Billeder på siden
PDF
ePub

Nr.

Født

Seklt.

Prmlt.

8

26

3

[ocr errors]

8

G

Premierløjtnanter. 1 Jensen, J. M., uden for Nr...

3/2 74 8/10 95 1/10 99 55 Deleuran, C. V., Kompchef ved 2. Ing.-Bat., I.

14/2 82 29/8 05 1/10 05 69 Topsøe, F., Adj. hos Gen.-Inspekt., Lærer ved Officersk., I.

29/11 85 28/3 06 1/10 06 73 Brinckmann, F. N. V., uden for Nr., I. ..

13/11 84 28/3 06 1/10 06 85 Dorph, P. P. P., (R.*), til Raadighed ved Korpset, Guvernør for Deres kgl. Højheder Kronprinsen og Prins Knud, I.

31/6 86 26/3 07 1/10 07 86 Hedegaard, C. C., 3. Ing.-Bat., I..

12/12 83 26/3 07 1/10 07 108 Nørgaard, M. P., 2. Ing.-Bat., I.

8/4 8610/6 06 1/10 08 110 Friis, K. D., Adj. ved Ing.-Regt., I.

3/10 86 26/3 08 1/10 08 129 | Jagt, J. A., til Raad. ved Korpset, I..

15/8 8520/8 09 1/10 09 130 Borch, F. M., 3. Ing.-Bat., I...

11/10 82 8/10 04 1/10 09 156 | Reck, C. F., 2. Ing.-Bat., I..

6/4 88/10/6 08 11/10 10 166 Valentiner, C. U., 2. Ing.-Bat., I..

8/12 83 /4 1011/10 10 192 Thomsen, 0. C., 3. Ing.-Bat..

10/6 86 8/4 11 20/10 11 194 Grut, H., 2. Ing.-Bat., Fl. .. 196 Maare, N. K. H. H., 1. Ing.-Bat.

11/8 90

20/10 11 219 Bennike, V., 1. Ing.-Bat..

24/10 12 223 | Wulff, V. J. F., 1. Ing.-Bat.. 254 Pedersen, H. C., 1. Ing.-Bat..

21/8 88 256 Keller, V., 3. Ing.-Bat.

1/7 8910/6 0824/10 13 285 Fürstnow, G., 1. Ing. Bat. . 289 Lawaetz, W. E. O., 2. Ing.-Bat.

8/11 91

24/10 14 324 Langgaard, H. A. O. B., 2. Ing.-Bat.

21/1 9117/8 1515/9 15 330 | Bidstrup, N. C., 3. Ing.-Bat.

14/1 93 26/4 15 15/9 15 355 Krebs, 0. D., 1. Ing.-Bat. . .

25/12 90 5/5 15 25/10 16 364 Bjørke, S. F. H. J., 2. Ing.-Bat.

12/4 93

25/10 16 402

21/7 1680/8 17 Rosling, G., 3. Ing.-Bat.

1977 94 407 Larsen, B. V., 2. Ing.-Bat.

2/6 96

26/2 90

20/10 11

[ocr errors]

6/1 88 1/1 90

24/10 12 24/10 13

9/1 93

24/10 14

3

[ocr errors]

30/3 17

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Seklt.

Prmlt.

13

3

E

Født

Kapt. Kaptajner. 8 Federspiel, S. J., Batterikomd. ved 5. Art.-Afd., A. ..

30/6 66 28/s 87 1/10 87/18/8 01 111 Halling, J. H., (R.*), Hærens Laboratorium, Chef for Laboratoriekomp., A. T..

16/11 72 24/3 93 1/10 93 1/11 09 112 Rye, C. H., (R.*), Generaltøjmesterkv., A. T.

14/7 74 29/3 94 1/10 94 1/11 09 113 Rohde, S. O. G., Hærens Tøjhus, Chef for Tøjhuskomp., A. T. 13/11 72 29/3 94 1/10 94 1/11 09 121 Ortved, S. V. L., Generaltøjmesterkv., Sk-u...

31/7 69 3/10 89 27/2.95 22/2 10 148 Wamberg, H. N. J., (M.f.D.R.), Forsøgs- og Kontrolafd., A. T. 28/1 72 30/7 91 14/10 95 1/6 10 162 Tørsleff, J., Hærens Tøjhus, A. T.

