Billeder på siden
PDF
ePub

Hærens Tøjhus.

(Ny Tøjhus, Amager Boulevard 8, Kjøbenhavn B.).
(Tøjkuskompagniet: Amager Boulevard 10).

Direktør Weilbach, P. B., (R.*D.M.), Chef.

Tøjhuskontoret: Kaptajn af Fodf. Larsen, A. I. C. A., (R.*), til Raadighed.
Tøjhusværkstedet: Underdirektør Hvalsøe, J., (R.*), Chef.
Rustkammerværkstedet: Underdirektør Bohn, W. T., (R.*D.M.), Chef.
Tøjhuskompagniet: Kaptajn Rohde, S. O. G., Chef.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Cand. pharm. Hansen, Nicolai Louis, Kemiker, till. kemisk Kon

sulent for Hærens tekn. Korps.

Johannesen, Sofus Jakob Johan, Maskinmester.

Pedersen, Carl Johannes, Bogholder.

Den historiske Vaabensamling.

Direktør Weilbach, P. B., (R. D.M.), Formand.

Direktør ved Nationalmuseet, Dr. phil. Mackeprang, C. M. C., (R.*).
Direktør Lomholt, N. E., (K.2D.M.).

Kaptajn af Res. Rockstroh, K. C., (R.*).

Nieuwenhuis, C. J. N., (R.*), (Chr.X.m.E.), (Chr.X.E.f.O.).
Andersen, A. H.

af Res. Støckel, J. F. V. V., Konservator og Sekretær.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Kommandantskabet i Kjøbenhavn.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K.).

Generalmajor Lembcke, I., (K.1D.M.), (Chr.IX.M.T.), Kommandant.

Oberstløjtnant af Generalstaben Schouboe, O. B., (R.*D.M.), Stabschef.
Kaptajn af Generalst. Kyhl, S. S. M. L., til Tjeneste hos Kommandanten.

[blocks in formation]

A 6

C 25

E 140

176

Premierløjtnant ved 14. Bat. Wagner- Pedersen, J. V., til Tjeneste hos Kommandanten. G 149 Intendant Nielsen, T. I.

Auditør Wittrup, S., Garnisonsauditør.

Stabssergent af Fodfolket Edelvang, A. V., Skriver.

O 35

[blocks in formation]

Korsør Søbatteri.

Ritmester Halvorsen, Emil Frederik Sivert, (R.*D.M.), (E.M.2.), højstbefalende.

Skoler.

Fodfolkets Kornetskole.

(Kronborg).

Kaptajn af Fodf. Moltke, A. Greve, (R.*), Chef.

Stabssergent af Fodf. Petersen, H. P. V., (D.M.), til stadig Tjeneste.

E 137

aa 14

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Oberstløjtnant af Rytteriet Hoff, V. O. H.-G., (R.*D.M.), Chef.

Oversergent ved 4. Drag.-Regt. Hansborg, J. P., (D.M.), til stadig Tjeneste. ved 3. Drag.-Regt. Thønnings, N., (D.M.), til stadig Tjeneste.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »