Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

m.

m.

2den Ingeniørbataillon.
Oberstløjtnant Dornonville de la Cour, L. U., (R.*D.M.), Chef. C 62
Kompagnichefer.

Stabssergenter. 3. Ingeniørk. Kapt. Carlsen, A.J.T.,(R.*). E 33.

Wassmann, V. 4. Schouboe, C. F. S.,

Christensen, J. V. (R.*).

68 6. Helsted, T.J.

252
7.
Bolt-Jørgensen,

Oversergenter.
L. B.

- 260 11.

Prmlt. Deleuran, C. V. G 55 Petersen, S. A. R.
Premierløjtnanter.

Larsen, A. S. H.
Nørgaard, M. P., Adjutant.

G 108

Burmester, P. A. F. Reck, C. F.

156 Valentiner, C. U.

166 Grut, H.

194

Sergenter. Lawaetz, W.E.O.

289 Langgaard, H. A. O. B.

Neis, E.

324 Bjørke, S. F. H. J.

364

Jøhncke, V. E. J. M. Larsen, B. V.

407

Vogh, V. E. A.

Wikke, F. B.
Løjtnanter af Res.

Martinsen, M. L., Skriver.
Oluf, T. J.,

H 171

Brauner, K. E. M. Tscherning, A. F., (M.f.D.R.),

183 Thomasen, B. T. A., m.

Lippert, J. A. C. E.

194 Rørbye, J. M., m.

Hansen, C. L.

243 Grøning, K., m.

Nielsen, C. S. 330

Hansen, M. H. P. Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter.

Kjeldvig, E. A. H. Rafn, C. J.

J 5

Steffin, H. T. Schrader, E. H. A.

204 Jönsson, J. K.

245

Pedersen, L. H. O. Poulsen, C. A.

266 Viffert, E. C. H. Langkilde, N.

267 A unfelt, A. M. Vorm, O.J.

269

Pedersen, A. H. I. E. Sørensen, N. V.

311 Schäffer, K.

K 66

Frys, M. C. C. Kofod, H.

67 Christensen, N. Haugsted, A.

68 Lund, A.S. Mathiesen, J.

112 Christian, A.

143 Ochsner, H.

144 Hansen, H. L.

166 Marke, A.

192

Sergenter af Res. Andersen, G. C. J.

257

Hartig, A. V. S. Hillebrandt, H. P.

296 Rasmussen, K. O.

Black, L. F. C. L.,

424 Ulrich, K.

457

Jespersen, T. C., m. Jensen, E. R.

466

Madsen, A. J., m. Schaldemose, A. H.

557

Larsen, H. S., Horsted, P.T. K.

558 Thorsen, E.

Rasmussen, R., m.

867 Engberg, J.F.

872

Andresen, K. V. G., m. Lindhard, H. E.

873 Steinbach, E. V., Yde, N. V.

874

Madsen, E. A., Jessen, G.

964 Parkov, K. E. V.

Vogel, L. V. J., m.

965 Elkjær, K. P.

1131

Madsen, A. G. S., Bøgh, E.

- 1220 Hansen, N. O. Andersen, O. G. F.

1224

Jørgensen, N. S., m. Hansen, H. L.

1225 Jacobsen, H.C.

- 1234 Pedersen, M. W.

-- 1277 Hansen, A. V.

1278

14 16 21 25 27 28 29 30 39 41 42 43 44 49 50

m.

fe 2

8 11 16

m.

17

m.

m.

20 21 23 24 27 28 32 34

m.

m.

3die Ingeniørbataillon.
Oberstløjtnant Grut, T., (R.*D.M.), (Chr.IX.M.T.), (F. VIII.M.T.), Chef.

C 61

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

m.

m.

m.

[ocr errors][merged small]

Kompagnichefer.

Stabssergenter. 8. Ingeniørk. Kapt. Faber, R.N.A., (R. *). E 50

| Petersen, V. M. A., (D.M.).
9.
Meisner-Jensen,

Ibsen, C. V.L., (D.M.).
H. P. E.

251

Jacobsen, H. H. 10.

Kildemoes, M. N. 209

Premierløjtnanter. Hedegaard, C. C., Adjutant.

G 83 Borch, F. M.

130 Thomsen, 0. C.

192

Oversergenter. Keller, V.

