Billeder på siden
PDF
ePub

I. Krigsministeriet.

Dr. phil. Munch, Peter Rochegune, Forsvarsminister.

Premierløjtnant ved 1. Livg.-Bat. Falkenberg, H. E. G. A., Adjutant.

G 111

Direktør,

Generalmajor Ulrich, N. B., (K.-D.M).

A 9

Sekretariat. Oberstløjtnant Blume, Niels Olaus Carl Mynster, (R.*D.M.), (N.St.0.2.2), (Pr.Kr.2.), (R.St.Stan.2.),

(S.N.3.), (T.M.3.), Fuldmægtig, fung. Sekretær. Ritmester af Reserven, u.f. N., van Deurs, C. E. R., (R.*), Assistent.

F 56

Arkiv. Kaptajn af Reserven ved 32. Bat. Rockstroh, K. C., (R.*), Assistent, Ministeriets Arkivar og Konsulent i militære Bibliotekssager.

F 20 Kaptajn Hansen, Christian Julius August, (R.*), Assistent. Oversergent ved 2. Bat. Nielsen, A. L. A., tjenstgørende.

95

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. Fordeling af Hærens Officerer, faste Under

officerer og ligestillede m. fl.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Generalmajor Lembcke, I., (K.'D.M.), (Chr.IX.M.T.), til Raadighed for den kommanderende
General i 1. Generalkommandodistrikt, Kommandant i Kjøbenhavn.

A 6

Oberstløjtnant Rathsack, Vilhelm Sophus Ludvig, (R.*D.M.), Lejrinspektør under 1. Ge

neralkommando.

til Raad, for Overkomd.

Oberstløjtnant af Fodf. Ulrich, K. J. S., (R.*),

Art. Andersen, A. P. V., (R.*),

Bang, S. J., (R.*), (Chr.X.E.F.O.),
Kaptajn af Art. Brun, A. H., (R.*D.M.), (F.VIII.M.T.),
Kaptajni af Res. i Fodf. Sørup, J. W., (R.*),

Høyer, K. V.,
· Art. Rørdam, H. N. K.,
Fodf. Krag, E.,

Kohl, A. H.,

Henningsen, A.,

Art. Davidsen, M. J. H.,
Ritmester af Res. i Rytt. von der Maase, O F. G. R.,

[ocr errors]

C 68

78 81

18 F 28

70 80 81 82 94 120 - 125

m.

m.

m.

m,

m.

m.

Oberstløjtnant af Fodf. Jensen, J. O., (R.*), (M.f.D.R.), til Raad. for 1. Generalkomd.,

(Vordingborg). ..

C 74

F 24 E 157

Kaptajn af Res. i Fodf. Seehusen, W. S., (R.*), til Raad. for 2. Generalkomd., (Viborg).

Fodf. Hansen, H. D.,
Res. i Fodf. Schou, N. C., (R.*),
(Chr.X.E.f.O.),

(Aalborg).
Verner-Lassen, J. L.,
Ahlefeldt-Laur-

vigen, J. A. Greve,
Roelsen, C. V.,

F 35

85

m.

.

[blocks in formation]

-

m.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »