Billeder på siden
PDF
ePub

II.

Særlige Aldersordenslister

over

de faste Linieofficerer.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

63 Clausen, T. N. E. E., (R.*), topogr. Afd., Sk-u., St-g..
64 Ramsing, A. U., (R.*), (Chr.X.E.f.O.), Chef for Generalstabskv., St.
70 With, E., (R.*D.M.), (Chr.X.E.f.O.), takt. Afd., Sk-u., St.

74 Kamman, C. M. V., (R.*), (Chr.X.E.f.O.), Adj. ved Jydske Brig., St.
76 Lund, J. C., (R.*), Stabschef ved 3. Div., Sk., St.

81 Lasson, K. L., (R.*), Stabschef hos Generalinspekt. for Fodf., St. Carstensen, I., (R.*), Stabschef ved 2. Div., G-k., Sk., St.

91

95 Jørgensen, E. H., (R.*), takt. Afd., A. T., St. (e. F.)

[blocks in formation]

Nr.

Født

Kapt.el. Seklt. Prmlt. Ritm.

E

99

Worishoffer, T. J., (R.*), i overt. Nr., Kontorchef i Krigsmin., St.. 11/6 703/10 918/11 93 10/2 09

120 Jensen, P. F., topogr. Afd., St-g..

133 Søltoft, K. P., Stabschef ved 1. Div., Sk-u., St..

20/5 7030/7 9220/2 95 4/1 10 4/5 76 26/3 961/10 96 20/4 10

140 Kyhl, S. S. M. L., takt. Afd., til Tj. hos Komm. i Kbhvn., G-k., St-g../10 76 27/3 971/10 9720/4 10

145 Prior, W. W., takt. Afd., Sk-u., St..

168 Harhoff, C. J. C., Souschef ved 1. Gkdo., A. T., St.

180 Bahnson, C., Souschef ved 2. Gkdo., St.

232 Leschly, E., Stabschef hos Generalinspekt. for Rytt., Rsk., St-g. .

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Nr.

Fodfolket.

Født Seklt. Prmlt. Kapt. Oblt. Oberst

B

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

21

2233

Oberster.

Kauffmann, A. O. T. N. B., (K. D.M.), (Gb.E.T.), (Chr. IX.M.T.), Chef for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab

Fog, B. R. H., (K.2D.M.), Chef for 14. Regt.

(Sand, M. J., (K.2D.M.), Chef for Generalst. topogr. Afd.) Ramming, E. P. G., (K.2D.M.), Chef for 6. Regt... Anning-Petersen, P. C., (K.2D.M.), (F.M.G.), Chef for Of

ficersk.

Lewald, V. G. J., (R.*D.M.), Chef for 1. Regt.
Jacobi, J. P. V. F., (R.*D.M.), Chef for 8. Regt.
Freiesleben, T., (R.*D.M.), Chef for Livg. og 1. Livg.-Bat.
Oxfelt, J. J. G., (R.*D.M.), Chef for 15. Regt.
Giersing, V., (R.*D.M.), Chef for 13. Regt.
Jørgensen, J., (R.*D.M.), Chef for 4. Regt..
Odder, L. J. M., (R.*D.M.), Chef for 9. Regt.
Castonier, E. 0. N., (R.*D.M.), (F.VIII.M.T.), til Raad.
for Generalst.

26 Teisen, J. V., (R.*D.M.), Chef for 3. Regt.
Lind-Hansen, C. T., (R.*D.M.), Chef for 10. Regt..

[ocr errors]

27

30

31

32

35

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

13/3 60 30/7 79 1/10 83 13/1195 19/9 061/11 09 6/7 64 27/3 841/10 84 28/2 98 15/7 0719/1110 29/9 65 27/8 85 1/10 8525/5 0021/4 08 8/9 11 14/1 59 30/7 80 24/9 81 21/129419/6 0830/1011 9/3 5930/7 781/10 85 30/1200 28/1008 30/1011 1/2 59 28/9 811/10 83 26/2 96 28/10083/10 12 5/3 3 63 31/3 83 1/10 85 25/2 01 10/2 09 15/4 13 18/1161 28/9 811/10 83 25/6 97 13/1009 15/4 13

11/1166 27/3 86 1/10 86 8/5 011/11 09 15/4 13 10/9 62 27/3 841/10 84 16/1298 20/4 10 30/1013) 14/1 63 27/3 841/10 84 23/5 00 20/4 10 5/5 14 8/3 653/10 85 1/10 89 28/3 05 19/1110 23/1 15. 28/2 64 27/3 85 1/10 85 25/9 01 19/1110 23/2 16 29/4 623/10 821/10 852/11 01 15/2 11 29/8 16 10/1065 28/3 871/10 87 16/5 0230/1011 22/8 17

28

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Wedell-Wedellsborg, A. F. F. L., Baron, (R.*D.M.), (Chr.IX.M.T.), (F.VIII.M.T.), Chef for 2. Livg.-Bat.

12 Rohrdanz, C. H. A., (R.*D.M.), Chef for 46. Bat.

3/2 58 28/9 79 24/9 81 26/5 93 25/8 ( 25/6 59 30/7 79 24/9 81 19/6 9315/7 07 24/3 59 30/7 80 24/9 81 21/5 95 25/8 05

2/11 58 30/7 78 24/9 81 14/1095 28/1008 26/6 61 28/3 83 1/10 83 20/1195 28/1008

« ForrigeFortsæt »