Billeder på siden
PDF
ePub

Forkortelser.

K.

R.E.*

Ridder af Elefantordenen. S.Kmd.*

Storkommandør, S.K.*

Storkors, K."

Kommandør af lste Grad, af Dannebrogsordenen.

af 2den R.*.

Ridder, D.M.

Dannebrogsmand. Gb.E.T...

Erindringstegn, stiftet i Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IXs

og Dronning Louises Guldbryllup. Chr.IX.E.M.

Kong Christian IX's Erindringsmedaille. Chr.IX.M.T.

Kong Christian IX's Mindetegn. F.VIII.M.T.

Kong Frederik VIII's Mindetegn. F.VIII.M.M.

Kong Frederik VIII's Mindemedaille. Chr.X.m.E..

Kong Christian X's militære Erindringsmedaille. Chr.X.E.f.0..

Kong Christian X’s Erindringstegn fra Officerskolen af 20/3 1916. F.M.G..

Fortjenstmedaillen i Guld. F.M.S.

i Sølv. M.f.D.R.

Medaille for druknedes Redning. M.f.æ.D.

Medaille for ædel Daad. E.M.1.2.

Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864. E.M.1.

Krigen 1848-50. E.M.2.

1864. H8, H18

Hæderstegn for 8 eller 16 Aars Tjeneste. A.A.B.1.21.22.31.33. Anhaltske Albrecht der Bär Orden: Storkors, Kommandør af lste og

2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. B.B.1.Z..

Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden. B.Z.L.1.2.*2.3.

Zähringer Løve Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den

Klasse, Ridder. B.St.M.1.2.* 2.34.32.41.4%. Baierske St. Michaels Orden. B.F.1.2.3.4.51.5..

militær Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur, Officer,

Ridder af 1ste og 2den Klasse. B.K.1.2.3.4.5.

Belgiske Krone Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder, B.L.1.2.3.4.5.

Leopolds Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. B.L.II.1.2.3.4.5.

Leopold II's Orden: Storkors. Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. B.C.M.1.2..

Croix militaire, af 1ste og 2den Klasse. Br.R.1.2.3.4.5.6.

Brasilianske Rosa Orden: Storkors, Stordignitar, Dignitar, Kommendator,

Officer, Ridder. Br.L.1.2.*2.3.

Brunsvigske Henrik Løve Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den

Klasse, Ridder. B.S.1.2.3....

Buchara Orden af den opgaaende Stjerne (tildeles i Guld og Sølv). Bulg.A.1.2.3.4.5.

Bulgarske Alexander Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Bulg.F.1.24.22.3.4.5. ....

Fortjenstorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. F.Æ.L.1.2.3.4.5. ... Franske Æreslegions Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. F.E.N.1.2.3.4.5..

Orden Etoile noire: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. F.C.1.2.3.4.5..

Cambodgeorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. F.M.A.1.2.3.

Franske Dekoration Mérite Agrico Kommandør, Officer, Ridder.

F.instr.publ..

Franske Dekoration officier de l'instruction publique. F.off.d'acad.

Dekoration officier d'académie. F.M.C...

Médaille coloniale. F.M.N..

Médaille nationale commémorative des opérations effectuées

au Maroc. F.S.M...

Sølvmedaille. G.F.1.2.3.4.5.

Græske Frelserens Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør, Officer,

Ridder. G.E.M....

Medaille til Erindring om den græsk-bulgarske Krig 1912/13. H Kal.1.2.3.

Hawaiiske Kalakaua Orden. H.Ph.d.H.1.2'.23.31.33. Hessiske Philip den Højmodiges Orden: Storkors, Komtur af lste og

2den Klasse, Ridder af Iste og 2den Klasse. H.D.L.1.2.*2.3.3*. Hessen-Darmstadtske Ludvigs Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og

2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. I.A.

Italienske Annunciata Orden. I.St.M.&L.1.2.3.4.5.

St. Mauritius og St. Lazarus Orden: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder. I.Kr.1.2.3.4.5.

Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. J.Chrysanth.1.

Japanesiske Chrysanthemum Orden. J.S.1.2.3.4.5.

opgaaende Sols Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. J.H.S.1.2.3.4.5.

hellige Skats Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. K.L.1.2.3.4.5.6'.67.68 ... Kongostatens (Belgiske) Løveorden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder, Guld-, Sølv-, Bronzemedaille. K.A.St.1.2.3.4.5.

(Belgiske) Afrikanske Stjerne Orden: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder. K.E.S.

Etoile de service. K.Wh.1.2.

Kinesiske Wen-ho Orden (Tigerorden), 1ste og 2den Klasse. L.Æ.K.1.2.3.4.

Lippeske Husorden, Æreskors af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. L.E.Kr.1.2.3.4.5.

Luxemborgske Egekroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. L.A.F.1.2.22.3.3*.

Adolph af Nassaus Militær- og Civilfortjenstorden: Storkors, Komtur af lste og 2den Klasse, Ridder af 1ste og

2den Klasse. M.S.Gr.1.2.*2.3.4.*4. ... Mecklenborg-Schwerinske Griforden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Æreskors, Ridderkors (med eller uden Krone). M.S.E.M..

Erindringsmedaille. M.S.F.M. i S..

Fortjenstmedaille i Sølv. M.S.F.M. i B.

Bronce. M.V.Kr.1.2.3.4.

Mecklenborgske Husorden af den Vendiske Krone: Storkors, Storkomtur,

Komtur, Ridder. M.K.1.2.3.4.5.

Monakoiske Karl den Helliges Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. M.Dan.1.1.21.22.3. ... Montenegrinske Danilo I Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den

Klasse, Ridder. N.G.L.1.2.3

Nassauiske Husorden af den Gyldne Løve: Storkors, Kommandør, Ridder. N.F.1.2.3.4.

Militær- og Civilfortjenstorden: Storkors, Kominandør, Officer,

Ridder. N.L.1.2.3.

Nederlandske Løve Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. N.O.N.1.2.3.4.5.

Oranje-Nassau Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. N.St.0.1.2.22.3.32. .... Norske St. Olavs Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den Klasse

Ridder af 1ste og 2den Klasse. N.K.M.

Kroningsmedaille. N.F.M'.

Fortjenstmedaille af 1. Klasse. N.G.M.

Guldmedaille. N.S.S'.

Sølvmedaille af 1. Klasse. N.E.M..

Erindringsmedaille. 0.H.&F.1.2o.2°.3.41.4'. .. Oldenborgske Hus- og Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Officer, Ridder af 1ste og 2den Klasse. O.S.M...

Sølvmedaille. P.S.&L.1.2.3.4.5..

Persiske Sol- og Løveorden: Storkors, Storofficer, Kommandør,Officer, Ridder. P.T.&8.1.2.3..

Portugisiske Taarn- og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.V.V.1.2.3.

Undfangelses Orden af Villa Viçosa: Storkors, Kommandør,

Ridder. P.Chr.1.2.3.

Christus Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

P.S.B.A.1.2.*2.3.... Portugisiske Sao Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommandør af lste og

2den Klasse, Ridder. Pr.S.....

Preussiske Sorte Ørns Orden. Pr.R.Ø.1.*1.2.*2.3.4.

Røde Ørns Orden: Storkors, Ridder af 1ste Klasse, af 2den

Klasse med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.Kr.1.2.*2.3.4..

Kroneorden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden Stjerne,

3die og 4de Klasse. Pr.Kr.M..

Krone Medaille. Pr.R.O.M

Røde Ørns Ordens Medaille. Pr.F.M.f.K.

Fortjenstmedaille for Krigere. Pr.R.K.M.1.2.3.

Røde Kors“ Medaille af 1ste, 2den og 3die Klasse. Rum.Kr.1.2.3.4.5.. Rumænske Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. Rum.S.1.2.3.4.5.

Stjerneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. Rum.J.K.

Jernkors. R.St.Andr.

Russiske St. Andreas Orden. R.A.N.

St. Alexander Newsky Orden. R.H.Ø.

Hvide Ørn. R.St.A.1.2.*2.3.4.

St. Anna Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden den

kejserlige Krone, 3die og 4de Klasse. R.St.Stan.1.2.*2.3..

St. Stanislaus Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne og 3die Klasse. R.W.1.2.3.4.

Wladimir Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. R.E.M..

Erindringsmedaille for den russisk-japanske Krig. R.S.M.

Sølvmedaille. R.G.M.

Guldmedaille. R.F. i S.

Fortjenstmedaille i Sølv. S.A.1.2.31.32.

Sachsiske Albrechts Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af lste og

2den Klasse. S.E.H.1.21.22.31.32. ..... Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Komtur af

1ste og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. S.H.F.1.2.3.

Sachsen-Weimarske Hvide Falks Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. S.L.Æ.K.1.2.0.3.4.F. Schaumborg-Lippeske Husordens Æreskors: 1ste og 2den Klasse, Offi

cersæreskors, 3die og 4de Klasse, Fortjenestekors. S.T.1.2.3.4.5..

Serbiske Takowa Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. S.H.Ø.1.2.3.4.5..

Hvide Ørns Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. S.St.S.1.2.3.4.5.

St. Sawa Orden: Storkors, Storofficer med Stjerne, Kommandør,

Officer, Ridder. S.M.

Siamesiske Mahoparamahhorn Orden. S.H.E.1.2.3.4.5..

Hvide Elefant Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse. S.C.C.1.21.22.31.32.

Chula Chomklao Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og

2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. S.M.Ch.

Maha Chakkri Orden. S.Kr.1.2*.2.3.4.5.

Kroneorden: Iste Klasse, 2den Klasse ed eller uden Stjerne,

3die, 4de og 5te Klasse. S.R.P.1.2.3.4.5.

Ratana Porn Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse. S.Jub.M.

Jubilæumsmedaille. S.Krm. (i G.)

Kroningsmedaille (i Guld). S.G M.

Guldmedaille. S.S.M.

Sølvmedaille. S.E.M.

Erindringsmedaille. Sp.G.V.

Spanske Orden af den gyldne Vlies. Sp.C.III.1.2.*2.3.

Carl III's Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder. Sp.I.K.1.2.*2 3.....

Isabella den Katholskes Orden: Storkors, Kommandør af 1ste

og 2den Klasse, Ridder. Sp.M.F.1.2.3.4.

Spanske militære Fortjenstorden: 4de, 3die, 2den og lste Klasse. Sp.E.M.

Erindringsmedaille. Stb.Hb.

Storbritanniske Hosebaandsorden. Stb.B.1..

Bath Orden. Stb.St.M.&G.1.2.3..

St. Michaels og St. Georgs Orden: Storkors, Komman

dør, Ridder. Stb.V.1.2.3.4.5.....

Victoria Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den

Klasse, Officer, Ridder. Stb.E.M.

Krigs-Erindringsmedaille. Stb.K.M.

Kroningsmedaille. Stb.S.M.

Sølvmedaille.

:

[ocr errors]

Stb.V.M.
S.Sf...
S.Sv.1.21.22.31.32.

S.N.1.21.22.3..

S.W.1.21.22.31.32.

S.CarlXIII.
S.Sv.T..
S.Sv.M.
S.Sv.T.S.N.Jub.E.T..

S.M.5.0.
T.N.I.1.2.3.4.
T.0.1.2.3.4.5.
T.M.1.2.3.4.5.
U.St.Steph.1.2.3.
V.E.B.d.L.1.2.3.4.5.

Storbritanniske Viktoriamedaille.
Svenske Serafimerorden.

Sværdorden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,
Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Nordstjerneorden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,
Ridder.
Wasa Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den Klasse,
Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Carl XIII's Orden.
Sværdtegn.

Sværdmedaille.
Erindringstegn, stiftet i Anledning af Hans Majestæt Kong Oskar II af

Sverrig og Norges 25 Aars Regeringsjubilæum.
Svenske Medaille til Erindring om den V. Olympiade.
Tunesiske Nichani Iftichar Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder.
Tyrkiske Osmanieh Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

Medjidieh Orden.
Ungarske St. Stephans Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Venezuelaske Orden El Busto del Libertador: Storkors, Storofficer,

Kommandør, Officer, Ridder.
Würtembergske Friedrichs Orden: Storkors, Komtur af lste og 2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Østerrigske Jernkroneorden: Ridder af 1ste, 2den og 3die Klasse.

Franz Josephs Orden: Storkors, Komtur af 1ste og 2den
Klasse, Officer, Ridder.
Røde Kors“: Stjerne, Ærestegn af 1ste Klasse, Officersæres-
tegn, Ærestegn af 2den Klasse (med Krigsdekoration).

W.Fr.1.21.22.3.32.

Ø.J.Kr.1.2.3..
Ø.F.J.1.2.* 2.3.4..

Ø.R.K.1.*1.0.2.(m.K.)..

Den i Haandbogen samt i Tillæggene i Aldersordenslisterne ved Kaptajner og Løjtnanter af Reserven samt faste Underofficerer af Reserven anførte Forkortelse m. angiver, at vedkommende er udnævnt med Henhold til Lov af 5/12 1914, § 4.

De i Tillægene i Aldersordenslisterne (for Officerers Vedkommende kun ved Liniens Kaptajner og Premierløjtnanter) anførte Forkortelser (4., A. T., I., St., St-9., G-k., G-9., Rsk., Sk., Sk-u. og Fl.) angiver, at vedkommende har gennemgaaet:

A.: Officerskolens ældste Klasses Artilleriafdeling eller det etaarige Kursus 1890/91.
A. T.:

og den vaabentekniske Afdeling eller

Artilleriafdelingen indtil 1908.
I.:

Ingeniørafdeling.
St. :

Stabsafdeling.
St.(P.F.):

(dog kun enkelte Fag, hvoriblandt

Krigskunst).

med geodætisk Uddannelse.
G-k.: Gymnastikskolens Kompagnilærerkursus.
G-9.:

Gymnastiklærerkursus.
Rsk.: Rideskolen.
Sk.: Skydeskolens almindelige Kursus.
Sk-u.. Skydeskolens udvidede Kursus eller
Fl.: har erhvervet sig Certifikat som Militærflyver.

St-g.:

Den i Aldersordenslisterne ved Løjtnanter og Reservelæger anførte Forkortelse M. angiver, at vedkommende, der har aftjent sin Værnepligt, har stillet sig til Raadighed ved Mobilisering.

For saa vidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den senere anført over den tidligere. Dog betegner den dobbelte Angivelse ved Oberstløjtnanter og Kaptajner af Reserven Datoerne for Udnævnelse til Kaptajn af Forstærkningen og til Kaptajn af Reserven.

Hans Majestæt Kongen er højstbefalende over Hæren.

Hans kongelige Højhed Kronprinsen er Sekondløjtnant à la suite i

Hæren.

Hans Majestæt Gustav V, Konge af Sverrig, er General i Hæren. Hans Kongelige Højhed Friedrich Franz IV, Storhertug af Mecklen

borg-Schwerin, er General i Hæren.

« ForrigeFortsæt »