Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Chef. Oberst Otterstrøm, L. W., (R.*D.M.). B. 31

E 320

194 277 312

G 149

159
171
217
218
428

[blocks in formation]

H 319

Kaptajn af Res. Packness, A. C., til
Raadighed, m.

F 111 Sergent Andersen, P. A., overt. Nr., Grst. es 369

K 11

217 535 622 692 748 783 793 961 1012 1042 1045 1106 1125 1246 1290

[blocks in formation]

14de Bataillon.

(Slagelse). Oberstløjtnant Wolf, H. E., (R.*), Chef.

Kompagnichefer. 1. Kapt. Pontoppidan, A. E. 2. Hartnack, V. 3.

Arent, H. O. S. V. 4.

Skibsted, 0. V. de F.

Premierløjtnanter.
Wagner-Pedersen, J. V.
Thiede, C. E., Adjutant.
Berthelsen, J. R.
Friis, L. A. E. O.
Jacobsen, F. F. E.
Seehusen, S. H.

Løjtnant af Res.
Leth, 0. I., m.

Sekondløjtnanter.
Seidenfaden, E.
Lundh - Jensen, T.
Rasmussen, E.
Andersen, T. S. N. N.
Kidde, O. K.
Stage, J. A. G.
Rechnagel, J.
Jørgensen, W. E. H. M.
Møller, P. L.
Hansen, C. J. M. F.
Lisborg, E.
Hjorth, A. V. S. S.
Weile, A. P. G.
Thorkildsen, H. G. J.
Bennedsen, J.
Larsen, L. S.

Stabssergenter.
Pedersen, N., (D.M.), Skriver.
Andersen, A.
Rosborg, N. C.

Oversergenter.
Simonsen, W.
Mikkelsen, M.
Koch, P.
Madsen, C.
Hansen, C.C.

Sergenter.
Svane, M.
Sørensen, S.
Andersen, L. T.
Vølding, L. A. V.
Christensen, L.
Larsen, H. C. P.
Larsen, L. C.
Kaae, M. J.
Fischmann, V. H. V.
Rasmussen, N. C.
Kjeldgaard, A. C.
Sørensen, C. J.
Thorsen, O.
Christensen, A. ('.
Thomsen, J.
Nørga a rd, E. V.
Nielsen, S. A.
Pløen, H. T.
Petersen, P. C. V.

Sergenter af Res.
Thomsen, K. P.,
Pedersen, C. C., m.
Agnstrøm, H., m.

[ocr errors]

8 91

5 13 16 17 25 34

C8

36 82 84

r7

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

70 98 174 175 176 177 195 261 317 320 395 439 440 462 5 465 485 i 544 549 576

[ocr errors]
[ocr errors]

m.

f: 461

462 621

[ocr errors]
[blocks in formation]

E 271

25 315 160

E 230

207 103 190

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

G 104

214 244 305 388

H 403

H 397

92

K 159

187 245 249 290 391 784 897 398 1029 - 1066 - 1143

1334

K

162 295 346 373 471 641

815 - 1056

1060 1063 - 1107 - 1140

Regiment. 2 gelse).

20de Bataillon.

(Slagelse). Oberstløjtnant 22 Chef.

Kompagnichefer.
1. Kapt. Lauritsen, L. T. T.
2. Ravn, C. A. F., (R.*).
3. Paludan-Müller, S. B.
4. Christensen, J. C. V.

Premierløjtnanter.
Bodenhoff, F. E. E., Adjutant.
Allerup, R.
Nielsen, R.
Rasmussen, G. K.
Kirstein, L. P. H. G.
Ryefelt, P. M. W.

Løjtnant af Res.
Nielsen, L. C., m.

Sekondløjtnanter.
Gjødvad, E. P. E.
Wulff, E. H.
Bjerring, O. K. P.
Møller, A. A. L.
Kjersgaard, M. P. C. E.
Andreasen, R.
Rønnow, V.
Hagen, S. K.
Sort, V. T.
Lindegaard, E. V. R.

Rasmussen, M.
+ Thure, V. F. J.
3 Baaring, S. H.

Stabssergenter.
Pedersen, P. E., (D.M.), Skriver.
Pedersen, N. M.
Voetmann, R. A.

Oversergenter.
Stenshøj, R., (D.M.), Depotuoff.
Kristensen, N. K.
Jensen, V.
Guldspang, S.
Christensen, C.

Sergenter.
Jensen, L. M.
Neess, H. F. V.
Nielsen, N. K. M.
Ringling, 0. C.
Lorentzen, A. J.
Mortensen, B. R.
Christensen, N.
Steenholt, K. P. T. B.
Sørensen, J. A.
Simonsen, J. G.
Pedersen, P.C.
Jensen, R. B.
Hansen, H. K.
Bagger, J.
Nielsen, N. C.
Jensen, M.
Monrad, 0. R. D. P.
Larsen, C. E, L.
Larsen, H.
Rasmussen, O. A.
Sørensen, K. S.

