Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Stabstrompeter Sønderby, P. J. G. P.
Overtrompeter Kristensen, K.
Trompeter Fulling, H. N.

Arensbak, J. C. L.
Christiansen, K.C. V.

Rasmussen, E. S.
Undertrompeter Rasmussen, K. M.,

karakt. Trompeter.
Mogensen, A. M.
Jensen, A. K. M.

4 2 2 3 5 7

[blocks in formation]

12 13

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Officerer uden for Nummer.

Oberstløjtnant Hs. kgl. Højhed Prins Harald til Danmark, (R.E.*S.K.*D.M.), (Gb. E. T.).

C 66 Ritmester Moltke, F. J. V.0. Greve, (R.*).

E 233 Ritmester af Res. van Deurs, C. E. R., (R.*).

F 56 Løjtnant af‘Res. Helger, H. J.

H 72

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »