Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

B 23

Oberst Castonier, E. O. N., (R.*D.M.), (F.VIII.M.T.), af Fodf., til Raadighed.
Oberstløjtnant Koch, J. P., (R.*), (F.M.S.), af Fodf., til Raadighed, Leder af Hærens

Flyvertjeneste.
Kaptajn Styrmer, H. S. P. B., af Fodf., til Raadighed.
Ritmester von Scholten, J. P., af Rytt., til Raadighed.
Kaptajn Hansen, H. A. V., af Fodf., til Raadighed, tjenstg. i Krigsmin.

C 82 E 275

284 305

Generalstabskvarteret. Kaptajn Ramsing, A. U., (R.*), (Chr.X.E.f.O.), Chef. Premierløjtnant ved 1. Livg.-Bat. Knudtzon, K., tjenstg.

5. Bat. Claussen, S. E., tjenstg. Guide, Oversergent Bygbjerg, A. M. M.

Christensen, E. A., Skriver ved Generalstaben.

E 64
G 134

135 Ci 11

14

[blocks in formation]

95

[blocks in formation]

Kaptajn With, E., (R.*D.M.). (Chr.X.E.f.O.). E 70

Jørgensen, E. H., (R.*).
Kyh], S. S. M. L.

140 Prior, W. W.

145 Premierløjtn. Rolsted, H. A., af Art. G 50 Bennike, H., af Fodf.

72 Gørtz, E., af Fodf., fung. Adjutant hos Generalstabens Chef.

84 ved 28. Bat. Løkkegaard, C. F., tg.

137 ved Gardeh.-Regt. Sponneck, V. Greve, tjenstg.

172

[ocr errors]
[ocr errors]

ei

[blocks in formation]

Taktisk Afdeling deles i:

1. Efterretningssektion.
2. Operationssektion.
3. Trafiksektion.
4. Fæstningssektion.

[blocks in formation]

Guide, Oversergent Thomsen, K. K.H. M. Ci

Hansen, S. S.
Brædstrup-Holm, V.
Petersen, A.
Rasmussen, T. S.
Nørving, H. V.
Brædstrup-Holm, H. P.

Adamsen, O. V.
Sergent Røhling, F. H.

Christensen, P. M.

3 7 8

25 26 27

[ocr errors]

ei

1

2

Guide, Stabssergent Ellman, R. F., (D.M.). ai

Olsen, V. J. N. A., (D.M.).
Jensen, J. C., (D.M.).
Andersen, C. L. (D.M.).
Andersen, A., (D.M.).
Thomsen, J. M., (D.M.).
Mikkelsen, T., (D.M.), (F.M.S.).
Jensen, J. L., (D.M.).
Smidt, 0. A., (D.M.).
Hoppe, P. G., (D.M.).
Hansen, H. C. G., (D.M.)
Nielsen, C.

9 10 12 14 15 17 18 19 20

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Jærnbanekommissionen.
Oberst Nielsen, L., (R. *D.M.), Formand. B 30 Kaptajn Helsted, T. J.

E 252 Kaptajn Harhoff, C. J. C.

E 168

Styrmer, H. S. P. B., Sekret. 275 Ritmester Bahnson, C.

180 Trafikinspektør af 1. Gr. Ziemann, A. F. H., (R.*).

Graae, J. J.

Elever
i ekstraordinært, teoretisk Kursus i egentlig Generalstabstjeneste og Troppeføring

ved Generalstaben. Premierløjtnant Krenchel, H., ved 8. Bat.

Poulsen, A. M., ved 28. Bat.
Hjarlitz, A. O., Ordonnansofficer ved Jydske Brig.
Nissen, A., Adjutant ved 1. Generalkomd.

Borch, C. F. C., til Raad. for 2. Feltart.-Regt. - Hartner, H. M. E., ved 24. Bat.

Christensen, E. W., ved 21. Bat.
Knudtzon, K., ved 1. Livg.-Bat.
Claussen, S. E., ved 5. Bat.
Løkkegaard, C. F., ved 28. Bat.
Koch, H. E. E., ved 16. Bat.

Ramsing, C. C. U., Adjutant ved 11. Regt. - Sponneck, V. Greve, ved Gardeh.-Regt.

