Billeder på siden
PDF
ePub

I. Krigsministeriet.

Dr. phil. Munch, Peter Rochegune, Forsvarsminister.

Premierløjtnant ved 1. Livg.-Bat. Falkenberg, H. E. G. A., Adjutant.

G 111

Direktør.

Generalmajor Ulrich, N. B., (K.2D.M).

Sekretariat.

Oberstløjtnant Blume, Niels Olaus Carl Mynster, (R.*D.M.), (N.St.O.2.2), (Pr.Kr.2.), (R.St.Stan.2.), (S.N.3.), (T.M.3.), Fuldmægtig, fung. Sekretær.

A 9

Ritmester af Reserven, u. f. N., van Deurs, C. E. R., (R.*), Assistent.

F 56

Arkiv.

Kaptajn af Reserven ved 32. Bat. Rockstroh, K. C., (R.*), Assistent, Ministeriets Arkivar og Konsulent i militære Bibliotekssager.

F 20

[blocks in formation]
[blocks in formation]

II. Fordeling af Hærens Officerer, faste Underofficerer og ligestillede m. fl.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Generalmajor Lembcke, I., (K.1D.M.), (Chr.IX.M.T.), til Raadighed for den kommanderende
General i 1. Generalkommandodistrikt, Kommandant i Kjøbenhavn.

Oberstløjtnant Rathsack, Vilhelm Sophus Ludvig, (R. *D.M.), Lejrinspektør under 1. Ge

neralkommando.

A 6

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Oberstløjtnant af Fodf. Jensen, J. O., (R.*), (M.f.D.R.), til Raad. for 1. Generalkomd., (Vordingborg).

C 74

Kaptajn af Res. i Fodf. Seehusen, W. S., (R.*), til Raad. for 2. Generalkomd., (Viborg).
Fodf. Hansen, H. D.,

F 24

E 157

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »