Bidrag til den danske boghandels historie, Del 2

Forsideomslag
Gyldendalske boghandel (F. Hegel), 1870
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 256 - DEN FEMTE af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og...
Side 261 - Forbydendes alle og een hver herimod, eftersom forskrevet staar, at hindre eller udi nogen maade forfang at giore, under vor Hyldest og Naade.
Side 109 - Det danske, norske og svenske Sprogs Historie under deres Udvikling af Stamsproget", 1.
Side 6 - Patrioter skulle formedelst Persons Anseelse, Befalinger eller forudfattede Meeninger, skrækkes fra eller forhindres at skrive frit, efter deres Indsigt, Samvittighed og Overbevisning, samt at angribe Misbruge og legge Fordomme for Dagen; Og Vi, i saadan Betragtning efter nøie...
Side 10 - Middel medfører en ubehagelig Tvang for enhver god og oplyst Mand, der har Lyst til at gavne med sine Indsigter...
Side 52 - som et Skrift, der bespotter Religionen, besmykker Lasterne, og kan fordærve gode Sæder", *) saa stod ogsaa det meget tilbage i Oplysning.
Side 101 - Efter-SIægten ryste paa Hovedet over, naar den læser mit første ordenlige polemiske Skrift, som Kirkens Gjenmæle er, og hører, at jeg for det blev i den lærde Verden brændemærket som en Mand-Draber, og i den borgerlige næsten nødt til at nedlægge Vaaben.
Side 171 - Med Kunstens Sønner har han aldrig tinget, det var hans Fryd at se dem veltilfreds...
Side 171 - And, der svæver end bevinget i den uendelige Digtnings Kreds, den stod han bi, thi han forstod at ane, hvad der sig rorer i det unge Bryst, han hjalp dem frem at bryde sig en Bane til Landets Hæder og til Folket.s Lyst«.
Side 213 - Myndigheds Omraade. Har ingen saadan Forfatter nævnt sig, paahviler Ansvaret under samme Vilkaar Udgiveren og dernæst Forlæggeren eller Kommissionshandleren.

Bibliografiske oplysninger