20/8 7528/8 95 20/11 95 24/3 11

1

26

3

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Alfabetisk

Navnefortegnelse

over

Hærens Officerer m. fl.

med Henvisning til Løbenummeret i de almindelige Aldersordenslister.

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]
[ocr errors]

Aagaard, K. S.... K 777 | Andersen, A..
Aagaard-Hansen, C. A.. G 98

Α. Α.
Aage, Prins, Greve af

A. B.
Rosenborg

G 144

A. E. Aarstad, K. A. A. T 176

A. H. Aarsø, A. J. M.

K 589

A. H.. Aaskow, H. P. W.

T 49

A. I.. Aasted, E.

H 247

A. L. Abel, G. H.

K 365

A. P. -, K..

J 194

A. P.. Abrahams, F. J. H. S. E 28

A. P. G. Abrahamsen, H. E.. T 94

A. P. V. O. K. F 134

C. Adolph, A. O.

G 215

C. E.
E. R.
G 139

C. J..
Agerlin, A. A..

K 235

C. M. L. Agerskov, J. C. K.. J 114

C. 0. Ahlefeldt Laurvig, E. O.

C. W. S. Greve.

E 287

E. C. C.. Ahlefeldt-Laurvigen, A.

E. H. M. V. Greve

K 170

E. W.
J. A. Greve F 87

F. F.
Ahlmann, N.

K 195

G. Akselbo, G.

K 103

G. C. J.. Albeck, O. K.

T 8

H. Albertus, G. A..

G 255

H. C. N. Albrechtsen, S. A. B. P 158

H. E. Albrethsen, H. A. A. J 138

H. F. Aldorf, A. H.

K 643

H. J. Allerup, 0. E.

C 40

H. M.
R.
G 318

H. N.
Alliverti, B. E.

U 24

J. N. Almstrøm, A. C. R. P 87

J. P. Als, K. J.

K 117

K. Alsbæk, J. P.

F 106

K. Alsted, J. J.

F 102

K. M. N.. Alstrup, N. A...

G 102

L. P. Alstrøm, F. C..

J 140

M.. Alten, F. B..

G 348

N. M.. Amdisen, J. A.

U 92

N. M. Ammentorp, J. L. Q 1

N. P.
Ammitzbøll, H. H. M. U 43

0. A.
L. T.
T 124

0. G. F. Amstrup, W. H. F. A. L. T 366

0. J. Andersen, A.

H 164

0. N. M. A. H 271

S. A.

U 51 | Andersen, S. E.

K 411 K1253

S. H.

H 254 K 13

T. S. N. N. K 622 U 89

V. B.

K1305 E 150

V. C.

J 199 K 760 Andersen-Høyer, U. S.. G 224 N 14 Andreasen, A. E.

F 138 P 120

A. G.

K 904 J 230

I. K.

K 613 H 240

O. S.

P 154 U 156

R.

K 391 C 78 Andresen, C. J. A.

F 133 T 379

L. B.

J 259 K 972

P. A. E. H 60 K 619 Anker, E

K 149 T 310 Ankerbye, K. N.

T 363 K 673 | Ankersen, C.

K 971 U 160 Ankjær, S. E.

G 115 K 443 Anning-Petersen, P. C.. B 11 K 607 Anthon, E. H. J.

G 77 J 361 G. C.

0 13 C 49 Anthonius, A. K.

U 129 H 331 Antoft, 0. H.

G 341 K 257 Appel, H. C.

H 101 J 290 Appeldorn, C. M.

E 73 R 15 Arctander, L.

K 60 K 229 Arendrup, H.

Q 5 T 163 Arenholt, J.

T 318 K 843 Arenskov, L. P. J. K 606 H 357 Arent, H. O. S. V. E 277 P 53 Arentoft, K. N.

K 802 K 88 Arildskov, M. J..

H 363 J 248 Arming, L. J. A.

H 96 E 225 Arnesen, C. G.

Z 14 K 138 Arnesen-Kall, H. V. C 80 G 258 Arndal, V. A. C.

H 383 H 76 Arnold-Larsen, K.

H 329 K 720 Arnvig, H. N. A. A. P 146 E 106 Arntzen, T.

K 319 K1086 Arrøe, H. V. R.

K 355 J 231 Arvedsen, F. L.

U 36 K 660 Asmussen, S. J.

C 83 K1224 Astrup, H. R.

K 734 K 570 Atlung, K. G. T.

P 44 P 130 Aubertin, V. T.

G 439 K 949 Augsburg, E. H.

G 395

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

H.

[ocr errors]
[ocr errors]

2

Averhoff, W. H.

T 103 Begtrup-Hansen, T. A. . T 311 Bille, 0. H. C. ....... H 389
Axboe, V. G..
H 391 Beier, H. J.

U 176
S. A. E..

J 168
Axelsen, A. C.

K 481 Bencard, E. F. G. H K 699 Bille-Brahe, E. Baron .. 51
Bencke, A. E. A. G 347 Billenstein, C. S.

F 184
Baagøe, A. J.
H 405 Bendix, A. H.
K 791 Bilsted, S. A.

K 246
J. J.
F 52
0.
K1051 Bindslev, H. S.

T 133
Baadh, V. F.
T 113 Bendixen, C.

G 375
0. D.

730
Baaring, S. H.

K1334

E.
K 347 Birk, L.

U 126
Baastrup, C. J.

T 395

H.
K 242 Birke, P. L. M.

C 53
E. 1.
H 200

0.
H 145 Birkholdt, K. K.

K1036
J. 1.
H 248 | Bendixsen, H. H. H. F 147 Bisgaard, E.

K1085
S..
T 162 Bendsen, C. F. C... F 113

P. B.

K 308
Bach, H. J. E. J. G 433 Bendtsen, A. P.

G 197
V. C.

179
P. M..
H 367

G. H.
H 325 Bjarning, H. C.

272
Bache, J.
J 196 Bengt, I. H..

G 293 Bjarnov, G. V. J. R.. Z 10
P.
K 459 Bennedsen, J.
K1246 Bjerg, N. N.

J 192
Backhausen, V. T.. K 110 Bennike, H.

G 72 Bjergstrøm, N. A. K 728
Bagge, P. F.

K 350

V.

G 219 Bjernede, A. J. A. J. E 177
Bagger, B. J. F. E 94 Benthin, S. C. V.. K 912 Bjerning, N. A.

E 110
Baggesen, C. H.
H 300 Bentsen, M. T.
J 175 Bjerre, J. J. J.

H 217
P. B.
G 345 Bentzen, B. B.

K1122
J. P. V.

K1330
Bahner, W.
E 299

K1196
N. S. J.

G 290
Bahnson, C.
E 180 Bentzien, V. H.

C 59 Bjerregaard, N. M. S... K 179
Bakkekilde, R. S.. P 83 Bentzon, E. E. R. G 107

0.

K1206
Baland, C. M. E.

F 58
F.
E 161

S. S.

153
Balle, F. J. C.

K1056
P. G. K.
T 183

S. S. U 155
Balslev, T. N.
T 16 Berg, C. J. V.

K1185

V.

282
V.

E 291
E. P. S.

J 234 Bjerring, O. K. P. K 245
Baltzer, H. G..

U 56
F. H.
T 339 Bjørke, S. F. H. J.

G 364
Bang, A. A. S.

H 103
J.
F 62 Bjørner, S..

J 163
A. G. G. F. E 267

0.

E 230 Bjørnsen, G. C... H 21
B. J. H.

K1080
0.
Z 8 Bjørnholm, H. L.

G 248
F.

P 116
P. E.
T 224 Blach, A. E. F.

H 279
H. L. J.
K1268 Berggreen, R. K.

K 945
E

K 755
K. K.
K1126
V. W. H 256 Blegvad, 0.

T 178
K. S..
K1295 Bergh, J. A.

F 54
N. R.

T 243
0..
T 18 Berkow, J. C.
T 297 Blichert, E. S.

T 78
S. J.
C 81 Berner, H.
K 939 Blichfeldt, V.

E 43
V. T..
H 147 | Berntsen, A.

T 118 Blinkenberg, H. K. H 18
Bangshøi, J.
T 373 Berring, H..

P 108 Blixenkrone-Møller, L.F. 250
Bardenfleth, A. L. von . F 6 Bertelsen, A. L.

T 392 Bloch, H. B. T.

