Billeder på siden
PDF
ePub

Hærens Tøjhus.
(Ny Tøjhus, Amager Boulevard 8, Kjøbenhavn B.).

(Tøjkuskompagniet: Amager Boulevard 10). Direktør Weilbach, P. B., (R.*D.M.), Chef.

L 3

Tøjhuskontoret: Kaptajn af Fodf. Larsen, A. I. C. A., (R.*), til Raadighed.
Tøjhusværkstedet: Underdirektør Hvalsøe, J., (R.*), Chef.
Rustkammerværkstedet: Underdirektør Bohn, W. T., (R. D.M.), Chef.
Tøjhuskompagniet: Kaptajn Rohde, S. O. G., Chef.

E 40
L 7

5 E 113

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Hærens Laboratorium.

(Kjøbenhavn C.). Direktør S. L. Hvalkof, (R. *D.M.), Chef.

L 2

Laboratoriekontoret: Premierløjtnant Bentzon, E. E. R., Chef. G 107 Laboratorieværkstedet: Underdirektør Falgren-Schäfer, V.C.C., (R.*), Chef.

L 8 Laboratoriekompagniet: Kaptajn Halling, J. H., (R.*), Chef. E 111

[blocks in formation]

Cand. pharm. Hansen, Nicolai Louis, Kemiker, till. kemisk Kon

sulent for Hærens tekn. Korps. Johannesen, Sofus Jakob Johan, Maskinmester. Pedersen, Carl Johannes, Bogholder.

L 3

Den historiske Vaabensamling.
Direktør Weilbach, P. B., (R. D.M.), Formand.
Direktør ved Nationalmusæet, Dr. phil. Mackeprang, C. M. C., (R.*).
Direktør Lomholt, N. E., (K.ʻD.M.).
Kaptajn af Res. Rockstroh, K. C., (R.*).

Nieuwenhuis, C. J. N., (R.*), (Chr.X.m.E.), (Chr.X.E.f.O.).
Andersen, A. H.

af Res. Støckel, J. F. V. V., Konservator og Sekretær. Bøssemager Poulsen, Johannes.

L 4 F 20 E 61

- 150 F 41

[blocks in formation]

Kommandantskabet i Kjøbenhavn.

(Sølvgadens Kaserne, Kjøbenhavn K.). Generalmajor Lembcke, I., (K.’D.M.), (Chr.IX.M.T.), Kommandant.

A 6 Oberstløjtnant af Generalstaben Schouboe, O. B., (R.*D.M.), Stabschef.

C 25 Kaptajn af Generalst. Kyhl, S. S. M. L., til Tjeneste hos Kommandanten.

E 140 Fodfolket Jacobsen, C., til Raadighed.

176 Premierløjtnant ved 14. Bat. Wagner - Pedersen, J. V., til Tjeneste hos Kommandanten. G 149 Intendant Nielsen, T. I.

O 35 Auditør Wittrup, S., Garnisonsauditør.

V 10 Stabssergent af Fodfolket Edelvang, A. V., Skriver.

as 128

Korsør Søbatteri.
Ritmester Halvorsen, Emil Frederik Sivert, (R.*D.M.), (E.M.2.), højstbefalende.

Skoler,

Fodfolkets Kornetskole.

(Kronborg). Kaptajn af Fodf. Moltke, A. Greve, (R.*), Chef. Stabssergent af Fodf. Petersen, H. P. V., (D.M.), til stadig Tjeneste.

E 137 as

14

G 103 - 176 - 217 - 239

243 - 276

ез 61

Midlertidig tjenstgørende.
Premierløjtnant ved 22. Bat. Foss, E. A.

ved 3. Bat. Krieger, A.
ved 14. Bat. Friis, L. A. E. O.
ved 5. Bat. Nielsen, E. E.
ved 4. Bat. Branner, T. S.

ved 8. Bat. Oppermann, A. G. R. Sergent ved 2. Bat. Larsen, K.

ved 26. Bat. Christensen, H.
ved 22. Bat. Mundus, E. N. G.
ved 25. Bat. Hansen, J. N. N.
ved 5. Bat. Eriksen, I.
ved 28. Bat. Laursen, J. A.
ved 14. Bat. Ka ae, M. J.
ved 28. Bat. Jensen, M. J.
ved 15. Bat. Olsen, C. A. H.

69 104 162 - 168

213 - 261 - 302 - 416

[blocks in formation]
[blocks in formation]

as 156

es

Midlertidig tjenstgørende. Premierløjtnant ved 7. Bat. Schmidt,

Premierløjtnant ved 29. Bat. Hansen, J. G 121 H. K. G 140 ved 16. Bat. Lind, J. K. M.

- 201 ved 17. Bat. Waage-Jensen, C. - 238 ved 1. Bat. Christiansen, L. F. - 252 ved 2. Bat. Hansen, J. C. 0.

- 263 Stabssergent ved 10. Bat. Nielsen, C. P. Stabssergent ved 18. Bat. Narvedsen,

Sergent ved 6. Bat. Fjølner, J. P.

72 A. P.

ved 30. Bat. Christensen, A. P. 233 Sergent ved 8. Bat. Andersen, A. M.

ved 12. Bat. Arent, N.

254 ved 17. Bat. Pedersen, S. L.

844

ved 20. Bat. Steenholt, K. P. T. B. 262 ved 2. Bat. Nørring, J. E. - 155 ved 29. Bat. Nielsen, N. P.

- 397 ved 19. Bat. Rasmussen, N. J.

- 232
ved 5. Bat. Marquardsen, 0.

410 ved 4. Bat. Thomasen, A. V.

284 ved 1. Bat. Hansen, O. J. L.

343

az 153

74

ез

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Oberstløjtnant af Rytteriet Hoff, V. 0. H.-G., (R.*D.M.), Chef.
Oversergent ved 4. Drag.-Regt. Hansborg, J. P., (D.M.), til stadig Tjeneste.

ved 3. Drag.-Regt. Thønnings, N., (D.M.), til stadig Tjeneste.

[blocks in formation]

Midlertidig tjenstgørende.
Premierløjtnant ved 4. Drag.-Regt. Holbek, A. J.

ved 4. Drag.-Regt. Gundelach, C. H.
Løjtnant af Reserven ved Gardeh.-Regt. Friis, H.,
Sergent ved 4. Drag.-Regt. Jensen, V.

4. Drag.-Regt. Danholt, A.

G 117

228 H 175

m.

et 22

37

« ForrigeFortsæt »