Christophersen, V., ved 24. Bat.

G 81

92 101 112 116 118 131 134 135 137 138 154 172 191

[ocr errors]

Hærens Flyveskole.

(Flyvepladsen, Kjøbenhavn C.). Oberstløjtnant af Fodf. Koch, J. P., (R."), (F.M.S.), Chef. Oversergent ved 15. Bat. Andersen, A. S., Skriver.

С

82 96

C3

Tjenstgørende Militærfly vere.
Premierløjtnant Kofoed-Jensen, M. H., ved 3. Art.-Bat.
– Friese, G., ved 1. Kystart.-Bat.
Intendant Buhl, W. L. J. K., ved 4. Drag.-Regt.
Premierløjtnant Jacobsen, F. F. E., ved 14. Bat.

Holfelt, P. W. E., ved 9. Bat.
Løjtnant af Res. Ekman, J. P. F., ved 2. Art.-Bat., m.

Foltmann, J. Y. P., ved 31. Bat., m.
Gundel, A. K., ved 17. Bat., m.
Jørgensen, A. M., ved 36. Bat., m.
Sætter-Lassen, E., ved 3. Bat., m.

Larsen, L. C., ved 2. Art.-Bat., m.
Sergent Bjarkov, H. L. V., ved 17. Bat.
Sergent af Res. Erlind, C. J. T., ved 1. Ing.-Bat., m.
- Ehlers, H. A., ved 43. Bat., m.

Eivil, V., ved 1. Art.-Afd., m.

G 132

167 0 27 G 218

311 H 157

196 342 380 394

399 ез 451 fo 35 fs 574 f. 370

Hans Majestæt Kongens Adjutantstab.

(Amalienborg Slot).

Chef for Adjutantstaben.
Oberst af Fodf. Kauffmann, A. 0. T. N. B., (K.'D.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.).

B 7

[blocks in formation]

Stabssergent ved Livgarden Nielsen, L. E., (D.M.), tjenstgørende.

4

Jydske Brigade.

(Viborg).

Chef.

Generalmajor Krebs, F. C., (K.-D.M.).

A 13

Stab.
Kaptajn Kamman, C. M. V., (R.*), (Chr.X.E.F.O.), Adjutant.
Premierløjtnant Hjarlitz, A. O., Ordonnansofficer, tjenstg. ved 10. Bat.
Stabssergent Nielsen, N. C., Skriver.

E 74 G 101

as 129

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

41

Stabshornblæser Nielsen, V. N., (D.M.), (M.f.D.R.).

5 Overhornblæser Løv green, L. P. L., (D.M.), Stabstambour, karakteriseret Stabshornblæser.

hs 3 Larsen, F. M., (D.M.).

5 Larsen, H. P., (D.M.).

7 Lindegaard, A. V. A.

10 Olsen, P. J., (Chr.X.m.E.).

14 Hornblæser Tetzlaff, C. A.

ks 5 Hansen, A. V. C. B.

7 Nielsen, N. F. V.

8 Schlüntz, V. H.

14 Nielsen, S. A. V.

18 Dyring, T. C. M. L.

24 Skjerne, J. J.

29
Larsen, C. A.

34
Pedersen, K. J.
Dyring, 0. C. T.

44
Arvedsen, F.

48 Kristensen, P. V.

49 Christensen, J.

51
Schønnemann-Pedersen, T. C. P.

59
Jensen, H.
Arnved, E. K.

61
Borck, L. N.

63 Underhornblæser Lytgens, N. H., kar. Hornbl.

2 Poulsen, P. E., kar. Hornbl.

6 Madsen, G. A., kar. Hornbl.

6a Olsen, E. E. B., kar. Hornbl.

8 Jensen-Bloch, J. V., kar. Hornbl.

9 Jansen, J. L., kar. Hornbl.

13 Nielsen, K. P., kar. Hornbl.

14 Bentzen, C. T., kar. Hornbl.

26 Tschentscher, C.

39 Andersen, A. B.

41 Lauritzen, V. A.

42 Højland, A. F. R.

43 Petersen, A. J.

44 Flensborg, E. C.

45 Hansen, L. P. E.

48 Petersen, S. M.

49 Poulsen, H. C.

50

60

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »