Billeder på siden
PDF
ePub

Iste Feltartilleriregiment.

(Baadsmandsstrædes Kaserne, Kbhvn. C.).
Oberst Hammer, H. C., (K.'D.M.), Chef.
Premierløjtnant Clausen, E., Adjutant.
Stabssergent Rasmussen, P. C., (D.M.), Skriver.

B 5 G 200 as 17

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

73

92 93

[blocks in formation]

1ste Artilleriafdeling.

(Baadsmandsstrædes Kaserne, Kbhvn. C.).
Oberstløjtnant Brandt, A. C. L., (R. *D.M.), Chef.

C 45
Kaptajn af Res. von Bardenfleth, A. L., (R*), (Gb.E.T.), til Raadighed. F 6
Brock, J., til Raadighed, m.

117
Bendixsen, H. H. H., til Raadighed, m.

147 Batterichefer.

Stabssergenter. 1. Kapt. Goldberg, J. T., (R.*).

E 53 Fricke, G. C., (D.M.). 2. Larssen, C. O. R.

- 149 Ramlev, M. L., (D.M.), Skriver. 3. Stub, L. R. E., (R.*D.M.).

20 Larsen, L. P., (D.M.), 4. Bruhn, H., (R.*), (M.f.æ.D.). - 178

Petersen, N. F.
Klahn, N., Depotuoff.
Petersen, V.

Hansen, F. C. C.
Premierløjtnanter.

Oversergenter.
Aagaard - Hansen, C. A.

G 98

Madsen, A. B: Cordsen, T. A. E., Adjutant.

268

Larsen, K. L. Stagaard, J. P. T.

315

Borre, S. A. V. Hoffmann, E. A.

353

Binger, N. T. A. Erichsen, C. O. G.

400

Larsen, G. M.
Hermansen, A. P. C.

Sergenter.
Løjtnanter af Res.

Svendsen, A.

Sørensen, E. J., (F.M.S.). Pedersen, C. N., m.

H 179

Clausen, P. V. J. M. Mortensen, J. M., m.

216

Jensen, H. A. Knudsen, K. C., m.

273

Larsen, V. M. Seligmann, K. L., m.

310 Schov, S. C. V. Arndal, V. A. C., m.

383

Petersen, O. V.
Hansen, H. C.
Jørgensen, K. K.

Andreassen, A. R. F.
Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter. Gammelgaard, R.
Halkier, P. E. H.

J 12

Larsen, K. K. Steenbach, H. H.

33 Hougaard, N. M. Honnens, J. F.

161 Bræmer, E. O. G. Jarlshøj, J. V.

201 Johansen, J. G. Wulff, J.

246

Kristensen, M. Ulrik, O.

321

Andersen, O. H. E. Nielsen, H.

K 123

Lassen, R. E. H. Lange, P.

223

Andresen, A. J. P. Thordal, P. K. P.

256

Pedersen, A. B. Hansen, C. M.

312

Sergenter af Res. Paludan - Müller, F., (M.f.D.R.).

360 Rasmussen, P. K. F. Bonnevie, G. E. R.

507 Høyer, A. A. Hansen, S. A. P.

523 Ibsen, H. V. von Holstein, N. H. F.

543 Pedersen, H. O. C. Thorborg, S. F.

581 Olsen, K. E., m. Tønnesen, H. P.

847

Olsen, H. A., m. Manicus-Hansen, K. O.

848 Bek, A. C. N., m. Kierkgaard, K.N.

1092 Hansen, C. H., m. Skovgaard, K. K.

- 1093 Larsen, J. C., m. Christensen, C. L.

1095 Oldenborg, J. O., m. Prebensen, E. M. S.

1236 Gommesen, L. V. V. A., m. Bay, V. C.

- 1238 Larsen, D., m. Holm, J.

1274 Stech. A. T. C., m. Velling, N.C.

1282 Eivil, V., m.

[blocks in formation]

2den Artilleriafdeling.

(2. Artilleriafdelings Kaserne, Kbhvn. C.). Oberstløjtnant Helms, J. B., (R.*D.M.), Chef. Kaptajn af Res. Germundsen, P. A., (R.*), til Raadighed.

Ifversen, N. L. J., (D.M.), til Raadighed, m.

C'24 F 18 -- 144

a5

Batterichefer. 1. Kapt. Hirsch, K.

E 146 2. Christmas-Dirckinck-Holmfeld, E., (R.*), (Chr.X.E.f.O.).

67 3. Dreyer,, C. C. B.

- 259 4. Prmlt. Schmidt, O. N.