Sergenter af Res.
Buhl, M. P., m.
Rolin, L., m.
Rosendahl, E. H., m.

[ocr errors]

as

as

18 62 158

Kompagnichefer. 1. Kapt. Berg, O. 2. Lorenzen, A. V. 3. Schjørring, H. V. 4. Hoppe, C. V.

Premierløjtnanter. Larsen, O. J. Elmgreen, H., Adjutant. Smith, O. S. Hammelev, K. Nath. A. H.

Løjtnant af Res. Hedegren, T. S. T.

Sekondløjtnanter. Henrichsen, O. V. Thunbo, A. P. R. Voss, V. F. Gleie-Jørgensen, P. H. Iversen, J. Odder, S. Otterstrøm, C. B. Thanning, J. Balle, F. J. C. Møller, H. C. T. Petersen, P. G. K. Kofoed, N. F. Christensen, C. C.

Stabssergenter. Jensen, H. J. S. Ibsen, J. P., Skriver. Nielsen, N.

Oversergenter.
Hoch, F. J.
Jørgensen, C.
Madsen, J.
Petersen, C. M. K.
Ghristensen, C. H.

Sergenter.
Brigsted, J. P. P.
Andersen, A. P.
Schmidt, H. J. H.
Hansen, H. V.
Pultz, K.
Petersen, K.
Mogensen, H.
Heesche, P. C.
Hansen, P. M.
Thomsen, O. J.
Olsen, H. A. K.
Bertramsen, K. S. E.
Sørensen, S. K. H.
Nielsen, J. J.
Rasmussen, T. J.
Larsen, T. A.
Jensen, P. K.
Huniche, K. V.
Olsen, S.C.
Christensen, H. V.
Hansen, C. V.

Sergenter af Res. Kristensen, E. N. K., m. Jensen, T. M. T. C., m.

72 108 143

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

7 14 110 150 193

[ocr errors]

49 90 204 229 235

[blocks in formation]

f: 463

465 609

f: 405

608

(Ros8de Bataillon.

(Holbæk). Oberstløjtnant Honnens de Lichtenberg, S., (R.*), Chef.

C 34 Kompagnichefer. 1. Kapt. Dalsager, S. P.S.

E 135 2. Kruse, C. V. T.

152 Chef. 3. Andersen, N. M.

-106 Oberst Jacobi, J. P. V. F., (R.*D.M.).

B 14
4. Krogh, L. F. C.

- 134
Premierløjtnanter.
Krenchel, H.

G 81 Konstantin-Hansen, K. K.

148 Stab.

Gerner-Rasmussen, O. B., Adjutant. - 153 Kaptajn Depotkommandør. E- Oppermann, A. G. R.

276 Premierløjtnant Bendtsen, A.P., Adjutant. G 197 Bendixen, C.

- 375 Stabsserg. Christensen, C., (D.M.), Skriver, as 53 Havsteen, A. H. D.

- 383 Fergo, E. J. P.

- 421
Løjtnant af Res.
Hansen, J. A., m.

H 384
Sekondløjtnanter.
Ege, G. A.

K 171
Olesen, L. Ø.

190 Kaptajn Essemann, F. C., til Raadighed,

Teglbjerg, A. G.

216 (Roskilde).

E 242
Madsen, R. E.

218
af Res. Langkilde, H. P., til
Andersen, C. J.

619 Raadighed, m.

F 73
Hassing, K. V.

709
Laursen,
A. C.

772 Jensen, O. V. S. P. M.

916 Klein, E. R. C.

957 Petersen, C. M.

-1014 Knuth, S. E. F. V. L. Greve

- 1301 Christensen, P. E. K.

- 1336

Stabssergenter. Intendant Jensen, S. K. A. O., (Holbæk). 0 34

Nedergaard, A.

97 Carstens, H. M. 38

150

Nielsen, J. M. Overlæge Sjöberg, A. M. D.

R 14 Korpslæge Biering-Sørensen, A., (Hol

Oversergenter. bæk).

S 8 Dyhrberg, I. F. S., Depotuoff.
Auditør Rosenørn, P. E. M.

V 7
Pedersen, M.

100 Oversergent af Forplejningskorpset Jen

Hansen, J. G. E.

109 Pedersen, J. L., Skriver,

117 af Forpl.kp. Pedersen, N. L. Laursen, J. M.

137 Bøssemager Halgreen, J., (D.M.).

2
Carlsen, N.

227 Nielsen, F. V.

13

Sergenter.
Andersson, N.
32 Busk, A. J.

73 Andersen, A. M.

74 Christensen, P. C.

- 171 Madsen, J.

- 203 Andersen, A. A.

274 Pedersen, P.T.

- 325 Nielsen, C.

330 Stabshornblæser Schwartz, C.H.G., (D.M.). g3 7

Sørensen, S. H.

- 357 Overhornblæser Honoré, C. C., (D.M.). h; 4

Sørensen, J. J.

359 Lorenzen, H. V.

12
Overgaard, J. P. S.

- 385 Hornblæser Eckartsen, T.

k3 12
Nørngaard, K.

- 419 Ovesen, O. H.

20
Hansen, N. E. L.

437 Jensen, T.

31
Mikkelsen, J. C.

433 Billesbølle, J. M. T. E. E.

64
Christensen, J. E.

615 Hornblæser af Res. Nielsen, F. L.

1: 16
A mby, L.

626 Petersen, P. L.

20

Faarvang, P. Underhornblæser Nielsen, 0. E., kar.

Karlsen, N. J.

639 Hornbl.

m3 22
Nielsen, J. P.

- 640 Nielsen, G. G.

47
Siersbæk, N.

- 665 Underhornblæser af Res. Nielsen, O. H. 6

Hvidemose, H. K. H.

- 698 Sergenter af Res. Nielsen, C. A.,

fs 468 Mønsted, A. G., m.

- 561 . Nielsen, L. E. T., m.

– 622 Hansen, L. C., m.

- 666

as

C3 27

sen, O. J.

C8 10

16

r7

e3

- 631

[ocr errors]

m.

[ocr errors]

kilde).
11te Bataillon.

28de Bataillon.
(Roskilde).

(Roskilde). Oberstløjtnant Bosse, C. A. A., (R.*), Chef. C 56

Oberstløjtnant Thornberg, T. M., (R.**), 4

Chef.

C 63 Kompagnichefer.

Kompagnichefer. 1. Kapt.

E 184 1. Kapt. Fenger, V. P.

E 2. Rosted-Løvgreen, 2.

317 0. C. J.C. 274

Thygesen-Nim, M. J. R.

3. 3.

177 Larsen, J. V.

-185

Bjernede, A. J. A. J.

4. 4.

159 Porsdal, A. V.

Hauschild, H. L. M.
-- 128

Premierløjtnanter.
Premierløjtnanter.
Poulsen, A. M.

G 92
Tonning, H. P.
G 151 Løkkegaard, C. F.

137 von der Recke, J. A. - 152 Willumsen, P. V. R.

- 177 Bjørnholm, H. L. - 248 Jernfelt, H. S., Adjutant.

-- 277 Bjerregaard, V., Adjutant. 282 Johnstad. Møller, S. E.

- 337 í Wahlstrøm, C. S. - 420 Antoft, O. H.

- 341 Skjoldager, J. H.

- 423
Holst, E. C. E.

- 344 1

Mathiassen, P. A.

- 381 Løjtnant af Res. Herschend, H. R. M., m.

H 349

Löjtnanter af Res. !

Stockholm, H. C., m.

H 210

423
Hansen, S. P., m.
Sekondløjtnanter.
Marcussen, A. A.

Sekondløjtnanter.
K 56
Floridon, J. M. H.

K 54 Bilsted, S. A. 246

186 Jacobsen, C. C. C. V. R.

Thomsen, K. A. H. 251

239 Hanssen, H. V.

260

Johansen, H. V.
Thorup, C.L.

289 Petersen, V. 314

332 Gottlieb, A. F. N.

Svindt, K. J. A. R. 315

427 Lottrup, L. C.

Fog, V. A. 317

439 Holme, L. M. B.

Michelsen, H. C. 685 Pedersen, A. F. K.

460 Bencard, E. F. G. H. 699

483

Opager, K. W. Hansen, H. H. H. 14 776

530 Madsen, L. N.

Sørensen, R. E. 781

758

Koch, K. S. Drejer, A. A. 996

774 Randbo, B. J. S.

Jepsen, J. G. 1019

990 Dall, A.

Frimodt, E. H. 1318 Hansen, J. M.

· 1024 Stabssergenter. Pedersen, C.

- 1149 Jensen, J., (D.M.).

81

Stabssergenter. Munck, R. P.

-- 100

Sørensen, M., (D.M.), Skriver.
Rikhof, R.

107
Thomsen, T. P. (D.M.).

37
Oversergenter.
Jensen, J. D. C.

- 152 Andersen, A. C., (D.M.), Depotuoff.

5

Oversergenter. Arnfred, N.

8 Houlbjerg, M. S. Larsen, J. M.

60 Jensen, J. C G., Depotuoff. Andersen, A.C. 87 Kobberø, N. P.

· 141 Thy, A. S. C., Skriver. 97 Arnskov, C..

148 Elbegaard, H. K. H.

178 Sergenter.

Sergenter. Ludvigsen, C. E. Ø.

Rasmussen, I.

99 Hansen, J. P.

- 167
Hansen, M. V.

- 100 Nyborg, F.

-194
Hallager, P.

140 Brodersen, v.C. J.

207
Frederiksen, F. J.

- 141 Jensen, J. H.

231
Svejstrup, H. C.

196 Hansen, E. A M.

291
Laursen, J. A.

- 213 Østergaard, C. J. M

- 327
Sørensen, J.

215 Vadsager, I. K. P.

328
Jensen, M. J.

- 302 Hansen, N. H.

- 331
Jensen, C. C. P.

303 Sejr, H.

- 475
Pedersen, J. M. J.

- 368 Nielsen, L. K.

- 506
Høgslund, J. F. A.

370 Jacobsen, J.P.

- 513
Brixen, N. P. J. N.

474 Sørensen, A.

554
Hedal, N.

555 Gertsen, J. A.

- 561
Jensen, A. G.

- 559 Jensen, V. W. S.

- 562
Lund, E. J.

575 Hansen, A. O.

616
Larsen, J. H.

- 617 Olsen, C. A.

618
Pedersen, P. M.

638 Thorboe, C. F.

625
Haagensen, N. H. J.

672 Rasmussen, R. C.

- 673
Hansen, N. E.

685 Kjær, H.

- 707
Larsen, H. P.

709 Sergenter af Res.

Sergenter af Res. Hansen, R. G., m. f. 259 Nielsen, C. A., m.

468 Jensen, S. I., m. 384 Holmberg, E. A. B., m.

- 470 t Christensen, P. F. F., 469 Ørregaard, C. A., m.

610 Lund, K., m. 560 Jensen, H. V. P., m.

- 611

аз

as 27

C8

C3 22

78

[ocr errors]

es 89

es

.

m.

m.

[ocr errors]

69

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(V;.

142

[blocks in formation]

1309

Intendant Lützen, H., (Fredericia). 0

Kjær, V. V. A. Overlæge, Dr. med. Vide bech, P. H.C., (R.*).

R Korpslæge Hartvig-Møller, E. V. S

Gjessing, E., (Fredericia). Auditør Christoffersen, J. C.

V Oversergent af Forpl.kp. Søeberg, O. S. J. Sergent

Andersen,S.J.N. es Bøssemager Grønberg, H. N. E.

Gertz, A. L. H.
Lynge, J. A.

13

9 13 11

8 46 29 31

6te Bataillon.

(Viborg). Oberstløjtnant Arnesen-Kall, H. V., (R.*), Chef.

с 80 Kompagnichefer. 1. Kapt. Thomsen, O. L.

E 143 2. Lier, H. V.

285 3. Jensen, J. 4. Stensby, A. C. C.

307 Premierløjtnanter. Troels-Smith, F. J.

G 83 Gredsted, T.

124 Troels-Smith, P. M., Adjutant.

168 Gudme, V. W.

280 Liljefalk, K. H. L.

342 Augsburg, E. H.

395 Beyer, C. A.

441 Løjtnanter af Res. Rasmussen, C., m.

H 376 Fabricius, J. M., m.

117 Sekondløjtnanter. Thalbitzer, C. V. B.

K 206 Krogh, J. N.

210 Henriksen, H. O.

230 Hallas-Møller, H.

331 Tingskou, H.

704 Stoklund, A. M.

786 Frederiksen, A.

828 Variali, V. F. R. D.

899 Jensen, K. P. M.

1032 Birkholdt, K. K.

1036 Pedersen, T. S.

1155 Iversen, O. K.

Stabssergenter. Møller, C. F., (D.M.), Skriver. Jensen, H., (D.M.).

2! Christensen, H. P. Almskou, N.C.

154 Oversergenter. Thusgaard - Andersen, A. Frederiksen, C. M.

71 Jensen, J.

161 Larsen, J.

191 Nielsen, A. N., Depotuoff.

23 Lavritsen, F. F.

23 Sergenter. Pedersen, S. C. M.

3 Fjølner, J. P.

7 Jensen, J. K.

7 Handberg, J. B.

20 Mernø, P. C.

21 Olsen, J. J.

22 Bjørn, H. P. V. V.

25 Jensen, P. C.

25 Svoldgaard, J. N.

30 Jepsen, H. N.

36 Jensen, J. C.

36 Skamris, I. M. A.

39 Urth, A. E. J. Christensen, M. K. Munk, N. P. J. Sørensen, A. K. Steffensen, K. Nielsen, N. C. Kristensen, J. V. Nybo, P.

Sergent af Res. Nielsen, S., m.

C8

[ocr errors]

r7

131

[ocr errors]

40

C:

6

es

[blocks in formation]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »