Billeder på siden
PDF
ePub

Sundhedstroppernes Depot.

(Wildersgadens Kaserne, Kjøbenhavn C.).

Kaptajn af Fodfolket Hermansen, J. V. V., (R.*), Chef for Sundhedstropperne.
Stabssergent af Fodfolket Frejlev, C. J. J., (D.M.), til stadig Tjeneste.

[blocks in formation]

Stabsdyrlæge Friis, S. C. J. L., (R. *D.M.), Chef for Korpset.

Overdyrlæge Nielsen, N. M. A., ved 1. Feltart.-Regt., tillige til Tjeneste ved Korpset.
Reservedyrlæge Thomsen, T. H. A., til Raadighed, tjg. ved Sygehestedep. paa Ridesk.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Oberstløjtnant af Rytt. Garde-Jørgensen, C. G., (R.*), Formand.

C 51

Ritmester af Rytt. Jøhnke, E. V., (R.*).

E 123

Gaardejer Andersen, H., (D.M.R.*), Formand i Frederiksborg Amts Landboforening.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Arbejdstroppernes Depot.

(Wildersgadens Kaserne, Kjøbenhavn C.).

Kaptajn af Fodfolket Hermansen, J. V. V., (R.*), Chef for Arbejdstropperne. E 12 Premierløjtnant ved 12. Bat. Bremerholm, A., tjenstgørende.

Stabssergent ved 14. Bat. Andersen, A., til stadig Tjeneste.

Sergent ved 2. Bat. Jensen, J. P., tjenstgørende.

ved 24. Bat. Jensen, K. E. S., tjenstgørende.

ved 10. Bat. Jensen, V. M., tjenstgørende.

[blocks in formation]

G 96

a3 82

e3 78

- 159

- 277

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Telegrafingeniør, Løjtn. af Forst. ved 3. Ing.-Bat. Wallmann, M. J.

J 268

Ingeniør Johannsen, F. F. W., (R.*D.M.), (F.M.G.), administrerende Direktør
ved Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab.

Faste Sessionslæger.

1. Udskrivningskreds: afsk. Overlæge af Søværnets Lægekorps Meyer, J., (R.*D.M.).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »