Billeder på siden
PDF
ePub

Fæstningsartilleriregimentet.

(Gamle Tøjhus, Kjøbenhavn K.).
Oberst

Chef.
Premierløjtnant Lütken, G., Adjutant.
Stabssergent Povelsen, H. M., Skriver.

B
G 145
a5 53

Oberstløjtnant af Res. Hansen, F. E., (R. *D.M.), til Raadighed. D 7
Kaptajn Ramm, A., (R.*), til Raadighed.

E 98
Bjerning, N. A., til Raadighed.

- 110
Dreyer, F. C. A. V., til Raadighed.

- 117 Edvardsen, A. P., til Raadighed.

- 156 Fleuron, S., til Raadighed.

- 183 Høegh-Guldberg, J. C. H., til Raadighed.

- 240 von Buchwald, C., til Raadighed.

- 309
af Res. Lund, C. C. A., til Raadighed, m.

F 77
Christensen, H. P. J., til Raadighed, m.

- 112
Lunn, V., til Raadighed, m.

- 115

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

!

[ocr errors]

Larsen, V. Wissing, K. Vind, 0. H.C. Jensen, C. J.P. Jørgensen, H. C. Dalberg, J. S. Gjern, V. Erichsen, G. Flamand, O. Lassen, P. H. von Buchwald, A.S. R. Rubjerg, N. A. M. Born, O. A. Christensen, J. Knudsen, J. F. Holten, H. C. Ahlmann, N. Olesen, O.P. Rasmussen, J. M. Thiele, N. L. Nymar, P. L. Witt, J. C. W. Lohse, E. A. Borup, L. Mørch, O. V. Wanscher, C. O. Øllgaard, H. B. L. Kitzau, L. Simonsen, J. Hillers, S. T. Petersen, E. J. Piper, C. T. Ta us on, H. C. Sohl, E. Loell, F. Møllmann, C. F. Bendixen, E. Bagge, P. F. Vinding, P. Holten, E. Lodal, E. Falke, P. E. V. Christensen, P. C. Nielsen, H. K. L. Nielsen, N. Serup, P. Pedersen, H. Steppinge, M. E. Petersen, H. B. Utkov, J. M. U. Jensen, J. N. Va ar kjær, S. N. Holm, P. Juhl, V. F.

J 187

Boserup, J. H. - 224 Olsen, 0. S.

276 Storgaard, V. E. L.
281 Thurah, 0. K. H.
332 Jensen, J. R.
336

Olesen, H. G.
K 33 || Rasmussen, R. H.

71 Trærup, C.C.
74 Garmer, A. V. E.
77 Elvers, C. P.
78 Hindhede, K.
82 Rasmussen, 0.
84 Christensen, H. H.
85 Madsen, M. P.
102 Ibsen, A. C. K.
139 Rostrup, 0.

195 Stenbuch, C. B. -.198 Nielsen, N. P.

202 Harboe, H. -- 204 Garde, J. N. A.

253 Fritsche, T. A. - 265 Bindslev, 0. D. - 267 Hansen, A. L. - 268 Lindenberg, J. E. A. - 271 Enevoldsen, S. K. - 276 Borup, S. A. - 277

Franck, A. V. R. - 280 Gelius, P. R. - 284 Holck, V. J. G. - 321 Lund, K. K.

322 Christiansen, J. P. A. - 323 Drachmann, A. B. 324 Ohlmann, J. F.

326 Møller, J. T. - 327 Hansen, H. C. - 328 Andreasen, A. G.

347 Jespersen, S. F. 350 Christensen, K. - 352 Kier, 0. F. R.

353 Holmer, J. V. - 359 Villadsen, V.

384 Frederiksen, F. M. - 387 Rasmussen, E. A. C. - 389 Corneliussen, C. M. - 390 Rothenborg, A. T. - 403 Blædel, E. D.

405 Hedegaard, H. 406

Pless-Schmidt, C. K. V. A. - 415 Guldager, K. R. 448

Thuesen, H. - 449 Ramlev, R. A. H. 450 Nørregaard, E. 455

Hyldgaard, J. L. 492 Nielsen, N. L.

K 496

512 526 527 539 540 541 553 554 576 578 580 637 638 654 655 657 659 662 671 678 730 733 761 831 832 833 834 835 836 837 839 841 900 903 904 906 907 909 946 970 976

977 - 984

1067 1070 1072 1074 1133 1134 1152 1161 1162 1167

[ocr errors]
[blocks in formation]

Nielsen, H. C. A. T. Bech, P. V. Larsen, L. P. Palby, O. M. Hansen, K. P. M. Praem, S. S. Jordan, 0. G. Bønnelycke, H. A. S. Ka ave, K. V. Sarder, K. Jensen, R. A. Jørgensen, T. M. Mortensen, C. K. Rasmussen, J. Jensen, J. P. Skou, A. M. C. Dahl, E. M. Hansen, H. M. Larsen, E. O.

- 113

114 - 131

138 - 140 - 156 - 159 -- 179 - 186 - 187 - 211 - 238 - 241 - 245 - 251

254 - 257 -- 259

[blocks in formation]
[ocr errors]

f. 17

28 35 43 48 51 56 64 68 69

[blocks in formation]

70

Sergenter af Res. Sørensen, C. E. Arnløv, C. R. Nielsen, M. Jensen, L. F. Pedersen, E. R. F. Brandt, V. P. F. O. Lønge, A. F. Hansen, A. Larsen, J. H. Heller, H. Fogt, J. C. Larsen, K. G. Nielsen, H. V. A. V. Olsen, K. L., m. Larsen, S. A. L. P., m. Dyb mose, A. M., m. Christensen, J., m. Witthof, E. V., m. Øland, N. C., m. Johansen, J. J., m. Koed-Hansen, N. 8., m. Nielsen, C. V., m. Nielsen, 0. N. A., m. Møller, N. C. M. C., m. Lomholt, N. Nebbelunde, J. V. Wilhelmsen, C. M., m. Jensen, P. M., Andersen, A. E., Rasmussen, C. T. H., m. Iversen, C. J., m.

71 72 75 77 83

84

87

[merged small][ocr errors]

101 - 103 - 104 -105 - 106 -109

es

114

Sergenter. Bardrum, L. A Høybye, C. M. Hansen, J. C. C. Arentoft, P, G. V. Hansen, E. Arnholm, N. A. Jensen, L. C. Larsen, E. V. Jensen, H. K.

2 27 30 39 69 77 80 89 98

m.

115 146 147

148 - 152 - 153

m.

9

m.

Andersen, C. S. G., m.
Kiersgaard - Hansen, R. E., m.
Jensen, 0. M. E., m.
Madsen, V.J., m.
Jensen, H. P. C., m.
Elgaard, S. J. J., m.
Nielsen, H. C. V., m.
Andersen, J. H., m.
Petersen, E. S., m.
Pedersen, N. P., 'm.
Johannessen, J. E.,
Christiansen, E. S., m.
Bertram, J. E., m.
Holkved, P. M., m.
Andersen, J. K. K.,

f. 164

167 - 173

176 181 183

184 - 214

215

247 – 248 -- 260 - 261 - 262 - 263

Nielsen, A. I., m.
Ditlevsen, R., m.
Rasmussen, C. F., m.
Andersen, F. G., m.
Hansen, M. G., m.
Grøndahl, R. M. J.,
Hansen, H. V., m.
Sørensen, H. G., m.
Clausen, P. T., m.
Jørgensen, H., m.
Therkildsen, S. A. F.,
Sørensen, N. E.,
Beck, A. E., m.
Jacobsen, H. P. T., m.
Galatius, V., m.

fs 289 - 290 291 292 - 304 - 305 - 309 - 333

338 341 351 367 368 369 378

m.

m.

m.

[ocr errors]

m.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

H 15

41

56

Løjtnanter af Res. Flindt, C. N. W. Paul-Petersen, A. B. Nielsen, C. C. Jensen, A. Strøyer, K. G. J., m. van Norde, E. D. W., m. Jørgensen, A. B., Høgild, H., m. Heegaard, S.P. A., m. Lautrup-Larsen, A., m. Gelbjerg-Hansen, P., m. Borgen, J. B. V. B. H. T., m. Jennow, J. G., m. Baastrup, J. I., m. 'Therkelsen, J. C. E., m. Schmitt, W. C., m. Blach, A. E. F., m. Jensen, J. C., m. la Cour, N. P., m. Frederiksen, H. T.,

Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter. Petersen, B. K.

J 32 Hallin, N. H. B.

50 Kjettinge, 0. V.

94 Albrethsen, H. A. A.

- 138 Larsen, C. S.

143 Magius, N. C. W.

- 146 Nielsen, F. P.

- 148 Lichtenberg, F.

- 155 Wiese, R. H.

- 172 Poetzold, A.

173 Schmidt, 0.

174 Torup, J. S. G.

- 186 Bache, J.

-- 196 Gjellerup, A.

- 221 Guldberg, F.

- 277 Nielsen, A. T.

- 279 Hiort, P.

- 280 Hansen, 0.

- 282 Gether, F. J. M.

- 283 thor-Straten, J. V'.

307 Petersen, C. V.

- 331 Petersen, C. E.

334 Meulengracht, N. A. J.

- 335 Steenberg, N. S.

346 Sthyr, J.

352 Andersen, E. W.

361 Saul, B. H. P.

K 70 Gnudtzmann, K. S.

72 Høeg, J.

73 Hansen, H. A. N. M.

76 Als, K. J.

· 117 Lund, A.

· 118 Smidt, A. V.O.

-- 121 Iversen, E. F.

- 140

m.

79 - 152 - 154

160 172 - 192 206

207 - 237

246 - 248 - 261 - 278 - 279 - 311 - 317 - 323

[ocr errors]

m.

« ForrigeFortsæt »