G 18

[ocr errors]

27 28 29 36 60 63 66

Premierløjtnanter. Sonne, H. H. Jørgensen, H. H. Callisen, S. G., Adjutant. Førslev, C. C. J. Bohn, V. L. K. Thorbjørnsen, V. T.

C5

G 91

220 - 233

283 - 321 - 403

36 45 50 63 95

es

[blocks in formation]

Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter. Norup, E. J.

J 72 Speyer, W.

90 Jørgensen, A. A.

- 160 Sinding, K.

- 183 Jarmer, J.

297 Haase, S. M.

319 Jagd, N. B.

350 Pallfelt, H. A.

K 9 Selding, H. K. A.

225 Nielsen, H. K. T.

- 288 Lassen, P. E. B.

- 300 Sørensen, C. J. G.

- 369 Faye, A. C.E.

- 400 Gasmann, F. C. E.

- 401 Wichfeld, H.

- 451 Olsen, J. P. A.

- 544 Pedersen, N. L.

717 Jørgensen, A. V.

- 751 Landorph, H. F. L.

- 752 Pedersen, J. C. A.

- 1094 Copmann, P. H.

- 1099 Bregenholm, A. J. C.

- 1102 Rosenlund, H. T.C.

- 1160

Stabssergenter. Mørkholt, T. N., (D.M.). Petersen, V., (M.f.D.R.). Elm, N. A., (D.M.). Hansen, V. J. Sivertsen, K. K. S. M., Skriver. Toft, C. C., Depotuoff. Bang, T. K.

Oversergenter.
Brennalt, J. C.
Rasmussen, J. K.
Andersen, A. O.
Gehrs, T. J. A., (D.M.).
Johnsen, J. L. E.

Sergenter.
Lund, T. H.
Hogrefe, C. F. J.
Larsen, V. J. G.
Godt, H. P. L.
Andersen, O. J.
Sass, G.
Boese, O. R.
Oddershede, M. K. K.
Erenbjerg, J. N. J.
Andersen, H. A. L.
Christensen, J.
Andersen, S. A. H.
Borre, A. E.
Petersen, B. A.
Andersen, J. K.
Rasmussen, M.
Bjergsø, K. A.
Larsen, C. C.
Dideriksen, E. T.
Nielsen, N. L. A.
Hansen, P. L.
Berggreen, J. K. T.

Sergenter af Res.
Steffensen, P. D.
Andersen, K. J.,
Hartmann-Nielsen, C., m.
Pedersen, J. P. G., m.
Andreassen, A. K., m.
Henningsen, E.,
Müllen, E. M.,
Rasmussen, L. V. P.,
Olsen, M. S., m.
Helmersen, J. P. F.,
Justesen, J., m.
Jensen, K., m.
Sørensen. V. H.,

18 34 36 45 58 63 78 92 94 119 122 123 146 168 170 201 202 215 225 237 261 265

fs

m.

m. m.

55 138 140 227 228 236 239 312 316 327 328 330 381

m.

m.

m.

es

[merged small][ocr errors][merged small]

Sergent af Forpl.kp. Andersen, L. H 14 Mekaniker I. Carlsen, E.

07 16 II. Michelsen, T. K. L.

33 Sadelmager Faaborg, J., (D.M.).

S7 4 Bigom, C. C. V., (M.f.D.R.). 7 Beslagsmed Haufelt, J., (D.M.).

to 6 Nielsen, M.

8 Stabstrompeter Merrild, M. M., (D.M.). g5 1 Trompeter Hansen, H. C. M..C.

k5 4 Sindt, J. C.

6 Thostrup, L. T. L.

10 Jensen, R. G.

11 Petersen, A. T. V.

12 Justesen, N. P.

13 Undertrompeter Petersen, C. C., (karakt. Trompeter).

3 Petersen, P. K., (karakt. Trompeter).

m5

Feltartilleriets Kornetskole.

Kaptajn Larssen, C. O. R., Chef.
Stabssergent Fricke, G. C., (D.M.).

Feltartilleriets Underofficerskole.

Kaptajn Stub, L. R. E., (R.*D.M.), Chef.
Stabssergent Larsen, L. P., (D.M.).

E 149 a5 14

E 20

as 35

[ocr errors]

2det Feltartilleriregiment.

(Holbæk).
Oberst Gjernals, C. F., (R.*D.M.), (Gb.E.T.), Chef.
Premierløjtnant Kirkebjerg, F. R., Adjutant.
Stabssergent Hansen, T. P. G., (D.M.), Skriver.

