Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Olsen, S. E. Martins, F. G. Møller, N. S.

Sekondløjtnanter. Nielsen, C.C. Rasmussen, J. E. Kaspersen, A. C. J. Schmidt, C. C. N. M. Ejlersgaard, E. Larsen, J. P. E. Frederiksen, V. R. H. Landsperg, E.

K 90 - 115 - 715

K 21

50 - 125 - 177 - 208 - 565 - 569 - 683

[blocks in formation]
[ocr errors]

Sergenter af Res. Almsten, S. C. Ringstrøm, O. K. K. Svendsen, N. P. Nielsen, P. S. C. Hoffmeyer, C. F. S. Fischer, K. K. Olesen, M. A. Lind, J. E. M. Andersen, A., m. Nielsen, T., m. Larsen, L. H. Scholdager, R. K. L., m. Jensen, N. C., m. Jensen, S. V., m.

fa 15

29 41 64 65 106 111 247 342 345 347 563 635 638

Sergenter af Res. Nielsen, N. Pedersen, P. Lassen, L. A. Hansen, C. Rasmussen, J. P. Jensen, J. H. Hansen, C. Jensen, K. G. Hansen, J. J. Mogensen, M. V. C., m. Kristensen (Lisby), K. Christensen, A. J., m. Nielsen, H. P. A. Knudsen, P., m. Cramer, J. E., m. Christiansen, 0. M., m.

fs 35

37 40 62 107 148 344 348 350 502 525 526 588 639 640 674

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

R S

1 12

[blocks in formation]
[ocr errors]

Officerer uden for Nummer. Kaptajn Paulli, E., (R.*).

E 29 Premierløjtnant Bülow, E. Vilhelmi, C. J. V.

92 Rested, P. J. B. Wulff, R.

239 Thomsen, O. H. Kauffmann, H. F.

265 Galster, C. af Reserven Sally, S. S. J. L.

F 57 Løjtnant af Reserven Meyn, N. V. E. af Forstærkningen Larsen, 0. C. C.,

Langmack, H. C. P. (R.), Fuldmægtig i Krigsministeriet. 181

Rikard-Petersen, F.
Larsen, L. P.

182

Waltersdorph-Rasmussen,
Ernst, C. F. W

183

C. E. A.
Brock, G. F. 0.
Groth, K. V.
Elm, A. T.

[ocr errors]

69 129 133 373

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Rytteriet
Generalinspektøren for Rytteriet.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K.).
Generalmajor Castenschiold, H. F., (K.-D.M.)
Ritmester Leschly, E., Stabschef.
Premierløjtnant Holck, G., Adjutant.
Stabssergent Rasmussen, N. L. C., Skriver.

A

10 E 232 G 274 a4 14

Ritmester Philipsen, V. 0. J., (R.*), til Raadighed (Kjøbenhavn).
Premierløjtnant Haxthausen, C. F., til Raadighed.

E 107
G 120

Gardehusarregimentet.

(1ste Rytterregiment).

(Gardehusarkasernen, Kjøbenhavn Ø.). Oberst Juel, F. C. J. E., (R. *D.M.), Chef.

B Oberstløjtnant Willemoës, A., (R*), (F.VIII.M.T.), (Chr.X.E.f.O.), til Raadighed. C

u. f. Nr. Hs. kgl. Højhed Prins Harald til Danmark, (R.E.*S.K.*

D.M.), (Gb.E.T.), til Raadighed.
Ritmester af Res. Danneskjold-Samsøe, K. Greve, (R.*), til Raadighed, m. F

von Bülow, W.E. A., til Raadighed, m.

25 54

66 83 157

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Løjtnanter af Res.
Lunn, H. V. J., m.
Friis, H., m.
Krabbe, T., m.
Løppenthin, S. C. F., m.
Lerche, V. C. Baron, m.
Jerichau, J. M., m.
Tillisch, G., m.
de Lichtenberg, E., m.

19

H 150

175 193 202 203 212 277 374

Oversergenter.
Eggers, G. H., (D.M.).
Erholt, P. F.J.
Kolbak, H. K., Depotuoff.
Larsen, N.P.
Iversen, N. J.
Knudsen, K. J.,
Andersen, H. K.

24 27 30 33

« ForrigeFortsæt »