T 59
Barfoed, A. J. H.... U 171

0. C.
P 64 Blom, E. T.

749
C. C...
J 318 Berthelsen, A. C. G 409

H. G.

H 168
0.
T 17

A. J.
P 121 Blomqvist, A. V.

479
Barfod, P. D. T..

J 312

B. P.
A 3 Blond, U. A.

0 25
Bartels, C. D.

T 204

H. P.

K 226 Bluhme, U. A. S.. F 132
Bartholdy, C. G.. G 372
J. O. H. H 379 Blum, P K.

K1098
Bartholin, J. C. T. K1115

J. R.

G 171 Blücher-Altona, G. B. F.
Bartsch, R.
K 956 Bertouch-Lehn,P.J.Baron J 264 G. L. Greve.

E 318
Bauer, A.

K 934

,R.F.C. A.
Blædel, E. D.

K1070
N.
H 23 Baron.
K1287 Bock, C.-J. R.

G 414
Bay, K. Q.
E 218 Bertramsen, P. G. S.... K 222

, J. G. H.

K1239
V. C.

K1238 Bertzow-Simonsen, J. A. G 211 Bodenhoff, A. E. R.. T 248
V. S.
J 122 Beyer, A. F.

G 20

F. E. E. G 236
Bech, A. J.

T 343
C. A.
G 441 Boeck, J. F. H. E.

254
A. P.

K 155
P. G. G.

J 342 Boeck-Hansen, A.. J 135
E.
G 162 Beyerholm, S. 0. J. T 168 | Boel, J. J.

T 169
G.
T 171 Bichel, C. P. H.

T 223 Boertmann, A. M. H. 245
J. A.
J 356 Bidstrup, N. C.. G 330 Bohn, V. L. K.

321
J. L. A..
U 138 | Bie, J. K. V.

K 127
W. T.

5
K. F. V.
T 160 Biering, E. A. M. J 152 Boisen, C. C. M..

V 5
N. J.

K 862
G. L. C.
R 28 Bojesen, A.

T 47
T. A.

K 254
L.

E 31 Bojesen-Trepka, V. H. . G 70
Bechgaard, C. C. J 197 Biering-Petersen, E. T 31 Bokkenheuser, C. P.. E 181
Beck, J. C. K.

K 287 Biering-Sør A. S 8 Bolt-Jørgensen, L. B. E 260
Becker, J. G.
E 244
G. J.. K 735 Bonde, V..

G 178
J. V.
T 294 Bille, J. A.
H 327 | Bondesen, A. B.

J 128

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C. von

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Bondo, E. K..
T 240 | Brummerstedt-Hansen,

Canariis-Christensen,S.A. K1165
F. E.
C 47 E. A. N.
K 707 Carlsen, A. J. T.

E 33
Bonne, A..
K 686 Brun, A. H.

E 18
H. J. C.

K 24
Bonnesen, C. N. I. J 1

C. C.
J 270 Carstens, H. M.

0 38
V...
G 424 Brunckhorst, P.
K 320 Carstensen, I.

E 91
Bonnevie, G. E. R. K 507 Bruun, A. M.

H 291

E. V.. K 773
Borberg, A. L. E. J.

T 217
E. H. H.
H 138

P. R. O. H 167
Borch, C. F. C.

G 116
L. E. B..
K1273 Carøe, A.

K 111
F. M.

G 130
P. A. V.
P 46 Castberg, E. O.

T 144
R. L.
C 18 Bruun de Neergaard, H. J 74

K. V. N. J 257
Borgelin, R. G.
H 283

W. K 412

T. E.

K 101
Borgen, J. B. V. B. H. T. H 237 Bryder, H. J.

T 154 Castenschiold, H. F. A 10
Born, O. A.
K 84 Brynjolf, L...

P 25 Castenskiold, J. C. G. H 313
Borries, G. V. T. T 121 | Brysting, K. G..

K 583 Castonier, E. O. N. B 23
Borup, C. E.
E 163 Brücher, A.

T 324

H. H.A.D. von C 50
H.
K 495 Brücker, J. V..

P. 63 Cederfeld de Simonsen,
L.
K 268 Brüel, G. L. B.
K 377 H. K. K. F.

K1114
S. A.
K 832 Brøchner, F
F 148 Chantelou, J. F.

