Billeder på siden
PDF
ePub

ctum congessi, quae in variis editionibus et apud Wissowam Theocr. Theocr. p. 44 seqq. dispersa commemorabantur, sed ipse multis locis nondum a quoquam indicatis numerum auxi. Pseudo-Draconis frequentia testimonia cur spreverim, apparet ex iis, quae nuper ad Bionis Epitaph. Adon. pag. 26. dixi, in tomo secundo huius operis plura disputaturus. Pauca alia testimonia, quae potissimum in Patribus extare referuntur, ideo omisi, quia ipsos locos inspicere non licuit, quum scriptoris mihi aut nulla exemplaria suppeterent aut diversa ab iis, unde loci allati erant. Parum enim utile esse existimavi, si tantum indicarem, id quod plerique editores fecerunt, ubi Bucolicorum verba allata vel respecta essent. Sed diligenter testimonia ita protuli, ut appareat, quae verba quaque forma allata sint, idque num addito poëtae nomine an tacite. Enotavi etiam varias lectiones, partim in Var. Lect. partim in Testimm., exceptis levissimis.

5) Imitationes quum haud raro utilissimae sint ad lectiones vel confirmandas vel corrigendas, etiam has conquisitas apponere placuit; quarum multas, e Graecis potissimum. scriptoribus, nemo ante indicaverat. Cavi autem ne pro imitationibus venditarem, ut olim solebant, quaecunque apud recentiorem scriptorem similiter dicta sunt. In iis tamen scriptoribus et libris, qui apertis bucolicorum Graecorum imitationibus pleni sunt, facilius imitationem agnovi. Quosdam locos inter imitationes recepi, fortasse non optimo iure eo relatos, sed vel sic ad emendandam codicum lectionem utiles; nec minus eos locos toleravi, quae recte imitationes haberentur, nisi carmina vel versus, quo pertinent, in suspicionem caderent.

Restat ut viris de hoc opere bene meritis debitas gratias agam. Gratissimo igitur animo primum bibliothecarum praefectos nomino, qui insigni liberalitate et humanitate libros, partim pretiosissimos, mihi usurpandos permiserunt: Geelium bibliothecae Lugdunensis praefectum, Hahmannum Ilfeldensis, Hoeckium Gottingensis, Klemmium Dresdensis, Naumannum Lipsiensis urbicae, Petersenium Hamburgensis

Iohann., Schoenemannum Guelferbytanae (qui nuper longis et gravissimis corporis malis morte liberatus est), Streuberum Basileensis. Deinde plurima me profiteor Ameisio debere, qui, per plus quindecim annos in Bucolicis Graecis emendandis et interpretandis ipse singulari diligentia et cum optimo fructu versatus, noluit Hesiodeum illum xɛαμέα κεραμεῖ φθονοῦντα imitari, sed rogatus atque non rogatus omnem suum apparatum criticum collationum, editionum, dissertationum candidissime mecum communicavit. Nec levia sunt, quae Bethmanni amicitiae debeo; qui historiae Germanicae fontibus conquirendis Italiae bibliothecas perlustrans, in Vaticana habitans, de codicibus bucolicis haud pauca scitu digna et quaedam adeo utilissima mihi retulit, denique codicum Vaticanorum conferendorum interpres fuit. Duebnero quam egregia ornamenta haec editio accepta referat, et haec praefatio et quaevis fere pagina docet. Non satis docent, quam incredibili patientia, quam ipse saepe verebar ne fatigarem, mea causa in codicibus minutissime excutiendis et,, si qua dubitatio relicta esset, iterum iterumque evolvendis desudaverit. Praeter hos Bucolicis meis humanissime et officiosissime praestiterunt, quantum vel rogaveram vel occasio ferebat, Bonitzius, Em. Braunius, Guil. Dindorfius, Freiburgerus, Halmius, Lorentzenius, Ios. Muellerus, Schneidewinus, Wuestemannus, quorum merita fere suis locis. accuratius indicavi. Nihil vero magis cupio, quam ut omnes, quicunque huius operis aliquam partem sibi vindicare possunt, operae suae ne poeniteat.

Scripsi Hannoverae d. x. Novemb. MDCCCLV.

H. L. Ahrens.

CORRIGENDA ET ADDENDA.

THEOCRITUS.

I, 59. leg. ἄχραντον. τῷ

A. IN TEXTU.

II, 158. 159. Praefero íam lectionem a God. Hermanno propositam al δ ̓ ἔτι καί με | λυπεί, et λυπεί praeter 23. legitur in h. F. N. P. IV, 7. leg. π'

V, 30.

VII, 50.
VIII, 22.

روم

ώριφος

εἴ τοι ἀρέσκει
ἄνωθεν. pro ἄνωθεν,
χά

(77.] ἁδὺ δὲ

IX, 18.

X, 16.

XII, 13.

22.

XIII, 12.

κεῖται. pro κεῖται,

πρᾶν

ὃ μὲν
Οὐρανίωνες

οὐδ ̓

XVI, 45. leg. Bάoßitov s sine libris.
ΧΙΧ, 123. - "Αργει ἓν sine libris.
XX, 9. ἔγκυρσαν ex cod. 9.

26 et 135. leg. άsido ex cod. 9.
178. leg. 201

BIO.

IX, 10. leg. μ' ¿didaone ut vulg.

MOSCHUS.

I, tit. add. (II.), et item in superscriptionibus paginarum.

63. leg. Lauavas es sine libris.

75. Beleeoo ut vulg.

145. leg. ετnoɛaι ex Iunt., quae lectio etiam in Var. Lect. male

omissa est.

II, tit. add. (I.) et item supra in pag. 207.

INCERTI.

I, [42.] leg. adɛv.

ΙΧ, 175. leg. ἠὲ σέ· δέρμα

B. IN VARIA LECTIONE.

AD THEOCRITUM.

I, 25. add.,,implet Philet."

38. leg.,,tois d'è Wech. vulg., tois dɛ Call., toiode 16. Med. Ald.

Iunt."

BUCOLICI GR. I.

f

55. davua etiam in 231.

59. add.,,név tv Steph."

62. Post 'Alda noτòv add. „,cf. ubi Lethaeum potaveris amnem Philet." ibid. Enlɛládovta etiam in Med. Ald. Call.

64. Inter codd. Gregorii àdéa potius A., &deα Aug., άde c., ade & Β., ἅδε αἱ φωναί a.

71. add.,,flevissent Philet.“

[86.], uav iam Lov.

83. opdαluous etiam codd. Gregorii.

85. yɛloovt etiam Greg.

86. paluos ap. Greg. potius solus c. pro vulg. ούς.

88. add.,,& Sia v. 1. in Scholl., affuit alma Venus summo generata tonante Philet."

95. leg. κάλιος et δεδύκει,

122. add.,,canes rapidas

126. leg. μιν pro μὲν.

[ocr errors][merged small]

II, 3. add.,,Delphidi ut irato magicum componere carmen

5. douès etiam Wech.

[ocr errors][merged small]

10. add.,,nunc autem magicis cantabo Delphida verbis Philet.“

26. leg.,,n άлývηs superscr. i 95.“

28. leg.,,v ada Med. Ald. Iunt., v ada Call."

31. leg.,,zálnov Med. Ald."

76. add.,,damippum Philet."

93. Sala prima Comm. II.

115. ἡ με Lov.

148. leg.,,Lips." et item ubicunque Lips. in Var. Lect. affertur. 158. add. saevis cantabo sedula philtris Philet."

","

III, 36. noα y' iam Gourm.

IV, tit. add., Tỹ Alyv (i. e. Idyll. IV.) Sch 3.4.5. P. Bar. ad Theocr. III, 1."

2. leg.,,on, all' (k5.) Iunt. Call."

45. Ménagyos iam Bas. II., leuce Philet.

V, tit. Philet. in ed. princ. potius „Aepolica ac Poemenica“ habet; titulum Comatas enotaveram ex ed. Paris.

17. leg.,,oud' avràs Iunt."

24. add.,,agnum etiam subnecte tuum pro pignore pinguem Philet."
114. add.,,xάvagos Ald."

123. add.,,alenta Philet."

128. κύτισον iam Cam.

148. 1. 5. leg. „ἢ ἐμὲ pro „ἠέ με

149. 1. 4. leg.,k.“

pro,,k5.

VI, 22. leg.,,ov tòv v6. Antt., oẻ tòv Wech. vulg.“

ibid. add.,,o utinam videam Philet."

40. add.,,cotytaris Philet."

VII, 24. add.,,— Elb.“

[ocr errors]

39. leg.,,o Sav Ald. Call."

68. μεμνημένος etiam Antt.
154. neql etiam p1..

VIII, 20. del. „,ov nαtaðŋow vulg.“
90. 92. s iam Wech.

IX, 3. leg.,, vxò άvtì tñs εní.“

X, 32. Versus in Burn. legi traditur, qualem Toupius constituit. 47. ovtas etiam Ziegl. tac.

XII, 12. leg.,, tadε] D5. pr., todɛ D5 corr. et vulg."

27. Nioaio iam Wech.

XIII, 33. leg.,,xε d'“

XIV, 45. Evdenata iam Cam.

50. v potius L. quam Ald.

XV, 27. add.,,gravibus contrita flagellis Eob."

114. add. »χρύσεια λάβαστρα Ald.

XVI, 52. leg.,,Éλð á v] 23. B3. D. L. M5. Y. vulg., ¿vðóv 9.
XVII, 75. олndεi potius L. quam Iunt.

100. lato potius 9 sec.

XVIII, 2. Dálλovta nóμais vázivov etiam Db. mg.

XIX, 61. leg.,,ang ayolov ct.“

95. VπεQоVOLOV iam Brodaeus coniecerat.

XX, 40. лε¶úиeoav codd. teste Brodaeo.

148. uiv etiam D.

ΧΧΙΙ, 2. γυναιξιν Cam.

XXIII, 21. leg.,,noйs k. Comm."

34. Pt. potius 'Axilioi.

Ep. XXIII, 2. Klɛita etiam Brodaeus.

AD BIONEM.

VIII, 2. leg. „B." pro,,N."

AD MOSCHUM.

II, 6. εinoσ iam Gesnerus in corollario Stobaei p. 390. Eobanus potius vertit,,inter — quater quinos“.

[merged small][merged small][ocr errors]

52. Interrogationis notam post uέlioua iam Stephanus poni iusserat ed. II.

126. μελίσδεο etiam p.

III, 26. άлжα líav primus Stephanus proposuit in ed. II.

54. add. „¿ ¿¿ðõs 11.“

63. 1. 4. leg.,,Iunt. Call."

VI, 8. 1. 2. del.,,cf. Imitt."

VII, 53. uitgav etiam Brodaeus.

pro,,Iunt. Ald."

69. In c. D. hoc carmen excipiunt hi versus: déxvvoo táv ovqiyya τεῶν πάλιν ὄλβιε ποιμὰν | τῶν καὶ ποιμαιγνίων (ποιμαγνίων c.) ἑτέρην σκεψώμεθα μολπάν (μόλπαν c', μόλπην c.).

VIII, 28. δόμον κάτα, πολλὸν Iunt.

76. duocoα iam olim H. Stephanus coniecerat ed. II. p. 363. IX, 8. 1. 5. leg.,.od' va“ pro,,ovd' Eva.“

33. add.,,olnɛíov 9.“

ibid. 1. 3. del. ,,9." post,,w."

μ

126. leg.,,ovvάnu' puncto expunctorio infra ʼn posito D."
139. ὑπεροπλίη etiam Brodaeus.

C. IN TESTIMONIIS.

AD THEOCRI TUM.

I, [77. 78.] Gregorius Theocritea usque ad natαtouze affert; desunt in a. b. Aug., verba ɛîné tɛ x. t. λ. in c. Meerm.

IV, 55. add.,,Hesych. oooízov s. n."

VI, extr. leg. „,45" pro „,46."

AD INCERTOS.

V, 28. Referente Coxio in Catal. Bibl. Bodl. quinque versus 28. 29. [30. 31.] 30. extant in antiquo codice miscellaneo Barocc. nr. 50.

« ForrigeFortsæt »