Christian Sophus, (R.*). 23/7 1854 8/8 1913
Oberstltn. af Fodf.s v. Thomsen, Fritz Christian Martin,
Forst.
(R.*D.M.), (E.M.2.)...

10/12 1840 10/12 1905 Kapt. af Fodf.s Forst. Thomsen, Louis William

7/3 1857
Oberst af Rytt. Thomsen, Thomas CarlAugust, (K. ?D.M.) 27/7 1853 °/10 1913
Prltn. af Fodf. Thomsen, Togge Christian Valdemar 13/1 1847 10/7 1882
Oberst af Ingk. Thortsen, Axel, (K.'D.M.)..

2/9 18492/9 1914 Ritm. af Rytt.s Forst. Thørrestrup, Marius Emil, (R.*). 26/2 1853 26/2 1913 Kapt. af Art.

v. Tillge, August Christian Alexander,
(K.D.M.), (E.M.2.).

15/1 1837 16/1 1889 kar. Oberst.
Kapt. af Fodf. Tjeld, Eduard Madsen Jacob Have,
(R.*D.M.)..

29/12 1856 21/7 1890 kar. Oberstltn., konst.

Udskrivningschef i 5

Udskrivningskreds. Kapt. af Res. i Fodf. Tvilstedgaard, Leopold Løvenskjold, (R.*)..

10/5 1848 1075 1910 Oberst af Rytt. v. Tønder, Ebbe Holger Waldemar, (K.'D.M.), (E.M.2.), Kmhr.......

17/9 1836 31/3 1898 Korpslæge

Tønder, Niels Johan, (R.*), (E.M.2.) . 17/8 1835 973 1871
Oberstltn. af Res. i
Fodf.
Ulmer, Georg Valdemar, (R.*D.M.)..

29/4 1913 Revisor i Landbrugsmin. Auditør Ussing, Carl Theodor , .

22/4 1857 12/5 1891 Dr. jur., Nationalbank

direktør. Kapt. af Fodf. Valentiner, Aage .

7/1 1866 8/9 1913 Auditør Valeur, Carl, (K.PD.M.)

14/10 1846 7/12 1890 Birkedommer Kbhyn.s

Amts nordre Birk. Prltn. af Fodf. Verner-Lassen, Frederik Vilhelm ... 16/4 1859 16/4 1901 kar. Kapt., Assistent

Krigsmin.

30

22

9

294 1848

27

11

27

« ForrigeFortsæt »