G 294
Boserup, J. H..

K 496

O. F..
K 58 Chievitz, O.

T 76
0. C. H. T 177 | Brøndum, A. B.

K1153 Christensen, A.

K 272
Bosse, Ć. A. A..

C 56

J. M.
G 205

A. B..

K 650
Bostrøm, L. H. S.

F 130
S. H. A. K1299

A. C.. H 420
Botved, A. P.
G 370 | Brønnum, A.

R 27

A. T.

H 358
Boye, N. H..

H 264

A. T.
J 151

B. M. K1347
Boysen, F. H. E.

G 287
C. P. S. H 185

C. C. K1140
Bracht, F. E.
H 250 Buch, A.

K 297

C. K. K 34
Brammer, F. T.

J 95
N. H.
K1215

C. L. K1095
G. P.
N 8 Buchwald, A. S. R. von K 78

C. R. T 322
G. P.
J 48

E 309

E.

K 191
Brams, L. H.
U 119 Buemann, A. V.

U 116

E. J. A. P. G 349
Brandi, V..
K 468 Budde-Lund, C. G.. T 218

E. P. T... K1100
Brandstrup, J. F.. K1058

G. P.. P 113

E. W. G 131
Brandt, A. C. L.. C 45 Buhl, H. T.

D 14

H..

P 159
A. 0.

H 89
M. P.
H 318

Η..

U 87
C. A. F. K.

K 386
P.
F 74

H..

U 111
Η. Α.

K1096
T. P.
K1053

H. A. K 26
M. C..

J 59
W. L. J. K. 0 27

H. C. T 313
V.
T 88 Bundsgaard, A..

U 151

H. E. G 79
Branner, T. S.
G 243 Bus, C. E.

K1166

H. H. K 637
Branning, C. 0. L.... K 213 Busch, H. A. L.

E 188

H. P. P 144
Brasch, A. J.

H 188
O. E.
G 312

H. P. J.

F 112
P. V.

F 25
V. N. E. V.
F 61

H. V. U 91
Brasen, C. S.
P 137 Byberg, H. V. R..

K 538

I. J. E. K 193
E. C. C. C. M.. F 131
W. T. V. R.... T 346

J.

K 85
Bregendal, A. K. P. S.. U 168 Bülow, C. A. von E 231

J.

U 60
Bregenholm, A. J. C... K1102

E.
G 8

J.

U 65
Breinholm, H. S. N.

H 265
J. F. P. V.. E 138

J. C.

E 165
Bremerholm, A.

G 96
P.
J 233

J. C. V. E 160
Brettling, H. W.

K 364
W. E. A. von ..
F 157

J. O. K1135
Breum, J. C: J.
K1103 Bærentzen, L. C.

P 58

J. P. M. M. C 41
Briand, V.
G 391 Bærntsen, A. T.

J 303

J. T.

J 169
Brinch, H. K.
T 170 Bøcher, J. E. E.

T 279

J. V. L. E 100
Brinckmann, F. N. V. G 73 Bøgelund-Jensen, S. K1088

J. V. M.. U 153
Brix, E...
K 119 | Bøggild, A.

T 390

K..

K 788
E. G. A. N. E 114 Bøgh, E.

K1220

K..

K 907
Broby, A, 0. H. M.. K1172 Bølck, 0.

E 62

K. H. A... K 537
Broch, L.
E 198 | Børme, T. A..
H 280

K 508
Brock, G. F. O.
H 129 Børup, M. R.

K1329

L.

T 385
J.
F 117 Bøstrup, K. K. B.

H 209

L. C. C. T 66
Brodersen, H. C. U 59 Bøttcher, P. M.

G 377

L. E. K1285
L.
U 44 Bøttern, N. 0.

J 314

M. C. U 10
R. A.
U 128 Bøye, B. A.

J 70

M. E. W. G 203
Brofeldt, T. M..
0 24

0. G. E 236
Brorson, C. C. B. L.
E 124

0. H. U 69.
Bruhn, H..
E 178

0. J. B.... K1041
K. H. J.
G 363 Calberg, A. V. G...... K1157

0. P. H 386
L....
G 221 | Callisen, S. G.

G 233

P. B. H 321

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i L.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »