Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

az

garden.

21 Kjøbenhavn K.). 1ste Livgardebataillon.

2den Livgardebataillon. Oberst Freiesleben, T., (R.*D.M.), Chef. B 15 Kompagnichefer.

Oberstløjtnant Wedell-Wedellsborg, 1. Kapt. Münter, F. B.

E 222

A.F.F.L. Baron, (R. *D.M.), (Chr.IX.M.T.),
2.
Sylow, N. F. H., (R.*).

191
(F.VIII.M.T.), Chef.

C 11 3.

Øllgaard, C. L. E., (R.*). 202 4.

Wedell. Wedellsborg, V.
Baron, (R.*).

115

Kompagnichefer.
Premierløjtnanter.

1. Kapt. Wedell-Wedellsborg, K. Falkenberg, H. E. G. A.

G 111
Baron.

E 229 Tillisch, C. F. F., Adjutant.

123
2. Prmlt. Adolph, E. R.

G 139 Knudtzon, K.

134
3.

Haxthausen, H. K. Baron. - 127 Hs. Højhed Prins Aage, Greve af Rosen

4. Kapt. Thaulow, T.

E 273 borg, (R.E.*D.M.), (Gb.E.T.).

144 Schwarz-Nielsen, H.

160 Adolph, A. O.

Løjtnanter af Res.

215 Krebs, K. K.

271

Valeur, H. S., (F.VIII.M.M.), Adjutant. H 45 Juel, C. L. H. E. E.

314
Knuth, K. F. Greve, (F. VIII.M.M.).

46
Sekondløjtnanter.
von Lotzbeck, C. E. Baron.

93 Danneskiold-Samsøe, A. C. Greve. K 370 Königsfeldt, W. H. B.

97 Jürgensen, W. S. V.

425
Gude, 0. E., m.

- 161 Rosen, P. 476 Grüner, M. T. L. G.

- 312 Krebs, C. I.

691
Castenskiold, J. C. G., m.

- 313 Lassen, E. V. S.

759 Schaffalitzky de Muckadell, E.Greve.- 845

Lojtnanter af Forst.
O'Neill Oxholm, 0. L. F. A.

993
Bonnesen, C. N. I.

J 1 de Jonquières, H. S. de D.

--1044 Bertouch-Lehn, R. F. C. A. Baron.

Moltke, F. C. Greve.

6 -1287 Brøndum, S. H. A.

Grevenkop Castenskjold, F. H.

8 --1299 Flach de Neergaard, M. F.

Moltke, E. F. E. Greve.

34 -1312 Stabssergenter. Bruun de Neergaard, H.

74 Jensen, C. C., (D.M.).

Hage, C.F.

113 2 Nielsen, L. E., (D.M.).

4 Holst, V. E.

Sekondløjtnanter.

5
Oversergenter.
Smith, A. de C.

K 147 Bruun, A. R. E., Skriver. 5 Permin, A.

-- 305 Høyer, J. H., (Chr.IX.E.M.). 7 Valeur, O. J.

- 311 Anhøj, H.O. 8 Jensen, C. C. V.

334 Hansen, F. J. L. 9 Hansen, E.

- 372 Ribel, F. V., Depotuoff.

10 Knudsen, N. P.

11

Stabssergent.
Sergenter.
Jensen, L. P. M., (D.M.), Skriver.

3 Møller, C.

8 Adam, J.

10 Asmussen, H. K. V.

11

Stabssergent af Res. Pedersen, P. 13 Bertelsen, T., (D.M.).

be 1 Jensen, J.

14 Koch, L. G. T.

15 Hesner, J.

16

Oversergent. Wiberg, E. S. A.

17

Wiinberg, J. C. Vielsen, V.C.

18 Hegerlund, A. Wass-Møller, A.

Sergenter.

20 Sarlov, E. P.

21
Sebak, A. S. C. H.

6 Olsen, F. L.

23
Ohland - Andersen, K.

7 Hansen, S. V. 24 Andersen, C. V.

9 Bannebjerg, M. L.

25 Brahtz, C. A. R.

26 Sergenter af Res.

Sergenter af Res. Knudsen, S., f2 14 Nielsen, C. A., (Fr.VIII.M.M.).

fr 1 Iversen, J. H., 19 Madsen, S. C.

2 Scharling, K. M., m. 20 Hansen, F. C. K., (Chr.IX.E.M.).

3 Berthelsen, H. P. V., 21 Dupont, E.T.

4 Knudsen, K., m. 22 Mark vorsen, M.

5 Mains, H. C., m. 25 Andersen, M. V. V.

7 Aastrup, B. S., m.

Berg, C. R.

8 Aaboe, J. N., m. 27 Munk, S. J.

9 Grunnet, A. O. H. G., m.

Sørensen, P. T.

11 Nielsen, V. H., m. 29 Bügel, G. M.

16 Tahnsen, R. J. R., m. 30 Hessner, P. V.

17 Sørensen, H. G., m. 31 Hansen, H. P. V. P., m.

18

C2

[ocr errors]

a2

ez

C

C2

12

19

2

m.

m.

m.

[ocr errors]

26

28

5 | | |

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(Citadellet Frederiks

1ste Bataillon. Oberstløjtnant

Chef. C Kompagnichefer. 1. Kapt. Permin, 0. H.

E 231 2. Randa-Boldt, 0.

221 3. Harrel, V.O.

251 4. Juhl, H.C.

231 Premierløjtnanter. Goth, H. F. A., Adjutant.

G 120 Ramming, B. A. B.

22 Christiansen, L. F.

231 Bengt, L. H.

291 Hjælmhof, E. E. T.

311 Bruhn, K. H. J.

361 Flach de Neergaard, W.R.

381 Lojtnanter af Res. von Haven, F. C. C., m.

H 311 Solem, S. P. V., m. Hoppe, K. I. K., m.

Sekondløjtnanter. Fog, H. R.

K Lang mack. S. P. P.

51 Freiesleben, V.

101 Daell, P. M. C.

276 Krag, H. A.

391 Axelsen, A. C.

481 Andreasen, I. K.

611 Bonne, A.

681 Welling, A. C. M. C.

70 Rasmussen, K. M. H.

771 Mikkelsen, I. H.

781 Dreyer, E.

991 Niels en, S. A.

991 Jørgensen, P. K. J.

1061 Hansen, A. L.

113 Egebalk, L. J.

120 Nielsen, A.

128 Hergel, F. H.

128 Stabssergenter. Witthoff, F. C. C. M., (D.M.). Mortensen, H. F. O., Skriver. Breidahl, O. R. T., Depotuof.

14 Oversergenter. Thomsen, T. C.

14 Larsen, H. C.

17 Hougaard, T.

19 Rasmussen, F. B.

20 Jørgensen, J. H.

21 Sergenter. Olsen, K. U. Olsen, A. V. V.

14 Nielsen, V. G.

11 Rasmussen, J. P.

21 Hansen, H. P.

2 Hansen, H. S. Hansen, O. J. L.

3: Jørgensen, V.

3 Carlsen, A. Pedersen, J. V. Larsen, H. A. Clausen, V.K, Nielsen, A. Sponholtz, R. R. H. Andersen, P. S. A. K. Lopdrup, J. K. Sørensen, H. M. Kristensen, R. C. G. Hansen, J. O. Kristensen, J.

Sergenter af Res. Halberg, A. C. B., m.

fs Jensen, L. P. E., m. Rasmussen, A., m.

r7 11

19 43

[ocr errors]

C3

[ocr errors]

ез

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Pro

[ocr errors]

m.

havn, Kjøbenhavn Ø.).

15de Bataillon. Oberstløjtnant Holbøll, A. R., (R.*), Chef. C 52

Kompagnichefer. 1. Kapt. Fock, C. F., (R.*).

E 66 2. Obel, 0. C.

127 3. Bølck, O., (R.*).

62 4. Waagepetersen, J. T.

310 Premierløjtnanter. Kofoed-Hansen, K. S.

G 125 Toussieng, F. E. W.

164 Nørresø, C. M. F. K. N.

286 Sprechler, H. W., Adjutant.

292 Chantelou, J. F.

294 Olsen, K. K.

365 Løjtnant af Res. Clausen, A., m.

H 355 Sekondløjtnanter. Hansen, S. P.

K 5 Olsen, T. H.

20 Holm, A. V.

502 Christensen, K. H. A.

537 Raff, H. V. E.

564 Hoeck, E.

693 Kaasbøl, H. V. C.

721 Ringberg, H.

770 Schaffalitzky de Muckadell, J. L. Baron.

892 Dam, E. A. S.

992 Hvidt, C. V

- 1000 Jacobsen, F. E.

-1007 Nielsen, A.

- 1137 Berg, C. J. V.

- 1185 Eriksen, J. K.

- 1216 Christensen, L. E.

- 1285 Gotfredsen, L. P.

1289 Stabssergenter. Luffe, J. G. F., (D.M.). Rasmussen, M. H., Skriver.

48 Oversergenter. Andersen, A. S.

96 Hansen, J. M. T.

158 Clausen, N. P.

174 Rasmussen, 0.

177 Jakobsen, L. M.

221 Sergenter. Hansen, O. A.

106 Hansen, S. R.

147 Jørgensen, J. O. C.. Depotuof.

183 Ahlgren, G. F. A.

184 Krause, L. G. E.

226 Jensen, N. J. J. S. N.

268 Drewes, M. P. A.

292 Nørring, B. E.

310 Landsy, C. A.

339 Hansen, C. O. F.

340 Mullik, C., (Chr.IX.E.M.).

381 Olsen, C. A. H.

416 Vielsen, H. G. K.

431 Jørgensen, J. L.

457 Eriksen, M. D. J.

572 Kristensen, K.

603 Larsen, H, R. C. M.

609 Andersen, J. P. K.

627 Larsen, J.

648 Olsen, A.

660 Sergenter af Res. Vestermark, J. A., m.

f3 368 Høgild, K.,

399 Nielsen, E. A., m.

437

21de Bataillon. Oberstløjtnant Hansen, H. C., (R.*). Chef. C 57

Kompagnichefer. 1. Kapt. Michelsen, P. U.

E 302 2.

Rothe, V., (R.*), (Chr.X.E.f.O.). 79 3. Holck. K. H.

223 4.

Schnack, C. G., (M.f.D.R.). 313

Premierløjtnanter. Christensen, E. W.

G 131 Ma are, J. R. C. O. H.

253 Cortes, C. E.

352 Kau, S. T. L.

356 Lauritsen, A. M.

401 Hansen, K. I.

404 Lojtnanter at Res. Baggesen, C. H.,

H 300 Nielsen, J. B., m.

346 Ipsen, P. F., m.

416 Sekondløjtnanter. Helweg-Møller, H.

K 261 Arntzen, T.

319 Schiøtt, A.

440 Wilms, J. H.

694 Rasmussen, K. O.

695 Kruuse, J. C. M. A.

725 Poulsen, H. A.

769 Christensen, K.

788 Jensen, C. J.

822 Monies, K. A.

995 Creutz, H. H. P.

1004 Jessen, C. F.

-1011 Hansen, M. C. T.

- 1247 Pontoppidan, N. L. K.

1284 Stabssergenter. Rasmussen, H. P., (D.M.), Skriver.

45 Petersen, P. J.

56 Vedsted, R. O. M.

75 Oversergenter. Andersen, J. F.

9 Møller, 0. C. T.

77 Bjarnholt, V.O. M., Depotuoff.

101 Hansen, L. P.

186 Jeppesen, V. V.

233 Sergenter. Jacobsen, N. M.

105 Carlsen, S. P. E.

221 Frørup, F. L. A. V.

223 Lorentzen, V. V. A.

224 Jørgensen, L. C. C.

227 Lauritzen, P. C.

311 Nielsen, A. H. T.

312 Nielsen, O. J.

313 Andersen, M. C.

314 Thomsen, A. B.

326 Madsen, A.

342 Andersen, A. C. R

455 Hansen, C. M.

565 Jørgensen, A. C. V.

604 Sørensen, H. A.

624 Hansen, J. E.

633 Sørensen, R. T.

653 Bølge, R. J.

682 Hansen, B. H. O.

711 Sergenter af Res. Jensen, G. R., m.

f: 248 Gottlieb, T. C. S.,

412

a3

16

аз

C3

C3

ез

e3

m

m.

1

30

(Citadellet Frederiks

1ste Bataillon. Oberstløjtnant

Chef. C Kompagnichefer. 1. Kapt. Permin, 0. H.

E 234 2. Randa-Boldt, 0.

224 3. Harrel, V.O.

256 4. Juhl, H. C.

235 Premierløjtnanter. Goth, H. F. A., Adjutant.

G 126 Ramming, B. A. B.

227 Chef. Christiansen, L. F.

252 Bengt, I. H.

293 Oberst Lewald, V. G. J., (R.*D.M.). B 12 Hjelmhof, E. E. T.

316 Bruhn, K. H. J.

363 Flach de Neergaard, W.R.

382

Løjtnanter af Res.
Stab,
von Haven, F. C. C., m.

H 315
Solem, S. P. V., m.

354 Kaptajn Engberg, C. H., Depotkomman

Hoppe, K. I. K., m.

418 dør.

E 195

Sekondløjtnanter. Premierløjtnant Scheibel, E., Adjutant. G 185

Fog, H. R.

K 101 Oversergent Honoré, J. C., Skriver.

C3 192
Langmack. S. P. P.

51 · Freiesleben, V.

104 Daell, P. M. C.

270 Krag, H. A.

392 Axelsen, A. C.

481 Kaptajn af Res. Weilskov, H. C. F.,

Andreasen, I. K.

613 (Chr.X.E.F.O.), til Raadighed, m. F 76 Bonne, A.

686 Welling, A. C. M. C.

753 Rasmussen, K. M. H.

771 Mikkelsen, I. H.

783

991 Intendant Daugaard, C. A.

0 31
Dreyer, E.

998 Overlæge Henriksen, L. K. O.

Niels en, S. A.
R 29

1062 Willaume-Jantzen, S. V.

Jørgensen, P. K. J.
Auditør Pürschel, V. A. A.
V

1138
9
Hansen, A. L.

1209 Sergent af Forpl.kp. Jacobsen, K. P.

Egebalk, L. J. 42

1286 Bøssemager Hansen, A.

Nielsen, A. 11

1288 Bang, R. M. H.

19
Hergel, F. H.

Stabssergenter.
Nielsen, J. C.

43
Witthoff, F. C. C. M., (D.M.).

23 Mortensen, H. F. O., Skriver.

99 Breid ahl, 0. R. T., Depotuof.

147 Oversergenter. Thomsen, T. C.

140 Larsen, H. C.

176 Stabshornblæser Ehlers, A. V. C.

g3
8 Hougaard, T.

191 Overhornblæser Ahler, C. H. E. h: 15 Rasmussen, F. B.

208 Overhornblæser af Res. Arnbjørn, S. L. is 5 a Jørgensen, J. H.

213 Hornblæser Jørgensen, P. O.

k3 3

Sergenter.
Hansen, R. H.
Olsen, K. U.

87
Nielsen, H. A.
46 Olsen, A. V. V.

148 Krøger, F. L. W. 55 Nielsen, V. G.

182 Pedersen, K. J. 56 Rasmussen, J. P.

221 Hornblæser af Res. Nielsen, E. P. 8 Hansen, H. P.

270 Årkrog, V. M. 14 Hansen, H. S.

310 Underhornblæser Madsen, O. P., kar.

Hansen, O. J. L.

34 Hornblæser

m3 35
Jørgensen, V.

379
Christensen, K. H.,
Carlsen, A.

411 kar. Hornblæser 36 Pedersen, J. V.

41 Larsen, H. A.

43: Clausen, V.K,

454 Nielsen, A.

51 Sponholtz, R. R. H.

51 Andersen, P. S. A. K.

51 Lopdrup, J. K.

56 Sørensen, H. M.

57 Kristensen, R. C. G.

68 Hansen, J. O.

71 Kristensen, J.

71 Sergenter af Res. Halberg, A. C. B., m.

f: 43 Jensen, L. P. E., m.

61 Rasmussen, A.,

66

es

r7

as

C3

[ocr errors]

-

ܕܐ

m.

66

havn, Kjøbenhavn Ø.).

15de Bataillon. Oberstløjtnant Holbøll, A. R., (R.*), Chef. С 52

Kompagnichefer. 1. Kapt. Fock, C. F., (R.*).

E 2. Obel, 0. C.

127 3. Bølck, O., (R.*).

62 4. Waagepetersen, J. T.

310 Premierløjtnanter. Kofoed-Hansen, K. S.

G 125 Toussieng, F. E. W.

164 Nørresø, C. M. F. K. N..

286 Sprechler, H. W., Adjutant.

292 Chantelou, J. F.

294 Olsen, K. K.

365 Løjtnant af Res. Clausen, A., m.

H 355 Sekondløjtnanter. Hansen, S. P.

K 5 Olsen, T. H.

20 Holm, A. V.

502 Christensen, K. H. A.

537 Raff, H. V. E.

564 Hoeck, E.

693 Kaasbøl, H. V. C.

721 Ringberg, H.

770 Schaffalitzky de Muckadell, J. L. Baron.

892 Dam, E. A. S.

992 Hvidt, C. V

1000 Jacobsen, F.E.

1007 Nielsen, A.

1137 Berg, C. J. V.

1185 Eriksen, J. K.

1216 Christensen, L. E.

- 1285 Gotfredsen, L. P.

- 1289 Stabssergenter. Luffe, J. G. F., (D.M.).

16 Rasmussen, M. H., Skriver.

48 Oversergenter. Andersen, A. S.

96 Hansen, J. M. T.

158 Clausen, N. P.

174 Rasmussen, 0.

177 Jakobsen, L. M.

221 Sergenter. Hansen, O. A.

106 Hansen, S. R.

147 Jørgensen, J. 0. C.. Depotuof.

183 Ahlgren, G. F. A.

184 Krause, L. G. E.

226 Jensen, N. J. J. S. N.

268 Drewes, M. P. A.

292 Nørring, B. E.

310 Landsy, C. A.

339 Hansen, C. O. F.

340 Mullik, C., (Chr.IX.E.M.).

381 Olsen, C. A. H.

416 Nielsen, H. G. K.

431 Jørgensen, J. L.

457 Eriksen, M. D. J.

572 Kristensen, K.

603 Larsen, H, R. C. M.

609 Andersen, J. P. K.

627 Larsen, J.

648 Olsen, A.

660 Sergenter af Res. Vestermark, J. A., m.

f3 368 Høgild, K., m

399 Nielsen, E. A.,

437

21de Bataillon. Oberstløjtnant Hansen, H. C., (R.*). Chef. C 57

Kompagnichefer. 1. Kapt. Michelsen, P. U.

E 302 2.

Rothe, V., (R.*:), (Chr.X.E.f.0.). 79 3. Holck. K. H.

223 4.

Schnack, C. G., (M.f.D.R.). 313

Premierløjtnanter. Christensen, E. W.

G 131 Maare, J. R. C. 0. H.

253 Cortes, C. E.

352 Kau, S. T. L.

356 Lauritsen, A. M.

401 Hansen, K. I.

404 Løjtnanter at Res. Baggesen, C. H., m.

H 300 Nielsen, J. B., m.

346 Ipsen, P. F., m.

416 Sekondløjtnanter. Helweg-Møller, H.

K 261 Arntzen, T.

319 Schiøtt, A.

440 Wilms, J. H.

694 Rasmussen, K. O.

695 Kruuse, J. C. M. A.

725 Poulsen, H. A.

769 Christensen, K.

788 Jensen, C. J.

822 Monies, K. A.

995 Creutz, H. H. P.

- 1004 Jessen, C. F.

-- 1011 Hansen, M.C. T.

- 1247 Pontoppidan, N. L. K.

- 1284 Stabssergenter. Rasmussen, H. P., (D.M.), Skriver.

45 Petersen, P. J.

56 Vedsted, R. O. M.

75 Oversergenter. Andersen, J. F.

9 Møller, 0. C. T.

77 Bjarnholt, V.O.M., Depotuoff.

101 Hansen, L. P.

186 Jeppesen, V. V.

233 Sergenter. Jacobsen, N. M.

105 Carlsen, S. P. E.

221 Frørup, F. L. A. V.

223 Lorentzen, V. V. A.

224 Jørgensen, L. C. C.

227 Lauritzen, P. C. Nielsen, A. H. T.

312 Nielsen, O. J.

313 Andersen, M. C.

314 Thomsen, A. B.

326 Madsen, A.

342 Andersen, A. C. R

455 Hansen, C.M.

565 Jørgensen, A. C. V.

604 Sørensen, H. A.

624 Hansen, J. E.

633 Sørensen, R. T.

653 Bølge, R. J.

682 Hansen, B. H. O.

711 Sergenter af Res. Jensen, G. R., m.

f: 248 Gottlieb, T. C. S., m.

412

a3

аз

C3

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

311

m.

« ForrigeFortsæt »