Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

es

24 38

[blocks in formation]

8

10

11

Intendant West, H. J. G. Reserveintendant Hansen, H. W. S.,

(Ringsted). Korpslæge Ulmer, E.I.

Hansen, H. C., (Ringsted). Overdyrlæge Malmgreen, J., (R.*),

(Ringsted).

Selmer, J. H. Reservedyrlæge Nielsen, H., (Ring

sted). Auditør Rosenørn, P. E. M.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Sergent af Forpl.kp. Jørgensen, P.

M., (Ringsted).

af Forpl.kp. Nielsen, T.C. H. Mekaniker I. Dige, A. P. C., (Ringsted). 07

Brandrup, P. L. L. Sadelmager Andersen, N.P., (Ringsted). 87

Nielsen, C. M. Beslagsmed Jørgensen, J. M., (D.M.). to

Svane, J. V. T., (Ringsted). Stabstrompeter Koefoed, H. H. Overtrompeter Andreasen, J. J. hs Trompeter Hansen, C. P.

ks Nielsen, Larsen, A. E.

Jensen, J. H. A.
Undertrompeter Hansen, A. M. C. S.,

(karakt. Trompeter).
Nielsen, N. B.,
(karakt. Trompeter).
Carlsen, C. M. S.

1 6 1 5 2 1 3 7 8

V.

.

9

[ocr errors]

2

5 6

3die Artilleriafdeling.

(Aarhus). Oberstløjtnant

Chef.
Kaptajn af Res. Mikkelsen, N. M. E., til Raadighed, m.

Rosen, J. R. P. E. V., til Raadighed.
Dohlmann, I. H., til Raadighed, m.

С
F 78

99 126

[ocr errors]
[blocks in formation]

24 41 57 59 74 84 88

90

[merged small][ocr errors][merged small]

91

Oversergenter.
Gislinge, R. W., Skriver.
Bredahl, J. J. V. K., Depotuoff.
Gee, G.
Andersen, A. C., Depotuoff. (i Viborg).
Nielsen, S.
Rasmussen, R. L.
Nielsen, F. A. B.
Bech, K. M. E.
Nielsen, N. C.

Sergenter.
Bertramsen, A. G.
Christensen, C.
Sveigaard, G. N.
Lundbye, A.
Larsen, A.
Petersen, O. E.
Juul, A. K. P.
Carlson, V. T. V. B.
Petersen, A.
Pedersen, C. V.
Thønnings, A. A. E.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Løjtnanter af Res. Horskjær, H. K.

H 102 Kristensen, J. C. H.

252 Meyer, A. K., m.

297 Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter. Kjær, H.

J 41 Boeck-Hansen, A.

135 Kyed, K. H. K.

179 Helvard, J.

273 Dohse, 0. C.

351 Lassen, B.

353 Ochsner, J. G.

354 Fenger, E. H.

K 79 Backhausen, V. T.

110 Larsen, F.C.

130 Markussen, K. E. M.

148 Bjerregaard, S. S.

153 Kramhøft, N. F. S.

200 Lunn, V. K.

205 Bech, T. A.

254 Bisgaard, P. B.

308 Mikkelsen, F. V.

363 Jørgensen, M.

402 Lützhøft, F. C. E.

504 Blach, E.

755 Christensen, E. P. T.

1100 Nielsen, A.

1101 Breum, J. C. J.

- 1103 Thomsen, J. F.

1104 Larsen, J. F.

1108 Stabssergenter. Stender, F. V. S. (D.M.).

9 Mogensen, M. A.

37 Jensen, A. P. (M. f. D. R.).

41 Hundevad, L.

59 Sørensen, T. C.

62

fs

Henriksen, K.
Momme, K. H.
Poulsen, P. I. W.
Christensen, N. R.
Kristiansen, A.
Niemann, C. B. A. L.
Sørensen, E.,

Sergenter af Res.
Lemmergaard, J. H. V. J., m.
Christensen, C. B., m.
Eskesen, A., m.
Christensen, C., m.
Thygesen, C., m.
Gaardbo, T. C. P. T.,
Kristensen, F. P. E., m.
Jensen, K. G., m.
Lehmann, M. S.. m.
Elkjær, E. K., m.
Holm, L. E., m.
Vestergaard, N. L., m.
Sepstrup, K. M. P., m.
Poulsen, J. C., m.
Kristensen, K., m.
Marquardsen, P. M.,
Mortensen, H. A., m.
Astrup, C. M. N.,

m.

121 122 188 189 208 209 217 223 224 225 226 243 244 268 282 339 357 379

a5

m.

m.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

m.

1ste Kystartilleribataillon.
Oberstløjtnant Lehrmann, F. V., (R.*D.M.), Chef.

C 43
Kompagnichefer.
Eriksen, V., m.

H 251 1. Kapt. Meyer, A. E 257 Jørgensen, J. M. C., m.

263 2. Heitmann, N. J. C. 166 Boye, N. H., m.

- 264 3. Ovesen, 0. C. - 164 Kofod, H. O., m.

- 267 4. Mørner, P. W. 282 Heining, L. C., m.

-- 272 5. Christensen, J. C. - 165 Rasmussen, B. L. E., m.

- 274 6. af Res. Langhorn, C. R. M., Sørensen, K. K. E. L., m.

- 275 (R.*), (fører Komm.). F 2 Bruun, A. M.,

291 7. Langhorn, P.C.F. 31 de Teilmann, H. L., m.

- 301 8. Nielsen, H.L., (R.*). 46 Ottosen, C. C., m.

- 305 9. Schrøder, J. O.V., (R.*). – 3 Nielsen, N. A., m.

309 Henriksen, F., m.

316 Premierløjtnanter. Christensen, P. B., m.

- 321 Friese, G.

G 167
Westring, G., m.

324 Wolfhagen, V., Adjutant.

- 208
Bille, J. A., m.

327 Winkler, P. S.

231
Møller, O., m.

- 337 Foss, F. K.

- 265
Nichlassen, J. P., m.

359 Bjerre, N. S. J.

- 290
Sørensen, H. P., m.

360 Hagensen, A. L.

329
Schmidt, D. N. B., m.

362 Hauge, N. W.

360
Arildskov, M. J., m.

363 Wiboltt, E. J.

369
Hansen, E. M., m.

- 372 Gerstoft, J. J.

398
Sørensen, H. H. A., m.

- 381 Jørgensen, G.

429
Axboe, V. G., m.

- 391 Nielsen, K. B., m.

395 Løjtnanter af Res.

409 Nielsen, A. M.

H 80
Grell, A. E. G., m.

- 413 Arming, L. J. A.

96

Hougaard, A., m. Bang, A. A. S.

- 103 Florander, T.

112 Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter. Momme, K. M. B. 115 Ulrich, J. S. S., (R.*).

J 3 Jensen, W. V., m. 173 Deichmann, H. A. K.

89 Ramsig, C. A., m. 181 Rabes, C. B. N.

126 Kofod, L. H. J., - 190 Hansen, J.

129 Svendsen, S. A., m. - 205 Tuxen, K.

132 Nielsen, A. A., m. 222 Jespersen, H.

- 158 Bracht, F. E., m. 250 Løngreen, C. G.

- 18

m.

J220

265
270
309

312 K 31

[ocr errors]

Eibye, N. H. Kirk, M. J. Bentzen, B. B. Madsen, H. P. Bang, K. K. Vetter, C. P. P. Nielsen, O. F. Ingerslev, H. Scheuer, E. Nielsen, 0. K. Jensen, J. A. Bentzen, H. Gade, M. K. Pedersen, L. M. Lund, H. M. Petersen, J. Larsson, S. A. A. Lauridsen, E. W. Meyer, S. Vorbeck, C. F. Thonning, A. P. G. R. Hansen, s.

142 149 263 264 266 306 329 330 362 364 368 417 418 419 452 453 454 463 465 470 500 546 547 583

K 1090 - 1121 - 1122

1123 - 1126 – 1186 - 1187 -- 1188 - 1190 - 1192. - 1194 - 1196 - 1198

1199 - 1202 - 1203 - 1250 - 1272

1338 - 1339

1342 - 1344

Gyberg, H. F. Hansen, V. H. K. Brun, C. C. Sylow, C. V. Barfod, P. D. T. Christiansen, E. C. P. Nielsen, J. Jungjohann, H. E. Anker, E. Hansen, J. F. B. Mønsted, P. H. Schäffer, E., (konst. Auditør). Petersen, H. C. J. Gade, N. R. E. Pontoppidan, C. Petersen, P. C. J. Brettling, H. W. Frigaard, A. Teglbjærg, A. Stavnsbjerg, J. R. H. Larsen, L. C. J. Norman-Hansen, J. Verland, J. A. R. Munck, C. S. Vegener, E. C. V. Smedegaard, E. J. Rasmussen, A. V. Christensen, P. O. N. Pedersen, K. G. Cortes, A. Brysting, K. G. Jensen, J.C. Tuxen, H. Jacobsen, C. E. O. Finnedal, R. P. N. Christoffersen, C. E. V. Engvang, P. L. H. Tagmose, A. J. Larsen, H. H. Mathisen, A. S. Hansen, J. Nielsen, N. F. Vig, S. L. Efsen, A. V. Bauer, A. Kleven, A. C. A. Kirk, J. V. C. Koch, P. M. Kibæk, L. Fibæk, C. C. H. C. Stausgaard, I. Andersen, N. M. Moeslund, P. S. Bøgelund-Jensen, S.

[ocr errors][merged small][merged small]

626

[blocks in formation]
[ocr errors]

13 26

27

665 723 739 825 826 850 893 921 924 925 931 932 934 966

987 - 1075

1076 - 1079

1083

1086 -- 1087 - 1088

Oversergenter. Holleufer, N. J. F. A. Laursen, E. Rasmussen, H. H., (D.M.). Germundsen, E. N. Hansen, C. F., Depotuoff. Hildebrandt, J F. I. Rasmussen, N. Christiansen, C. A. Kehler, J. A. A. Jelsbo, C. V. Frandsen, N. Jørgensen, J.

30 32 33 64 65 70 71 75

es

Sergenter. Eriksen, J. A. Ellman, F. A., (overt. Nr. G.st.). Wammen, C. Lind, O. W.C. Hansen, F. A.P. Svendsen, H. A. O., (M.f.D.R.). Kragh, E. V. L.

49 54 57 60 84 95 124

« ForrigeFortsæt »