256 Eriksen, F. V. Bidstrup, N. C.

330 Johnstad, V. C. F. Rosling, G.

402 ! Pedersen, P. G. H., Depotuoff. Løjtnanter af Res.

! Østrup, L. C. Nielsen, V.,

H 189

Frederiksen, S. O. L. Berggreen, V. W., m.

256 Jørgensen, H. C.,

303 Pedersen, R. J., m.

328 Arnold - Larsen, K.,

329

Oversergenter af Res. Løjtnanter af Forst. og Sekondløjtnanter.

Pedersen, H. Møhl, P. C. M.

J 25

Nielsen, H. C. A. Schwartzkopf, A.

73 Olivarius, K. K. de F.

127 Wallmann, M. J.

268 Nielsen, E.C.

339 Beyer, P. G. G.

342

Sergenter. Schou, A. F.

K 8 Hærskjold, 0. K. P. T.

Sørensen, S. H. V.

30 Knuth, F. K. Greve.

Claesson, M. F. 113

Lensholm, L. P. Christiansen, C. P.S.

129

Christiansen, C. H. Elmquist, J.

145 Hafn, N.C.

Dam, A. J.

167 Kristensen - Skadhede, K.

Jensen, J. H. G., Skriver.

194 Brandt, C. A. F. K.

Nielsen, H. E. N. 386

Fürst, E. V. N. E. Knauer, A.

528

Hiul, 0, E. S. Schrøder, S. C. E.

640 Iversen, A. F. B.

Olsen, H.C.

651 Linde, H. F.

Johannessen, C. F.

766 Techt-Hansen, F. O.

Gullaksen, F. V. A. 877

Honoré, C. C. V. Berner, H.

939 Andersen, S. A.

949 Rahbek, K.

- 1217 Hinrichsen, L. W.

- 1218 Henriksen, R. M. J.

1219 Olsen, A. R.

- 1222

Sergenter af Res. Galle, H. L.

1227 Christensen, S. N. K., Rasmussen, H. M. H.

- 1228 Rasmussen, E., m. Steenstrup, E. N. A.

-- 1230 1 Køhler, E. F., m. Gümoes, C. V.

1232 Petersen, A. M. V., Stjer, A. S. V.

- 1348 1 Juel. A. J.,

[ocr errors]
[blocks in formation]

m.

[blocks in formation]

.

m.

m.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

1. Ordinære Medlemmer:
Oberst Hemmingsen, T. E., (K.ʻD.M.), Formand.

B 28 Oberstløjtnant Christensen, J. P. M. M., (R.*D.M.).

41 Kaptajn Ramsing, H. U., (R.*D.M.).

6 Tuxen, J. E., Sekretær.

69 2. Ekstraordinære Medlemmer: a. Af Ingeniørkorpset: Kaptajn Hoff, A. C.

E 89 Petersen, K. S.

122 Helsted, T. J.

252 b. Af andre Vaaben og Korps: af Fodfolket: Oberstløjtnant Pedersen, P. C., (R.*).

С 65 af Rytteriet: Oberstløjtnant Willemoes, A., (R*), (F. VIII.M.T.), (Chr.X.E.f.O.).

54 af Artilleriet: Oberstløjtnant Brandt, A. C. L., (R.*D.M.).

45 af Lægekorpset: Stabslæge Norrie, G., (R. D.M.).

Q 4 af Dyrlægekorpset: Korpsdyrlæge Gautier, G.

U 9

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Kommando- og Ekspeditionskontoret: Kapt. Ortved, S.V.L., Chef. E 121 Materielkontoret: Oberstløjtnant Hegelund, T. V., (R.*), Chef. C70 Konstruktionskontoret : Kapt. Rye, C. H., (R.*), Chef.

E 112 Regnskabs- og Kassekontoret: Overintd. Lillie, 0. J. F., (R.*), Chef.

N 1

[merged small][merged small][ocr errors]

Tegner Scheller, J., (R.*).
Arkivar Knudsen, C. J., (R.*).
Bogholder Lebrecht, F. C. C., (D.M.).
Oversergent af Forpl.kp. Møller, C. A.

Z 3

6

9 C8 9

[blocks in formation]

Endvidere hører under Forsøgs- og Kontrolafdelingen: Den for Hær
og Flaade fælles Forsøgskommission, Haandvaabenkontrollen og

Artillerimaterielkontrollen.

« ForrigeFortsæt »