B 33
G 133
a5 8

Premierløjtnant Borch, C.F.C., til Raadighed.

G

116

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

m.

4de Artilleriafdeling.

(Ringsted). Oberstløjtnant Flemmer, C. C. E., (R.*), Chef.

с 27
Kaptajn af Res. Engelhardt, F. J., til Raadighed.

F 48
Hagelberg, G. P., til Raadighed, m.

146
Batterichefer.

Stabssergent. 1. Kapt. Lunn, C.D.O., (M.f.D.R.). E 308 Jørgensen, L. C. 2. Ewald, 0. C. T.

182

Oversergenter. 3. Høegh-Guldberg, O.

314

Jelsbo, V. J. 4. Schack von Brockdorff,

Nielsen, R. C. H.
F. A. W.

208

Matthiasen, A. V.

Jørgensen, P.
Premierløjtnanter.

Helge, J. A.
Hansen, T., Adjutant.

G 147 Jørgensen, K.E. Harthimmer, J. M. F.

188

Jespersen, A. V., Derotuoff. von Wenck, H. C. A. H.

240

Sergenter. Nielsen, R.

323

From, A. A. F. Schenstrøm, G. A.

408 Jensen, J. P. E., Skriver. Løjtnanter af Res.

Meier, M. H. P. Bruun, E. H. H.

H 138

Larsen, A. P.

Jørgensen, N. C. Andersen, A., m.

271

Larsen, H. J. Melander, E. M. D., m.

308

Saxbo, F. M. Bendtsen, G. H.,

325 Elmfelt, J. Yde, P. F.,

385

Nielsen, A. L.

Pedersen, H. T. S. Holck, I. A., m.

406

Søndergaard, J. M. Christensen, A. C., m.

420 Jensen. T. M. Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter.

Niss, V. A. P. Lüchow, A. F. F.

J 2

Hansen, H. P. Schouboe, J.

Andersen, O. F.

9 Køhler, H. S.

24

Andersen, E. V. Bjørner, S.

163

Petersen, H. P. Barfoed, C. C.

318

Sergenter af Res. Kjær, E. W.

K 48

Clausen, V., Jørgensen, H. P.

81

Linder, G. K., m. Nielsen-Skjensved, H.

128

Jensen, K. A., m. Petersen, P. U.

227

Drejer, H. H. H., Lund, J.

255

Nielsen, K. H., m. Jagd, T.

303

Nielsen, C., m. Matzen, H. J. N.

416

Petersen, P. M. J., m. de Neergaard, A. H.

497

Hjort, P. H., m. Christiansen, J.

582

Gullachsen, S. A., m. Fehr-Jensen, T.

974

Olsen, N. C. M., m. Wilhjelm, K. H. H.

982

Corneliussen, K. K., m. Steensgaard, N. V.

1097

Mortensen, A. C., m. Blum, P. K.

- 1098

Thorsen, J., m. Bartholin, J. C. T.

- 1115

Hansen, J. J., Mathiassen, H. W.

- 1243

Jensen, N. J., m. Kristensen, F.

· 1254 Søndergaard, K. M. B.

- 1279 Østergaard, A. N.

- 1280 Hansen, H. P.

1281

m.

53 67 70 83 102 148 152 196 197 199 203 204 217 232 247 264 266

m.

m.

fs 126

129 135 137 162 233a 234 243a 259 272 301 308 315 317 350

m.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

m.

Løjtnant af Forst. og Sekondløjtnanter. Bech, J. A.

J 356 Nielsen-Skjensved, J. H.

K 83 Falk-Jensen, P.

150 Rasmussen, C.-A. B.:

279 Wessel, A. C.

299 Gudmundsen, G. A.

309 Hansen, T. W.

313 Jørgensen, V. J.

542 Lacoppidan, I. M.

864 Tuxen, F. R.

882 Schmidt, H.T.

980 Jensen, P.J.

981 Kjær, C. A.

1237 Olsen, O.P.

- 1320 Dehn, G. C.

- 1321

Sergenter af Res. Nielsen, J. L., m. Henriksen, A. H. C., m. Borup, V. V., Lundh, J. A. C., m. Bresson, L. V., m. Schmidt, A. M., m. Lolle, C. L. J. C., Doctor, P. H., m. Brun, S. M., m. Martinsen, A. M., m. Petersen, E., m. Larsen, L. M., Schmidt, E. A. P., m. Sørensen, A. A., m.

m.

fs 127

134 254 256 257 271 278

280 - 292a

307 313 352 356 358

m.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »