Billeder på siden
PDF
ePub

II.

Særlige Aldersordenslister

over

de faste Linieofficerer.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

8

29

Schouboe, 0. B., (R.*D.M.), Stabschef hos Komm. i Kbhvn. 13/3 64 27/3 851/10 85 6/8 96 8/4 11
Birke, P. L. M., (R.*), Stabschef ved 2. Gkdo: ..

6 65 8/10 85/10 89 28/6 05 30/1013

7

3

23

53

[blocks in formation]

E

Kaptajner og Ritmestre. 63 Clausen, T. N. E. E., (R.*), topogr. Afd., Sk-u., St-g... 64 Ramsing, A. U., (R.*), (Chr.X.E.f.O.), Chef for Generalstabskv., St. 70 With, E., (R.*D.M.), (Chr.X.E.f.O.), takt. Afd., Sk-u., St. 74 Kamman, C. M. V., (R.*), (Chr.X.E.f.O.), Adj. ved Jydske Brig., S1... 76 Lund, J. C., (R.*), Stabschef ved 3. Div., Sk., St. 81 Lasson, K. L., (R.*), Stabschef hos Generalinspekt. for Fodf., St. 91 Carstensen, I., (R.*), Stabschef ved 2. Div., G-K., Sk., St. 95 Jørgensen, E. H., (R.*), takt. Afd., A. T., Sl. (e. F.)

15/1267 26/3 901/10 90 15/707 17/3 70 3/10 891/10 91 15/07 20/1169 24/3 91 1/4 92 16/1001 25/6 67 24/3 911/10 91 20/1107 20/1171 25/3 92 1/10 92 12/1202 29/2 72 24/3 931/10 93 19/8 08 24/4 71 25/3 92 7/12 92 28/1008 27/4 71 25/3 92 1/10 92/11 08

[ocr errors]

6

5

Nr.

Kapt.el.
Ritm.

Født

Seklt.

Prmlt.

7

E 99 Wørishøffer, T. J., (R.*), i overt. Nr., Kontorchef i Krigsmin., St.. 11/6 703/10 918/11 93 10/2 09 120 Jensen, P. F., topogr. Afd., St-g...

20/6 70 30/1 92 20/2 95 1/1 10 133 Søltoft, K. P., Stabschef ved 1. Div., Sk-u., St..

4/5 76 26/3 961/10 96 20/4 10 140 Kyhl, S. S. M. L., takt. Afd., til Tj. hos Komm. i Kbhvn., G-k., St-g.. 1/10 7627/3 97 1/10 97 20/4 10 145 Prior, W. W., takt. Afd., Sk-u., St.....

18/7 76 26/3 984/10 98 25/4 10 168 Harhoff, C. J. C., Souschef ved 1. Gkdo., A. T., St. .

31/1 76 26/3 96 1/10 96 8/4 11 180 Bahnson, C., Souschef ved 2. Gkdo., St.

28/9 77 26/3 98 1/1 99 30/8 11 232 Leschly, E., Stabschef hos Generalinspekt. for Rytt., Rsk., St-g. 27/8 80 27/3 00 30/1200 30/1013

[ocr errors]
[blocks in formation]

G

Premierløjtnanter. 19 Leschly, C., Adj. ved 3. Div., A. T., St. ... 32 Jacobs, 0. C. A., (R.*), Adj. ved 2. Div., A. T., St. 50 Rolsted, H. A., takt. Afd., A. T., St. 72 | Bennike, H., takt. Afd., St... 74 Olsen, H. V. B., tjg. i Krigsmin., G-k., St-g. 75 Zinn-Andersen, I. M., topogr. Afd., G-9., St. 84 Gørtz, E., takt. Afd., St. 89 Hartz, A. C. J. A., tjg. ved 2. Div., Sk-u., St-g. 93 von Stemann, J. D., Adj. ved 1. Gkdo., St. 109 Fog, G. M. K., Adj. ved 2. Gkdo., St.

[blocks in formation]

Nr.

Fodfolket.

Seklt.

Prmlt.

Oblt.

Oberst

B

7

26

[ocr errors]

8 9 10 11

8

3

12 14 15 16 17

Født

Kapt.
Oberster
Kauffmann, A. O. T. N. B., (K. D.M.), (Gb.E.T.), (Chr.

IX.M.T.), Chef for Hs. Maj. Kongens Adjutant-
stab

10/1058 30/7 79 24/9 81 73 9417/6 05 28/1008 Fog, B. R. H., (K. D.M.), Chef for 14. Regt.

31/7 58 30/7 79 24/9 81 28/8 93 21/2 06 27/8 09 (Sand, M. J., (K.?D.M.),Chef for Generalst. topogr. Afd.) 13/9 56 30/7 781/10 83 26/6 95 31/3 06 27/8 09 Ramming, E. P. G., (K. D.M.), Chef for 6. Regt.... 29/3 57 30/7 76 24/9 81 8/3 93 31/3 061/u 09 Anning-Petersen, P. C., (K.ʻD.M.), (F.M.G.), Chef for Officersk.

13/3 60 30/7 791/10 83 18/1195 19/9 061/11 09 Lewald, V. G. J., (R.*D.M.), Chef for 1. Regt.

6/7 64 27/3 84 1/10 84 28/2 98 15/7 07 19/1110 Jacobi, J. P. V. F., (R.*D.M.), Chef for 8. Regt. 29/9 6527/851/10 85 25/5 00 21/4 08 8/9 11 Freiesleben, T., (R.*D.M.), Chef for Livg. og 1. Livg.-Bat. 14/1 59 30/7 80 24/9 81 21/1294 19/6 08 30/1011 Oxfelt, J. J. G., (R.*D.M.), Chef for 15. Regt.

973 59 30/7 78/10 85 30/1200 28/1008 30/1011 Giersing, V., (R.*D.M.), Chef for 13. Regt.

1/2 59 28/9 81 1/10 83 26/2 96 28/1008 3/10 12 Jørgensen, J., (R.*D.M.), Chef for 4. Regt..

573 63 31/3 831/10 85 25/2 01 10/2 0915/4 13 Odder, L. J. M., (R.*D.M.), Chef for 9. Regt.

18/1161 28/9 81 1/10 83 25/6 97 13/1009 15/4 13 Castonier, E. O. N., (R.*D.M.), (F.VIII.M.T.), til Raad. for Generalst.

11/1166 27/3 861/10 86 875 011/11 09 15/4 13 Teisen, J. V., (R.*D.M.), Chef for 3. Regt.

10/9 62 27/3 84 1/10 84 16/1298 20/4 10 30/1013 Lind-Hansen, C. T., (R.*D.M.), Chef for 10. Regt.... 14/1 6327/3 84 1/10 84 23/5 00 20/4 10 5/5 14

(Nielsen, L., (R.*D.M.), Chef for Generalst. takt. Afd.) 8/3 65 3/10 85 1/10 89 28/3 05 19/111023/1 15 Otterstrøm, L. W., (R.*D.M.), Chef for 7. Regt.

28/2 64 27/3 85 1/10 85 25/9 01 19/ulo 23/2 16 Schwarz, T. V., (R.*D.M.), Chef for 5. Regt.

29/4 62 3/10 821/10 852/11 01 15/2 11 78 16. Qvist, J. C. J., (R.*D.M.), Chef for 2. Regt.

10/1065 28/8 87 1/10 8716/5 02 30/1011 22/8 17.

21

[ocr errors]

22 23

3

[ocr errors]
[ocr errors]

26 27 30 31 32 35

[blocks in formation]

с

5 6 9 11

Oberstløjtnanter.
Schaltz, C. J., (R.*D.M.), Chef for 38. Bat.
Darre, M. J., (R.*D.M.), Chef for 50. Bat.
Nielsen, K. A. E., (R.*D.M.), Chef for 48. Bat..
Wedell-Wedellsborg, A. F. F. L., Baron, (R.*D.M.), (Chr.IX.M.T.),

(F.VIII.M.T.), Chef for 2. Livg.-Bat...
Rohrdanz, C. H. A., (R.*D.M.), Chef for 46. Bat.

[blocks in formation]

12

« ForrigeFortsæt »